EVANĐELJE – CENTRALNA PORUKA BIBLIJE

Iako je naša strast pokazati kako znanstvena otkrića ukazuju na točnost Biblije, ono što u krajnosti želimo nije da ljude dovedemo samo do intelektualnog priznanja da je Biblija istinita u svemu što govori, već želimo ljudima predstaviti njezinu centralnu poruku s nadom da će ju prihvatiti u svoja srca.

Biblija govori da je Bog stvorio svijet i da je sve stvorio savršenim (Postanak 1). Kao krunu svog stvaranja, Bog je stvorio čovjeka kojem je dao slobodnu volju. Slobodna volja je dana kako bi relacija između Boga i čovjeka mogla biti zasnovana na ljubavi. Bog je ljudima dao punu slobodu, sa samo jednom zabranom. No prvi muškarac i žena, Adam i Eva, odlučili su tu zabranu prekršiti, jer su htjeli biti „kao bogovi“, tj. htjeli su sami biti centar svog života i njime samostalno upravljati (Postanak 3). Ali nisu za to bili stvoreni. Bili su stvoreni za relaciju s Bogom i ovisnost o Njemu. Time što je Adam prekršio ovu zabranu nastao je pad u grijeh, koji je imao katastrofalne posljedice za cijelo čovječanstvo. Bog je u potpunosti svet, te ništa grešno ne može imati zajedništvo s Njim. Čovjek se stoga padom u grijeh odvojio od svog Stvoritelja. Kazna je bila smrt – tjelesna i duhovna. Još gore, Adam je bio prvi čovjek i prototip čovječanstva, te je njegovim padom u grijeh cijelo njegovo potomstvo genetski naslijedilo ovu sklonost i ljudi se rađaju s prirodnom tendencijom ka grijehu (Rimljanima 3,23).

Također, Adam je bio postavljen za nadglednika svega što je Bog na zemlji stvorio, te je prokletstvo grijeha imalo užasne posljedice i na sve drugo na Zemlji. Nastale su bolesti, prirodne nepogode i mnogo toga čega ne bi bilo da se odnos između čovjeka i Boga nije prekinuo grijehom. No, Bog nije želio da ovo ovako ostane. Ponudio je rješenje. Kako je smrt nužna kazna za grijeh, a Bog grijeh ne može ostaviti nekažnjenim, jer onda ne bi u potpunosti bio svet i pravedan, Bog je učinio nešto nevjerojatno – u ljudskom tijelu došao među nas kao Isus Krist (Matej 1,23; Filipljanima 2,5-8) kako bi na sebe primio kaznu za grijehe čovječanstva. Stvoritelj se spustio na razinu stvorenja! Njegovo rođenje i život prorečeni su nevjerojatno detaljno u Starom zavjetu, mnogo stotina godina ranije i od strane više različitih proroka. Isus je rođen od djevice, začet Duhom Svetim, te time u tijelu nije naslijedio Adamovu grešnu narav koja se prenosi po muškoj liniji. Isus je u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek, misterij koji je teško u potpunosti racionalizirati, ali koji Biblija jasno uči. Kao čovjek, živio je savršen život i ispunio Božju volju u svemu. Dobrovoljno je sebe predao da na križu bude razapet i primi kaznu za sve ljudske grijehe, iako nikada nije učinio ništa nasuprot Božjoj volji. Na križu je primio odvojenje od Boga i smrt – ono što pripada grešnim ljudima. No, Isus nije ostao u grobu. Trećeg dana nakon smrti Isus je uskrsnuo, što je bio dokaz da je Njegova žrtva prihvaćena, a smrt, kao krajnja posljedica grijeha, pobijeđena. Ovo je Evanđelje, odnosno Radosna vijest! Biblija kaže da će Isus ponovo doći suditi ljudima i povratiti svijet u prijašnje savršeno stanje – bez grijeha, smrti, boli i patnje.

Svi smo grešni, kao što Biblija tvrdi (Rimljanima 3,23). No ovo znamo i sami, jer smo svi barem nekada nekoga slagali, nešto ukrali ili nekoga koga nismo smjeli pogledali s požudom, te smo u najmanju ruku lažovi, lopovi i preljubnici, a zapravo smo i nešto puno gore. Takvi ne možemo pred našeg Stvoritelja. Potrebno nam je otkupljenje i očišćenje. Potreban nam je Isus. Rađamo se skloni ka grijehu jer smo „u Adamu“, tj. naslijedili smo njegovu prirodu. Isus je za čovječanstvo novi, odnosno posljednji Adam (1. Korinćanima 15,45-49), i oni koji ga prihvate bivaju nanovorođeni (1. Petrova 1,3). Kada netko vjerom prihvati Isusovu smrt i uskrsnuće i počne ga slijediti kao Gospodina, svi njegovi grijesi se brišu, jer je Isus za njih platio. Nanovorođeni vjernici spašeni su od osude i posljedice grijeha – vječne smrti i Pakla. Imaju zajedništvo s Bogom, postepeno se posvećuju i suobličuju s ličnošću Isusa Krista tijekom zemaljskog života, a pri drugom Isusovom dolasku bit će, kao i On, uskrsnuti u tijelu i živjeti s Njim u vječnosti. Isus kaže: „Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni“ (Ivan 3,16 VB). Naša je molitva i želja da svatko tko ovu poruku pročita shvati dubinu Božje ljubavi, prihvati Radosnu vijest u svoje srce i doživi istinsko nanovorođenje.

U Kristu,

Administratori