Rajko Dujmić: Glazba je moj život!

720
pregleda
Rajko Dujmić glazba

Poznati glazbenici uglavnom kroz život izjavljuju da žive za glazbu. Tako je često izjavljivao i nedavno preminuli Rajko Dujmić. U njegovim izjavama probajte umjesto izraza „glazba“ staviti Isus Krist. Tada već sve na ovome životu ima smisla.

„Jedino mjesto na svijetu gdje se mogu sakriti od svih grubosti, nepravde i gluposti je glazba [Isus Krist].“

„Ja sam glazbi [Isusu Kristu], hrvatskoj i uopće, dao cijelog sebe. Ja ne znam drugo. Ne znam drugačije.“

„Jedino mi je žao što je dragi Bog i nebo, zovite kako hoćete, što su mi uzeli neke drage ljude koji bi mi danas jako, jako prijali. Ne materijalno, nego da sjednem uz njih i velim ‘ej, kako je dobro vidjeti te opet.’“

U tome i jest stvar, ne možemo to nazvati kako hoćemo. Bog nije nebo; Bog je Kreator svega, a nebo je Božja kreacija. Nebo nam nije dalo ni uzelo ništa.

„Najnegativnije je kad živiš od glazbe, a najpozitivnije kad živiš za glazbu. I time je sve rečeno“, istaknuo je skladatelj.

Zaista je time sve rečeno. Ljudi obično kažu da ne znamo što je nekome u srcu; to zna samo Bog. Ali ono čega je srce puno neminovno izlazi van – putem naših riječi.

„Jer po svojim riječima bit ćeš opravdan i po svojim riječima bit ćeš osuđen.“ /Matej 12,37

Dovoljno je slušati ljude što govore. Svaka naša izjava se bilježi i svjedoči o nama. To će biti dokazni materijal jednoga dana na Božjem sudu i vi ćete biti potpuno suglasni da ste te riječi izgovorili i da zaslužujete pravedni Božji sud. Vidite, sada se uopće ne morate složiti s Bogom, ali jednoga dana ćete se složiti. Ono za što ste živjeli bit će vaša vječna osuda ili vječni život, ovisno je li vaše ulaganje bilo u prolazno ili neprolazno.

Dobro bi bilo da se svatko od nas zapita gdje stojimo naspram onoga za što živimo. Postoji određeno vrijeme za svakoga od nas. Možete to nazvati rokom trajanja. Sutra već može biti kasno. A mi ne znamo da će biti kasno. Valjda je najžalosnije da čak i kad bi znali, neki i dalje ne bi promijenili mišljenje o Isusu Kristu.

„Nije li čovjeku borba na zemlji? I dani njegovi, nisu li kao dani najamnika?“ Job 7,1

„Čovjek kojega je žena rodila kratka je vijeka i pun nevolja. Nikne kao cvijet i bude pokošen, i pobjegne kao sjena i ne ostane.“ /Job 14,1-2

„Dani su moji kao sjena što se nagnu, i ja se sasuših kao trava.“ /Psalam 102,11

„Čovjek je poput daška, dani su njegovi kao sjena što prolazi.“ /Psalam 144,4

„Ne hvali se danom sutrašnjim, jer ne znaš što se danas može izroditi.“ /Izreke 27,1

„Jer čovjek i ne zna svojega časa: kao ribe ulovljene u pogubnoj mreži, i kao ptice u zamku uhvaćene, tako se hvataju sinovi ljudski u zao čas kad se on iznenada sruči na njih.“ /Propovjednik 9,12

„Vi koji ne znate što će biti sutra! Jer što je vaš život? Ta dašak je što se nakratko pojavljuje, a zatim nestaje.“ /Jakovljeva 4,14

Glazba je mnogima idol, za kojeg žive i umiru. No, što ti vrijedi da osvojiš čitav svijet, a nemaš vječni život? Što ti vrijedi sva slava ovoga svijeta kad umreš? Zemaljska slava u odnosu na vječnu slavu?

„Ne boj se kad se tko bogati, kad se povećava slava doma njegova: kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, slava njegova neće sići za njim.“ /Psalam 49,16-17

Izgubi svoj život poradi Krista. Izgubi sebe i nađi se u Kristu. To je ono što ostaje zauvijek.

„Jer tko god hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko god izgubi život svoj mene i evanđelja radi, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju?“ /Marko 8,35-37

Dragi glazbenici, glazba ne živi vječno, samo Isus Krist živi vječno. Jedina glazba koja živi vječno jest ona koja slavi Njega.

Više na temu glazbe možete naći na tagu: GLAZBA.

Komentari

komentari