Kraljica neba – duh koji krade Božji identitet

5553
pregleda
Kraljica neba

U nastavku ćemo vidjeti kako duh koji se naziva Kraljica neba oduzima i krade Božji identitet.

Potrebno je izvršiti veliko nasilje nad biblijskim kontekstom kako bi se opravdalo rimokatoličko obožavanje i štovanje Marije (tzv. „Kraljice neba“). Mariju treba poštivati kao službenicu Gospodnju, kao ženu koja je cijelo svoje srce pripravila za službu Gospodinu i možemo ju dati kao primjer današnjim ženama. Ali štovati i obožavati Mariju kao Kraljicu neba, kao Vrata nebeska i još 100 sličnih titula koje pripadaju samo Bogu, a koje je Rimska crkva pripisala Mariji, to je teško idolopoklonstvo.

Zapravo, kada pratite poganske religije možete vidjeti da u svakoj većoj poganskoj religiji postoji praksa štovanja majke s djetetom u rukama koja je okrunjena kao Kraljica neba.

Primjerice, u Babilonskoj religiji je to bila Semiramida s Tamuzom u rukama. Već u Starom zavjetu Bog se borio s Judejcima koji su štovali duha koji se predstavljao kao Kraljica neba (Jeremija 7,18-19). Ono što je specifično za entitet koji se predstavlja kao Kraljica neba jest to da uvijek dolazi s raznim blagoslovima koji za svrhu imaju zavođenje čovjeka i bacanje čovjeka u idolopoklonstvo. Svi smo upoznati s raznim čudesima u Rimskoj crkvi koja su pripisana Kraljici neba. No entitet koji se predstavlja kao Kraljica neba ne čini čudesa samo u Rimskoj crkvi. Kada čitate knjigu proroka Jeremije možete vidjeti da su se Judejci prepirali s Jeremijom oko štovanja Kraljice neba. Judejci su tvrdili da im Kraljica neba daruje razne blagoslove, a dok bi ju prestali štovati, izgubili bi blagoslove koji su dolazili od Kraljice neba.

„I dalje ćemo se držati zadane riječi: kadit ćemo NEBESKOJ KRALJICI i lijevati ljevanice, kao što smo i mi i oci naši, naši kraljevi i knezovi činili u gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim: TADA IMADOSMO kruha izobila, bijasmo sretni i ne trpjesmo nikakvih nesreća. Ali otkako prestadosmo kaditi NEBESKOJ KRALJICI i lijevati joj ljevanice, u svemu smo oskudijevali i od mača i gladi pogibali“ (Jeremija 44,17-18).

Dakle, Židovi su kao izgovor za štovanje Kraljice neba koristili razne blagoslove koji su dolazili od tog entiteta. Možete li vidjeti paralelu s Rimskom crkvom?

Danas se u Rimskoj crkvi također kao izgovor i kao dokaz da Kraljica neba dolazi od Boga koriste razna čudesa koja su pripisana entitetu Kraljice neba. Kršćani moraju shvatiti da je Sotona jako moćno biće koje čovjeku također može dati razne lažne blagoslove i lažna iscjeljenja. U raznim poganskim religijama imate slučajeve gdje bi ljudi bili ozdravljeni u ime poganskih bogova. Stoga ne treba čuditi da i entitet Kraljice neba također može činiti identična čudesa.

Duh koji se predstavlja kao Kraljica neba je duh koji unazad par tisuća godina krade Božji identitet i sebi pripisuje slavu koja pripada samo Bogu.

Kako u poganskim religijama tako i u Rimskoj crkvi. Kada uzmete rimokatolički katekizam, vidjet ćete da Marija zapravo ima više titula nego sam Bog. Vidjet ćete da su „Kraljici neba“ pripisane titule i osobine koje prema Bibliji nema nitko drugi osim samog Boga. Rimokatolici tvrde da je Bog u jednom trenutku u povijesti uzdigao Mariju na nebo, okrunio je da bude Kraljica neba te joj pripisao određene osobine i titule koje pripadaju samo Bogu. Ali takva ideja je u potpunoj suprotnosti sa Svetim pismom. Biblija jasno kaže da Bog zbog svog karaktera ljubomore (Izlazak 20,4-6) svoju slavu ne daje nikome (Izaija 42,8 ). Rimokatolici kao izgovor koriste kako je u Starom zavjetu riječ bila o poganskim bogovima, a kod njih je riječ o Mariji te da je Bog promijenio mišljenje kad je u pitanju Marija.

Navedena rimokatolička ideja nailazi na problem vječnog nepromjenjivog Božjeg karaktera. Razlog zbog kojeg Bog svoju slavu ne daje nikome jest Božji karakter u što spada i osobina Božje ljubomore. Bog svoju slavu ne daje nikome zbog ljubomore. Ideja da je Bog ipak promijenio mišljenje kad je u pitanju Marija je anti-biblijska. Ono što se kod Boga mijenjalo je Božji način djelovanja, ali ono što se nikada ne mijenja jest Božji karakter (Malahija 3,6; Hebrejima 13,8). Božji karakter se ne mijenja nikada!

Samim time, ideja da je Bog ipak promijenio svoj stav po pitanju davanja svoje slave, te da je odlučio Mariji pripisati određenu slavu (titule) koja/e pripadaju samo Njemu, pada u vodu. Bog jednostavno ne može i ne želi svoju slavu i svoje titule dati drugima. Zato što je to srž Njegovog vječnog karaktera u što spada i vječna osobina ljubomore. Bog ne daje svoju slavu nikome, pa čak niti Mariji!

Tko je onda duh koji se rimokatolicima prikazuje kao Marija i kao Kraljica neba, te sebi pripisuje razne Božje osobine i titule?

To je očito demon koji se prerušuje u anđela svjetla (2. Korinćanima 11,14) i koji naviješta drugačije evanđelje koje je u suprotnosti s Pismom. A svi takvi duhovi su prokleti od strane Duha Svetog kroz apostola Pavla (Galaćanima 1,8).

ZAKLJUČAK

Svi oni koji vam tvrde da je Bog određeni dio svoje slave pripisao nekom stvorenju i koji vam tvrde da pored Boga trebate štovati i obožavati neko stvoreno biće, su ljudi koji vam pričaju laži i navode vas na otpad od Boga. Kraljica neba je entitet koji tisućama godina krade Božji identitet pod okriljem lažnih čudesa i lažnih blagoslova. Zanimljivo je također da se u svakoj poganskoj religiji, pa tako i u Rimskoj crkvi Kraljica neba prikazuje kao duh koji vas dovodi do svjetla. Tako se i Gospa u Rimokatoličkoj crkvi prikazuje kao duh koji vas dovodi do svjetla, a to svjetlo je navodno Isus Krist.

Par primjera uzvišenih žena (od kojih su neke Kraljice neba) koje vas dovode do svjetla u poganskim religijama su:

Ištar – Babilonska religija
Tara – budizam
Fatima – islam (Muhamed), nešto poput djevice Marije u rimokatoličanstvu
Sofia – gnosticizam
Shekinah (Šakaina) – kabalističko židovstvo
Shakti (Šakti) – hinduizam

Što mislite do kojeg svjetla vas to dovode svi ovi entiteti? To svjetlo je Lucifer! Isus Krist vas dovodi do Boga Oca, ali do Isusa Krista imate direktan pristup po Duhu Svetom. Ne postoji nikakav posebni ženski entitet koji bi vas dovodio do Isusa Krista!

Ovo je jako opširna tema o kojoj bi se dalo još puno toga napisati. Kada bismo išli analizirati sve poruke koje šalje Kraljica neba i koje je Rimska crkva službeno prihvatila, vidjeli bismo da je hrpa tih poruka kontradiktorna Svetom pismu. Neke analizirane poruke možete naći u članku Gospa – Marija ili demon?.

Za kraj, budite sigurni da pravo biblijsko i apostolsko kršćanstvo je potpuno čisto od bilo koje vrste štovanja i obožavanja bilo čega što nije Bog. U pravom kršćanstvu se uvijek i SAMO obožavao Bog i nikada se Božja slava nije pripisivala stvorenjima. Sve ostalo su samo lažne kopije pravog kršćanstva koje pronalazimo u Djelima apostolskim.

Više na temu Gospe i Kraljice neba kliknite ovdje.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.