Kršćani, jeste li i vi izgubili zdravi razum?

7077
pregleda
zdravi razum maske

Dobro došli u svijet u kojem su svi izgubili zdravi razum. Ovo nije borba protiv virusa, nego test bezrezervnog pokoravanja strahovladi i klanjanje njihovim bogovima.

Kao što je kralj Nabukodonosor zahtijevao klanjanje svome liku, tako i Stožer traži pokoravanje besmislenim i neopravdanim mjerama i maskama.

„Kralj Nabukodonosor načini kip od zlata…“ /Daniel 3,1

„Tada vjesnik [MEDIJI] glasno povika: ‘Naređuje vam se, puci, narodi i jezici: U času kad začujete zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, te svih vrsta glazbe, PADNITE I POKLONITE SE zlatnomu kipu što ga je podigao kralj Nabukodonosor. A tko ne bi pao i poklonio se, istoga trena bit će bačen u peć ognjenu užarenu.“ /Daniel 3,4-6

Mediji u suradnji s vlastima zahtijevali su pokoravanje naredbama vlasti iako su odredbe bile nerealne i idolopokloničke. Zahtijevalo se da se riječ vlasti uzme za vrhovnu i jedinu mjerodavnu.

Taj zlatni kip danas je koronavirus. Štovanje nevidljivog neprijatelja. Da je virus uistinu toliko opasan, mrtvi bi padali kao od šale. Ljudi se ne bi morali testirati da bi im netko rekao da su bolesni i da im nije dobro i da od toga umiru.

Dragi naši, je li ostalo još išta razuma među nama? Je li moguće da smo se svi pokorili ovom idolu? Je li moguće da su kršćani toliko poraženi? Ukoliko je maska toliko ozbiljan uvjet da vas usluže u ljekarni ili trgovini, koliko će im onda jednostavno zapravo biti uvesti žig Zvijeri? Ako se ljudi ovako neosnovano pokoravaju suludim mjerama, maskama i distancama, sutra će se i žigu za parče hljeba.

Shvatite da vlasti prvo moraju kreirati pogodan teritorij da za ono što uvode imaju osnovani i opravdani razlog. Prvo moraju dobro prestrašiti i indoktrinirati mase ljudi kako bi s njima kasnije mogli raditi što hoće. Novi svjetski poredak na sceni. Vaša suradnja iako ne postoji osnovana sumnja i potreba za panikom i bojazni znači vašu podložnost.

U sotonističkim obredima stoje 2 metara udaljeni jedni od drugih i nose maske. Što ako smo svi uključeni u sotonistički ritual? Provođenje masonskog plana.

Maska je znak pokornosti i šutnje. Danas maska, sutra žig Zvijeri bez kojeg se nećete moći služiti javnim prijevozom, ulaziti u trgovine i državne ustanove. Dolazi vrijeme kad ćemo biti ubijani za ono čemu se protivimo. Maska je samo test da se narodi prokušaju za nešto puno ozbiljnije što dolazi na svijet. Ako je ovo obmana, koliko će veća biti obmana Antikrista.

„I čini on VELIKA ZNAMENJA; čak čini da oganj silazi s neba na zemlju naočigled ljudima, i ZAVODI ONE KOJI ŽIVE NA ZEMLJI ČUDESIMA koja mu je dano činiti u nazočnosti Zvijeri govoreći onima koji žive na zemlji neka načine sliku Zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i preživje.“ /Otkrivenje 13,13-14

„I imaše vlast udahnuti život slici Zvijeri, da progovori slika Zvijeri i da učini da se POUBIJA SVE ONE KOJI SE NEĆE KLANJATI slici Zvijeri. I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela; i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig ili ime Zvijeri ili broj njegova imena.“ /Otkrivenje 13,15-17

Ukoliko još niste, predajte svoj život Kristu i dobro se duhovno naoružajte kako bi ste se održali u dan zli. A zli dani su pred nama.

Dani kada ćete se morati odreći apsolutno svega. Medicinskih usluga, liječničkih tretmana, zdravlja, kupovine, bankovnih računa, hrane, pa čak i svojih bližnjih koji će vas izdavati ako nemate „masku“, to jest žig Antikristove vladavine i ne pokazujete znak pokornosti. Ali tko ustraje do kraja bit će spašen.

„Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv vladarâ tame ovoga svijeta, protiv duhovne zloće u visinama. Stoga navucite na sebe svu bojnu opremu Božju da se možete oduprijeti u zli dan i, kada sve obavite, stajati.“ /Efežanima 6,12-13

Kad se istinski pouzdate u Krista, nikakva obmana koja dolazi na ovaj svijet vas neće moći prevariti, kao ni Antikrist koji će se pretvarati kao veliki dobročinitelj i dolazi sa svim silnim čudesima i rješenjima na svijet. Ako se sada ne jačamo u vjeri, nećemo moći izdržati test i prodat ćemo Krista za jedan obrok.

U Kristu ne postoji rizična skupina. Izvan Krista su svi rizična skupina. Smrt vas možda čeka odmah iza ugla. Nitko vam ne garantira iduću sekundu. Ne postoji ta mjera, maska ili distanca koja vas može zaštititi od sigurne smrti. Rizik od smrti je 100%. Isus Krist je jedina djelotvorna zaštita. Platio je cijenu vaše smrti da biste imali život vječni.

Ako sad ne raspoznajemo obmane ovoga svijeta, kako ćemo još veće obmane koje dolaze? Pomozi nam svima, Isuse, da ne budemo prevareni sa svijetom i da ustrajemo u vjeri do kraja.

 

Video možete pogledati OVDJE.

Više na slične teme možete naći na tagu: KORONAVIRUS.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.