Obilazak Isusovim stopama do križa…

1763
pregleda

Isusovim stopama od obale Galilejskog mora do gradova, sela, putem cijele Galileje sve do Jeruzalema. Nije strogo kronološkim redom.

Krećemo od Nazareta gdje je Isus odrastao. Nakon krštenja prošao je kušnje u Judejskoj pustinji. U istoj pustinji krio se kralj David od Šaula koji ga je progonio.

Potom Kafarnaum u Galileji postaje Isusovo središnje mjesto javnog djelovanja. Dolazimo do mjesta na obali Galilejskog mora gdje je pozvao svoje učenike da ga slijede, zatim mjesta gdje je držao propovijedi i iscjeljivao ljude. Mjesta na moru gdje je smirio oluju, gdje je hodao po vodi.

Dolazimo do ostataka sinagoga u kojima je propovijedao, primjerice sinagoga u Magdali.

Zatim smo na mjestu gdje je nahranio više od 5.000 ljudi na sjevernoj strani jezera.

Betsaida, grad odakle su Petar, Andrej i Filip.

Možemo vidjeti kako su izgledale kuće u to doba koje su se gradile od uglavnom kamena.

Dolazimo do Cezareje Filipove gdje je Isus upitao svoje učenike što ljudi govore o Njemu, a što oni misle o Njemu.

„Šimun Petar odgovori i reče: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga.’“ /Matej 16,16

Pogled sa planine Arbel na kojoj se Isus posljednji put obratio učenicima i rekao im da idu u sav svijet, propovijedaju evanđelje i uče druge narode da ga slijede. /Matej 28,16-20

Dolina kojom je Isus hodao od Nazareta do Kafarnauma.

Dolazimo do Jerihona, najstarijeg grada na svijetu u kojem se još uvijek živi. Poznate su vam Jerihonske zidine iz Jošue 6 koje su se Božjom intervencijom urušile iznutra.

Od Adumimskog uspona (Jošua 15,7; 18,17) dolazimo do Jeruzalema.

Usporedba kako je Jeruzalem izgledao u Isusovo vrijeme i kako izgleda danas.

Kupalište Bethesda, mjesto gdje je Isus ozdravio invalida koji je bolovao 38 godina.

„Kad ga Isus opazi gdje leži te dozna da mu je tako već dugo vremena, reče mu: ‘Želiš li ozdraviti?’“ /Ivan 5,6

Kupalište Siloam gdje je vratio vid slijepcu.

„Rekavši to, pljune na zemlju te od pljuvačke načini kal i namaza kal na slijepčeve oči. I reče mu: ‘Idi, operi se u kupalištu Siloamu!’ (što je u prijevodu Poslan). Tada ode i opere se pa dođe gledajući.“ /Ivan 9,6-7

Zid plača u Jeruzalemu, ostaci staroga Hrama srušenog 70. godine.

Herodski pločnik kojim je Isus hodao. Mjesto gdje se susretao s religioznim vođama u Jeruzalemu.

„No oni navaljivahu govoreći: ‘Podjaruje puk naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa sve dovde.’“ /Luka 23,5

Prošao je Herodovom palačom kad su ga vodili od Pilata ka Herodu.

„I doznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga k Herodu, koji i sam tih dana bijaše u Jeruzalemu.“ /Luka 23,7

Stepenice koje je koristio do Hrama.

Slavni ulazak na magarcu u Jeruzalem posljednji tjedan kad ga je narod slavio i vikao „Hosana!“ prije nego što ga je razapeo.

„A mnoštvo koje mu je prethodilo i koje ga je slijedilo vikalo je govoreći: Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!“ /Matej 21,9

Mjesto gdje je Isus plakao nad Jeruzalemom.

„Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim.“ /Luka 19,41

Maslinska gora, mjesto gdje je posljednje sate proveo u agoniji i boli zbog onoga što ga čeka – odvojenost od Oca radi naših grijeha. Popio je čašu Božjeg gnjeva koju mi zaslužujemo.

U Getsemanskom vrtu, Isus je rekao:

„Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ /Luka 22,42

Ponizio je samoga sebe do smrti na križu jer nas je toliko ljubio. Onaj koji je bio bez grijeha preuzeo je naše grijehe. Pripisana mu je kazna nizašto. Položen je u grob sa zločincima. Ali je trećeg dana uskrsnuo!

„Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti. Jer ja živim, i vi ćete živjeti.“ /Ivan 14,19

Više na temu arheologije na tagu: ARHEOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.