Lorens Novosel i Nečista istina

7448
pregleda

Samoprozvani apostol Lorens Novosel djeluje na našim područjima putem svojih seminara i predavanja pod nazivom „Zašto Čista Istina?“, te zavodi sve one koji nisu utemeljeni i postojani na Božjoj Riječi.

Kao prvo, svatko tko se danas predstavlja apostolom je lažni učitelj. Apostolsko nasljeđe završilo je s Dvanaestoricom i Pavlom:

Naposljetku sam ga, kao nedonošče, vidio i ja. Jer ja sam najmanji od apostola, tako da nisam ni dostojan nazivati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju.“ /1. Korinćanima 15,8-9

Stoga, bilo ja ili oni [apostoli], tako propovijedamo i tako vi povjerovaste.“ /1. Korinćanima 15,11

Tko ovo danas čini, a da nisu manipulativni šarlatani koji se služe optičkom varkom i autosugestijom?

„Tada sazva DVANAESTORICU svojih učenika te im dade moć i vlast nad svim zlodusima i da ozdravljaju od bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i iscjeljivati bolesne.“ /Luka 9,1-2

„A strah dođe na svaku dušu, i MNOGA SU SE ČUDESA I ZNACI događali po apostolima.“ /Djela 2,43

„A PO RUKAMA APOSTOLSKIM događali su se u puku mnogi znaci i čudesa… tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. A u Jeruzalem se slijegalo i mnoštvo iz okolnih gradova noseći bolesne i one koje su mučili nečisti dusi — i svi ozdravljahu.“ /Djela 5,12-16

„Taj je slušao Pavla kako govori. Kad ovaj uprije pogled u nj i vidje da ima vjeru da bude ozdravljen, reče snažnim glasom: ‘Ustani uspravno na noge svoje!’ I on poče skakati i hodati.“ /Djela 14,9-10

„A Bog je činio NESVAKIDAŠNJA SILNA DJELA po rukama Pavlovim, tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih.“ /Djela 19,11-12

„Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama POTVRDI SILNIM DJELIMA I ČUDESIMA I ZNACIMA koje, kao što i sami znate, Bog po njemu učini među vama.“ /Djela 2,22

„Hvaleći se, postao sam bezuman. Vi me natjeraste! Ta trebalo je da vi mene preporučujete, jer ni u čemu nisam manji od ‘nadapostolā’, ako i nisam ništa. Doista, znamenja apostola ostvarena su među vama sa svom postojanošću: SA ZNACIMA I ČUDESIMA I SILNIM DJELIMA.“ /2. Korinćanima 12,12

„Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti Gospodin, potvrdili nam ga oni koji su čuli, a susvjedočio Bog i ZNACIMA I ČUDESIMA I RAZLIČITIM SILNIM DJELIMA i dijeljenjima Duha Svetoga po svojoj volji.“ /Hebrejima 2,3-4

Ako postoje danas, tko su ti apostoli koji imaju takav autoritet da čine silna djela, znakove i čudesa? Primjerice, liječe vlastitom sjenom ili običnom maramom, iscjeljuju razne bolesti, izgone demone, podižu mrtve, kako su to efektivno činili apostoli. Morate moći dokazati vaše tvrdnje inače ste lažac.

Apostoli danas ne postoje jer smo mi vjernici nadograđeni na temelju apostola i proroka, a temelj kamenac je sam Isus Krist.

„Tako dakle više niste tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji, NADOGRAĐENI NA TEMELJU apostolā i prorokā, a ugaonik je sam Isus Krist. U njemu je sva građevina sastavljena i raste u hram svet u Gospodinu, u njemu ste i vi sazidani za prebivalište Božje u duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Služba apostola završila je s Pavlom. Isto kao što je služba starozavjetnih proroka završila s Ivanom Krstiteljem.

„Nego što ste izašli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka!… Jer, kažem vam: Među rođenima od žena nitko nije veći prorok od Ivana Krstitelja, ali i onaj koji je najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.“ /Luka 7,26-28

„A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko trpi nasilje i siloviti ga grabe. Jer svi proroci i Zakon prorokovali su do Ivana.“ /Matej 11,12-13

„Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima, u ove posljednje dane PROGOVORIO NAM JE PO SVOME SINU.“ /Hebrejima 1,1-2

Postoji nekoliko kardinalnih grešaka u učenju ovog lažnog apostola i njegove „čiste“ istine:

– služe se materijalima navodnih objava lažne proročice Berthe Dudde

– negiraju Kristovo božanstvo, Isus je samo stvorenje

– Bog nije osoba, Lucifer je osoba

– Lucifer je stvorio Isusa

– svi će se ljudi spasiti (univerzalizam), uključujući i samog Lucifera

– negiraju vječno prokletstvo i pakao

– koriste Božje ime uzalud, mantraju sa „Hvala ti, Isuse!“ na svaku drugu riječ bez ikakve povezanosti i smisla

– mješavina biblijskih istina i istočnjačke filozofije New Age-a

Detaljnije razrađene greške u nauku još možete naći na linkovima:

Ljudi pod utjecajem Lorensa Novosela snažno su zavedeni kao začarani pod snažnom magijom. No, to je ta djelotvorna zabluda koju Bog šalje svima koji nemaju iskrenu ljubav prema istini da bi se spasili. Da ste u čistoj istini koja nam je objavljena u Božjoj Riječi, Duh Istine bi vas izveo iz ove NEČISTE istine. Bog vas testira i prokušava jeste li iskreni u svojoj ljubavi prema Njemu.

Nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova: jer vas to iskušava GOSPODIN, Bog vaš, da dozna ljubite li GOSPODINA, Boga svojega, svim svojim srcem i svom svojom dušom.“ /Ponovljeni zakon 13,3

„Ovako govori GOSPODIN nad vojskama: Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju; oni vas čine ispraznima: govore viđenje vlastita srca, a ne iz GOSPODINOVIH usta.“ /Jeremija 23,16

Istina nije u vanbiblijskim objavama i viđenjima nazovi proroka i/ili ukazanjima anđela, već isključivo u Isusu Kristu i Njegovom Duhu kojeg je dao svima koji ga iskreno traže, a koji nas uvodi u SVU ISTINU.

„I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja, da on ostane s vama zauvijek: Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.“ /Ivan 14,16-17

„No kada dođe on, Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu: jer neće govoriti sâm od sebe, nego će govoriti ono što čuje i navješćivati vam ono što će doći. On će proslavljati mene, jer će od mojega uzimati i to navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je: zbog toga rekoh da će on od mojega uzimati i to navješćivati vama.“ /Ivan 16,13-15

Tko nema Njegovog Duha, nema puninu istine, ni čistu istinu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.