Zašto knjiga Henoka nije uvrštena u Bibliju?

13737
pregleda
Henok knjiga Henoka

U nastavku ćemo odgovoriti na sljedeća pitanja: Što je knjiga starozavjetnog proroka Henoka? Je li knjiga Henoka jedna od davno izgubljenih knjiga Biblije? Citira li se u Judinoj poslanici uopće iz knjige Henoka ili nekog drugog izvora? Treba li knjigu Henoka smatrati Božjom Riječju?

TKO JE BIO HENOK? A ŠTO JE HENOKOVA KNJIGA?

Biblija u Postanku 5 kaže za Henoka da je bio pra-pradjeda Noe. Henok je bio jedan od dvojice ljudi koji nikada nisu iskusili smrt.

„A Henok je hodio s Bogom; i nestade ga, jer ga uze Bog.“ /Postanak 5,24

Na osnovu sljedećeg stiha neki ljudi smatraju da postoji knjiga Henoka koju također treba uvrstiti u Bibliju.

„A o njima prorokova i sedmi od Adama, Henok, govoreći: ‘Gle, dođe Gospodin s mirijadama svetih svojih, da izvrši sud nad svima i osvjedoči sve bezbožnike među njima o svim njihovim bezbožnim djelima što ih u bezbožnosti počiniše i o svim teškim riječima što ih bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega.“ /Judina 1,14-15

Ukoliko postoji ova knjiga, odakle dolazi i tko ju je zapravo napisao?

Knjiga Henoka spada u pseudoepigrafe, to jest lažno pripisana djela, djela čija autorstva nisu potvrđena, djela čiji se nepoznati autor pripisuje nekom stvarnom povijesnom karakteru. Ta su djela napisana 100-200 godina prije ili poslije Isusa Krista. Ljudi koji su napisali te knjige željeli su steći popularnost i polagati autorska prava koristeći biblijske likove. To je kao da se poslužite nečijim imenom da biste zadobili slavu i autorstvo na svoja djela, iako to nema veze s istinom.

Knjiga Henoka nije jedina takva knjiga; mnoga se djela dovode u pitanje spadaju li u Božju Riječ iako za njih nema priznatog autorstva. Nemoguće je da knjige koje su nastale u novije doba budu pripisane nekim povijesnim imenima. Kao kad biste danas nešto napisali i potpisali Shakespearea, te podmetnuli da je to napisao Shakespeare.

Znajući da je Henok postojao u pretpotopno doba, dakle tisućama godina prije nego što je knjiga Henoka nastala, jasno je da Henok nikako nije mogao biti autor knjige potpisane u njegovo ime.

Iako ove knjige mogu sadržavati neke povijesne činjenice ili sličnosti sa knjigama koje su priznate u Božju Riječ, to ne znači da zadovoljavaju sve kriterije da bi bile uvrštene u Božju Riječ.

JE LI JUDA UOPĆE CITIRAO IZ KNJIGE HENOKA?

Kad promotrite stihove, Juda nigdje ne govori da citira Henokovu knjigu, već ono što je Henok rekao. Ne možemo na osnovu jedne izjave stvoriti pretpostavku o postojanju cijele knjige. Kad usporedite Henokove riječi iz Judine poslanice i sadržaj knjige Henoka, postoje evidentne razlike. Stoga, bibličari s pravom smatraju da Juda uopće nije citirao iz te lažno pripisane knjige. Možda je citirao iz neke tradicije ili je Bog izravno dao Judi nadahnuće što da napiše za Henoka.

JE LI KNJIGA HENOKA UOPĆE BOŽJA RIJEČ, TO JEST JEDNA OD IZGUBLJENIH KNJIGA BIBLIJE?

#1 Čim netko pokušava podmetnuti autorstvo koje mu ne pripada, kako bi na tuđem imenu zadobio vlastitu slavu i popularnost, stoji na lažnim temeljima. Takav je autor u startu izgubio kredibilitet. Svatko tko se koristi nečim tuđim, a pripisuje sebi nema integritet.

#2 Mnoge pseudoepigrafne knjige, jednako kao i apokrifne, sadrže krivovjerja, to jest njihov sadržaj nije u skladu s ostatkom Božje Riječi u cjelini i onime što nam Božja Riječ već otkriva. Nemoguće je za Boga da proturječi samome sebi. Knjige koje nisu konzistentne moraju biti odbačene. Također, u tim nepriznatim knjigama postoje i neke povijesne greške.

Božja Riječ je istinita i čista, ne samo praktično, nego i povijesno.

#3 Isus, kao i ni jedan novozavjetni pisac, ne referiraju se na knjigu Henoka ili bilo koju od tih pseudoepigrafnih knjiga. Isus citira mnoge starozavjetne knjige, ali ne i knjigu Henoka. Rani kršćani i Židovi su odbacili ovu knjigu kao dio Staroga zavjeta, stoga ju ne bismo smjeli dovoditi u pitanje.

Može li neka knjiga sadržavati istinu, a ne biti smatrana Božjom Riječju? Naravno da može. Sve i da Juda jest citirao iz knjige Henoka, ne znači da je cijela knjiga istinita ako ne zadovoljava sve ostale kriterije konzistentnosti.

Više na temu kako je nastala Božja Riječ i koje su knjige priznate nađite u članku: Kad, gdje i kako je nastao kanon Biblije?.

Sotona je lukav i učinit će sve da dovede u pitanje istinitost, vjerodostojnost i dostatnost Božje Riječi. Potrudit će se na sve moguće načine da vas dovede u sumnju je li Božja Riječ koju čitate danas uistinu Božja Riječ, ili postoji još nešto.

Za one koji sumnjaju, postavljamo pitanje: Mislite li da Bog do danas nije u stanju očuvati svoju Riječ? Ako je Božja Riječ Duhom vođena da ju napišu sveti ljudi, zašto mislite da jednako Njegovim Duhom nije očuvana? Možda je u pitanju vaša nevjera i sumnja u Boga, više od toga da nešto nedostaje Njegovoj Riječi. Božja Riječ je savršena i očuvana do dana današnjega. Ne nedostaje joj ništa; Biblija nije poput Darwinove evolucije kojoj nedostaje karika prijelaza iz jedne vrste u drugu. Ili kao sekularna znanost koja se razvija i nadograđuje.

„Riječi Gospodnje riječi su čiste, srebro u zemljanu talilu prokušano, SEDAM PUTA PROČIŠĆENO. Ti ćeš ih, Gospode, očuvati, od naraštaja ovoga zaštititi dovijeka.“ /Psalam 12,6-7

Sedam je Božji savršeni broj. Dakle, Biblija je savršeno pročišćena i očuvana; kompletirana s apostolima do 1. stoljeća. Božja Riječ je vođena Duhom Svetim, nadahnuta, korisna, dostatna, očuvana, zaštićena, postojana; i ono najvažnije, mijenja ljudske živote iz korijena.

„Jer sve što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.“ /Rimljanima 15,4

„Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo.“ /2. Timoteju 3,16-17

„Nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi.“ /2. Petrova 1,21

Nije u pitanju postojanost Božje Riječi, nego naša nevjera u nedostatnost i kompletiranost Božje Riječi. Nije u pitanju Bog koji ne može očuvati i zaštititi svoju Riječ; problem je u nama koji sumnjamo.

Više na temu istinitosti, pouzdanosti i vjerodostojnosti Biblije nađite na tagu: Apologetika – Biblija.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.