DAN ZAHVALNOSTI – kome i za što smo zahvalni?

682
pregleda
Dan zahvalnosti

Dan zahvalnosti jedan je od najvećih američkih blagdana kada se obilježava dan prvih doseljenika. Tradicionalno se obiteljski obilježava i organiziraju mnoge zabave u tu čast. Idući dan je tzv. Crni petak – dan ogromnih popusta i potrošačke groznice. Više na temu Crnog petka na linku: Dan zahvalnosti: Zahvalni za Crni petak?.

Ipak, jedno je biti zahvalan, a sasvim drugo je biti zahvalan Bogu. Mnogi su ljudi zahvalni za puno toga. Pitanje je poznajemo li onoga kome trebamo biti zahvalni. U doba sveopće nezahvalnosti, kao što je prorečeno za posljednja vremena, pogledajmo što Biblija kaže kome trebamo biti zahvalni i za što.

TKO JE JEDINI DOSTOJAN NAŠE SLAVE I HVALE?

Zahvaljujte GOSPODINU, zazivajte ime njegovo, obznanjujte njegova djela među narodom.“ /1. Ljetopisa 16,8

Hvalite GOSPODINA, jer je dobar, jer zauvijek traje milost njegova. I recite: ‘Spasi nas, Bože spasenja našega, i okupi nas, i izbavi nas od pogana, da hvalimo tvoje sveto ime i dičimo se u tvome slavljenju.’“ /1. Ljetopisa 16,34-35

„…i da svako jutro ustaju hvaliti i slaviti GOSPODINA, isto tako i navečer.“ /1. Ljetopisa 23,30

Od tebe dolazi i bogatstvo i čast, i ti vladaš nad svime; u tvojoj ruci je sila i moć; u tvojoj ruci je da učiniš velikim i dadeš snagu svima. Stoga te sada hvalimo, Bože naš, i slavimo tvoje slavno ime.“ /1. Ljetopisa 29,12-13

Oni pjevahu zajedno naizmjence slaveći GOSPODINA i zahvaljujući mu; jer je on dobar, jer dovijeka traje njegova milost prema Izraelu. I sav je narod gromko klicao kad su oni slavili GOSPODINA, zato što je bio postavljen temelj GOSPODINOVA Doma.“ /Ezra 3,11

Jer od davnine, još od dana Davida i Asafa, bijahu pjevački glavari i pjesme slavljenja i zahvaljivanja Bogu.“ /Nehemija 12,46

Skladajte Bogu u svom srcu…

Ja ću hvaliti GOSPODINA zbog njegove pravednosti i pjevati hvalospjev imenu GOSPODINA Svevišnjega.“ /Psalam 7,17

Hvalit ću te, GOSPODINE, svim srcem svojim; obznanjivat ću sva tvoja čudesna djela.“ /Psalam 9,1

Objavit ću ime tvoje braći svojoj: usred skupštine tebe ja ću hvaliti.“ /Psalam 22,22

Pjevajte GOSPODINU, sveti njegovi, i hvalu dajte na spomen njegove svetosti.“ /Psalam 30,4

Hvalit ću te u zboru velikom; slavit ću te usred naroda brojnoga.“ /Psalam 35,18

Prinesi Bogu zahvalnost, i izvrši Svevišnjemu svoje zavjete.“ /Psalam 50,14

Štuje me onaj tko hvalu prinosi, i onome tko uređuje svoj životni put pokazat ću spasenje Božje.“ /Psalam 50,23

Slavit ću ime Božje s pjesmom i veličati ga sa zahvaljivanjem.“ /Psalam 69,30

Tebi, Bože, hvale dajemo, tebi dajemo hvale: jer čudesa tvoja naviještaju da je blizu ime tvoje.“ /Psalam 75,1

Dobro je zahvaljivati GOSPODINU i pjevati hvale imenu tvome, Svevišnji: Iskazivati jutrom dobrotu tvoju i svake noći vjernost tvoju.“ /Psalam 92,1-2

Dođimo pred njega s hvalospjevom i kličimo mu radosno sa psalmima. Jer GOSPODIN je velik Bog, i Kralj velik nad svim bogovima.“ /Psalam 95,2-3

„I nemojte se opijati vinom, u kojemu je razuzdanost, nego se ispunjavajte Duhom govoreći jedan drugome u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i slažući u svome srcu napjev Gospodinu.“ /Efežanima 5,18-19

Hvalite Boga, slavite ga, blagoslivljajte ga, zazivajte ga…

Uđite s hvalom na vrata njegova, u dvore njegove sa slavljenjem: zahvalni mu budite i blagoslivljajte ime njegovo! Jer dobar je GOSPODIN: milosrđe njegovo je vječno, i istina njegova traje svim naraštajima.“ /Psalam 100,4-5

Blagoslivljaj, dušo moja, GOSPODINA, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova: On ti oprašta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve tvoje bolesti; On izbavlja tvoj život od propasti, on te ovjenčava dobrotom i milosrđima.“ /Psalam 103,2-4

Hvalu dajte GOSPODINU, zazivajte ime njegovo: objavljujte među narodom djela njegova.“ /Psalam 105,1

Hvale dajte GOSPODINU, jer je dobar; jer zauvijek traje milosrđe njegovo.“ /Psalam 107,1

O, kada bi ljudi slavili GOSPODINA za dobrotu njegovu i za njegova čudesna djela učinjena djeci ljudskoj! Jer on siti dušu koja čezne, i dušu gladnu puni dobrom.“ /Psalam 107,8-9

Oh kada bi ljudi slavili GOSPODINA za dobrotu njegovu i za njegova čudesna djela djeci ljudskoj! I neka mu prinose žrtve zahvalnice i radosno razglašavaju djela njegova.“ /Psalam 107,21-22

Čime ću uzvratiti GOSPODINU za sva njegova dobročinstva prema meni?“ /Psalam 116,12

Prinijet ću ti žrtvu zahvale i zazvat ću ime GOSPODINOVO.“ /Psalam 116,17

Hvale dajte GOSPODINU, jer je dobar; jer zauvijek traje milosrđe njegovo. Hvalu dajte Bogu nad bogovima; jer zauvijek traje milosrđe njegovo. Hvalu dajte Gospodaru nad gospodarima; jer zauvijek traje milosrđe njegovo.“ /Psalam 136,1-3

Pjevajte GOSPODINU sa zahvalnošću; uz harfu hvalospjev pjevajte Bogu našemu.“ /Psalam 147,7

Slavite GOSPODINA! Slavite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u svodu moći njegove. Slavite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog izvanredne veličine njegove. Slavite ga zvukom trublje, slavite ga uz psaltir i harfu. Slavite ga bubnjićem i plesom, slavite ga uz žičana glazbala i svirale. Slavite ga uz cimbale glasne, slavite ga uz cimbale gromke. Sve što dah ima neka slavi GOSPODINA. Slavite GOSPODINA!“ /Psalam 150,1-6

Sam Isus je dostojan sve naše hvale. Velika je razlika u tome kome smo zahvalni i na čemu.

I reći ćeš u taj dan: ‘Slavit ću te, GOSPODINE: premda si se srdio na mene, tvoja se srdžba odvratila i utješio si me.’ Evo, Bog je moje spasenje; uzdat ću se i neću se bojati: jer GOSPODIN JAHVE je moja snaga i moja pjesma; on postade i moje spasenje.“ /Izaija 12,1-2

I reći ćete u taj dan: “Slavite GOSPODINA, prizivajte ime njegovo, razglašujte djela njegova među narodom, spominjite da je njegovo ime uzvišeno.“ /Izaija 12,4

GOSPODINE, ti si Bog moj; tebe ću ja uzvisivati, ime ću tvoje slaviti, jer si učinio djela čudesna; tvoji pradavni naumi vjernost su i istina.“ /Izaija 25,1

Jer grob te ne može hvaliti niti te smrt može slaviti: oni koji silaze u jamu ne mogu se nadati tvojoj istini. Živi, živi će te slaviti, kao što to ja činim ovaj dan: otac će djeci obznanjivati tvoju istinu.“ /Izaija 38,18-19

Jer će GOSPODIN utješiti Sion: utješit će sva njegova pusta mjesta; i učinit će njegovu pustaru poput Edena, i njegovu pustinju poput vrta GOSPODINOVA; veselje i radost nalazit će se u njemu, zahvaljivanje i glas pjesme.“ /Izaija 51,3

Hvalite Boga za dobrostivost, sud i pravednost na zemlji…

Ovako govori GOSPODIN: ‘Neka se mudrac ne hvali svojom mudrošću, ni moćnik neka se ne hvali svojom moći, bogataš neka se ne hvali svojim bogatstvom; nego, neka se onaj koji se hvali, hvali time što shvaća i poznaje mene, da sam ja GOSPODIN, koji iskazujem dobrostivost, sud i pravednost na zemlji; jer u tome ja uživam’, govori GOSPODIN.“ /Jeremija 9,23-24

I izlazit će iz njih zahvaljivanje i glas onih koji se raduju: umnožit ću ih, i neće ih biti malo; i proslavit ću ih, i neće biti neznatni.“ /Jeremija 30,19

Hvalite GOSPODINA nad vojskama: jer dobar je GOSPODIN; jer zauvijek traje milost njegova’, i onih koji će donositi žrtvu hvale u Dom GOSPODINOV. Jer ću ja dati da se vrate sužnji ove zemlje, kao na početku’, govori GOSPODIN.“ /Jeremija 33,11

Hvalim te i slavim, Bože mojih otaca, što si mi dao mudrost i moć i objavio mi sada ono što smo te zamolili: jer si nam sada objavio kraljevu stvar.“ /Daniel 2,23

Ali ja ću tebi žrtvovati glasom zahvale; platit ću ono što sam zavjetovao. Spasenje je od GOSPODINA.“ /Jona 2,9

Zahvaljivanje Bogu je svakodnevni stil života vjernika u Kristu.

I uze Isus hljebove te ih, nakon što je zahvalio, davaše učenicima, a učenici onima koji su posjedali; tako i od ribica, koliko su god htjeli.“ /Ivan 6,11

Najprije zahvaljujem svome Bogu po Isusu Kristu za sve vas, što je vaša vjera naviještena po svemu svijetu.“ /Rimljanima 1,8

Zahvaljujem svome Bogu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana po Kristu Isusu, jer ste se po njemu obogatili u svemu, u svakoj riječi i u svemu znanju.“ /1. Korinćanima 1,4-5

Ali hvala Bogu, koji nam daje pobjedu po našemu Gospodinu Isusu Kristu.“ /1. Korinćanima 15,57

No hvala Bogu, koji nas uvijek proslavlja u Kristu i po nama na svakome mjestu očituje miris svoje spoznaje.“ /2. Korinćanima 2,14

Jer sve je to za vas, da izobilna milost putem zahvaljivanja mnogih pridonese slavi Božjoj.“ /2. Korinćanima 4,15

A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh vama za jelo, neka umnoži vaše posijano sjeme i uveća plodove vaše pravednosti: da se u svemu obogatite za svakovrsnu darežljivost koja putem nas djeluje kao iskazivanje hvale Bogu.“ /2. Korinćanima 9,10-11

Hvala Bogu na njegovu neizrecivu daru.“ /2. Korinćanima 9,15

Stoga i ja, nakon što sam čuo za vašu vjeru u Gospodina Isusa i ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama.“ /Efežanima 1,15-16

A bludnost i sva nečistoća ili pohlepa neka se ni ne spominje među vama, kao što dolikuje svetima, ni prostota, ni ludorija, ni podrugivanje, što ne pristoji, nego radije zahvaljivanje.“ /Efežanima 5,3-4

„…zahvaljujući svagda i za sve Bogu i Ocu u ime našega Gospodina Isusa Krista.“ /Efežanima 5,20

Zahvaljujem Bogu svome za svaki spomen na vas i uvijek se, u svakoj svojoj molitvi, s radošću molim za sve vas zbog vašega udjela u evanđelju od prvoga dana do sada.“ /Filipljanima 1,3-5

Ne budite zabrinuti ni za što, nego neka se u svemu molitvom i iskanjem sa zahvaljivanjem obznanjuju vaše molbe Bogu; i mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.“ /Filipljanima 4,6-7

Dan zahvalnosti je svaki dan onima koji žele vršiti Božju volju.

Stoga, kao što ste primili Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu hodite: ukorijenjeni i nazidani u njemu, i učvršćeni u vjeri, kao što bijaste poučeni, obilujući u njoj sa zahvaljivanjem.“ /Kološanima 2,6-7

I neka u vašim srcima vlada mir Božji, na koji ste i pozvani u jednome tijelu; i zahvalni budite.“ /Kološanima 3,15

I što god činite riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.“ /Kološanima 3,17

U molitvi ustrajte, i bdijte u njoj sa zahvaljivanjem.“ /Kološanima 4,2

Zahvalni za braću i sestre u Kristu!

Zahvaljujemo Bogu uvijek za sve vas spominjući vas u svojim molitvama, neprestano se sjećajući vašega djela vjere, truda ljubavi i postojanosti nade u Gospodina našega, Isusa Krista, pred Bogom i našim Ocem.“ /1. Solunjanima 1,2-3

U svemu zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ /1. Solunjanima 5,18

Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje, zato što izvanredno raste vaša vjera i obiluje ljubav svakoga pojedinoga od vas prema drugome.“ /2. Solunjanima 1,3

Zahvalni za sve što imamo, činimo i jesmo!

Zahvaljujem onomu koji me je osposobio, Kristu Isusu, Gospodinu našemu, jer me smatrao vjernim te je postavio u službu mene.“ /1. Timoteju 1,12

Stoga, prije svega, pozivam na to da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja i zahvaljivanje za sve ljude.“ /1. Timoteju 2,1

„…jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu. Jer svako je Božje stvorenje dobro i ne treba odbaciti ništa ako se uzima sa zahvalnošću, jer se posvećuje Božjom riječju i molitvom.“ /1. Timoteju 4,3-5

Prinosimo, stoga, po njemu neprestano žrtvu hvale Bogu, to jest plod naših usana, koje zahvaljuju njegovu imenu.“ /Hebrejima 13,15

Pati li tko među vama? Neka se moli. Raduje li se tko? Neka pjeva hvalospjeve.“ /Jakovljeva 5,13

Zahvalni za spasenje u Kristu!

Amen: Blagoslov, i slava, i mudrost, i zahvalnost, i čast, i snaga, i moć Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.“ /Otkrivenje 7,12

Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svevladaru, koji jesi, i bijaše, i koji dolaziš; jer si preuzeo svoju veliku vlast i zakraljevao.“ /Otkrivenje 11,17

Budimo zahvalni Bogu za sve! Za njegovu milost, za spasenje, za njegovu ljubav izlivenu na križu za nas. Za Isusa Krista po kojem smo spašeni od grijeha i vječne propasti. Hvalimo ga i slavimo svaki dan u duhu i istini njegove Riječi.

 

Više na vezane teme na tagu: KONZUMERIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.