Masovni progon kršćana u Aziji

1774
pregleda
masovni progon Azija

Iako islamisti na Bliskom istoku najviše vrše progone kršćana, prvo mjesto već skoro dva desetljeća i dalje zauzima Sjeverna Koreja sa ateističko-komunističkim režimom. Vlasti provode restrikciju i eliminaciju svih kanala koji dijele evanđelje. Biti kršćanin danas u Sjevernoj Koreji teže je nego ikad prije. Azija, Afrika i Bliski istok danas su područja gdje se vrši ekstremni i masovni progon kršćana.

Jedna trećina kršćana u Aziji trpi visoku stopu progona prema statistici Open Doors-a. Najekstremniji progoni kršćana vrše se u S. Koreji (gdje prevladava ateizam), Afganistanu (islam), Pakistanu (islam) i Indiji (religijski nacionalizam). Po prvi puta Indija je ušla u prvih 10 najprogonjenijih država zbog uzastopnih napada na kršćane i crkve od strane hinduističkih ekstremista.

Kina je država s najbržim rastom progona kršćana, tako se samo u 2018. na listi popela sa 43 na 27 mjesto. Komunističke vlasti dramatično i intenzivno vrše pritisak na vjerske zajednice, osobito kršćane. Sustavno zabranjuju javno prakticiranje vjere i svjedočenje Isusa Krista, stoga su crkve prisiljene potajno se okupljati po kućama.

Krajem 2018. godine došlo je do masovnih uhićenja, zatvaranja propovjednika, rušenja crkvi, paljenja Biblija i uklanjanja križeva i ostalih vjerskih obilježja, a progon se nastavlja i u 2019. Komunistička partija u Kini najveća je eksplicitno ateistički nastrojena organizacija. Na snazi je zakon suzbijanja i ograničavanja vjerskih sloboda zbog straha od utjecaja zapadne kulture i rušenja vlasti. Kršćani se smatraju revolucionarnom prijetnjom od potencijalnog gubitka državne kontrole i moći nad nacijom.

Ipak, prognoze kažu da bi do 2030. Kina mogla imati najveću kršćansku populaciju u svijetu. Vlasti nesvjesno stvaraju kontraefekt, jer što ih više progone, to je svjedočanstvo o Isusu Kristu snažnije, baš kao što je bilo u vrijeme opresije Rimskog Carstva nad ranom crkvom. Najveća probuđenja oduvijek su bila rezultat žestokih progona i zabrane kršćanstva.

Kina, Bliski istok i Sjeverna Koreja područja su u kojima je za sada najopasnije biti kršćanin.

Molimo za braću i sestre koji se bore s progonima državnih vlasti da budu ustrajni do kraja. Porast progona kršćana u svijetu iz dana u dan raste. Samo je pitanje vremena kad će opresija stići na Zapad. A mi se tome veselimo, jer što smo bliži progonu, bliži smo kraju i Isusovom dolasku.

„U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; smeteni, ali ne očajni; progonjeni, ali ne napušteni; oboreni, ali ne uništeni; uvijek umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov očituje u našem tijelu. Jer mi koji živimo, uvijek se smrti predajemo poradi Isusa, da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.“ /2. Korinćanima 4,8-11

OHRABRITE SE…

„Gospode, kako se umnožiše protivnici moji! Mnogi se podižu na me. Mnogi duši mojoj govore: ‘Nema mu spasa u Bogu!’ Ali ti si, Gospode, štit oko mene, slava moja, ti si onaj koji mi glavu podiže!“ /Psalam 3,1-3

„Gospod će biti i tvrđava potlačenom, tvrđava u vremenima nevolje. I oni koji poznaju ime tvoje uzdat će se u te, jer nisi, Gospode, ostavljao onih koji tebe traže.“ /Psalam 9,9-10

„A ja se, Gospode, u tebe uzdam; i govorim: ‘Ti si Bog moj!’ Moji dani u tvojoj su ruci: izbavi me iz ruke neprijatelja mojih, i od onih koji me progone.“ /Psalam 31,14-15

„Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga od sviju izbavlja Gospod.“ /Psalam 34,19

„Ali sa mnom je Gospod kao strašni junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se silno jer neće uspjeti; njihova vječna sramota neće se zaboraviti.“ /Jeremija 20,11

„Mrze onoga koji kori na dverima i gnušaju se onog koji zbori čestito.“ /Amos 5,10

BLAŽENI STE…

„Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko! Blaženi bili kad vas zbog mene izvrijeđaju i prognaju, te lažući izreknu svaku opaku riječ protiv vas!“ /Matej 5,10-11

„A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone.“ /Matej 5,44

„Zaista, kažem vam, nema nikoga tko je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili djecu ili polja poradi mene i evanđelja, a da, uz progonstva, ne primi stostruko već sada, u ovome vremenu.“ /Marko 10,29-30

„A brat će brata predavati na smrt, i otac dijete; i ustajat će djeca na roditelje i ubijati ih. I svi će vas mrziti zbog imena mojega. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Marko 13,12-13

„Blaženi bili kad vas ljudi zamrze i kad vas izopće i izvrijeđaju te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!“ /Luka 6,22

„No prije svega toga dizat će na vas ruke svoje, progoniti vas i predavati u sinagoge i tamnice, odvoditi pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.“ /Luka 21,12

„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas.“ /Ivan 15,18

„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati. Ali sve to činit će vam zbog imena mojega, jer ne znaju onoga koji me posla.“ /Ivan 15,20-21

„Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“ /Ivan 16,33

APOSTOLI NISU PROŠLI NIŠTA BLAŽE…

„Kojega od proroka ne prognaše oci vaši? I pobiše one koji su nagovijestili o dolasku Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice.“ /Djela 7,52

„Pošto i u tome gradu navijestiše evanđelje i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru i Ikonij i Antiohiju, učvršćujući duše učenikā, bodreći ih da ustraju u vjeri i govoreći im da nam kroz mnoge nevolje valja ući u kraljevstvo Božje.“ /Djela 14,21-22

„I ne samo to, nego se dičimo i nevoljama, znajući da nevolja rađa postojanost.“ /Rimljanima 5,3

„Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač?“ /Rimljanima 8,35

„Blagoslivljajte one koji vas progone, blagoslivljajte, a ne proklinjite!“ /Rimljanima 12,14

„Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,10

„I ni u čemu ne strahujete od protivnikā. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga. Jer vama je darovano za Krista ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti.“ /Filipljanima 1,28-29

„Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego podijeli sa mnom nedaće za evanđelje, po sili Boga.“ /2. Timoteju 1,8

„Kakva sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu, bit će progonjeni.“ /2. Timoteju 3,11-12

„Ta promislite o onomu koji od grješnikā podnese takvo protivljenje protiv sebe da ne klonete malaksajući dušama svojim.“ /Hebrejima 12,3

STAROZAVJETNI PROROCI NISU PROŠLI NIŠTA BOLJE…

„Za uzor podnošenja nedaća i strpljivosti uzmite, braćo moja, proroke koji su progovorili u ime Gospodnje. Evo, blaženima zovemo one koji ustrajaše.“ /Jakovljeva 5,10-11

„Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste! No nemojte se uplašiti njihova zastrašivanja i ne dajte se uznemiriti!“ /1. Petrova 3,14

„Imajte dobru savjest, da se u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince postide oni koji ozloglašuju vaše dobro življenje u Kristu. Ta bolje je trpjeti — ako je to volja Božja — čineći dobro nego čineći zlo.“ /1. Petrova 3,16-17

SVE JE ZA NAŠU IZGRADNJU I SLAVU BOŽJU!

„Naprotiv, radujte se kao dionici Kristovih patnji, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati. Ako podnosite sramotu zbog imena Kristova, blaženi ste; jer Duh slave i Duh Božji na vama počiva — oni ga hule, a vi ga proslavljate.“ /1. Petrova 4,13-14

„Samo neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili tat, ili zločinac, ili kao zabadalo; ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog toga.“ /1. Petrova 4,15-16

„Zato neka i oni koji po volji Božjoj trpe, u činidbi dobra povjere duše svoje Njemu kao vjernomu Stvoritelju.“ /1. Petrova 4,19

„Ne čudite se, braćo moja, ako vas svijet mrzi.“ /1. Ivanova 3,13

„Ništa se ne boj onoga što ti je trpjeti! Evo, neke će od vas đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.“ /Otkrivenje 2,10

„Dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i svetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji?’… još malo vremena dok se ne ispuni broj i suslugu njihovih i braće njihove, koji imaju biti ubijani kao i oni.“ /Otkrivenje 6,10-11

Više na temu progona današnjih kršćana na tagu: Progonstvo kršćana.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.