Marija nije Majka Božja! Marija nije naša majka!

2273
pregleda
Majka Božja Marija

Rimokatolička Marija nije biblijska Marija. Marija nije Majka Božja i Marija nije naša majka!

Kad pitate rimokatolike jesu li spašeni, odgovor je najčešći da se tome nadaju. Nikad nisu sigurni u svoje spasenje. Možda jednoga dana dospiju u nebo – to je njihova nesigurna vodilja. Nemaju sigurnost jer nemaju Isusa Krista. Nemaju sigurnost vječnoga života.

KRIST ≠ INSTITUCIJA

Pohađaju mise, mole krunicu, prakticiraju ispovijedi, primaju hostiju, sakramente, ali nemaju Krista u svom životu. Zašto? Zato što vjeruju ljudskoj tradiciji i crkvenom nauku više nego samome Bogu i Božjoj Riječi. Crkva im je autoritet i temelj, a Krista su izjednačili sa crkvom i svećenstvom. Isus Krist kao osoba im je jednako što i crkva kao institucija. Krist im je jednako institucija. Svu odgovornost i pouzdanje prepustili su tradicionalnoj crkvi po rođenju i slijepo im vjeruju ništa ne provjeravajući izravno s Bogom i Njegovom Riječi. Ispovijedaju se svećenicima, ali se nikad zapravo nisu pokajali od svojih grijeha i okrenuli živote ka jedinome, istinskome Bogu da bi živjeli u poslušnosti Božjoj Riječi.

„Ovako veli Gospod, kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Gospod Nad Vojskama: ‘Ja sam prvi, ja sam i posljednji, i osim mene Boga nema… Ne bojte se i ne plašite! Nisam li ti to odavna nagovijestio i objavio? Ta vi ste mi svjedoci. Ima li Boga osim mene? Ta nema Stijene, nijednu ne znam.“ /Izaija 44,6-8

Nažalost, nemaju osobni odnos s Isusom Kristom, niti traže Boga na sva pitanja, nedoumice i sumnje. Žive u neznanju pod palicom i manipulacijom crkvenog vodstva, zarobljeni ispraznom religijom i krivim štovanjem. Ne klanjaju se Bogu u duhu i istini, kao što se od nas traži (Ivan 4,23-24), nego u zloduhu i LAŽIMA. To je djelotvorna zabluda koju Bog šalje svima koji nemaju ljubav prema istini jer NE ŽELE istinu. Ne žele podložiti svoje živote jedinom autoritetu – Božjoj Riječi i jedinome temelju, kamenu temeljcu, Stijeni spasenja – Isusu Kristu.

KOME SE UTJEČEŠ TAKAV POSTAJEŠ

Mole se Mariji i svecima koji nas ne mogu čuti jer nisu s nama u ovoj prostornoj i vremenskoj dimenziji. Misleći da se mole Mariji i svecima zapravo se mole i zazivaju demone u svoj život. Zato su mnogi od njih ne znajući demonski opsjednuti i podložni određenim nasljednim prokletstvima. Zazivaju zlo i zlo im se događa. Zazivaju demone i oni se odazivaju. Ne shvaćaju da kad mole Mariju, odazivaju im se zle sile u život. Lišeni su svakog duhovnog blagoslova koji se nalaze u Kristu. Nemaju radost Božju, nemaju mir Božji i nemaju života; nisu živi u Kristu, nego su poput kipova i ikona koje izrađuju i kojima se klanjaju. Slijepi i gluhi. Ne žele uopće čuti ni vidjeti ništa izvan crkvenih zidina i religioznih utvrda unutar kojih su snažno zavedeni i zarobljeni. Zato mnogi od njih pokazuju toliki otpor kad im podijelite Radosnu vijest da je Isus umro za njihove grijehe, pa i za grijeh idolopoklonstva i štovanja drugih ljudi i bogova – kojeg se moraju odreći ako žele hodati Isusovim stopama.

„Njihovi idoli su srebro i zlato, djelo ljudskih ruku. Usta imaju, ali ne govore; oči imaju, ali ne vide. Uši imaju, ali ne čuju; noseve imaju, ali ne mirišu. Ruke imaju, ali ne hvataju; noge imaju, ali ne hodaju; niti ne govore kroz grlo svoje. Nalik njima su i oni koji ih prave; takav je svatko tko se uzda u njih.“ /Psalam 115,4-8

ISUS – VRATA NA KOJA MORATE IZRAVNO UĆI!

Gospođa u videu ispod govori kako redovno ide na mise, moli se, te da je nebo za dobre ljude, a da zli ljudi idu u pakao. Efikasna laž za ljude u neznanju! U pakao idu nepokajani ljudi; u nebo ne idu dobri ljudi jer dobrih na kugli zemaljskoj nema. Svi smo zli i grešni – u potrebi za Izbaviteljem od grijeha, inače je Krist uzalud došao na ovaj svijet, umro i uskrsnuo.

 

Redovna misa? Misa je iznova prinošenje Krista kao žrtve kroz euharistiju, odnosno pretvorbu u kojoj se pločica brašna i vode pretvara u Krista. Vradžbina. Isus je prinio sebe kao žrtvu JEDNOM ZAUVIJEK; ono što trebamo jest napokon povjerovati da je Isus platio cijenu naših grijeha na križu, umro umjesto nas kako bi nas pomirio s Bogom. Pokajati se za grijehe i slijediti Njegove zapovijedi koje nam je dao u Riječi.

Isus nije vječni patnik i mrtvac na križu!

Isus nije umro zato da bismo ga mrtvog razvlačili po raspelima, kipovima, euharistijama, krunicama, lančićima, dok se ponašamo kao najveći pogani i neprijatelji križa. Isus nije umro zato da bi nam ostavio svoju majku da joj se klanjamo, utječemo i molimo. Isus nije umro zato da bi nam ostavio mnoštvo posredničkih putova do Boga. Isus je JEDINI put, posrednik i zagovornik za nas pred Bogom. Ne možete do Isusa po Mariji. Do Isusa morate direktno! Ako ne dolazite Isusu direktno, onda ga niste dostojni. Nikakvi zaobilazni putovi vas neće dovesti do Njega. Morate ući na Vrata. Zaobilazni putovi vode u propast!

„Ja sam vrata. Tko li kroza me uđe, spasit će se; i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju.“ /Ivan 10,9-10

MARIJA NIJE NAŠA MAJKA!

Marija nije Majka Božja i Marija nije naša majka. Bog nema majku, niti je Marija s Bogom na tronu, niti Marija ima božanske atribute svemoći, sveprisutnosti, sveznanja i ispunjavanja naših molitvi. Marija nema ulogu posredništva između nas i Boga. To je lažno štovanje koje seže daleko iz drevne mitologije i babilonskog štovanja ženskog božanstva s djetetom.

Marija nema ulogu zagovora!

Marija je bila Isusova majka dok je hodao ovom zemljom, iako je ni tada Isus nikad nije oslovljavao s „majko“, već sa „ženo“. Kad su ga upitali za Njegovu majku i obitelj, ukazao je na sve one koji ga slijede i vrše Boju volju. A na križu ju je potpuno lišio titule kao Njegove zemaljske majke kad ju je dao Ivanu za majku.

Marija majka krunica

Zapamtite, svi stihovi kojima se katolici koriste da opravdaju laži crkvenog nauka idu direktno protiv njih samih. Pogledajmo o kakvim se stihovima radi kad žele dokazati da je Marija naša zagovornica pred Bogom:

„I kad ponesta vina, reče Isusu mati njegova: ‘Vina nemaju!’ Reče joj Isus: ‘Što ja imam s tobom, ženo? Još nije došao moj čas.’ Mati njegova reče služnicima: ‘Što god vam rekne, učinite.’“ /Ivan 2,3-5

Prvo, Isus se Mariji obraća sa „ženo“, nikad s Majko, kao što ih uči crkva. A drugo, ovdje je više nego jasno da je ovdje Isus ODBIO zagovor Marije. A Marija, drugim riječima, rekla: „Slušajte Isusa, a ne mene!“

Pa ako Isus nije poslušao Mariju, niti je Marija mogla utjecati na to što će Isus raditi, i još nas Marija upućuje da slušamo samo Isusa, kao što vidimo iz ovih stihova, zašto bismo slušali neku izmišljenu verziju Marije koja ne postoji u Bibliji?

MARIJA SATRLA GLAVU SOTONI?

Ovo je vrlo česti pogrešni argument kojim se služe i vjeruju katolici, da je Marija satrla glavu Sotoni. Dakle, pripisali su joj mjesto koje pripada samo Kristu. Ovo krivo učenje vade iz Postanka 3,15, gdje kaže: SJEME ženino će glavu zgnječiti Sotoni – sjeme je Isus Krist. To je prvi nagovještaj Isusa Krista, Spasitelja odmah nakon pada čovjeka u grijeh. Isus Krist se proriče već od knjige Postanka, odmah nakon pada čovječanstva.

Iz ovoga vidimo koliko je pogrešno ne tražiti odgovore sami za sebe u Božjoj Riječi, koliko je pogrešno ne provjeravati i ne ispitivati baš sve što nas crkva uči sve. Tko će odgovarati pred Bogom za naše vlastito neznanje ako ne mi sami?

NERAZUMIJEVANJE BOŽJE RIJEČI

Ljudima koji su navezani na ovo žensko božanstvo kojem se utječu jednostavno nisu dovoljne Isusove riječi. A nisu im ni razumljive. Koriste se biblijskim stihovima, ali ih nimalo ne razumiju. Gledajući ne vide, slušajući ne čuju, čitajući ne razumiju. Koja strašna pozicija čovjeka koji čita Bibliju i uvjeren je da znači ono što bi on htio da znači ili što mu njegova crkva prezentira, a to je tako daleko od Božjih tajni i istina. Bez Božjeg Duha ne možete razumjeti ono što se duhovno razumije.

„A Isus im, odgovorivši, reče: ‘Vama je dano spoznati tajne kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer tko ima, dat će mu se i obilovat će, a tko nema, i što ima, oduzet će se od njega. Zbog toga im u prispodobama govorim, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju.“ /Matej 13,11-13

Tko poznaje dubine Božje ako ne oni koji su Kristovi?

„A nama Bog otkri po Duhu svojemu. Jer Duh sve proniče, čak i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga, da bismo znali što nam je Bog podario. To i govorimo, ne riječima naučenim ljudskom mudrošću, nego naučenim od Duha Svetoga, uspoređujući duhovno s duhovnim. A naravni čovjek ne prima što je od Duha Božjega jer mu je to ludost, i ne može razumjeti jer se to duhovno prosuđuje. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega ne prosuđuje nitko. Jer tko upozna misao Gospodnju, tko li ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.“ /1. Korinćanima 2,10-16

Razumijete li ove stihove? Božja Riječ se razumije isključivo po Božjem Duhu. Ako nemate Njegova Duha, ne samo da ne razumijete, već izopačujete, dodajete i oduzimate od Njegove Riječi, a neki od vas i krivo učite druge, za što je još veća odgovornost pred Bogom i strašnija osuda.

Dragi katolici, nalazite se u teškom grijehu idolopoklonstva kad se molite Mariji i svecima. Bog nema milosti prema idolopoklonicima; vrlo jasno kaže da im je sudbina u ognjenom jezeru. Je li to toliko vrijedno toga?

Ovaj je život prekratak da biste ga predali idolima i lažima ovoga svijeta, a vječnost je preduga da za to plaćate cijenu.

„A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i IDOLOPOKLONICIMA i svim lašcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.“ /Otkrivenje 21,8

Idolopoklonici su u istoj kategoriji s nevjernicima i lažljivcima. Kao takvima vam Bog nikad ne može dati svoje objave, nikad ne možete razumjeti Božje tajne jer mu niste podložni. Krist nije Gospodar vašega života. I to je suština sveg nerazumijevanja. A ako ste dovoljno iskreni, priznat ćete da je tome tako.

Preklinjemo vas, pokajte se od ovog strašnog grijeha pred Bogom. Bog svoje slave i časti ne daje apsolutno nikome jer je ljubomoran Bog. Ne dijeli svoju slavu. Sav autoritet i vlast dao je svome Sinu. Tko nema Sina – NE Mariju, svece, svećenike, crkvu, sakramente, mise, rituale – nego Sina Božjega, nema vječnoga života.

@biblijaiznanost

Marija nije Majka Božja! Marija nije naša majka! #Biblija #Biblijaiznanost #krscanstvo #christian #christiantiktok #Bibletiktok #katolik #krunica #rosary #catholic #catholictiktok #Mary #blessedmothermary #idolopoklonstvo #idolworshippers #repent

♬ original sound – Biblija i znanost

Više na vezane teme na tagu: MAJKA BOŽJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.