Tko su iluminati? Što iluminati zagovaraju?

33412
pregleda
iluminati masoni Antikrist

Iluminati na svojoj službenoj stranici Illuminatiofficial.org tvrde da su elitna organizacija svjetskih vođa, biznismena, inovatora, umjetnika i drugih utjecajnih članova ovog planeta. Njihova koalicija ujedinjuje moćnike svih političkih, vjerskih i zemljopisnih pozadina sa ciljem napretka ljudske vrste u cjelini.

LAŽNA RELIGIJA

Iluminati su zapravo luciferijanisti. Iako se pred svijetom predstavljaju kao agnostici, učenja su im vrlo slična New Age-u, što ne čudi budući da se zalažu za jednu svjetsku religiju.

Najavljuju dolazak čovjeka koji će spasiti čovječanstvo od ekonomske i duhovne krize, i koji će pomoći da ljudi dođu do „znanja“, to jest „prosvjetljenja“.

S druge strane, Isus nam kaže:

„Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Ivan 14,6).

„U Kristu su sva blaga mudrosti i znanja skrivena“ (Kološanima 2,3).

„A ovo je taj sud: svjetlo [Isus] je došlo na svijet, ali ljudi više uzljubiše tamu nego svjetlo [Isusa] jer im djela bijahu zla. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo [Isusa] i ne dolazi k svjetlu ]Isusu]— da se ne razotkriju djela njegova“ (Ivan 3,19-20).

LAŽNI POREDAK

Također se zalažu za stvaranje jedne svjetske vlasti kojom bi upravljao jedan svjetski lider, tj. njihov Mesija. Kako bi svijet lakše funkcionirao kao jedna svjetska država, zalažu se za čipiranje ljudi jer bi na tom čipu trebali biti svi podaci o čovjeku. U tom bi slučaju papirnati novac, osobna i zdravstvena iskaznica, putovnica i sva ostala dokumentacija bili potpuno nepotrebni.

Tzv. zlatno doba čovječanstva, u kojem će uvelike biti omogućena lakša kontrola i utjecaj na ponašanje i svijest kako pojedinca tako i mase.

„I čini da im se svima — i malima i velikima, i bogatima i siromašnima, i slobodnjacima i robovima — dade žig na njihovu desnu ruku ili na čela njihova, te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig ili ime Zvijeri ili broj imena njezina. Ovdje je mudrost. Tko ima um, neka proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest“ (Otkrivenje 13,16-18).

LAŽNO JEDINSTVO

Na njihovoj stranici stoji sljedeće:

„Odustajanjem od svih podjela vjerskih, zemljopisnih ili političkih uvjerenja, sljedbenici iluminata nastoje stvoriti planet gdje svi ljudi, na svim mjestima, mogu živjeti u izobilju.“

Biblija kaže:

„Jer kad budu govorili: ‘Mir i sigurnost!’, tada će na njih iznenada navaliti propast, kao trudovi na trudnicu, i neće umaći“ (1. Solunjanima 5,3).

Samo Isus donosi život u izobilju:

„Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju“ (Ivan 10,10).

„Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje moljac i hrđa nagrizaju i gdje tati potkapaju i kradu. Već zgrćite sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje tati ne potkapaju niti kradu. Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce“ (Matej 6,19-21).

LAŽNA NADA

Koja ironija da oni koji izazivaju ratove i siromaštvo na svijetu, propagiraju kako su ratovi nepotrebni i kako na svijetu ima dovoljno hrane i bogatstva za sve. Pohlepa se rješava na način da se jedni moraju odreći viška da bi se pokrio nečiji tuđi manjak. Ne samo da nisu spremni odreći se svog suviška nego potiču na bogaćenje, usput ulijevajući svima ostalima lažnu nadu.

Iluminati tvrde sljedeće:

„Novac nije korijen svih zla. Novac je put do svake slobode. Sebična potraga za novcem je isprazni cilj, ali težnja dobru koje novac može stvoriti jedna je od najvećih odgovornosti čovječanstva.“

Novac donosi moć i kontrolu, utjecaj i manipulaciju. Suprotno od iluminata, Biblija kaže da je pohlepa, to jest ljubav prema novcu, korijen svih zala:

„Ta ništa nismo donijeli na svijet, jasno je da ništa ni iznijeti ne možemo. I kad imamo hranu i odjeću, time budimo zadovoljni. A oni koji se hoće bogatiti upadaju u iskušenje i zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što strovaljuju ljude u zator i propast. Naime, korijen svih zala jest srebroljublje“ (1. Timoteju 6,7-10).

Novac ne donosi slobodu, nego ropstvo. Slobodu donosi samo Isus:

„Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni“ (Ivan 8,36).

LAŽNO SVJETLO

Na stranici iluminata stoji sljedeće:

„Svaki je čovjek vođen unutarnjim kompasom koji usmjerava prema Svjetlosti, otkrivajući istinu i smjer među odlukama. Sva ljudska duhovna uvjerenja u konačnici traže Svjetlo na načine koji se razlikuju samo u obliku i funkciji.“

Isus kaže: „Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života“ (Ivan 8,12).

„Uzdaj se u GOSPODA i čini dobro, počivaj na zemlji i hrani se vjernošću… Povjeri GOSPODU put svoj i uzdaj se u njega, i on će [sve] učiniti!“ (Psalam 37,3.5).

LAŽNA VJEČNOST

Iluminati kažu:

„Svaki je čovjek jedan dio većeg, vječnog dizajna – pojedinačni zupčanik na satu koji nema kraja. Iako možda nikad ne shvati, djelovanje jedne osobe ima moć promijeniti budućnost čitavog svijeta.“

Ovo je laž koju je Sotona ubacio u čovječanstvo još s početka: „Zasigurno nećete umrijeti!“ (Postanak 3,4). Samo je jedan način kako zadobiti vječni život, a to je sljedeći: „Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni“ (Ivan 3,16).

„Jer ogranu sunce sa svojom žegom pa usahnu trava i cvijet njezin otpade te propade ljepota lica njegova. Tako će i bogataš uvenuti na putima svojim“ (Jakovljeva 1,11).

Čovjek nije u stanju mijenjati ni sebe, a kamoli budućnost čitavog svijeta – osim nagore.

Promjena nastupa tek kad priznamo Isusa kao svog Spasitelja, pokajemo se i odvratimo od svojih zlih djela. „Ako je tko u Kristu, novi je stvor; staro prođe, gle, nasta novo sve!“ (2. Korinćanima 5,17).

ZAKLJUČAK

Iluminati (lažno prosvjetljenje) samo su još jedna kopija istine i evanđelja Isusa Krista u nizu. Paradoksalno, svojim sljedbenicima šalju poruku kakvu nam šalje i naš Stvoritelj, u čijim smo rukama jedino sigurni: „Ne bojte se. Sigurni ste. Pomoć dolazi. Pratimo vas.“

„Nije ni čudo! Ta sȃm Sotona pretvara se u anđela svjetlosti“ (2. Korinćanima 11,14).

Koliko god nas pratili, postoji Netko tko prati vas – istinsko Svevideće oko, El Roi:

„Tada ona GOSPODU koji joj govoraše nadjenu ime: ‘Ti si Bog koji vidi’; jer, reče ona, ‘Zar i ja ovdje vidjeh onoga koji mene vidi?’“ (Postanak 16,13).

„Shvatite, vi lȕde u puku! I vi, luđaci, kad ćete se opametiti? Onaj koji zasadi uho, zar da ne čuje? Onaj koji načini oko, zar da ne vidi?“ (Psalam 94,8-9).

Ne bojimo se jer poznajemo Onoga koji sve vidi i sve ima pod kontrolom; koji je s nama do kraja i čija je riječ presudna i konačna.

„Ne boj se, jer ja sam te otkupio; tvojim sam te imenom zazvao — ti si moj“ (Izaija 43,1).

„Čvrsti je toranj ime GOSPODNJE; k njemu hita pravednik, i siguran je“ (Izreke 18,10).

„Pomoć je meni od GOSPODA koji stvori nebo i zemlju“ (Psalam 121,2).

„Upućivat ću te i poučavati na putu kojim budeš išao; okom ću te svojim voditi“ (Psalam 32,8).

„I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“ (Matej 28,20).

Iluminati, to jest masonska elita uopće ne skriva svoje ciljeve, od kojih je najvažniji uspostavljanje jedne globalne vlasti i religije. Iluminati – tajno društvo koje uopće nije tajno – na svojoj službenoj stranici navješćuju dolazak „Mesije“ koji će uspostaviti novo lažno prosperitetno doba.

Dok kršćani željno iščekuju dolazak Isusa Krista, koji dolazi po svoje te uspostaviti svoje kraljevstvo na Zemlji, iluminati željno iščekuju i najavljuju dolazak Antikrista.

„I tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin zatrti dahom usta svojih i uništiti pojavkom dolaska svojega; njega, čiji je dolazak po djelovanju Sotone sa svom silom i znacima i lažnim čudesima, i sa svim nepravednim zavaravanjem u onima koji propadaju jer nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili“ (2. Solunjanima 2,8).

„I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i mogućnici, i svaki rob i svaki slobodnjak — svi se posakrivaše u špiljama i po stijenama gorskim; i govorili su gorama i stijenama: Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?“ (Otkrivenje 6,15-17).

 „Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospodin, Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svemogući“ (Otkrivenje 1,8).

„I evo, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom, da svakomu platim kakvo mu je djelo… Da, dolazim ubrzo!“ (Otkrivenje 22,12.20).

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.