Trend samoubojstava popularnih vođa

1023
pregleda
Jarrid Wilson trend

Nedavno je kršćanski savjetnik za mentalne bolesti, pastor čije su psihološke savjete i poruke mnogi slijedili, počinio samoubojstvo. Postoji trend pastora koji si oduzimaju živote i kreiraju svjedočanstvo kako je u redu biti kršćanin i osjećati se depresivno, tjeskobno, loše; boriti se sa suicidalnim mislima, i na kraju odustati i počiniti samoubojstvo. Važno da ste povjerovali u Krista i idete u nebo kakvim god načinom života živjeli. Kako opasno i pogubno svjedočanstvo za mnoge vjernike. Sotona više ne zna kako zadobiti i manipulirati ljude, pa uvijek iznova izmišlja nove „kreativne“ metode i taktike zavođenja.

Kršćanska psihologija i samopomoć su izmišljeni termini da bi se depresija, tjeskoba, fobija i razni strahovi prikazali kao nešto čemu medicina, liječnici, savjetnici, terapija, tablete mogu pomoći. Kad vođa neke crkvene zajednice, pogotovo one koju pohode na desetke tisuća ljudi počini samoubojstvo, to je apsolutno poražavajuće i obeshrabrujuće za zajednicu, društvo i nevjerni svijet. Vođe koji uče druge kako si pomoći na kraju ne mogu pomoći sami sebi.

Danas postoji široki spektar kršćanskih organizacija, humanitarnih i savjetodavnih institucija i udruga, crkvenih planova, rasporeda, projekata, slavljeničkih timova, kršćanskih savjetnika, obiteljskih programa, dječjih programa, zabavnih programa, konferencija, festivala, turnira itd. itd. …za svačiji ukus ponešto, crkveni „švedski“ stol, ali sve BEZ SILE BOŽJE. Frizirano kršćanstvo bez sile u Kristu koja slama grijehe.

Mnogi vođe i pastori služe u svojim crkvenim zajednicama, ali ne hodaju u sili Božjoj. Nemaju osobni odnos i hod s Kristom, a prikazuju se kako služe Bogu.

Revnuju za svoje službe, crkve, ljude, ali ne za istinu. Njima nije stalo do ljudskih duša, već samopromocije i samoostvarenja. Traže vlastite sljedbenike, a ne Kristove. Više im je stalo da se pojavite na njihovim službama i slušate njihove performanse, dogodovštine i humoristične ispade, nego da imate ispravan odnos s Isusom Kristom. Ne upućuju ljude da traže Krista koji nas oslobađa i izbavlja iz svakog ropstva, bilo da se radi o depresiji, tjeskobama, strahovima, paranojama, ovisnostima, ili bilo kakvoj tami u kojoj se skrivamo.

Njihov život nije Isus Krist, već su svoje službe poistovjetili s Kristom, načinili sebi „boga“ na sliku svoje službe, a to je tako daleko od stvarnosti. Krist nije naša služba, Krist je osoba koja na prvom mjestu želi našu prisnost, poslušnost i zajedništvo. Naše cijelo i predano srce.

Vrijeme je da se crkva prestane pretvarati da je na svjetlu dok zapravo hoda u teškoj tami. Vrijeme je da prestane ispovijedati Krista dok mu je istovremeno neposlušna. Vrijeme je da se prestane praviti da je vjerna dok se skriva u grijesima. Vrijeme je da prizna da ne hoda u sili Duha Svetoga, već požudama tijela. Vrijeme je da prestane glumiti da je Kristova Zaručnica dok je zapravo Bludnica.

Vrijeme je da se crkva pokaje od prijetvornosti i licemjerja. Vrijeme je da prestane gurati grijehe pod tepih i ignorirati da je zarobljena i potlačena od strane demona.

Ako se pretvaramo da smo na svjetlu dok hodamo u neposlušnosti i tami, Neprijatelj će narušiti svaki drugi aspekt naših života. Vrijeme je da prestanemo učiti druge kako biti oslobođeni dok smo sami zarobljeni grijesima, ovisnostima, bludom, pornografijom, opijatima, službom, idolopoklonstvom itd.

„A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a U TAMI HODIMO, LAŽEMO I NE TVORIMO ISTINE. Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.“ /1. Ivanova 1,5-7

Naši grijesi moraju doći na svjetlo da bi se očistili. Moramo priznati naše grijehe Bogu, pokajati se i hodati u poslušnosti na svjetlu, a ne u grijesima u tami.

„A sve što se razotkriva, svjetlošću se očituje. Jer sve što se očituje, svjetlost je.“ /Efežanima 5,13

Ako ste depresivni, tjeskobni, paranoični i sl., svijet će vas poslati psiholozima, psihijatrima, savjetnicima za mentalne bolesti, propisati vam terapije i intoksikacije organizma o kojima samo postajete ovisnici, ali vam u suštini ne mogu pomoći. Naprotiv, mogu vam odmoći i zarobiti demone u vašem tijelu. Onesposobiti vas za normalno funkcioniranje u društvu, a iznutra ćete i dalje ostati zarobljeni i potlačeni. Vaša dijagnoza je duhovna, a ne mentalna. Tablete i supstance samo friziraju problem duhovne pozadine, umrtvljuju i gase vaše moždane stanice, uklanjaju simptome, ali ne prodiru u duh i ne mogu iščupati korijen vašeg problema.

Samoubojstvo je problem duhovne naravi, demonske potlačenosti, a ne kemijskih procesa u mozgu.
Samoubojstvo je udovoljavanje prohtjevima našeg uma, ali oživljeni u Kristu ne udovoljavamo više požudama našeg tijela i uma, već nastojimo ugoditi Bogu.

„I vas je oživio, koji bijaste mrtvi u prijestupima i grijesima, u kojima ste nekoć hodili na način ovoga svijeta, po knezu vlasti zraka, duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti, među kojima smo i svi mi nekoć živjeli u požudama svoga tijela, udovoljavajući prohtjevima tijela i uma te po naravi bili djeca gnjeva, kao i ostali.“ /Efežanima 2,1-3

Dragi naši, postoji sloboda i ona je stvarna. Nada i sloboda nalaze se u Isusu Kristu. Isus Krist skida okove vašeg robovanja, o čemu god se radilo, oslobađa slomljene i potlačene.

„Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza da naviještam evanđelje siromasima. Posla me da iscijelim one srca slomljena, da proglasim sužnjima oslobođenje i slijepima vraćanje vida, da na slobodu pustim potlačene, da proglasim godinu prihvaćanja Gospodnjeg.“ /Luka 4,18-19

„…da utješim sve koji tuguju, da nadarim one koji tuguju na Sionu dajući im ukras mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalovanja, ruho slavljenja mjesto duha klonulosti. I zvat će ih hrastovima pravednosti, nasadom Gospodnjim, da bi se on proslavio.“ /Izaija 61,2-3

Isus je došao da nas oslobodi svakog grijeha, svake demonske potlačenosti, svakog robovanja ovisnostima i strahovima. Radost je plod Duha Svetoga. Ne možete biti depresivni u Isusu Kristu. To je laž iz dubine pakla! Svatko tko vam govori da ne možete biti oslobođeni svog depresivnog i tjeskobnog stanja je lažljivac bez Isusa Krista. Svatko tko vam govori da ne možete biti oslobođeni BILO KOJEG grijeha je nevjernik koji ne poznaje silu Božju! Molimo vas, ne slušajte te prijetvorne radnike, koji revnuju za same sebe i svoje službe, ali ne za Isusa Krista. Dođite Isusu Kristu, On je obećao i On će vas osloboditi.

Kao kršćani možemo imati napade i kušnje u tijelu, ali Bog nikad neće dopustiti da budemo kušani iznad onoga što možemo podnijeti i sa svakom kušnjom nam daje ishod.

Neprijatelj može napadati naše misli, ali zato imamo Božju opremu koju svakodnevno moramo stavljati na sebe. Oboružajmo se istinom i pravednošću koji nam čuvaju bokove i tijelo, evanđeljem koje pronosimo svijetu, vjerom kao štitom od sotonskih strelica, spasenjem koje nam čuva glavu, a napadamo Božjom Riječju. Uz sve to, neophodna je ustrajnost i molitva u Duhu. /Efežanima 6,13-18

Borba i ustrajnost. To je život pravog kršćanina, a ne lagodnost života. Onaj tko ustraje do kraja, bit će spašen.

Ne nasjedajte na laži ovoga svijeta, od kojih su mnoge za propovjedaonicom. Pastori bez sile propovijedaju po crkvama bez sile. Isus je došao da vas oslobodi svakog vašeg ropstva.

Bog nam obećava radost vječnog života koja se ne može mjeriti s patnjama ovoga svijeta.

„I ne budite žalosni — jer radost Gospodnja, to je vaša snaga.“ /Nehemija 8,10

„Pokazat ćeš mi stazu života; pred licem tvojim punina je radosti, s desne tvoje blaženstva su vječna.“ /Psalam 16,11

Naš Bog, Izbavitelj iz svake nevolje i tjeskobe.

„Tražio sam Gospoda, i on me uslišao, i izbavio me od svih mojih strahova.“ /Psalam 34,4

„Pravednici vape i Gospodin ih čuje, i izbavlja ih iz svih nevolja njihovih.“ /Psalam 34,17

„Blizu je Gospod onima koji su slomljena srca, i spasava one koji su duha skrušena. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga od sviju izbavlja Gospod.“ /Psalam 34,18-19

„Jer pravednicima je spas od Gospoda, on im je bedem u vrijeme nevolje.“ /Psalam 37,39

„Samo je u Bogu spokoj duši mojoj, samo mi od njega spasenje.“ /Psalam 62,1

„U mnoštvu tjeskoba mojih u mojoj nutrini tvoje mi utjehe dušu vesele.“ /Psalam 94,19

„Iz tjeskobe zazvah Gospoda; Gospod me usliši i izvede na prostrano mjesto.“ /Psalam 118,5

Naša pomoć ne dolazi od čovjeka, nego od Boga.

„Oči svoje podižem k brdima odakle dolazi pomoć moja. Pomoć je meni od Gospoda koji stvori nebo i zemlju.“ /Psalam 121,1-2

„Gospodin uspravlja sve one koji padnu i podiže sve koji su klonuli.“ /Psalam 145,14

„I Gospod će te voditi zasvagda, i dušu tvoju sititi u suši, i krijepiti kosti tvoje; i ti ćeš biti kao vrt zaliven i kao izvor vodni čije vode ne presušuju.“ /Izaija 58,11

„Jer ja ću napojiti dušu premorenu i okrijepiti svaku dušu tugujuću.“ /Jeremija 31,25

Iscjeljenje, mir, radost jest baština onih koji imaju strah Božji.

„A vama koji se bojite imena mojega granut će sunce pravednosti s ozdravljenjem u svojim krilima; i izlazit ćete i poskakivati kao telad puštena iz staje.“ /Malahija 4,2

„To sam vam govorio da radost moja ostane u vama i da radost vaša bude potpuna.“ /Ivan 15,11

Tjeskobe ovoga života nikada ne mogu biti veće od radosti vječnoga života. Ništa se ne može mjeriti sa slavom koja nas čeka u vječnosti. Budimo ustrajni do kraja. Isus je pobijedio svijet, a mi smo pobjednici u Isusu Kristu.

„Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih; jer veći je Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“ /1. Ivanova 4,4

Poslušajte još što na temu kaže naš brat Phillip u javljanju sa misijskog terena u Indiji.

Vezani članak na temu možete naći na tagu: Pastor mega crkve počinio samoubojstvo.

Komentari

komentari