Kristovo sudište – Leonard Ravenhill

1040
pregleda

Kao kršćani smo previše navezani na ovu zemlju i vrijeme. Gledamo kao što svijet gleda, mislimo kao što svijet misli, ulažemo svoje vrijeme kao što ga svijet ulaže, ulažemo naš novac kao što ga svijet ulaže. Prepoznajete li danas uopće razliku između kršćana i svijeta? Primjećuje li svijet da nismo od svijeta? Što će biti kad se jednoga dana pojavimo pred Kristovo sudište?

„Vi ste sol zemlji. No ako sol izgubi okus, čime će se ona zaslaniti? Ona više nije dobra ni za što, osim da se izbaci van te da je ljudi gaze. Vi ste svjetlo svijetu. Ne može se sakriti grad što leži na gori.“ /Matej 5,13-14

Jednoga dana će biti suđena ne samo naša djela, nego i naši motivi. Ne samo ono što smo činili, nego zašto smo nešto činili. Živimo u vremenu ne samo iskvarene politike, nego i iskvarene crkve. Kada pogledamo na prvu crkvu u Novom zavjetu, shvaćamo da nisu imali ništa, nisu imali veličanstvene zgrade, plaćene evangelizatore, novac, organizaciju, ni TV preko kojeg su žicali uplate, ali su zato imali silu Božju i okrenuli svijet naopačke. Kao kršćani bismo danas trebali biti posramljeni u odnosu na prvu crkvu. Nešto s nama definitivno nije u redu. Možda smo jednostavno kršćani bez sile, licemjerni kršćani koji volimo svoja crkvena slavljenja, službe i pohvale od ljudi više od toga da se duše spašavaju.

Kad bismo držali pogled na vječnosti, puno bismo više učinili za Božje kraljevstvo. Jednoga dana ćemo shvatiti kolika smo dobra djela u Kristu propustili činiti i bit će nam žao.

Ako ne možemo živjeti drugačiji od ovoga svijeta, onda ni nemamo pravo živjeti ovdje. Uzalud smo spašeni i živimo na ovoj zemlji. Spremni smo odmah ići Kristu? Ili ipak nismo? Jer tko će dovršiti Kristov posao ovdje ako ne Kristovi sljedbenici?

„Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.’ Amen.“ /Matej 28,19-20

Na CC uključite prijevod.

Više od ovog propovjednika možete naći na tagu: Leonard Ravenhill.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.