SVE PROLAZI … A TKO OSTAJE?

1707
pregleda

Zašto ste zabrinuti za ovaj život? Razumijete li koliko ste prolazni? Sve prolazi. Svake sekunde netko umre. Nitko ne zna svoju sljedeću sekundu. Vrijeme je da se vratimo Bogu i zazovemo Krista koji nas jedino može spasiti.

„Glas reče: ‘Viči!’ A on reče: ‘Što da vičem?’ ‘Svako je tijelo trava i sva mu dražest kao cvijet poljski. Usahne trava, uvene cvijet kad dah GOSPODNJI zapuhne na nj. Doista, puk je trava. Usahne trava, uvene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka.’ Na visoku se uspni goru, Sione, glasniče radosne vijesti! Snažno podigni svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se! Reci gradovima Judinim: ‘Evo Boga vašega.’ Gle, Gospodin GOSPOD doći će u snazi i njegova će mišica vladati za nj. Evo s njim nagrade njegove, a pred njim djela njegova.“ /Izaija 40,6-10

Ovaj svijet će proći, sve će proći, vi ćete proći. Za sto godina vas se nitko više neće sjećati. Ovaj život vam je dan da upoznate istinu. Dođite na svjetlo.

Nemojte propustiti svrhu vašega života – da upoznate vječni život koji vam je dan u Isusu Kristu.

„Naši su dani na zemlji KAO SJENA i bez nade.“ /1. Ljetopisa 29,15

„Nije li čovjeku borba na zemlji? I dani njegovi, nisu li KAO DANI NAJAMNIKA?… Dani su moji od čunka brži, i okončaše se bez nade.“ /Job 7,1.6

„Čovjek kojega je žena rodila KRATKA JE VIJEKA i pun nevolja. Nikne kao cvijet i bude pokošen, i pobjegne kao sjena i ne ostane.“ /Job 14,1-2

Dašak ste što prolazi…

„Obznani mi, GOSPODE, svršetak moj i kolika je mjera mojih dana, da znam kako ništavan ja sam. Evo, dao si mi danā KAO PEDALJ, i vijek moj ko ništa je pred tobom. Doista, svaki čovjek u svojemu stanju TEK DAŠAK je.“ /Psalam 39,4-5

„Kad prijekorima zbog bezakonja opominješ čovjeka, kao moljac rastačeš što mu je najdraže. Doista, svaki čovjek TEK DAŠAK je.“ /Psalam 39,11

„Jer spominjao se da su TEK TIJELO, oni su DAŠAK ŠTO PROLAZI i više se ne vraća.“ /Psalam 78,39

„Čovjeka u prah vraćaš i govoriš: ‘Vratite se, sinovi ljudski!’“ /Psalam 90,3

„Jer ginemo od gnjeva tvojega, i smeteni smo zarad srdžbe tvoje. Bezakonja si naša stavio preda se, naše tajne grijehe na svjetlost lica svojega. Jer svi naši dani prođoše u tvojemu bijesu, KAO UZDAH skončasmo godine svoje. Danā našega vijeka sedamdeset je godina, a ako je snage, i osamdeset godina; a ponos njihov samo je muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijećemo.“ /Psalam 90,7-10

„Tko poznaje snagu tvojega gnjeva i strah ga je bijesa tvojega? Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce!“ /Psalam 90,11-12

„Jer dani mi POPUT DIMA nestaju, i kosti mi se žare kao ognjište.“ /Psalam 102,3

„Čovjek je POPUT DAŠKA, dani su njegovi KAO SJENA što prolazi.“ /Psalam 144,4

„Jer tko zna što je u životu dobro za čovjeka za izbrojenih dana isprazna života njegova koji mu prolaze KAO SJENA? Tko će čovjeku kazati što će biti poslije njega pod suncem?“ /Propovjednik 6,12

„Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći.“ /Matej 24,35

„Vi koji ne znate što će biti sutra! Jer što je vaš život? Ta DAŠAK je što se nakratko pojavljuje, a zatim nestaje.“ /Jakovljeva 4,14

„Jer, svako je tijelo KAO TRAVA i sva slava čovječja kao cvijet travni: usahnu trava i cvijet njezin otpade, ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ta riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.“ /1. Petrova 1,24-25

„I svijet prolazi i požuda njegova; a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka.“ /1. Ivanova 2,17

Obratite se od vaših mrtvih crkava, obratite se od vaših mrtvih učitelja, obratite se od vaših mrtvih proroka! Svijet je pun lažnih proroka, samo je Isus pravi!

Isus Krist ubrzo dolazi. Božji sud samo što nije. Jeste li spremni stati pred Boga? Nemojte umrijeti bez nade. Nemojte umrijeti bez Isusa Krista!

SVE PROLAZI… A TKO OSTAJE?

Zašto ste zabrinuti za ovaj život? Razumijete li koliko ste prolazni? Svake sekunde netko umre. Nitko ne zna svoju sljedeću sekundu. Vrijeme je da se vratimo Bogu i zazovemo Krista koji nas jedino može spasiti.„Glas reče: 'Viči!' A on reče: 'Što da vičem?' 'Svako je tijelo trava i sva mu dražest kao cvijet poljski. Usahne trava, uvene cvijet kad dah GOSPODNJI zapuhne na nj. Doista, puk je trava. Usahne trava, uvene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka.' Na visoku se uspni goru, Sione, glasniče radosne vijesti! Snažno podigni svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se! Reci gradovima Judinim: 'Evo Boga vašega.' Gle, Gospodin GOSPOD doći će u snazi i njegova će mišica vladati za nj. Evo s njim nagrade njegove, a pred njim djela njegova.“ /Izaija 40,6-10Ovaj svijet će proći, sve će proći, vi ćete proći. Za sto godina vas se nitko više neće sjećati. Ovaj život vam je dan da upoznate istinu. Dođite na svjetlo. Nemojte propustiti svrhu vašega života – da upoznate vječni život koji vam je dan u Isusu Kristu.„Naši su dani na zemlji KAO SJENA i bez nade.“ /1. Ljetopisa 29,15„Nije li čovjeku borba na zemlji? I dani njegovi, nisu li KAO DANI NAJAMNIKA?… Dani su moji od čunka brži, i okončaše se bez nade.“ /Job 7,1.6„Čovjek kojega je žena rodila KRATKA JE VIJEKA i pun nevolja. Nikne kao cvijet i bude pokošen, i pobjegne kao sjena i ne ostane.“ Job 14,1-2„Obznani mi, GOSPODE, svršetak moj i kolika je mjera mojih dana, da znam kako ništavan ja sam. Evo, dao si mi danā KAO PEDALJ, i vijek moj ko ništa je pred tobom. Doista, svaki čovjek u svojemu stanju TEK DAŠAK je.“ /Psalam 39,4-5„Kad prijekorima zbog bezakonja opominješ čovjeka, kao moljac rastačeš što mu je najdraže. Doista, svaki čovjek TEK DAŠAK je.“ /Psalam 39,11„Jer spominjao se da su TEK TIJELO, oni su DAŠAK ŠTO PROLAZI i više se ne vraća.“ /Psalam 78,39„Čovjeka u prah vraćaš i govoriš: 'Vratite se, sinovi ljudski!'“ /Psalam 90,3 „Jer ginemo od gnjeva tvojega, i smeteni smo zarad srdžbe tvoje. Bezakonja si naša stavio preda se, naše tajne grijehe na svjetlost lica svojega. Jer svi naši dani prođoše u tvojemu bijesu, KAO UZDAH skončasmo godine svoje. Danā našega vijeka sedamdeset je godina, a ako je snage, i osamdeset godina; a ponos njihov samo je muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijećemo.“ /Psalam 90,7-10„Tko poznaje snagu tvojega gnjeva i strah ga je bijesa tvojega? Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce!“ /Psalam 90,11-12„Jer dani mi POPUT DIMA nestaju, i kosti mi se žare kao ognjište.“ /Psalam 102,3„Čovjek je POPUT DAŠKA, dani su njegovi KAO SJENA što prolazi.“ /Psalam 144,4„Jer tko zna što je u životu dobro za čovjeka za izbrojenih dana isprazna života njegova koji mu prolaze KAO SJENA? Tko će čovjeku kazati što će biti poslije njega pod suncem?“ /Propovjednik 6,12„Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći.“ /Matej 24,35„Vi koji ne znate što će biti sutra! Jer što je vaš život? Ta DAŠAK je što se nakratko pojavljuje, a zatim nestaje.“ /Jakovljeva 4,14„Jer, svako je tijelo KAO TRAVA i sva slava čovječja kao cvijet travni: usahnu trava i cvijet njezin otpade, ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ta riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.“ /1. Petrova 1,24-25„I svijet prolazi i požuda njegova; a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka.“ /1. Ivanova 2,17Isus Krist ubrzo dolazi. Božji sud samo što nije. Jeste li spremni stati pred Boga? Nemojte umrijeti bez nade. Nemojte umrijeti bez Isusa Krista!

Gepostet von Biblija i znanost am Freitag, 22. Februar 2019

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.