10 biblijskih stihova koji proriču Kristovo rođenje

4055
pregleda
Krist rođenje Božić

Biblija nam govori da je daleko prije postanka svijeta, Bog isplanirao donijeti otkupljenje kroz Isusa svima onima koji će odlučiti slijediti Ga i vjerovati u Njega (1. Petrova 1,19-20). Bog je znao da ćemo trebati Spasitelja. Znao je da ćemo trebati oslobođenje. I stvorio je način za to tako što je poslao svog Jedinog Sina, kako bismo mi dobili oproštenje i pronašli nov život i novu nadu kroz Njega (Ivan 3,16).

Kroz Pismo, kroz mnogobrojne citate u Starom zavjetu možemo vidjeti mnoštvo proročanstava koja govore o dolasku Isusa Krista. Proučavatelji Biblije zaključili su da postoji više od 300 proročanstava koja najavljuju Isusov dolazak, Njegov životni put, smrt na križu i uskrsnuće, a izrečena su stotinama godina prije Njegova rođenja. Ova proročanstva ukazuju na točnu lokaciju, okolnosti, pa čak i vrijeme Kristova dolaska. Bog je jedini koji može isplanirati određene detalje i osigurati da se oni zapravo i dogode.

Isus je ispunjenje Pisma. On je Riječ. On je Svet. On je Svijetlo. On je Put, Istina i Život. A cjelokupna Božićna poruka odnosi se na Njega, Božji najdraži dar, koji nam je došao s jednom svrhom – spasiti izgubljeni svijet.

1. Krist će biti ispunjen silom, mirom i Duhom od samog rođenja.

Proročanstvo: „Nadaleko vlast će mu se sterat’ i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama“ (Izaija 9,6).

„Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima“ (Izaija 61,1).

Ispunjenje – sam je Isus ispunio ove riječi.

Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene“ (Luka 4,18).

2. Rodit će ga djevica.

Proročanstvo: „Zato, sâm će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!“ (Izaija 7,14).

Ispunjenje – Marija je dobila to isto proročanstvo kada ju je posjetio anđeo Gabriel, a Pismo nam to potvrđuje.

Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!“ (Matej 1,23).

3. Bit će rođen u Betlehemu.

Proročanstvo: „Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj“ (Mihej 5,2).

Ispunjenje – Isus je uistinu rođen u Betlehemu.

„Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom“ (Matej 2,10).

4. Bit će upozoreni da moraju pobjeći u Egipat.

Proročanstvo: „Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga“ (Hošea 11,1).

Ispunjenje – Bog je poslao anđela kako bi probudio Josipa noć prije progona i upozorio ga na Herodov plan.

„A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“ (Matej 2,13).

5. Zvijezda će otkriti put do Krista.

Proročanstvo: „Vidim ga, ali ne sada: motrim ga, al’ ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove i svu djecu Šetovu zatire“ (Brojevi 24,17).

Ispunjenje – Bog je postavio zvijezdu na nebu kako bi dovela mudrace do Krista, da ga mogu slaviti.

„Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: ‘Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti’“ (Matej 2,1-2).

6. Bit će mu dani darovi.

Proročanstvo: „Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti“ (Psalmi 72,10-11).

Ispunjenje – Mudraci koji su posjetili Krista donijeli su mu darove i poklonili mu se.

„Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu“ (Matej 2,11).

7. Pastiri će mu se pokloniti.

Proročanstvo: „Dušmani će njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu“ (Psalmi 72,9).

Ispunjenje – Anđeli su došli do pastira i prenijeli im radosnu vijest o Kristovom rođenju, te su Mu se nakon toga pastiri poklonili.

„I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama; Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: ‘Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.’ I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu“ (Luka 2,12; Luka 15-17).

8. Njegovo će rođenje biti obavijeno velikom tugom i mnoga će djeca biti ubijena.

„Ovako govori Jahve: ‘Čuj! U Rami se kukanje čuje i gorak plač: Rahela oplakuje sinove svoje, i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema’“ (Jeremija 31,15).

Ispunjenje – Herodov okrutni plan da ubije Isusa nije upalio tako da je naredio da se ubiju svi dječaci do dvije godine koji su živjeli blizu Betlehema.

„Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca“ (Matej 2,16).

9. Vrijeme Kristova rođenja i Njegov život bit će prije uništenja jeruzalemskog hrama i Jeruzalema.

Proročanstvo: „Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ ‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’ pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad I Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja“ (Daniel 9, 25-26).

Ispunjenje – Budući da znamo da je Herod preminuo u četvrtoj godini prije Krista, pretpostavlja se da je Isus rođen ranije (između šeste godine prije Krista i četvrte godine poslije Krista), te da je preminuo između 29. i 33. godine poslije Krista. Prije svoje smrti na križu, Isus je predvidio uništenje Jeruzalema te je tako potvrdio Danielovo proročanstvo.

„Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu“ (Matej 2,1).

„On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste“ (1. Petrova 2,24).

„A on im reče: ‘Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen’“ (Matej 24,2).

10. Cijelo Njegovo rodoslovlje potvrđeno je u Pismu.

Proročanstvo: Isus je potekao od Abrahama (Postanak 12,3), Izaka (Postanak 17,21; Postanak 26,4), Jakova (Postanak 28,14), Jude (Postanak 29,8-12), Jišaja (Izaija 11,1) i Davida (Izaija 9,7; Jeremija 23,5).

Ispunjenje – Cijelu potvrdu Kristovog rodoslovlja možemo pročitati u Matejevu (1,1-17) i Lukinu (1) evanđelju.

„Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova“ (Matej 1,1).

„Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega“ (Luka 1,68-69).

Autorica: Debbie McDaniel; Izvor: Novizivot.net / Crosswalk.com

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.