Tri opasna i lažna učenja u modernim crkvama

1974
pregleda
lažna učenja

U posljednje vrijeme svjedočimo mnogim podjelama u crkvi. Zašto? Zato što su se neki vjernici počeli udaljavati od istine evanđelja i Božje Riječi. Lažna učenja su ta koja dijele kršćane. Kršćani izaberu određene stihove koji im se sviđaju, izvade ih iz konteksta, dodaju vlastita uvjerenja, a sve ostalo ignoriraju. Drugim riječima, žele izmijeniti Božju Riječ da se uklopi u njihov životni stil, umjesto da promijeni njihov životni stil u odnosu na ono što Božja istina kaže. To je jako opasna zamka, osobito za mlade kršćane, tek nanovorođene i neutvrđene u vjeri. Pogledajmo tri najčešća lažna učenja u crkvama koja trebate izbjegavati. Biblija je vrlo jasna u vezi lažnih proroka i učitelja.

„A Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere priklanjajući se prijevarnim duhovima i naucima zloduhā, podlegavši licemjerju lažljivaca ožigosanih u vlastitoj savjesti.“ /1. Timoteju 4,1-2

To se događalo čak i u vrijeme apostola, a događa se i danas. No, kako ćete znati uči li netko istinu ili laži? Tako da testirate ono što govore u odnosu na Božju Riječ. Ako ne znate što Biblija kaže, a smatrate se kršćaninom, bolje za vas da ju počnete čitati i proučavati jer na vama leži breme odgovornosti da ne budete zavedeni.

1) PROSPERITET

Prvo lažno učenje koje se širi kao karcinom jest ideja da je Božja volja za svakog kršćanina da bude bogat i zdrav. To definitivno nije istina. Bog nam obećava mir, čak i u vrijeme nevolja, ali nam ne obećava da ćemo uvijek biti zdravi i bogati. Samo zato što ste kršćanin, ne znači da ćete najednom imati savršeni život; to će se dogoditi tek na novoj zemlji

Biblija je vrlo jasna – itekako ćete imati kušnje i nevolje u ovom životu.

„Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga od sviju izbavlja Gospod.“ /Psalam 34,19

„Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“ /Ivan 16,33

Mnogi su ljudi duboko oštećeni zbog ovog lažnog učenja. Recimo da imaju problema sa zdravljem, i uporno mole i vape Bogu za iscjeljenje, ali ga ne primaju. Naiđu na laže učitelje koji ih uvjere da je to zbog njihovog manjka vjere. Dragi naši, Bog nije duh iz boce koji ispunjava vaše želje. Pred Boga idemo ponizno i tražimo ga izbavljenje, baš poput Isusa, ali s pouzdanjem da je Božja volja uvijek najbolja bez obzira na ishod situacije:

„Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ /Luka 22,42

Naravno da ćete se moliti Bogu da vas iscijeli od čega god bolujete ili da pomogne vašim financijama. No, to ne znači da će uvijek odgovoriti potvrdno. Ponekad će ostati tiho ili reći „Ne“ iz razloga Njemu znanog, a mi to trebamo prihvatiti po vjeri. Bog ima cijelu sliku dok izvodi sve na dobro, mi nemamo. Pogledajte slučaj Joba koji je izgubio apsolutno sve – djecu, bogatstvo, zdravlje, a na sve to umjesto da mu žena bude podrška, bila je teška nevjernica koja ga je izazivala da pohuli na Boga. Ipak, na kraju svega, Bog je koristio sve te događaje koji su trenutno izgledali nepogodni za Joba – da ga približi k sebi. Bi li se Job toliko preispitivao da mu se sve to nije dogodilo? Bog ne samo da je obnovio Jobu sve što je imao, već mu je nadodao više nego što je imao.

„Prisluhom uha čuo sam o tebi, ali sada su te oči moje vidjele.“ /Job 42,5

Slušao je o Bogu, ali sad je osobno iskusio Boga. Sada je imao osobno svjedočanstvo i dokaze o Božjoj vjernosti. U konačnici, jedino što je Bog htio jest proizvesti Jobovu postojanost.

„Evo, blaženima zovemo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i okončanje koje dade Gospodin vidjeste, jer samilostan je Gospodin i milosrdan!“ /Jakovljeva 5,11

Nekada Bog dozvoli patnju i bol, ne da bi vas mučio, već da bi vas iskušao i pročistio da izađete kao zlato; da bi vas nečemu poučio, a možda i držao u poniznosti. Bog jako dobro zna koliko se brzo možemo uzoholiti ako sve imamo. Iako nam se tako ne čini, Bog koristi svaku bol da nas približi k sebi, promijeni i oblikuje. Svaka patnja i bol je za naše dobro. Pavao je toga bio svjestan kad je rekao da uživa i raduje se u nevoljama.

„I ne samo to, nego se dičimo i nevoljama, znajući da nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu.“ /Rimljanima 3,5-4

„A da se zbog obilja objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, glasnik Sotonin, da me bode da se ne uzoholim. Za ovo triput zamolih Gospodina, da taj odstupi od mene.“ /2. Korinćanima 12,7-8

Zanimljivo, nije samo „imenovao i proklamirao“, zapovijedao da nešto postane, kao što obično rade proklamatori vjere. Pavao nije rekao: „U ime Isusa Krista, zapovijedam ovom trnu da nestane.“

Umjesto toga, molio je Boga tri puta, i nije imao nikakav problem s vjerom. Pavao je itekako imao vjeru i znao je dobro da će mu Bog pomoći ako želi. Evo odgovora kojeg je dobio od Boga:

„I reče mi: ‘Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje.’ Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,9-10

Ako se pitate što je vjera, evo dokaza: jeste li i vi zadovoljni u svojim nevoljama i nedaćama? Budite oprezni u vezi onoga što molite jer Bog poznaje motive naših srca.

„A pobožnost, zadovoljna onim što ima, velik je dobitak. Ta ništa nismo donijeli na svijet, jasno je da ništa ni iznijeti ne možemo. I kad imamo hranu i odjeću, time budimo zadovoljni. A oni koji se hoće bogatiti upadaju u iskušenje i zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što strovaljuju ljude u zator i propast. Naime, korijen svih zala jest srebroljublje; za njim se sežući, neki odlutaše od vjere te sami sebe isprobadaše mukama mnogim. A ti, o čovječe Božji, bježi od toga! I teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću.“ /1. Timoteju 6,6-11

Bog želi da naš fokus bude na Njemu, na onom što se tiče nebeskoga, vječnoga života; a ne zemaljskoga prolaznoga svijeta. Bog neke može blagosloviti financijski, u smislu talenata i sposobnosti da zaradimo novac, ali također očekuje da ne robujemo novcu, nego da se služimo njime na ispravan način.

2. LEGALIZAM

Kad crkva uvede dodatna pravila i uvjeri ljude da su ona nužna kako bi se ljudi spasili, to se zove legalizam. Primjerice, neke crkve naučavaju da svaki kršćanin mora govoriti u drugim jezicima, inače nije spašen. Ili neki kršćani kažu da morate biti kršteni kako biste bili spašeni. Biblija je vrlo jasna. Spašeni ste isključivo Božjom milošću po vjeri. Ne milošću i djelima; ne milošću i govorima u jezicima; ne milošću i krštenjem; već milošću PO VJERI.

„Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio. Jer njegova smo tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo.“ /Efežanima 2,8-10

Nakon što ste spašeni po vjeri, činit ćete dobra djela u Kristu.

„Jer ako ustima svojim ispovijediš Gospodina Isusa i srcem svojim uzvjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Jer srcem se vjeruje na pravednost, a ustima se ispovijeda na spasenje.“ /Rimljanima 10,9-10

„Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj.“ /Rimljanima 10,17

Bog sudi pravedno jer je pravedan i svet, i On jedini vidi čovječje srce. Sjetite se kriminalca na križu – nije govorio u jezicima, nije bio kršten, nije imao sakramente.

„A jedan ga je od obješenih zločinaca obasuo pogrdama govoreći: ‘Ako si ti Krist, spasi sebe i nas!’ A drugi ga, odgovorivši, prekoravaše govoreći: ‘Zar se ni Boga ne bojiš, ti što si pod istom kaznom? Pa mi smo doista ovdje po pravdi jer primamo što smo zaslužili za to što smo učinili. No ovaj nije nikakva zla učinio.’ I govoraše Isusu: ‘Sjeti me se, Gospodine, kada dođeš u kraljevstvo svoje.’ I reče mu Isus: ‘Zaista, kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u raju.’“ /Luka 23,39-43

Na osnovu čega je Isus spasio ovog čovjeka? Kriminalac je iskazao strah Božji, priznao Isusa za Gospodina i vjerovao u svom srcu.

To ne isključuje potrebu krštenja, ali je spasenje neovisno od krštenja. Naravno da se trebate krstiti jer nam Biblija tako kaže. Krštenje je potvrda vaše vjere i svjedočanstvo drugima da ste se odlučili slijediti Krista.

„Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, i primit ćete dar Duha Svetoga.“ /Djela 2,38

Što se tiče govora u jezicima, Biblija je također jasna da postoje različiti duhovni darovi. To nema nikakve veze sa spasenjem.

„A ima RAZLIKA U DAROVIMA, ali je isti Duh; i ima razlika u službama, a isti je Gospodin; i ima razlika u djelovanjima, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Jednomu se naime po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ spoznaje po istome Duhu; a drugomu vjera u istome Duhu; a drugomu darovi iscjeljivanja u istome Duhu; a drugomu čudotvorstva, a drugomu prorokovanje; a drugomu razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezikā, a drugomu tumačenje jezikā.“ /1. Korinćanimna 12,4-10

Dakle, ne smijemo ništa dodavati niti oduzimati od Riječi Božje. Nije bitno kako se vi osjećate u vezi toga, nego prihvaćanje onoga što se kaže. Neprihvaćanje određenih biblijskih stihova odražava ponos. Naša mišljenja i stavovi su ti koji se moraju prilagoditi Božjoj Riječi, a ne obrnuto.

3. HIPER-MILOST I „SAMO LJUBAV“

Moderna pošast među crkvama jest naglasak na propovijedanju lažne milosti i lažne ljubavi, dok se izostavlja Božja svetost i pravednost. Vrlo opasan nauk jer pogoduje mnogima da ostanu u vlastitim grijesima, a misle da su ispravni s Bogom. Uvjereni su da Božja ljubav pokriva njihov ustrajni grešni stil života. Ova je zloupotreba stihova mnoge odvela na pogrešni put i zapravo udaljila od Božje milosti. Božja milost nije dozvola da nastavimo svojevoljno prakticirati grešne navike i živjeti nesveto. Ne zavaravajte se! Jedan grijeh vodi u mnoštvo drugih grijeha. Jedan lažni nauk vodi u mnoštvo drugih lažnih nauka.

„Što ćemo dakle reći? Da ustrajemo u grijehu da bi se milost umnožila? Nipošto! Mi koji umrijesmo grijehu, kako da još živimo u njemu?… Ta neće grijeh vama gospodariti! Jer niste pod Zakonom, nego pod milošću. Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predajete za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha — na smrt, bilo poslušnosti — na pravednost… I oslobođeni od grijeha, postadoste sluge pravednosti.“ /Rimljanima 6,1-2.14-16.18

Božja milost je sila da se oduprete grijehu i živite sveto. Božja milost je da u Kristu možete biti oslobođeni od grijeha i živjeti u pravednosti. Božja milost pokriva i oprašta grijehe ako ih priznajete i odričete ih se. Božja milost nam nije dana za zloupotrebu svojevoljnog ustrajanja u grijehu.

Mnogi kršćani su lažno uvjereni i zavedeni da su spašeni, dok zapravo nisu ili su odlutali od vjere.

„Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga silna djela činili?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!’“ /Matej 7,21-23

Jeste li među bezakonicima koje Isus ne poznaje ili vršite Božju volju?

Nemojte biti prevareni od strane lažnih učitelja, propovjednika i crkava kojima je cilj samo dovesti vas u svoj tor, ali ne i Isusu Kristu. Teže za tim da vas odvoje da za njima revnujete i njih slijedite.

„Zar sam vam neprijateljem postao zato što vam istinu govorim? Oni revnuju za vas, ali ne na dobro; jest, odvojiti vas hoće da vi za njih revnujete.“ /Galaćanima 4,16-17

Lažni učitelji ugađaju onome što vaša tjelesna priroda želi čuti. Prorečen nam je veliki otpad od vjere, a on se odnosi na većinu koja opravdava grijeh, a istovremeno demonizira one koji propovijedaju protiv grijeha.

Možda ste jedni od onih koji ovakvu poruku ne žele čuti, ali samo istina evanđelja koja se propovijeda na ispravan način ima silu izbaviti vas od osude za grijehe i od ropstva grijeha. Spašeni smo milošću po vjeri, ali prava vjera donosi plod dostojan pokajanja, plod pravednosti. Motivacijska poruka će vas možda potaknuti da se osjećate dobro, ali vas ne može promijeniti. To može samo istinita poruka evanđelja.

Više na temu lažnih nauka možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/lazni-nauk/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.