Međugorje – teška duhovna tama

2515
pregleda

Međugorje je duhovno najmračnije mjesto štovanja drugih bogova i vradžbina na našim područjima. Svake godine ga posjeti više od 2 milijuna zavedenih ljudi. Grešnici koji se vječito kaju, a nikad da se pokaju za svoje grijehe i žive u poslušnosti Božjoj riječi.

Idolopoklonstvo je teški grijeh pred Bogom. U rangu s preljubom i bludom. Jer se štovanjem drugih bogova vrši duhovni preljub prema Bogu.

Ljudi koji se klanjaju pred kipovima ne ljube vlastitu djecu, jer da ih ljube ne bi navlačili prokletstvo na sebe i svoju djecu. Zapravo, na prvom mjestu ne ljube Boga. Ljubav prema Bogu se iskazuje poslušnošću. Ovakvo ponašanje je u direktnoj suprotnosti od onoga što Bog zapovijeda. Da ljube Boga, ljubili bi i učili bi svoju djecu ispravno.

„Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; NE KLANJAJ im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam BEZAKONJE otaca — onih koji me MRZE — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.“ /Izlazak 20,4-6

Biblija povezuje idolopoklonstvo s bezakonjem i mržnjom prema Bogu. Idolopoklonstvo je u izravnoj korelaciji s mržnjom prema Bogu. Drugim riječima, ono što Bog govori je sljedeće:

IDOLOPOKLONICI = MRZE BOGA.

POSLUŠNI BOŽJOJ RIJEČI = LJUBE BOGA.

„Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj zemlji postavljajte oslikana kamenja da se njemu klanjate; jer ja sam Gospod, Bog vaš.“ /Levitski zakonik 26,1

„A dok je Izrael boravio u Šitimu, puk poče bludničiti s kćerima moapskim [MEĐUGORSKIM VIDJELICAMA]. One naime pozivahu puk na žrtve svojih bogova, a puk jeđaše i klanjaše se njihovim bogovima.“ /Brojevi 25,1-2

„Kad prekršite savez Gospoda, Boga svojega, što vam ga je zapovjedio, te odete da biste služili drugim bogovima i klanjali se njima, tada će gnjev Gospodnji USPLAMTJETI na vas i brzo ćete nestati iz dobre zemlje što vam ju je dao.“ /Jošua 23,16

„I OSTAVIŠE Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, te POĐOŠE ZA DRUGIM BOGOVIMA između bogova onih naroda koji bijahu oko njih i stadoše im se KLANJATI; tako su RAZJARILI Gospoda. I ostaviše Gospoda te stadoše služiti Baalu i aštartama.“ /Suci 2,12-13

Ostavili ste onoga koji vas je izbavio od smrti i grijeha i sad ga razjarujete klanjajući se kipovima koji niti govore, niti čuju, niti mogu uslišati vaše molitve.

Dokle ćete navlačiti gnjev Božji na narode? Razumijete li da je Bog još uvijek milostiv prema vama samo zato što ima svojih ljudi koji vape da ne propadnete? Oni koji vas pozivaju na pokajanje i obraćenje od ovakvih teških grijeha su oni koji vas najviše ljube. Kad ne bude više onih koji vam govore istinu, tada je kraj Božje milosti, prepušteni ste samo Božjem sudu i gnjevu.

„I dogodilo bi se, kad sudac umre, da bi se vraćali i postajali izopačeniji od svojih otaca, idući za drugim bogovima, služeći im i klanjajući im se. Nisu odustajali od svojih djela ni od svojih OPAKIH PUTOVA.“ /Suci 2,19

„Nemojte se bojati drugih bogova niti im se klanjati, i nemojte im služiti niti žrtve njima prinositi nego Gospodu, koji vas je izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i mišicom ispruženom; njega se bojte i njemu se klanjajte i njemu žrtve prinosite.“ /2. Kraljevima 17,35-36

Biblija nam kaže da su idolopoklonici opaki i ne boje se Boga. Ne znaju, ne razumiju, ne shvaćaju, nemaju mudrosti… jer ne traže Boga od kojeg dolazi sve znanje i razbor.

„NE ZNAJU I NE RAZUMIJU, jer je zaslijepio oči njihove da ne vide, i srca njihova da NE SHVAĆAJU. I nitko ne promišlja u srcu svojemu, NEMA NI ZNANJA NI RAZBORA da kaže: ‘Polovicom od ovoga naložio sam oganj, a na žeravici od toga ispekoh i kruh; spekao sam meso i pojeo. Pa zar ću od onoga što ostane načiniti gnusobu? Zar ću pred komadom drveta padati?’“ /Izaija 44,18-19

„Prosiplju zlato iz novčarke i tezuljom srebro mjere; unajme zlatara da načini boga, pa pred njim padaju i klanjaju se. Dižu ga na rame i nose ga, zatim ga postavljaju na njegovo mjesto te on stoji i ne miče se sa svojega mjesta. I kad tkogod k njemu zavapi, on NE ODGOVARA niti ga spasi od nevolje njegove.“ /Izaija 46,6-7

Možete vapiti kipovima koliko želite, ali oni vas nikad neće spasiti od vaših nevolja. Bog uslišava pravednike, one koji ga ljube i slušaju; a ne ponosne i okorjele grešnike.

„Ovaj zli puk koji ODBIJA slušati moje riječi, koji hodi u OKORJELOSTI SRCA svojega i ide za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao i taj pȃs koji više nije nizašto.“ /Jeremija 13,10

„I dogodit će se, kad objaviš tom puku sve ove riječi, da će ti reći: ‘Zbog čega je Gospod navijestio sve ovo veliko zlo protiv nas? I u čemu je naše bezakonje i koji je naš grijeh što ga počinismo protiv Gospoda, Boga našega?’ A ti im reci: ‘Zato što me oci vaši ostaviše’, riječ je Gospodnja, ‘pa iđahu za drugim bogovima i služahu im i klanjahu im se, a mene ostaviše i ne držahu Zakon moj.“ /Jeremija 16,10-11

„A vi učiniste još gore nego očevi vaši; jer gle, svaki od vas ide za OKORJELOŠĆU zloga srca svojega, a MENE NE SLUŠA.“ /Jeremija 16,12

Zbog okorjelosti vaših srca ne želite slušati Boga. Ako Bog kaže da se ne klanjate i ne molite NIKOME osim Njemu, a vi to svejedno činite na vlastitu štetu i štetu vašeg potomstva, to je direktna pobuna protiv Boga.

Još malo i gnjev Božji dolazi na sve koji prigibaju koljeno pred gospama, svecima, anđelima, vođama, ljudima itd.

„I mnogi će narodi prolaziti mimo toga grada i govorit će jedan drugomu: ‘Zašto je Gospod tako postupio s ovim velikim gradom?’ Tada će im reći: ‘Zato što su ostavili savez Gospoda, Boga svojega, i klanjali se drugim bogovima i služili im.’“ /Jeremija 22,8-9

„I kumire ću tvoje istrijebiti, i stupove tvoje iz tvoje sredine. Tako se više nećeš klanjati djelu ruku svojih. Počupat ću i tvoje ašere isred tebe i razoriti tvoje gradove. I u gnjevu i srdžbi izvršit ću osvetu nad narodima koji nisu slušali.“ /Mihej 5,13-15

Na kraju videa daje se dobra ilustracija onoga što se odvija u duhovnim realitetima rimokatoličke religije. Marija je iznad Krista, kip Marije je zasjenio Krista koji je još uvijek na križu, što je specifična simbolika (raspelo) da uvijek iznova razapinju Krista svojim grijesima. Religija u kojoj Krist nikad nije proslavljen. Religija u kojoj im je potrebno na tisuću posrednika do Boga, od kojih je Marija glavna, dok odbacuju JEDINI put, istinu i život i JEDINO ime koje nam je Bog dao. Religija koja otvoreno štuje druge bogove i izaziva Boga na ljubomoru i gnjev. Bogohulna religija koja oduzima Bogu slavu koja mu pripada.

O neposlušni narode, kada ćete se prestati klanjati svojim bogovima i božicama i okrenuti se jedinome koji je dostojan sve slave – Isusu Kristu. Onome koji je platio cijenu grijeha i vašeg idolopoklonstva na križu. Klanjanje drugim bogovima, kao što su nebiblijski kristi, sveci, Marija, anđeli, pape, svećenici, pastori, razni učitelji, duhovni gurui, vladari itd. – jest ono što je razapelo Isusa na križ. Zbog toga je Isus morao platiti kaznu da bi vam bilo oprošteno. Idolopoklonici nisu spašeni i nemaju vječni život.

Kad ćete se vratiti onome koji vas toliko ljubi i ne želi da propadnete u svojim grijesima?

KAKO ONO KAŽU, NE KLANJANJU SE KIPOVIMA?

Međugorje je duhovno najmračnije mjesto štovanja drugih bogova i vradžbina na našim područjima. Svake godine ga posjeti više od 2 milijuna zavedenih ljudi. Grešnici koji se vječito kaju, a nikad da se pokaju za svoje grijehe i žive u poslušnosti Božjoj riječi.Idolopoklonstvo je teški grijeh pred Bogom. U rangu s preljubom i bludom. Jer se štovanjem drugih bogova vrši duhovni preljub prema Bogu.Ljudi koji se klanjaju pred kipovima ne ljube vlastitu djecu, jer da ih ljube ne bi navlačili prokletstvo na sebe i svoju djecu. Zapravo, na prvom mjestu ne ljube Boga. Ljubav prema Bogu se iskazuje poslušnošću. Ovakvo ponašanje je u direktnoj suprotnosti od onoga što Bog zapovijeda. Da ljube Boga, ljubili bi i učili bi svoju djecu ispravno.„Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; NE KLANJAJ im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam BEZAKONJE otaca — onih koji me MRZE — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.“ /Izlazak 20,4-6Biblija povezuje idolopoklonstvo s bezakonjem i mržnjom prema Bogu. Idolopoklonstvo je u izravnoj korelaciji s mržnjom prema Bogu. Drugim riječima, ono što Bog govori je sljedeće:IDOLOPOKLONICI = MRZE BOGA.POSLUŠNI BOŽJOJ RIJEČI = LJUBE BOGA.„Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj zemlji postavljajte oslikana kamenja da se njemu klanjate; jer ja sam Gospod, Bog vaš.“ /Levitski zakonik 26,1„A dok je Izrael boravio u Šitimu, puk poče bludničiti s kćerima moapskim [MEĐUGORSKIM VIDJELICAMA]. One naime pozivahu puk na žrtve svojih bogova, a puk jeđaše i klanjaše se njihovim bogovima.“ /Brojevi 25,1-2„Kad prekršite savez Gospoda, Boga svojega, što vam ga je zapovjedio, te odete da biste služili drugim bogovima i klanjali se njima, tada će gnjev Gospodnji USPLAMTJETI na vas i brzo ćete nestati iz dobre zemlje što vam ju je dao.“ /Jošua 23,16„I OSTAVIŠE Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, te POĐOŠE ZA DRUGIM BOGOVIMA između bogova onih naroda koji bijahu oko njih i stadoše im se KLANJATI; tako su RAZJARILI Gospoda. I ostaviše Gospoda te stadoše služiti Baalu i aštartama.“ /Suci 2,12-13Ostavili ste onoga koji vas je izbavio od smrti i grijeha i sad ga razjarujete klanjajući se kipovima koji niti govore, niti čuju, niti mogu uslišati vaše molitve. Dokle ćete navlačiti gnjev Božji na narode? Razumijete li da je Bog još uvijek milostiv prema vama samo zato što ima svojih ljudi koji vape da ne propadnete? Oni koji vas pozivaju na pokajanje i obraćenje od ovakvih teških grijeha su oni koji vas najviše ljube. Kad ne bude više onih koji vam govore istinu, tada je kraj Božje milosti, prepušteni ste samo Božjem sudu i gnjevu.„I dogodilo bi se, kad sudac umre, da bi se vraćali i postajali izopačeniji od svojih otaca, idući za drugim bogovima, služeći im i klanjajući im se. Nisu odustajali od svojih djela ni od svojih OPAKIH PUTOVA.“ /Suci 2,19„Nemojte se bojati drugih bogova niti im se klanjati, i nemojte im služiti niti žrtve njima prinositi nego Gospodu, koji vas je izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i mišicom ispruženom; njega se bojte i njemu se klanjajte i njemu žrtve prinosite.“ /2. Kraljevima 17,35-36Biblija nam kaže da su idolopoklonici opaki i ne boje se Boga. Ne znaju, ne razumiju, ne shvaćaju, nemaju mudrosti… jer ne traže Boga od kojeg dolazi sve znanje i razbor.„NE ZNAJU I NE RAZUMIJU, jer je zaslijepio oči njihove da ne vide, i srca njihova da NE SHVAĆAJU. I nitko ne promišlja u srcu svojemu, NEMA NI ZNANJA NI RAZBORA da kaže: 'Polovicom od ovoga naložio sam oganj, a na žeravici od toga ispekoh i kruh; spekao sam meso i pojeo. Pa zar ću od onoga što ostane načiniti gnusobu? Zar ću pred komadom drveta padati?'“ /Izaija 44,18-19„Prosiplju zlato iz novčarke i tezuljom srebro mjere; unajme zlatara da načini boga, pa pred njim padaju i klanjaju se. Dižu ga na rame i nose ga, zatim ga postavljaju na njegovo mjesto te on stoji i ne miče se sa svojega mjesta. I kad tkogod k njemu zavapi, on NE ODGOVARA niti ga spasi od nevolje njegove.“ /Izaija 46,6-7Možete vapiti kipovima koliko želite, ali oni vas nikad neće spasiti od vaših nevolja. Bog uslišava pravednike, one koji ga ljube i slušaju; a ne ponosne i okorjele grešnike.„Ovaj zli puk koji ODBIJA slušati moje riječi, koji hodi u OKORJELOSTI SRCA svojega i ide za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao i taj pȃs koji više nije nizašto.“ /Jeremija 13,10„I dogodit će se, kad objaviš tom puku sve ove riječi, da će ti reći: ‘Zbog čega je Gospod navijestio sve ovo veliko zlo protiv nas? I u čemu je naše bezakonje i koji je naš grijeh što ga počinismo protiv Gospoda, Boga našega?’ A ti im reci: ‘Zato što me oci vaši ostaviše’, riječ je Gospodnja, ‘pa iđahu za drugim bogovima i služahu im i klanjahu im se, a mene ostaviše i ne držahu Zakon moj.“ /Jeremija 16,10-11„A vi učiniste još gore nego očevi vaši; jer gle, svaki od vas ide za OKORJELOŠĆU zloga srca svojega, a MENE NE SLUŠA.“ /Jeremija 16,12Zbog okorjelosti vaših srca ne želite slušati Boga. Ako Bog kaže da se ne klanjate i ne molite NIKOME osim Njemu, a vi to svejedno činite na vlastitu štetu i štetu vašeg potomstva, to je direktna pobuna protiv Boga.Još malo i gnjev Božji dolazi na sve koji prigibaju koljeno pred gospama, svecima, anđelima, vođama, ljudima itd.„I mnogi će narodi prolaziti mimo toga grada i govorit će jedan drugomu: ‘Zašto je Gospod tako postupio s ovim velikim gradom?’ Tada će im reći: ‘Zato što su ostavili savez Gospoda, Boga svojega, i klanjali se drugim bogovima i služili im.’“ /Jeremija 22,8-9„I kumire ću tvoje istrijebiti, i stupove tvoje iz tvoje sredine. Tako se više nećeš klanjati djelu ruku svojih. Počupat ću i tvoje ašere isred tebe i razoriti tvoje gradove. I u gnjevu i srdžbi izvršit ću osvetu nad narodima koji nisu slušali.“ /Mihej 5,13-15Na kraju videa daje se dobra ilustracija onoga što se odvija u duhovnim realitetima rimokatoličke religije. Marija je iznad Krista, kip Marije je zasjenio Krista koji je još uvijek na križu, što je specifična simbolika (raspelo) da uvijek iznova razapinju Krista svojim grijesima. Religija u kojoj Krist nikad nije proslavljen. Religija u kojoj im je potrebno na tisuću posrednika do Boga, od kojih je Marija glavna, dok odbacuju JEDINI put, istinu i život i JEDINO ime koje nam je Bog dao. Religija koja otvoreno štuje druge bogove i izaziva Boga na ljubomoru i gnjev. Bogohulna religija koja oduzima Bogu slavu koja mu pripada.O neposlušni narode, kada ćete se prestati klanjati svojim bogovima i božicama i okrenuti se jedinome koji je dostojan sve slave – Isusu Kristu. Onome koji je platio cijenu grijeha i vašeg idolopoklonstva na križu. Klanjanje drugim bogovima, kao što su nebiblijski kristi, sveci, Marija, anđeli, pape, svećenici, pastori, razni učitelji, duhovni gurui, vladari itd. – jest ono što je razapelo Isusa na križ. Zbog toga je Isus morao platiti kaznu da bi vam bilo oprošteno. Idolopoklonici nisu spašeni i nemaju vječni život.Kad ćete se vratiti onome koji vas toliko ljubi i ne želi da propadnete u svojim grijesima?https://biblijaiznanost.net/medugorje-teska-duhovna-tama/

Gepostet von Biblija i znanost am Samstag, 10. August 2019

Više na temu Međugorja i Gospe kliknite OVDJE.

Komentari

komentari