Zašto NE Čista Istina i Lorens Novosel?

21262
pregleda
Lorens Novosel Čista Istina

Još jedan samoprozvani apostol kojeg se trebate kloniti zove se Lorens Novosel. Djeluje na našim područjima putem svojih seminara i predavanja pod nazivom „Zašto Čista Istina?“, te zavodi sve one koji nisu utemeljeni i postojani na Božjoj Riječi.

Kao prvo, svi oni koji se danas nazivaju apostolima su lažni učitelji. Apostolsko nasljeđe je završilo s Dvanaestoricom i Pavlom (1. Kor 15,8-9). Pavao kaže:

Dakle, bilo ja bilo oni [apostoli]; tako propovijedamo, tako i uzvjerovaste.“ /1. Korinćanima 15,11

Danas ne trebamo nove apostole i nove proročke objave od Boga, jer svu predaju imamo po Pismima. Konačna objava i sve što trebamo znati nalazi se u Božjoj Riječi.

Poslušajte ovo 15-minutno predavanje koje je klasični primjer zloupotrebe Božje Riječi. Nema citiranja Božje Riječi, niti se njegove tvrdnje temelje na Božjoj Riječi. Lorens Novosel je apostol koji je pomazan sam od sebe i govori sam od sebe, a ne od Boga. Razmotrimo samo nekoliko njegovih izjava u ovom predavanju.

Prvo, tvrdi da Bog nije osoba, što je izravna negacija Kristovog božanstva. Bog jest osoban jer nam se objavio u osobi Isusa Krista.

Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je antikrist.“ /1. Ivanova 2,22

Potom kaže da nitko ne može vidjeti Boga, što isto nije istina jer nam Isus kaže:

Tko je vidio mene, vidio je Oca.“ /Ivan 14,9

Tko god je upoznao Isusa, upoznao je i Boga. Istina je da smo zbog grijeha odvojeni od Boga i ne možemo u Božju prisutnost bez Isusa Krista, koji je jedini posrednik između nas i Boga (1. Timoteju 2,5), i koji nas je izbavio iz vlasti Zloga ovoga svijeta koji ljude vodi u vječnu propast, kao što nam kaže evanđelje.

„On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom — oproštenje grijeha.“ /Kološanima 1,13-14

Zanimljivo, Lorens Novosel kaže da Bog nije osoba, ali Lucifer jest osoba. I da je Lucifer Božanskom kreativnom ljubavnom silom i mudrošću stvarao druga bića, od kojih je prvi bio Isus. Zamislite tu izjavu! Ovo je ništa drugo nego pripisivanje Božjih atributa stvaranja samome Luciferu. A najveća je hereza koju je ovdje izrekao da je Lucifer stvorio Isusa. Također, popularna izjava svih lažnih učitelja je da smo svi mi bogovi koji imamo istu božansku silu stvaranja realnosti.

Dalje naučava da ne postoji doktrina o vječnom prokletstvu, pa čak ni za Lucifera. Drugim riječima, i Lucifer će se spasiti.

No, sam Isus nam kaže:

„Tada će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim.“ /Matej 25,41

Za Isusa dalje kaže da je jedan od stvorenih sinova Božjih, prvo stvorenih od Lucifera i Boga. Isus nije stvoren; Isus je Stvoritelj. Božja Riječ nam jasno kaže:

„Isus je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja. Jer u njemu je sve stvoreno, što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja bilo gospodstva bilo poglavarstva bilo vlasti — sve je po njemu i za njega stvoreno. I on je prije svega i sve u njemu postoji. On je i glava tijelu, crkvi. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da sȃm u svemu ima prvenstvo.“ /Kološanima 1,15-18

„I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine.“ /Ivan 1,14

Još naučava da je Isus uzeo tijelo Marije, koja je isto nepalog duha; drugim riječima bezgrešna, upravo ono što naučava rimokatolicizam.

Nevjerojatno koje otvoreno izvrtanje Božje Riječi. Njegovi opčinjeni sljedbenici će vam često citirati iz knjižice Čista Istina, pune objava lažne proročice Bertha Dudde. Karakteristično im je da riječ „ljubav“ pišu velikim početnim slovom, isto kao i u New Age-u gdje je poanta na Ljubavi kao božanstvu. Cijela web stranica vrvi lažima koje su samo izvanjski obložene istinom.

Čuvajte se lažnih apostola i pomazanika!

„No kada dođe on, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što god čuje i objavljivati vam ono što dolazi. On će proslavljati mene jer će od mojega primati i objavljivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga rekoh: ‘Od mojega će primati i objavljivati vama.’“ /Ivan 16,13-15

Svi koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja, primili su Duha Svetoga koji ih uvodi u svu istinu, postali su Božja djeca (Ivan 1,12) i pomazani su od Boga.

„A vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve. Ne napisah vam jer ne znate istinu, nego jer je znate i jer nikakva laž nije od istine.“ /1. Ivanova 2,20-21

„A vi — pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas tko poučava. Nego kao što vas to isto pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostat ćete u njemu.“ /1. Ivanova 2,27

Dobro preispitajte u Duhu sve koji donose neke nove „istine“, objave, održavaju seminare, predstavljaju se prorocima ili apostolima. Jedina čista Istina nalazi se u Božjoj Riječi. Čuvajte se ovakvih kultova i prijevarnih duhova koji vam donose neka druga evanđelja, a nemaju veze s Kristovim. Propovijedaju mješavinu New Age-a i kršćanstva. Traže vlastitu slavu, a ne Božju. Usta su im puna Boga, ali ne poznaju Boga. Lažni kristi i lažni apostoli. Ne idite za njima!

„Jedan je vaš učitelj — Krist, a svi ste vi braća.“ /Matej 23,8

Više o razotkrivanju nauka ovog samoprozvanog apostola možete pročitati ovdje:

Čista istina ili čista prevara? Da li objave Berthe Dudde prolaze na biblijskom testu?

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.