Pravila prenošenja sadržaja

Sadržaj na  portalu zaštićen je autorskim pravima. Neovlaštena uporaba bilo kojeg dijela portala s vlastitim sadržajem smatra se kršenjem autorskih prava portala i podliježe tužbi. Sadržaj na portalu može se mijenjati, posuđivati, prodavati ili distribuirati samo uz dopuštenje vlasnika portala. Ako korisnik smatra da su na portalu povrijeđena autorska prava, dužan je o tome izvijestiti vlasnika portala.

Ako drugi medij prenosi sadržaj objavljen na ovom portalu, mora navesti naš portal biblijaiznanost.net kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj s biblijaiznanost.net prenosi na drugi digitalni medij, mora se staviti točna poveznica (link) prema objavi koju ste preuzeli uz vidljivu naznaku
Izvor: biblijaiznanost.net

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika  portala. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na  portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.