Dan zahvalnosti: Zahvalni za Crni petak?

896
pregleda
Crni petak Dan zahvalnosti

Dan zahvalnosti jedan je od najvećih američkih blagdana kada se obilježava dan prvih doseljenika. Tradicionalno se obiteljski obilježava i organiziraju se mnoge zabave u tu čast. Dan iza je tzv. Crni petak – dan ogromnih popusta i potrošačke groznice.

Ovdje se nećemo baviti time koliko se Dan zahvalnosti uistinu svodi na zahvalu Bogu. Jedno je biti zahvalan, a drugo je biti zahvalan Bogu. Mnogi su ljudi zahvalni za puno toga. No poznajemo li onoga kome trebamo biti zahvalni?

Tko je jedini dostojan naše slave i hvale?

„Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova!“/1. Ljetopisa 16,8

„Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! I recite: ‘Spasi nas, Bože našega spasenja, i saberi nas i izbavi nas od pogana, da hvalimo tvoje sveto ime, da slavimo u hvali tvojoj.’“ /1. Ljetopisa 16,34-35

„…i da svakoga jutra stoje hvaleći i slaveći Gospoda, a tako i večerom.“ /1. Ljetopisa 23,30

„Od tebe je i bogatstvo i slava, i ti vladaš nad svime; i u tvojoj je ruci snaga i sila, i u tvojoj je ruci da učiniš velikim i osnažiš svakoga. Zato sad, Bože naš, mi te hvalimo i slavimo tvoje slavno ime.“ /1. Ljetopisa 29,12-13

„I pjevali su naizmjence, slaveći i hvaleći Gospoda: ‘Jer je dobar, jer milosrđe njegovo prema Izraelu traje dovijeka.’ I sav je puk klicao snažnim poklicima slaveći Gospoda što su položeni temelji Doma Gospodnjega.“ /Ezra 3,11

„Jer od davnina, za vremena Davida i Asafa, postojali su pjevački poglavari i pjesme slavljenja i hvale Bogu.“ /Nehemija 12,46

„Hvalit ću Gospoda za pravednost njegovu i pjevati imenu Gospoda Svevišnjega.“ /Psalam 7,17

„Hvalit ću te, Gospode, svim srcem svojim, kazivat ću sva čudesa tvoja.“ /Psalam 9,1

„Tvoje ću ime naviještati braći svojoj, usred zajednice tebe ću hvaliti.“ /Psalam 22,22

„Pjevajte Gospodu, pobožnici njegovi, i hvalite podsjetnicom svetost njegovu!“ /Psalam 30,4

„Hvalit ću te u velikom zboru, slavit ću te među pukom brojnim.“ /Psalam 35,18

„Prinesi Bogu zahvalnicu i ispuni Svevišnjemu zavjete svoje!“ /Psalam 50,14

„Tko prinosi zahvalnicu, meni slavu daje; i onomu koji upravlja put svoj — njemu ću pokazati spasenje Božje.“ /Psalam 50,23

„Ime ću Božje hvaliti pjesmom i veličat ću njega zahvalnicom.“ /Psalam 69,30

„Hvalimo te, Bože, hvalimo; jer čudesa tvoja objavljuju da je blizu ime tvoje!“ /Psalam 75,1

„Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj, svim srcem svojim; i slavit ću ime tvoje dovijeka.“ /Psalam 86,12

„Dobro je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu, Svevišnji; naviještati jutrom milosrđe tvoje i noću vjernost tvoju.“ /Psalam 92,1-2

„Izađimo sa zahvalnicom pred lice njegovo, kliknimo mu u pjesmama! Jer Gospod je Bog velik, i velik kralj nad svim bogovima.“ /Psalam 95,2-3

„Uđite sa zahvalnicom na dveri njegove, u dvore njegove s hvalom; hvalite ga, blagoslivljate ime njegovo! Jer dobar je Gospod, dovijeka je milosrđe njegovo, i vjernost njegova od koljena do koljena.“ /Psalam 100,4-5

„Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova: on prašta sva bezakonja tvoja, iscjeljuje sve tvoje bolesti; on od propasti otkupi život tvoj, okruni te milosrđem i smilovanjem.“ /Psalam 103,2-4

„Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova!“ /Psalam 105,1

„Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka!“ /Psalam 107,1

„Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer nasiti dušu čeznutljivu i napuni dobrom dušu izgladnjelu.“ /Psalam 107,8-9

„Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! I nek prinose žrtve zahvalnice, i kazuju s klicanjem djela njegova.“ /Psalam 107,21-22

„Što da uzvratim Gospodu za sva njegova dobročinstva prema meni?“ /Psalam 116,12

„Tebi ću prinijeti žrtvu zahvalnicu, i ime ću Gospodnje zazvati.“ /Psalam 116,17

„Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! Hvalite Boga nad bogovima, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! Hvalite Gospodara nad gospodarima, jer milosrđe njegovo traje dovijeka.“ /Psalam 136,1-3

„Pjevajte Gospodu u zahvalnosti, svirajte na harfi Bogu našemu!“ /Psalam 147,7

„Slava Gospodu! Hvalite Boga u Svetištu njegovu, hvalite ga na nebeskom svodu moći njegove! Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, hvalite ga po izvanrednoj veličini njegovoj!… Sve što dah ima neka hvali Gospoda. Slava Gospodu!“ /Psalam 150,1-6

Sam Isus je dostojan sve naše hvale. Velika je razlika u tome kome smo zahvalni i na čemu.

„I reći ćeš u onaj dan: ‘Hvalim te, Gospode! Premda si se razgnjevio na me, gnjev se tvoj odvratio i ti si me utješio. Gle, Bog je moje spasenje, pouzdat ću se i plašit’ se neću; jer Gospod Bog mi je snaga i pjesma, ta on je moje spasenje.“ /Izaija 12,1-2

„I u onaj ćete dan reći: ‘Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova, spomenite se da je ime njegovo uzvišeno!“ /Izaija 12,4

„Gospode, ti si moj Bog! Uzvisit ću te, ime ću tvoje hvaliti, jer si učinio čudesne stvari; naumi tvoji skovani odavna vjernost su i istina.“ /Izaija 25,1

„Ta neće te Šeol hvaliti, smrt te slaviti neće; oni koji u jamu silaze neće se nadati istini tvojoj. Živi, živi, on će te hvaliti kao ja danas. Otac će sinovima obznaniti tvoju istinu.“ /Izaija 38,18-19

„Jer Gospod će utješiti Sion, utješit će sve njegove razvaline; i pustinju će njegovu poput Edena učiniti, a pustaru njegovu poput vrta Gospodnjega. Radost i veselje nalazit će se u njemu, zahvalnost i zvuk pjesme.“ /Izaija 51,3

„Neka se mudar ne hvali svojom mudrošću i neka se silan ne hvali silom svojom ni bogat neka se ne hvali svojim bogatstvom; nego tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što razumije i poznaje mene, da sam ja Gospod koji čini milosrđe, pravicu i pravdu na zemlji, jer to mi je milo’, riječ je Gospodnja.“ /Jeremija 9,23-24

„I iz njih će izlaziti zahvalnica i glas onih koji se vesele. A ja ću ih umnožiti te neće biti neznatni; i proslavit ću ih te neće biti beznačajni.“ /Jeremija 30,19

„Hvalite Gospoda Nad Vojskama, jer dobar je Gospod, jer milosrđe njegovo traje dovijeka!’, glas onih koji će prinijeti zahvalnicu u Domu Gospodnjemu. Jer ja ću vratiti sužnje ove zemlje, da bude kao nekoć’, veli Gospod.“ /Jeremija 33,11

„Tebe ja hvalim i slavim, Bože mojih otaca, što si mi dao mudrost i silu, i obznanio mi sad ono što smo od tebe tražili; jer ti si nam obznanio kraljevu stvar.“ /Daniel 2,23

„A ja ću tebi žrtvovati glasom zahvalnim. Što zavjetovah, ispunit ću. Spasenje je od Gospoda.“ /Jona 2,9

Zahvaljivanje Bogu je svakodnevni stil života vjernika u Kristu.

„I uze Isus te kruhove te ih, zahvalivši, razdijeli učenicima, a učenici onima što sjede. Tako i od ribica, koliko god su htjeli.“ /Ivan 6,11

„Ponajprije, zahvaljujem Bogu svojemu po Isusu Kristu za sve vas što se vjera vaša navješćuje po svem svijetu“ /Rimljanima 1,8

„Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas na milosti Božjoj koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu — u svakoj riječi i svakoj spoznaji.“ /1. Korinćanima 1,4-5

„A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu!“ /1. Korinćanima 15,57

„Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek vodi u pobjedu i kroz nas širi miris svoje spoznaje na svakome mjestu.“ /2. Korinćanima 2,14

„Ta sve je to za vas: da milost, umnožena, zahvaljivanjem mnogih izobiluje na slavu Božju.“ /2. Korinćanima 4,15

„A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, neka i pribavi i umnoži sjeme vaše i poveća rodove pravednosti vaše, da se u svemu obogaćujete za svaku darežljivost koja kroz nas djeluje kao zahvalnica Bogu.“ /2. Korinćanima 9,10-11

„A hvala Bogu na njegovu neizrecivu daru.“ /2. Korinćanima 9,15

„Zbog toga i ja, čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas spominjući vas se u svojim molitvama.“ /Efežanima 1,15-16

„A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje svetima. Ni prostota, ni ludorija ili lakrdija, što se ne priliči — nego radije zahvaljivanje.“ /Efežanima 5,3-4

„Svagda i za sve zahvaljujući Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista.“ /Efežanima 5,20

„Zahvaljujem Bogu svojemu za svakog sjećanja na vas, dok se svagda u svakoj svojoj molitvi za sve vas s radošću molim, zbog vašega sudioništva u evanđelju od prvoga dana sve dosad.“ /Filipljanima 1,3-5

„Ne brinite se ni za što, nego u svemu — molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem — iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“ /Filipljanima 4,6-7

Dan zahvalnosti je svaki dan onima koji žele vršiti Božju volju.

„Dakle, kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite, ukorijenjeni i nadograđivani na njemu i učvršćivani u vjeri, kako ste poučeni, te obilujući njome sa zahvalnošću.“ /Kološanima 2,6-7

„I mir Božji neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste i pozvani u jednome tijelu. I budite zahvalni!“ /Kološanima 3,15

„I sve što god činite, riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.“ /Kološanima 3,17

„U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju.“ /Kološanima 4,2

„Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas se u svojim molitvama, neprestance se sjećajući vašega djela vjere i truda ljubavi i postojanosti nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim.“ /1. Solunjanima 1,2-3

„U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ /1. Solunjanima 5,18

„Zahvaljivati moramo Bogu svagda za vas, braćo, kao što dolikuje, jer izvanredno raste vjera vaša i množi se ljubav svakog pojedinog od sviju vas prema drugima.“ /2. Solunjanima 1,3

„I zahvalan sam onomu koji mi snagu dade — Kristu Isusu, Gospodinu našemu — što me smatrao vjernim i postavio u službu.“ /1. Timoteju 1,12

„Zaklinjem dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja, zahvalnice za sve ljude.“ /1. Timoteju 2,1

„…jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu. Jer je svako Božje stvorenje dobro i nije za odbaciti ništa što se sa zahvalnošću uzima, jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.“ /1. Timoteju 4,3-5

„Po njemu dakle svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.“ /Hebrejima 13,15

„Podnosi li tko među vama nedaće? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvale!“ /Jakovljeva 5,13

Zahvalni za spasenje u Kristu!

„Amen! Blagoslov i slava i mudrost i zahvalnica i čast i sila i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova! Amen.“ /Otkrivenje 7,12

„Zahvaljujemo ti, Gospodine, Bože Svemogući, koji jesi i koji bijaše i koji dolaziš, što si uzeo silu svoju veliku i zakraljevao!“ /Otkrivenje 11,17

Budimo zahvalni Bogu za sve! Za njegovu milost, za spasenje, za njegovu ljubav izlivenu na križu za nas. Za Isusa Krista po kojem smo spašeni od grijeha i vječne propasti. Hvalimo ga i slavimo svaki dan u duhu i istini njegove Riječi.

Zahvalni za Crni petak?

Dan nakon Dana zahvalnosti ljudi jednostavno polude čekajući po cijele noći u redovima da se trgovine otvore i doslovno se gaze i ubijaju za ono što već imaju ili što im uopće ne treba. Taj dan je sada već uvezen i poprimio značaj i na našim prostorima, sve u svrhu konzumerizma i megalomanskih profita.

Istina je da vas nijedan crni petak ili popust ili shopping ne može zadovoljiti. To je prijevara, marketinški trik i ostavlja vas praznima. Pruža kratkotrajno, prolazno i nezasitno zadovoljstvo. Jer naše zadovoljstvo nije u materijalnom. Naše potrebe su duhovne naravi, a ne materijalne.

„O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; i koji novaca nemate, dođite, kupite i jedite. Dođite i kupite vina i mlijeka, bez novaca i bez naplate. Zašto trošite novac na ono što kruh nije, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pozorno, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša naužiti pretiline. Priklonite uho svoje i dođite k meni; poslušajte, i duša će vam živjeti. I sklopit ću s vama savez vječan.“ /Izaija 55,1-3

Drugim riječima, zašto trošite novac na nepotrebno i zašto ulažete vrijeme i trud na ono od čega nemate stvarne koristi? Poslušajte dobro Božju Riječ, pa će vam se duša zadovoljiti onoga što vam zaista treba. Ne ignorirajte ono ključno, sam poziv od Boga:

„DOĐITE K MENI; POSLUŠAJTE, I DUŠA ĆE VAM ŽIVJETI.“ /Izaija 55,3

Kad spoznate Isusa, ništa se ne može mjeriti. Spremni ste prodati sve što imate u zamjenu za neprocjenjivu vrijednost. Ništa u ovom svijetu ne može doseći vrijednost koju ste našli u Isusu.

„Kraljevstvo nebesko nalik je čovjeku trgovcu što traži lijepo biserje: on, pronašavši jedan dragocjeni biser, ode, proda sve što ima i kupi ga.“ /Matej 13,45-46

„Što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju?“ /Marko 8,37

„Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću pomaži oči svoje da vidiš.“ /Otkrivenje 3,18

Isus je preuzeo kaznu koju vi zaslužujete – besplatno na doslovni crni petak.

„A kada dođe šesta ura, nasta TAMA PO SVOJ ZEMLJI — sve do ure devete. I o devetoj uri zavapi Isus snažnim glasom govoreći: ‘Eloi, Eloi, lama sabahtani?’ — što je u prijevodu: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?’“ /Marko 15,33-34

Samo je jedan Crni petak – kad je Isus visio na križu za vaše grijehe da bi vam pružio trajno, vječno i besplatno zadovoljstvo. Popust 100%. Ne propustite priliku. Isplativost sigurna i vječna.

Više na sličnu temu na tagu: Konzumerizam.

Komentari

komentari