Dan zahvalnosti: Zahvalni za Crni petak?

1728
pregleda
Crni petak Dan zahvalnosti

Dan zahvalnosti jedan je od najvećih američkih blagdana kada se obilježava dan prvih doseljenika. Tradicionalno se obiteljski obilježava i organiziraju mnoge zabave u tu čast. Idući dan je tzv. Crni petak – dan ogromnih popusta i potrošačke groznice. Mnogi su ljudi zahvalni za puno toga. Pitanje je poznajemo li onoga kome trebamo biti zahvalni. Više na temu tko je jedini zaslužan naše hvale i slave na linku: DAN ZAHVALNOSTI – kome i za što smo zahvalni?.

Sam Isus je dostojan sve naše hvale. Velika je razlika u tome kome smo zahvalni i na čemu. Zahvaljivanje Bogu je svakodnevni stil života vjernika u Kristu. Dan zahvalnosti je svaki dan onima koji žele vršiti Božju volju.

„Ne brinite se ni za što, nego u svemu — molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem — iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“ /Filipljanima 4,6-7

„I sve što god činite, riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.“ /Kološanima 3,17

„U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ /1. Solunjanima 5,18

„Zahvaljujemo ti, Gospodine, Bože Svemogući, koji jesi i koji bijaše i koji dolaziš, što si uzeo silu svoju veliku i zakraljevao!“ /Otkrivenje 11,17

Budimo zahvalni Bogu za sve! Za njegovu milost, za spasenje, za njegovu ljubav izlivenu na križu za nas. Za Isusa Krista po kojem smo spašeni od grijeha i vječne propasti. Hvalimo ga i slavimo svaki dan u duhu i istini njegove Riječi.

ZAHVALNI ZA CRNI PETAK?

Dan nakon Dana zahvalnosti ljudi jednostavno polude čekajući po cijele noći u redovima da se trgovine otvore i doslovno se gaze i ubijaju za ono što već imaju ili što im uopće ne treba. Taj dan je sada već uvezen i poprimio značaj i na našim prostorima, sve u svrhu konzumerizma, shopping manije i megalomanskih profita. Marketinški dan se pretvorio u tjedan, čak i mjesec, a što kad se pretvori u vječnost?

Crni petak, crni tjedan, crni mjesec, crna godina, a crna vječnost?

„I kažem vam: Mnogi će doći s istoka i sa zapada i sjesti za stol s Abrahamom, i Izakom, i Jakovom, u kraljevstvu nebeskom. Ali djeca kraljevstva će biti izbačena van u KRAJNJU TAMU: ondje će biti plač i škrgut zubī.“ /Matej 8,11-12

„Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge, i odvedite ga i izbacite u KRAJNJU TAMU; ondje će biti plač i škrgut zubī.’“ /Matej 22,13

„A beskorisnoga slugu izbacite van u TAMU: ondje će biti plač i škrgut zubī.’“ /Matej 25,30

„Jer ako Bog anđele koji su sagriješili nije poštedio, nego ih je strmoglavio u pakao i u OKOVE MRAKA predao da budu čuvani za sud…“ /2. Petrova 2,4

„Oni su bezvodni izvori, oblaci vihorom gonjeni; za koje se čuva MRKLA TMINA zauvijek.“ /2. Petrova 2,17

Istina je da vas nijedan crni petak ili popust ili shopping ne može zadovoljiti. To je prijevara, marketinški trik i ostavlja vas praznima. Pruža kratkotrajno, prolazno i nezasitno zadovoljstvo. Jer naše zadovoljstvo nije u materijalnom. Naše potrebe su duhovne naravi, a ne materijalne.

„Zato sada ovako govori GOSPODIN nad vojskama: Razmotrite svoje putove. Sijali ste mnogo, a dovozite malo; jedete, a nije vam dovoljno; pijete, ali se ne možete napiti; odijevate se, ali nikome nije toplo; nadničar zarađuje nadnicu da bi je stavio u prodrtu novčarku.’ Ovako govori GOSPODIN nad vojskama: ‘Razmotrite svoje puteve.“ /Hagaj 1,5-7

Voda od koje se ne žeđa i hrana od koje se ne gladuje jest ono što nam treba.

„O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; i koji novaca nemate, dođite, kupite i jedite. Dođite i kupite vina i mlijeka, bez novaca i bez naplate. Zašto trošite novac na ono što kruh nije, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pozorno, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša naužiti pretiline. Priklonite uho svoje i dođite k meni; poslušajte, i duša će vam živjeti. I sklopit ću s vama savez vječan.“ /Izaija 55,1-3

„GOSPODIN će te neprestano voditi, i tvoju će dušu u suši nasititi, i tvoje će kosti ugojiti; i bit ćeš kao zaliven vrt i kao izvor čije vode neće presahnuti.“ /Izaija 58,11

Drugim riječima, zašto trošite novac na nepotrebno i zašto ulažete vrijeme i trud na ono od čega nemate stvarne koristi? Poslušajte dobro Božju Riječ, pa će vam se duša zadovoljiti onoga što vam zaista treba. Ne ignorirajte ono ključno, sam poziv od Boga:

„DOĐITE K MENI; POSLUŠAJTE, I DUŠA ĆE VAM ŽIVJETI.“ /Izaija 55,3

Kad spoznate Isusa, ništa se ne može mjeriti. Spremni ste prodati sve što imate u zamjenu za neprocjenjivu vrijednost. Ništa u ovom svijetu ne može doseći vrijednost koju ste našli u Isusu.

„Kraljevstvo nebesko nalik je čovjeku trgovcu što traži lijepo biserje: on, pronašavši jedan dragocjeni biser, ode, proda sve što ima i kupi ga.“ /Matej 13,45-46

„Što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju?“ /Marko 8,37

„Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću pomaži oči svoje da vidiš.“ /Otkrivenje 3,18

Isus je preuzeo kaznu koju vi zaslužujete – besplatno na doslovni crni petak.

„A kada dođe šesta ura, nasta TAMA PO SVOJ ZEMLJI — sve do ure devete. I o devetoj uri zavapi Isus snažnim glasom govoreći: ‘Eloi, Eloi, lama sabahtani?’ — što je u prijevodu: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?’“ /Marko 15,33-34

Samo je jedan Crni petak – kad je Isus visio na križu za vaše grijehe da bi vam pružio trajno, vječno i besplatno zadovoljstvo. Popust 100%. Ne propustite priliku. Isplativost sigurna i vječna.

 

Više na sličnu temu na tagu: Konzumerizam.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.