„Ne mogu disati!“ – Isus je prošao isto

1238
pregleda
Ne mogu disati George Floyd

Riječi „Ne mogu disati“ koje je izgovorio George Floyd u borbi za posljednjim udisajima obilježit će povijest u borbi protiv rasizma. Ipak, te neizgovorene riječi već su obilježile povijest za čitavu vječnost prije 2.000 godina.

U tijeku su masovni protesti diljem svijeta zbog rasizma i diskriminacije ljudi. Mržnja je problem. Naš grijeh je problem. Nemir duše. Strah. Ohladnjela ljubav. Svijet bez Boga.

„I zato što će se bezakonje umnožiti, ohladnjet će ljubav mnogih.“ /Matej 24,12

„A kad čujete za ratove i bune [nerede, nemire, proteste], nemojte se prestrašiti! To se naime treba prije dogoditi, ali nije odmah svršetak.“ /Luka 21,9

Gnjev naroda je proročanstvo posljednjih vremena. Protesti, nasilje, nepravda, brutalnost, mržnja među ljudima bit će sve više u porastu. Ukidanjem karantene i izolacije ne završava ništa. Jedna nevolja stiže drugu.

„I narodi se razgnjeviše, i dođe gnjev tvoj, i vrijeme da se presudi mrtvima i dade plaća slugama tvojim prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se zatru oni koji zatiru zemlju.“ /Otkrivenje 11,18

Tužno je gledati ove scene, kako se nečiji život samo tako ugasi zbog nepromišljenih i nemilosrdnih ljudskih poteza. Okrutnost i bezosjećajnost je prorečena za posljednja vremena.

„A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Jer ljudi će biti sebeljupci, srebroljupci, hvalisavci, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalni, nesveti, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdani, surovi, nedobroljubivi, izdajice, nepromišljenici, umišljenici, ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga.“ /2. Timoteju 3,1-4

Slika nemilosrdne realnosti…

Kakav stav kršćana treba biti prema autoritetima koji vrše represiju i nepravdu? Treba li im se svejedno pokoravati, kao što nam se kaže prema Rimljanima 13, ili podići glas za počinjenu nepravdu?

„Ne izvrći pravde potrebniku svojemu u njegovoj parbi. Drži se podalje od lažnoga iskaza i ne ubijaj nedužna i pravedna; jer opakoga neću opravdati.“ /Izlazak 23,6-7

„Pribavite pravo ubogu i sirotu, opravdajte potlačena i potrebita! Izbavite uboga i potrebita, istrgnite ga iz ruke opakih!“ /Psalam 82,3-4

„Otvaraj usta svoja za nijemoga, za pravo sviju što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravdu ubogu i potrebitu.“ /Izreke 31,8-9

„Naučite činiti dobro; tražite pravdu, pomognite potlačena, pribavite pravo sirotu, obranite udovicu.“ /Izaija 1,17

„Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom… koji za mito pravdaju opakoga, a pravednika lišavaju pravednosti!“ /Izaija 5,20.23

„Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne i koji ispisuju zloću što su je propisali, da uboge odbiju od suda i otmu pravo sirotinji mog puka.“ /Izaija 10,1-2

„Tako je pravica potisnuta nazad, a pravda je ostala podalje; jer na ulici je posrnula istina, i pravičnost nije mogla ući. Da, nestade istine, a tko se uklonio oda zla, postao je plijenom. I Gospod to vidje, i bijaše mrsko u njegovim očima to što nema pravde.“ /Izaija 59,14-15

„Činite pravicu i pravdu, i izbavite opljačkana iz ruke tlačiteljeve. Nemojte zlostavljati i nemojte nauditi strancu, sirotu i udovici niti prolijevati krvi nedužne na ovome mjestu.“ /Jeremija 22,3

„Jer znam ja mnoge vaše prijestupe i vaše silne grijehe: tlačite pravednika i uzimate mito, a potrebitima na dverima izvrćete pravdu.“ /Amos 5,12

George Floyd

Rasizam i kršćanstvo nemaju ništa zajedničko. Tko god ne ljubi bližnjega, bez obzira na boju kože, kulturu ili naciju, ne poznaje Boga.

„Ljubav bližnjemu zla ne čini.“ /Rimljanima 13,10

„Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve dosad.“ /1. Ivanova 2,9

„Tko ne ljubi, Boga ne upozna — jer Bog je ljubav.“ /1. Ivanova 4,8

Kao kršćani pozvani smo biti mirotvorci među nasilnicima, donositi evanđelje mira. Znamo da živimo u nepravednom svijetu i da je pravda isključivo u Božjim rukama. Nepravde će biti sve više, dok god Isus ne dođe i ne uspostavi svoju pravdu.

„Nikomu ne vraćajte zlim za zlo. Starajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, sa svim ljudima budite u miru. Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu; jer pisano je: Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospodin.“ /Rimljanima 12,17-19

Ovaj svijet više nego ikada treba Isusa, a sve više odbacuje Isusa. Rješenje nije u protestima, već u našem osobnom odnosu s Kristom.

„Ako vidiš nasilje nad siromahom i izvrtanje pravde i pravice u zemlji, ne čudi se tome; jer viši pazi na visokoga, a nad njima su još viši.“ /Propovjednik 5,8

„Ako se duh vladarev podigne na te, ne ostavljaj mjesta svojega; jer mirnoća sprječava velike grijehe.“ /Propovjednik 10,4

Rasizam je ponos i grijeh. Stav da ste bolji od drugih. Slično kao i nacionalizam ili diskriminacija ljudi po bilo kojoj osnovi. Ne ljubite bližnjega kao same sebe. Kršite Božji zakon po kojem ćete biti suđeni.

„A Isus mu reče: Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga je ovoj slična: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.“ /Matej 22,37-39

Stvoreni smo na sliku Božju. Svaki život je jednako vrijedan u Božjim očima. Isus je umro za svakog čovjeka – svake rase, nacije, kulture, jezika. Kako se odnosimo prema ljudima koji su stvoreni na sliku Božju? Kako se odnosimo prema ljudima za koje je Isus položio život?

„I stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.“ /Postanak 1,27

„Uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego mu je u svakom narodu prihvatljiv onaj koji se njega boji i čini pravdu.“ /Djela 10,34-35

„Okanite se prijetnje, znajući da je i vama samima Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.“ /Efežanima 6,9

„A tko čini nepravdu, primit će ono što je nepravedno učinio. I nema pristranosti!“ /Kološanima 3,25

„Braćo moja, ne budite pristrani u vjeri Gospodina našega Isusa Krista, Gospodina slave.“ /Jakovljeva 2,1

„Ako doista izvršujete kraljevski zakon prema Pismu: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, dobro činite; ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas prekorava kao prijestupnike.“ /Jakovljeva 2,8-9

Jedan smo rod, jedna krv, jedna rasa – ljudska rasa. Božja kreacija. Jedan čovjek, Adam – i svi po njemu grešni i u potrebi za Spasiteljem.

„I od jedne krvi stvori svaki ljudski narod da prebiva po svem licu zemlje pošto omeđi unaprijed postavljena vremena i međe prebivanja njihova, da traže Gospodina ne bi li ga kako napipali i našli, premda nije daleko ni od jednog od nas. Ta u njemu živimo i mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: ‘Ta i rod smo njegov.’“ /Djela 17,26-28

Razumijete li vašu odgovornost pred Bogom za drugo ljudsko biće? Samo Bog polaže autorska prava na svoju kreaciju. Nemamo apsolutno nikakvog prava na ono što nije naše. Jednoga dana ćemo položiti račun kako smo se odnosili prema Božjoj kreaciji.

Dođite Kristu! U Kristu smo samo jedna nacija, jedna rasa – Božja nacija, Božji rod. U nebu nema nacionalizma, ni rasizma, ni mržnje.

„Nema više: ni Židov ni Grk, nema: ni rob ni slobodnjak, nema: ni muško ni žensko — jer svi ste vi jedno u Kristu Isusu.“ /Galaćanima 3,28

„Iz svih naroda i plemena i pukova i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine, a u rukama im palme.“ /Otkrivenje 7,9

Nakon što su ga policajci držali pritisnutog na tlu gotovo 9 minuta, posljednje riječi Georgea Floyda „Ne mogu disati!“ postale su slogan u protestima protiv rasizma diljem svijeta.

Usput, simptomi koronavirusa su poput upale pluća – teško disanje, gušenje, ostajanje bez zraka.

Isus je sve to prošao, nije mogao disati na križu, ne samo devet minuta, nego šest sati se borio da dođe do zraka. Zbog vas. Toliko je ljubio čovjeka, svakog čovjeka – da je umro u teškoj agoniji i boli, preuzeo na sebe tuđe grijehe i položio život. Platio cijenu vječnosti.

Postanite Njegovi učenici i oslobodite se gnjeva, agresije, okrutnosti, mržnje, predrasuda, netrpeljivosti prema ljudima za koje je Isus umro.

 

Više na temu kako su nastale različite ljudske rase možete naći na tagu: RASA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.