Sve veći nemoral – kao u dane Noine i Lotove

22720
pregleda
nemoral Noa Lot Sodoma
Foto: YouTube

Nemoral sve više ispunjava zemlju. Proročanstva se ispunjavaju.

„Kad opaki niču kao trava i kad cvatu svi koji bezakonje čine, to je stoga da budu uništeni zauvijek“ (Psalam 92,7).

KAO U DANE NOINE

Bog pušta opake da prokliju, a onda ih zauvijek zatire. Tako je bilo i u vrijeme Noino, kada je postojala jedna civilizacija na planetu Zemlji slična današnjoj, koja je došla u takvo stanje hule, bezakonja i nemorala da ih je Bog na jedan dramatičan način izbrisao. Spasila se samo jedna mala grupa ljudi. Na sličan način Bog će u budućnosti intervenirati opet.

U ono vrijeme pojavio se Noa i rekao narodu da dolazi potop, i počeo praviti ogroman brod na suhom, jer će pasti velika kiša i uništiti cijelu civilizaciju. Možete zamisliti kako su se ljudi tada smijali i rugali Noi. A znate, kada je prva kišna kap pogodila u glavu onog pretpotopnog ateistu, to je bilo kao da ga je grom pogodio. Prestala su sva ruganja, ali bilo je kasno. Vrata na barci su se zatvorila. I kao što je bilo za dana Noinih, tako će biti i kod dolaska Sina čovječjega.

„I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali, sve do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop, i uništi sve“ (Luka 17,26-27).

KAO U DANE LOTOVE

Kada danas demonizirana osoba govori nama koji zagovaramo Božje vrijednosti da smo zaostali i da želimo svijet „vratiti u srednji vijek“, ta osoba još uvijek ne zna da su Sodoma i Gomora puno stariji i daleko primitivniji od srednjeg vijeka. I ne zna da sa svojom glupošću pripada davnom prapovijesnom vremenu, prije srednjeg vijeka, punom gnusobe i raznih odvratnosti.

Zato danas sve demonizirane osobe govore upravo naopako, jer je to jezik njihovog oca, Sotone, oca svih laži. Srednji vijek kojega se oni tako strašno boje, za njih je još uvijek nedostižno doba, jer su oni još uvijek u prapovijesnom zatucanom vremenu Sodome i Gomore, u kojem je homoseksualnost „in“, i razne ostale vrste degeneričnosti vrh „elitnog glamura“ kojemu se dive.

Tko zagovara ono što je grozota pred Bogom, bez obzira kako se zvala ta Luciferova forma, priziva zlo i prokletstvo. Ali naš je Bog milosrdan i nije mu stalo da pogine grešnik, nego da se spasi, po Isusu Kristu koji je zato i otišao na križ. Zato čeka i suzdržava svoj gnjev. Približava se dan odmazde kada će se Bog žestoko obračunati s onima koji kvare njegovu zemlju, koji zlo nazivaju dobrim, a dobro zlim.

„Slično kao što bijaše i u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. No u dan kad Lot izađe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor, i uništi sve. Tako će biti i u dan kad se Sin Čovječji objavi“ (Luka 17,28-30).

BOG STRPLJIVO ČEKA

U današnjem vremenu milosti, Bog strpljivo čeka da se što više ljudi spasi – vjerom u Kristovo savršeno djelo na križu. Vjera u Gospoda Isusa Krista i Njegovo djelo na križu (smrt, pokop, uskrsnuće) – to je TEMELJ kršćanskog života. Po vjeri bez djela nam je dan dar spasenja i vječnoga života (Rimljanima 3,23-26; 1. Korinćanima 15,1-4; Efežanima 2,8-9). Po vjeri postajemo udovi Kristovog Tijela i Duh Sveti nas zapečaćuje do dana otkupljenja (Efežanima 1,13; 4,30).

Više na slične teme na tagu: NOA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.