Tko su bili autori biblijskih knjiga?

1677
pregleda
autori Biblija

Ljudski govoreći, Bibliju je napisalo oko 40 ljudi različitih pozadina tijekom 1.500 godina. Izaija je bio prorok, Ezra je bio svećenik, Matej je bio poreznik, Ivan je bio ribar, Pavao je radio šatore, Mojsije je bio pastir, a Luka je bio liječnik. Iako su je zapisali različiti autori u rasponu od 15 stoljeća, Biblija ne sadrži proturječja i ne sadrži nikakve greške. Svi autori predstavljaju različita stajališta, ali svi naviještaju istog istinskog Boga i isti put spasenja: Isusa Krista (Ivan 14,6; Djela 4,12). Nekoliko biblijskih knjiga specifično imenuje svog autora. Ono što slijedi je popis biblijskih knjiga zajedno s imenom osobe za koju većina znanstvenika pretpostavlja da je autor, kao i s približnim datiranjem autorstva.

POPIS KNJIGA I AUTORI

Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon = Mojsije – 1400. pr. Kr.
Jošua = Jošua – 1350. pr. Kr.
Suci, Ruta, 1. Samuelova, 2. Samuelova = Samuel/Natan/Gad – 1000. – 900. pr. Kr.
1. Kraljeva, 2. Kraljeva = Jeremija – 600. pr. Kr.
1. Ljetopisa, 2. Ljetopisa, Ezra, Nehemija = Ezra – 450. pr. Kr.
Estera = Mordekaj – 400. pr. Kr.
Job = Mojsije – 1400. pr. Kr.
Psalmi = nekoliko autora, većinom David – 1000. – 400. pr. Kr.
Izreke, Propovjednik, Pjesma nad pjesmama = Salomon – 900. pr. Kr.
Izaija = Izaija – 700. pr. Kr.
Jeremija, Tužaljke = Jeremija – 600. pr. Kr.
Ezekiel = Ezekiel – 550. pr. Kr.
Daniel = Daniel – 550. pr. Kr.
Hošea = Hošea – 750. pr. Kr.
Joel = Joel – 850. pr. Kr.
Amos = Amos – 750. pr. Kr.
Obadija = Obadija – 600 pr. Kr.
Jona = Jona – 700. pr. Kr.
Mihej = Mihej – 700. pr. Kr.
Nahum = Nahum – 650. pr. Kr.
Habakuk = Habakuk – 600. pr. Kr.
Sefanija = Sefanija – 650. pr. Kr.
Hagaj = Hagaj – 520. pr. Kr.
Zaharija = Zaharija – 500. pr. Kr.
Malahija = Malahija – 430. pr. Kr.

Matej = Matej – 55. g.
Marko = Ivan Marko – 50. g.
Luka = Luka – 60. g.
Ivan = Ivan – 90. g.
Djela = Luka – 65. g.
Rimljanima, 1. Korinćanima, 2. Korinćanima, Galaćanima, Efežanima, Filipljanima, Kološanima, 1. Solunjanima, 2. Solunjanima, 1. Timoteju, 2. Timoteju, Titu, Filemonu = Pavao – 50.-70. g.
Hebrejima = nepoznat autor, po svoj prilici Pavao, Luka, Barnaba ili Apolon – 65. g.
Jakovljeva = Jakov – 45. g.
1. Petrova, 2. Petrova = Petar – 60. g.
1. Ivanova, 2. Ivanova, 3. Ivanova = Ivan – 90. g.
Juda = Juda – 60. g.
Otkrivenje = Ivan – 90. g.

U konačnici, iznad ljudskih autora, Bibliju je napisao Bog.

Druga Timoteju 3,16 kaže nam da je Bibliju Bog „nadahnuo“. Bog je nadgledao ljudske autore Biblije tako da su, koristeći vlastite stilove pisanja i osobnosti, ipak zapisali upravo ono što je Bog htio. Bog nije izdiktirao Bibliju, ali je vodio i nadahnuo taj proces.

Izvor: Gotquestions.org

Više na temu same Biblije, njezine povijesnosti i pouzdanosti nađite na linku: https://biblijaiznanost.net/category/apologetika/biblija-apologetika/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.