Demoni: kategorije, identitet i konačna sudbina

8989
pregleda
demoni

Hollywood često prikazuje demone kao entitete protiv kojih se gotovo nemoguće boriti. Ovaj članak se bavi demonima i pitanjima kao što kaže naslov članka: Tko su demoni; kako djeluju; i koja je njihova sudbina? Bismo li se trebali bojati demona? Kako se boriti protiv njih? Nadamo se da će vam ovaj članak pomoći da pronađete odgovore na ova pitanja.

TKO SU DEMONI?

Demoni su u početku bili Božja anđeoska bića. Dakle, oni su duhovna stvorenja. Demoni su bivši anđeli koji su pali zbog Sotoninih laži kojima ih je zaveo. Iako Pismo ne pruža mnogo informacija koje bi se odnosile na njihov pad, Pismo nam u Otkrivenju 12 daje informaciju da su demoni bića koja su prevarena od Sotone, koji je prikazan kao veliki crveni zmaj (Otkrivenje 12,3), koji „povlači trećinu zvijezda nebeskih [anđela] — i baci ih na zemlju“ (Otkrivenje 12,4).

Sveto pismo nam otkriva nekoliko kategorija demona.

SEDIM

Jedna kategorija demona spominje se u Ponovljenom zakonu 32,17 i Psalmu 106,37. U Ponovljenom zakonu Mojsije primjećuje da narod „žrtvovahu zlodusima, a ne Bogu, bogovima kojih nisu poznavali“ (Ponovljeni zakon 32,17) i da je „zanemario Stijenu koja te rodila i zaboravio Boga koji te sazdao” (Ponovljeni zakon 32,18).

Psalmist primjećuje da „služili su kumirima njihovim, a oni im postadoše zamkom. Žrtvovali su i svoje sinove, i kćeri svoje zlodusima“ (Psalam 106,36-37). Ovi demoni se na hebrejskom nazivaju „Sedim” (sed, jednina).

SE’IRIM

Se’irim su nešto kao kozji demoni [jarci]. Levitski zakonik 17,7 kaže da „tako više neće žrtve svoje prinositi zlodusima, s kojima se oni bludu odaju. Ovo nek im bude odredba vječna u sve njihove naraštaje“. Neki prijevodi riječ „zlodusi“ prevode kao „jarci s kojima se odaju bludu“. Se’irim se u 2. Ljetopisu 11,15 spominje i kao idolski jarci. Se’irim podsjeća na crkvu Sotoninog kipa Mefisto, koja je podignuta na nekoliko mjesta u kontinentalnim Sjedinjenim Državama.

LILITH

Neki vide „noćnu neman“ (heb. Lilith) iz Izaije 34,14 kao kategoriju demona. Ako je tako, Lilith je ženski demon povezan s nečistim životinjama i pustim mjestima.

„I zvijeri pustinjske sretat će se s hijenama, i jarci dozivati jedan drugoga; i noćna neman [Lilith] počivat će ondje i naći sebi počivalište“ (Izaija 34,14).

AZAZEL

Neki vide još jednog demona poznatog pod imenom Azazel, koji je zabilježen u Levitskom zakoniku 16,8.10.26. Aron je mnogo toga dao, „jedan ždrijeb Gospodu, a drugi ždrijeb Azazelu [demonu]“ (Levitski zakonik 16,8). Demon Azazel predstavljao je nečistoću.

Žrtva koja je pala na jarca pred Jahvom bila je žrtva za Boga. Žrtva koja je pala na jarca koja je predstavljala Azazela bačena je u divljinu kao slika odvajanja grijeha od ljudi.

Na neki način, demon je bačen u jarca i odbačen od Božjeg naroda. Postoji mnogo spekulacija o tom demonskom entitetu.

ZLI DUHOVI

U nekoliko navrata, zli duhovi mučili bi pojedince koji bi se odvojili od Boga (1. Sam 16,15-16; 18,10). Ovo posebno vrijedi za kralja Šaula:

„I Duh Gospodnji bijaše odstupio od Šaula, a zao duh od Gospoda stao ga je salijetati“ (1. Samuelova 16,14).

demoni

BELZEBUB

Belzebub (Baal-Zebub) se označava kao knez demona, ali niži od Sotone. Često se povezuje s Gospodarom muha. Belzebub je zabilježen u 2. Kraljevima 1,2-3 i 6. Ahazja se raspitivao kod Belzebuba hoće li živjeti, umjesto da se obratio Bogu. Isus je bio optuživan od strane svojih protivnika da je silom Belzebuba izgonio demone (Marko 3,22).

KAKO FUNKCIONIRAJU DEMONI?

Demoni se protive Božjem djelovanju. Oni se manifestiraju na različite načine u čitavom Svetom pismu. Izazivaju nesposobnost govora (Matej 9,32; 12,22); nemogućnost slušanja (Marko 9,25); nesposobnost da se vidi (Matej 12,22; Ivan 10,21); konvulzije (Marko 1,26; 9,26); nevjerojatnu, gotovo nadljudsku snagu pojedincu kojeg posjeduju (Marko 5,4); i destruktivne navike i ponašanja (Matej 17,15).

Također mogu donijeti bolesti pojedincima. Iako postoje prirodne pojave prethodno zabilježenih svojstava, demonske prisutnosti mogu dodati ili pojačati te obrasce.

KAKVA SUDBINA ČEKA DEMONE I SOTONU?

Demoni jesu zastrašujući za ljude koji nemaju Isusa Krista u svom životu, ali moramo imati na umu da su bespomoćni u usporedbi s Bogom. Isus je više puta izgonio demone, čak i jednostavnim izdavanjem zapovijedi (npr. Marko 1,25). Dakle, kako se boriti protiv demonskih prisutnosti?

Vrlo jednostavno, demoni su poraženi vjerom u Krista Isusa i molitvom, tj. razvijanjem našeg odnosa s Bogom. Ako osoba ima trajnu prisutnost Duha Svetoga, pojedinca ispunjenog Duhom mogu uznemiriti demoni, ali ne mogu biti opsjednuti demonima. Mogu biti pritisnuti, ali ne pritiješnjeni. Također je važno da se pojedinac opremi Božjom opremom (Efežanima 6,10-20).

Osoba mora zapamtiti da je konačni ishod za demone poraz. Bog će pobijediti tako što će „njihov zavodnik, đavao, biti bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje su Zvijer i Lažni prorok, i ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova“ (Otkrivenje 20,10). Sve demonske moći će biti uništene u vječnom ognjenom jezeru.

demoni

ZAKLJUČAK

Razni filmovi okupiraju maštu i prikazuju demonske entitete kao zastrašujuća bića. Budite uvjereni, demoni su zastrašujući i moćni. Ali njihova snaga prestaje pred moćnom i strašnom Kristovom prisutnošću.

Strašniji od demona je Onaj koji ima vatreni plamen, koji će jahati na bijelom konju i donijeti sud na svijet. Tko je ovaj bijeli konjanik? To je Isus Krist. Pred Njim će cijeli svijet prignuti koljeno i priznati svojim usnama da je Krist Gospodin (Filipljanima 2,11).

Krist – Kralj kraljeva, Gospodar gospodara i Knez mira – drži vlast nad svime. Ako ste pogođeni silama demonskog djelovanja, obratite se živome Bogu – Isusu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.