Kad Božja Riječ postane kršenje zakona

2322
pregleda

Molitva braće. Propovijedanje evanđelja. Oglušivanje mladih. Susret s policijom. Evangelizacija u Zaprešiću.

Molitva braće u Kristu za silu, mudrost, ljubav u prenošenju prave riječi od Boga koju ljudi trebaju čuti. Vodi nas i koristi nas, Oče, na svoju slavu. Proslavi se kroz sve što radimo. Tvoja riječ se nikad ne vraća prazna, ostvaruje svoju svrhu, pošalji nas tamo gdje trebamo ići. Neka tvoja Riječ dotakne i privuče mnoga srca ljudi.

NAJVAŽNIJI DAN VAŠEGA ŽIVOTA

Najvažniji dan vašega života je dan kad se odlučite za Krista. Danas je taj dan, dan spasenja za život vječni. Probudite se i proslavite Boga koji je poslao svoga Sina na svijet prije 2.000 godina da podmiri vaše grijehe i plati cijenu vaše vječnosti!

SVIJET OSUĐEN NA PROPAST, A VI?

Odlučite se danas kome ćete služiti. Svijetu koji vodi u propast ili Bogu koji vas po svome Sinu vodi u vječni život.

„Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ /Ivan 3,18

P. S. Mladi u pozadini u svom svijetu ne mogu slušati Božju Riječ.

BOŽJA RIJEČ – KRŠENJE ZAKONA?

Propovijedanje Božje Riječi i ponovno susret s policijom.

„Mudrost uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas; vapije na pročelju bučnih trgova, po otvaranju gradskih dveri kazuje svoje riječi: ‘Dokle ćete, priprosti, ljubiti priprostost i dokle, podrugljivci, uživati u svojem podrugivanju, dokle li, ludi, mrziti spoznaju?“ /Izreke 1,20-22

Živimo u teškim vremenima kada se zlo naziva dobrim, a dobro zlim. Nekada se na Božju Riječ polagala ruka da ono što govorite je istina i samo istina. Sada je Božja Riječ postala kršenje državnih zakona. Dok istovremeno parade imaju velika osiguranja i zaštitu, proklamiranje spasenja u Isusu Kristu – od ropstva grijeha i život vječni – sada je uvreda za čovječanstvo i govor mržnje. Ako govorite o Isusu, vode vas u zatvor. Ako dođu bezbožnici i govore o svojim požudama, njih se štiti. To su tužna vremena i svijet u kojima živimo. Sve izokrenuto.

Kad biste samo znali koliko naše riječi imaju silu spasiti vas od svih izokrenutih mišljenja, stavova i laži koje plasira ovaj svijet. Riječi koje govorimo su za vaše vječno dobro. Ne samo ovozemaljsko, nego i vječno dobro. Evanđelje je sila Božja na spasenje svakome koji vjeruje. Isus kaže ako nas ušutkate, kamenje će progovoriti. Želite li slušati nas ili da se stijene i planine pomaknu sa svojih mjesta i padnu na vas? Jer upravo je to proročanstvo za posljednja vremena. Kad mi zašutimo, onda je svemu kraj.

„I nebo se razdvoji kao svitak kad se smota; i svaka gora i svaki otok pomaknuše se sa svojih mjesta. I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i mogućnici, i svaki rob i svaki slobodnjak — svi se posakrivaše u špiljama i po stijenama gorskim; i govorili su gorama i stijenama: ‘Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?“ /Otkrivenje 6,14-17

Opstati mogu samo oni koji su se pouzdali u Isusa Krista.

P. S. Molite za policiju i vlasti da razume kako radimo u njihovoj službi, za dobrobit čovjeka i nacije, a ne protivno. Primjerice, zakon može sankcionirati i kazniti zloupotrebu droge ili krađu, ali ne može izbaviti i spriječiti čovjeka da se drogira ili krade. To može jedino Isus Krist; samo On može slomiti svaku vrstu ropstva, odnosno silu grijeha koja čovjeka drži u ropstvu. U tom smislu radimo na dobrobit zakona; što više izbavljenih ljudi u Kristu, manje grijeha i manje posla za vlasti. Što manje kriminala, veći društveni napredak i gospodarski razvoj. Dakle, radimo na sveopće dobro čovjeka, naroda, države i čitavog čovječanstva.

SVI ZASLUŽUJEMO PAKAO!

Svi smo krivi i zaslužujemo Božji gnjev, ali Isus Krist je preuzeo taj Božji gnjev umjesto vas. Pribijen na križ, prolio je svoju krv, umro i uskrsnuo kako bi vas oslobodio okova grijeha i smrti. Pokajte se od lažnih uvjerenja, astrologije, praznovjerja, vradžbina, religioznih rituala, i vjerujte istinu evanđelja.

ŽELJNI ZNAKOVA I ČUDA?

Želite vidjeti znakove i čudesa? Onda povjerujte u najveće čudo – uskrsnuće Isusa Krista!

„A kad su mnoštva nagrnula, poče govoriti: ‘Zao je ovo naraštaj: znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroka Jone. Jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji naraštaju ovomu.“ /Luka 11,29-30

Jona je pozivao narod na pokajanje. Jedini znak je bio da ljudi povjeruju u njegovu riječ da ako se ne odvrate od grijeha, Bog će uništiti njihov grad.

A ŠTO KAD SE ZATVORE VRATA?

Danas odaberite kome ćete služiti – svijetu, ljudima, sebi ili Bogu? Dođite i proživite ovaj kratki život dostojno Isusa Krista i vaše vječnosti za koju ste stvoreni.

Božja milost je još uvijek dostupna, vrata su još uvijek otvorena – uđite na njih dok se ne zatvore. Nemojte biti među onima koji će ostati vani i stati lupati na vrata da vam Isus otvori, ali će vam reći:

„‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ I on će vam, odgovorivši, reći: ‘Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ‘Jeli smo pred tobom i pili, i po našim si ulicama naučavao!’ I on će reći: ‘Kažem vam, ne znam vas odakle ste! Odstupite od mene, svi vi počinitelji nepravde!’“ /Luka 13,25-27

Tu se radi o religioznim ljudima koji su prakticirali svoje mise, sakramente, obrede, rituale, ali nisu hodali s Isusom. Nisu osobno poznavali Isusa i živjeli samo za Njega.

NEMOJTE ODBACITI ŽIVOTNU PRILIKU!

Želite u nebo, želite u raj, želite blagoslov? Onda nemojte propustiti jedinstvenu priliku koju imate za ovoga života. Isus je jedino ime pod nebom preko kojega to možete primiti.

ISTINA U SVIJETU LAŽI

U ovom svijetu nema istine. Tek kad pozovete Isusa u vaš život i povjerujete Njegove riječi, shvaćate da cijeli svijet živi u laži.

„Ja sam se zbog toga rodio i zbog toga došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je od istine sluša moj glas.“ /Ivan 18,37

KOJI ČUJU GLAS SINA BOŽJEGA, ŽIVJET ĆE!

Isus je došao da vas izbavi od nevidljivog Neprijatelja koji vas vodi u vječnu propast, a nije koronavirus.

„Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.“ /Ivan 10,10-11

„Zaista, zaista, kažem vam: Tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni; i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: Dolazi čas, i sad je tu, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega. I koji čuju, živjet će.“ /Ivan 5,24-25

SVIJET MEDIJSKIH LAŽI

Živimo u doba širokog spektra neistinitih informacija jer živimo u svijetu koji služi svome ocu laži. Kome možemo vjerovati? Isus oslobađa svih laži i nudi istinu. Njegova Riječ je jedina istinita i ostvaruje se nama pred očima. Tamo gdje je Njegov Duh, tamo je sloboda – od grijeha, od laži, od manipulacija, od straha, od smrti. Samo ako mu povjerujete, možete biti slobodni.

TKO SE PONIZI, BIT ĆE UZVIŠEN!

Da bismo se vratili Bogu, moramo se iz stanja ponosa dovesti se u stanje poniznosti. Bog se protivi ponosnima, a poniznima daje milost. Tko se ponosi, bit će ponižen i odbačen. A tko se ponizi, bit će prihvaćen.

Isus se ponizio i bio poslušan do smrti na križu. Ne postoji poniznija osoba od Isusa Krista. Zato ga je Bog uzdignuo na najuzvišenije mjesto.

„Jer svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.“ /Luka 14,11

BOG SE OTKRIVA MALENIMA!

Svaki čovjek u sebi nosi ponos, egocentrizam i zlo. Suprotno od ponosa je poniznost – ključ za nebo. Ako laskamo sebi da smo dobri ili bolji od drugih, zatvoren nam je pristup Božjem kraljevstvu. Moramo postati svjesni dubine vlastite grešnosti, a to možemo samo ako se ponizimo i povjerujemo u Isusa Krista.

„Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.“ /Matej 18,3

Bog ne traži pametnjakoviće ovoga svijeta, mudrace u vlastitim očima, već uživa u našoj jednostavnosti i iskrenosti.

„U ono vrijeme Isus, odgovorivši, reče: ‘Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a razotkrio to malenima. Da, Oče, jer tako je pred tobom bilo ugodno.“ /Matej 11,25-26

Više evangelizacije na našem portalu nađite na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.