TLR pokret – egzorcizam i vradžbine nad vjernicima

1396
pregleda

Lažni učitelj Torben Søndergaard, vođa kulta Posljednja reformacija (TLR pokret; eng. The Last Reformation), koristi se hipnotičkim metodama da zavede ljude. Manipulira publikom i uvodi ih u stanje transa kako bi ih putem lažnih emocija uvjerio da su spašeni.

Lažni proroci proriču iz srca, iz emocije; a ne iz Božje Riječi.

„Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Ne slušajte riječi proroka koje vam prorokuju, oni vas obmanjuju. Govore viđenje srca svojega, a ne iz usta Gospodnjih.’“ /Jeremija 23,16

Ovaj lažni učitelj uči da je vodeno krštenje potrebno za spasenje. Naglasak mu je na krštenju i da je krštenje nužni dio spasenja. Drugim riječima, ako nisi kršten, nisi spašen. A to je laž. Evanđelje plus. Krštenje je samo izvanjska stvarnost onoga što se već dogodilo u srcu. Krštenje je javno priznanje Krista i svjedočanstvo drugima da ste se odlučili slijediti Krista. Krštenje je posljedica spasenja, a ne uvjet spasenja.

Krštenje mu je glavna doktrina. Tipični znak lažnog učitelja. Izdvoji jedan nauk iz Biblije iznad svih drugih i stvori dogmu. Konstantno se poziva na knjigu Djela apostolskih. Ne uči apsolutno ništa drugo iz Biblije.

Duh Sveti nikada ne prisiljava vjernika ni na što, kao što to radi Torben na ovom skupu. Duh Sveti nas primarno poziva na pokajanje i obraćenje od grijeha. Oprema nas različito za službu i daje darove napose kako hoće. /1. Korinćanima 12,4-12

Pogledajte ovaj egzorcizam ispod. Koliko puta treba reći zloduhu da izađe, 50-100 puta? Ako je po vjeri, dovoljno je samo jednom. Ovo je mantranje i vračarstvo, a ne istjerivanje demona.

Na njegovim seminarima i skupovima su svi demonizirani, a demoni „izlaze“ nakon krštenja prilikom kojeg se osobu doslovno natjerava da progovori u jezicima. Za njih je znak da ste primili Duha Svetoga nasumično ponavljanje slogova koje zovu govor u drugim jezicima. A tko ne progovori, nije kršten Duhom Svetim. Naravno, to je laž i ANTI-biblijski.

Nigdje u Bibliji ne čitamo da se prilikom krštenja očituju takva demonizirana stanja. Ali čitamo da se na krštenje odlučuje svjesna i razumna osoba nakon što je povjerovala evanđelje.

Koja je logika ovog nauka koji kaže da se morate krstiti da biste primili Duha Svetoga, a potom osoba prolazi torturu demonskog opsjednuća? Kakvog je to duha zapravo primila?

Vodeno krštenje i govor u jezicima nisu nikakav znak da ste nanovorođeni. To je isključivo pokajanje i vjera u Isusa Krista. Znak je vaš novi život i identitet u Kristu. Obraćenje od zlih djela i hod s Kristom.

Osim istjerivanja zloduha, navodno se na ovakvim skupovima događaju iscjeljenja. Naravno, Bog je suveren i On će ozdraviti uz iskrenu molitvu, ali koga On hoće i kada On to hoće. Sva ostala navodna iscjeljenja u karizmatskom pokretu vrlo su upitna.

„Boluje li tko među vama? Neka pozove crkvene starješine, pa neka se oni pomole nad njim pomazavši ga uljem u ime Gospodinovo. I molitva vjere spasit će klonuloga, i Gospodin će ga podići; i ako je počinio grijehe, oprostit će mu se. Ispovijedajte jedni drugima svoje prijestupke i molite jedni za druge da budete iscijeljeni. Mnogo može djelotvorna molitva pravednika.“ /Jakovljeva 5,14-16

Izuzev šarlatanskog iscjeljenja, tipa iščašenja zglobova i reumatskih bolova, danas ne vidimo konkretna iscjeljenja, tipa oboljelih od zadnjeg stadija karcinoma, slijepih od rođenja koji vide, invalida u kolicima koji hodaju, podizanja mrtvih, i sve ostalo što su apostoli radili. Upravo ono što čitamo u evanđeljima i knjizi Djela.

„Oni pak odoše i posvuda propovijedahu; a Gospodin je surađivao s njima i potvrđivao Riječ popratnim ZNAMENJIMA.“ /Marko 16,20

„Tada sazva DVANAESTORICU svojih učenika te im dade moć i vlast nad svim zlodusima i da ozdravljaju od bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i iscjeljivati bolesne.“ /Luka 9,1-2

„A strah dođe na svaku dušu, i MNOGA SU SE ČUDESA I ZNACI događali po apostolima.“ /Djela 2,43

Bila je dovoljna Petrova sjena da bi ljudi ozdravljali.

„A PO RUKAMA APOSTOLSKIM događali su se u puku mnogi znaci i čudesa… tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. A u Jeruzalem se slijegalo i mnoštvo iz okolnih gradova noseći bolesne i one koje su mučili nečisti dusi — i svi ozdravljahu.“ /Djela 5,12-16

„Taj je slušao Pavla kako govori. Kad ovaj uprije pogled u nj i vidje da ima vjeru da bude ozdravljen, reče snažnim glasom: ‘Ustani uspravno na noge svoje!’ I on poče skakati i hodati.“ /Djela 14,9-10

Bila je dovoljna Pavlova marama da bi ljudi ozdravljali i demoni izlazili iz njih.

„A Bog je činio NESVAKIDAŠNJA SILNA DJELA po rukama Pavlovim, tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih.“ /Djela 19,11-12

Danas ne vidimo takve znakove i čudesa, ali su se događali po rukama apostola. Zar su svi apostoli /1. Korinćanima 12,29? Ne, nisu svi apostoli po kojima su se događala svakodnevna čuda. Samo je dvanaest apostola i Pavao kao posljednji među njima. Djela koja su se događala po apostolima bila su na svjedočanstvo drugima o istinitosti onoga što su tvrdili.

„Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama POTVRDI SILNIM DJELIMA I ČUDESIMA I ZNACIMA koje, kao što i sami znate, Bog po njemu učini među vama.“ /Djela 2,22

Pavao potvrđuje svoje apostolstvo, te znakove, čudesa i silna djela koja su ih kao apostole pratila.

„Hvaleći se, postao sam bezuman. Vi me natjeraste! Ta trebalo je da vi mene preporučujete, jer ni u čemu nisam manji od ‘nadapostolā’, ako i nisam ništa. Doista, znamenja apostola ostvarena su među vama sa svom postojanošću: SA ZNACIMA I ČUDESIMA I SILNIM DJELIMA.“ /2. Korinćanima 12,12

„Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti Gospodin, potvrdili nam ga oni koji su čuli, a susvjedočio Bog i ZNACIMA I ČUDESIMA I RAZLIČITIM SILNIM DJELIMA i dijeljenjima Duha Svetoga po svojoj volji.“ /Hebrejima 2,3-4

Ne tvrdimo da danas ne postoji dar iscjeljenja, ali mi mu nismo svjedočili. Neki tvrde da je činjenica da takvih iscjeljenja danas nema znak sve manje vjere. Ipak, Biblija nam jasno govori da su se takvi znakovi i čudesa događali isključivo po apostolima, čime je Bog htio obznaniti svoju silu. Sa sigurnošću znamo da je služba apostola završila s Pavlom. Apostoli danas ne postoje jer smo mi vjernici nadograđeni na apostolima i prorocima, a temelj kamenac je sam Isus Krist.

„Tako dakle više niste tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji, NADOGRAĐENI NA TEMELJU apostolā i prorokā, a ugaonik je sam Isus Krist. U njemu je sva građevina sastavljena i raste u hram svet u Gospodinu, u njemu ste i vi sazidani za prebivalište Božje u duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Oni koji se predstavljaju apostolima to nisu, već su opaki i prijetvorni lašci.

ZAKLJUČAK

Čuvajte se ovakvih kultova i samopromotora kao što je Torben Søndergaard. Ne idite za njima. I sve provjeravajte u Božjoj Riječi jer jedan je vaš Učitelj, Isus Krist.

„A Isus reče: Pazite da ne budete zavedeni! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’, i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite dakle za njima.“ /Luka 21,8

Ovaj lažni učitelj stalno upućuje ljude na svoj tečaj i Pionir školu. Budite sigurni da kad vas netko upućuje na svoje lekcije, tečajeve, seminare, pokrete, denominaciju; a ne isključivo na Božju Riječ, taj je lažnjak, samopromotor, manipulator, pohlepni radnik koji traži vlastite sljedbenike.

Lažni učitelji suptilno uvode svoje laži i zablude. Dakle, oni će vam reći 98% istine, ali onih 2% je dovoljno da ukvasa sve tijesto, odnosno zatruje svu istinu. Znači, dolaze vam s biblijskom istinom samo izvana. Zato je vrlo važno dubinski poznavati Božju Riječ i tražiti Njegovo lice svakodnevno, kako biste ispravno i zdravo rasli na pravom temelju, i sve više mogli razlikovati istinu od laži. Ne budite lijeni za slušanje Božje Riječi.

„O [Kristu] nam je mnogo govoriti, ali je teško riječima izložiti, jer ste lijeni za slušanje. Ta po vremenu biste trebali biti i učitelji, a vama ponovo treba netko da vas uči prvotnim počelima objava Božjih; i mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. Jer svaki koji je još na mlijeku, neiskusan je u riječi o pravednosti — jer je nejače. A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana osjetila za RAZLUČIVANJE I DOBRA I ZLA.“ /Hebrejima 5,11,14

Što se bližimo Kristovom dolasku, sve više će biti lažnih učitelja, zabluda i otpada. Ali vi ostanite u Kristu, rastite u vjeri, spoznaji, razlučivanju, mudrosti, ljubavi. To je naša molitva za vas i za nas.

„Zbog toga i mi… ne prestajemo moliti za vas i iskati da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju; da proživite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, da svakim dobrim djelom plod donosite i rastete u spoznaji Boga.“ /Kološanima 1,9-10

Više o ovom lažnom pokretu nađite na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/tlr/.

Komentari

komentari