Betlehemsko svjetlo mira stiglo u Hrvatsku?

419
pregleda
Betlehemsko svjetlo katedrala

Betlehemsko svjetlo mira unijeto u Zagrebačku katedralu. Predsjednik Hrvatskog sabora zajedno sa predstavnicima Saveza izviđača Hrvatske simbolički su predali tzv. Betlehemsko svjetlo rektoru katedrale. Ova tradicija u sprezi država-crkva održava se svake godine, a dolazi iz Beča 1986. godine.

Vlasti poručuju: „Živimo u pandemijskom mraku.“ To ste dobro rekli, živimo u pandemijskom mraku političko-medijskih laži, bezumlja i nametnutih strahova. Globalne opresije, tlake i ucjene. Ali postoji Onaj koji sve vidi i sudit će svakome ponaosob za svaku izgovorenu laž i nepravdu – bez milosti ako se ne pokaju za vrijeme milosti.

Dragi ljudi, svjetlo se ne nalazi u katedrali, već u nama koji vjerujemo i slijedimo Isusa Krista. A da je svjetlo potrebno u tim crkvenim nastambama, istina. Ali istinsko Svjetlo, a ne umjetni svijećnjak koji služi za ukras. Oni koji su prihvatili evanđelje i istine Svetoga Pisma te time postali svjetlo, izlaze iz tih mrtvačkih demonskih nastambi koje leže na grobnicama i lažnim naucima; koje izvana izgledaju prekrasno nalik obijeljenim grobovima, a iznutra pune mrtvačkih kostiju, nečistoće, nepravednosti i licemjerja.

Preispitajte se kroz Biblijske stihove imate li to istinsko Svjetlo i svijetlite li uistinu za Krista; jeste li svjetlo u tami ili tama u tami.

Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori.“ /Matej 5,14

Tako neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima da oni vide vaša dobra djela i proslavljaju Oca vašega, koji je na nebu.“ /Matej 5,16

Gledaj, dakle, da svjetlo koje je u tebi ne bude tama. Ako je, dakle, sve tvoje tijelo puno svjetla, bez imalo tame, sve će biti puno svjetla, kao kada te osvijetli sjajna svjetlost svjetiljke.“ /Luka 11,35-36

Bijaše [Krist] to Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.

A ovo je ta osuda: svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu negoli svjetlo, jer im djela bijahu zla. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu da se ne osude njegova djela; ali onaj tko čini istinu, dolazi k svjetlu da se očituju njegova djela da su u Bogu učinjena.“ /Ivan 3,19-21

Tada im Isus reče: ‘Još je malo vremena svjetlo s vama. Hodite dok imate svjetlo, da vas ne obuzme tama: jer onaj tko hoda u tami, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo da možete biti djeca svjetla.’ To Isus reče pa ode i sakrije se od njih.“ /Ivan 12,35-36

Ja, Svjetlo, došao sam na svijet da tko god u mene vjeruje ne ostane u tami.“ /Ivan 12,46

Noć je poodmakla, dan se približio: stoga odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla.“ /Rimljanima 13,12

Jer nekoć ste bili tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu: kao djeca svjetla hodite“ /Efežanima 5,8

Probudite se i ustanite iz mrtvila da vam zasvijetli istina!

A sve ono što se kori, svjetlom postaje očitim; jer štogod očituje, svjetlo je. Stoga on govori: ‘Probudi se ti koji spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.’“ /Efežanima 5,13-14

Sve činite bez mrmljanja i raspravljanja, da budete neporočni i bezazleni, sinovi Božji, besprijekorni usred izopačena i pokvarena naraštaja u kojemu svijetlite kao svjetlila u svijetu.“ /Filipljanima 2,15

Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame.“ /1. Solunjanima 5,5

Ali ako u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.“ /1. Ivanova 1,7

I ne treba [nebeskom] gradu sunca ni mjeseca da u njemu svijetle; jer slava ga je Božja obasjala i svjetlo mu je Jaganjac. Narodi spašenih hodit će u njegovoj svjetlosti; i zemaljski kraljevi donose u njega svoju slavu i čast.“ /Otkrivenje 21,23-24

Svake godine iznova „svjetlo“ dolazi preko ruku vladajućih u katedralu, a mrak sve veći i veći. Mrak ne može unositi svjetlo, mrak unosi samo mrak. Prvo trebate primiti Svjetlo da biste bili svjetlo i donosili svjetlo.

 

Više na vezane teme na tagu: BOŽIĆ.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.