Kraj svijeta – proročanstvo za budućnost

10031
pregleda

Kako će svijet izgledati u bliskoj budućnosti? Kakva nas budućnost očekuje? Koja su biblijska proročanstva koja se događaju nama pred očima i tek se imaju dogoditi?

Zemlja koju nam je Bog dao na skrb uskoro će postati naš zatvor. Sustavna kontrola, nadzor, represija, tlačenje, ograničavanje ljudskih prava uskoro će postati naša svakodnevnica, osobito za sve one koji će se suprotstaviti uspostavi Novog svjetskog poretka, to jest jednoj svjetskoj vladi sastavljenoj od elite i moćnika ovoga svijeta.

Kao što smo već ranije pisali, ne smatramo da će cjepiva protiv koronavirusa biti svojevrsni žig Zvijeri koji se opisuje u Otkrivenju, ili da će nam putem cjepiva ubrizgavati čip bez našeg znanja; ali bi cjepiva definitivno mogla biti metoda ucjene stanovništva da to učinimo iz dobrobiti jednih prema drugima. No, ukoliko bi cjepiva postala obavezna, to bi bilo ozbiljno narušavanje osnovnih ljudskih prava i ograničavanja sloboda. Bilo da je cjepivo uistinu efikasna prevencija ili lijek protiv nekog virusa, i ne sadrži čip, metale, otrove, ili što god opasno po čovjekovo zdravlje, kakav to zdravstveni sustav ima pravo prisiliti čovjeka da prima u svoje tijelo kemijske supstance protiv njegove volje? Po kojoj osnovi bismo ikome trebali vjerovati? Ono što je sigurno jest da je ova pandemija, bila lažna ili istinita, uvertira u ono što će se događati u bliskoj budućnosti, a to je potpuna represija i kontrola čovječanstva.

Kad Antikrist stupi na političku scenu prisiljavat će svakoga da se žigosa putem metode ucjene: Ili nećete moći u trgovine i koristiti bilo kakve usluge neophodne za osnovni ljudski život, poput vode, hrane, struje itd. ili ćete se žigosati. Kad stupi takva globalna manipulacija, ucjena i prisila na snagu, mnogi će popustiti pod sadašnjim buntom i pritiskom. Stoga, ako niste predali svoj život Isusu Kristu, nećete imati Njegovu silu da se svemu tome oduprete i ne budete žigosani.

Više o žigu Zvijeri možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/zig-zvijeri/.

Kakva nas bliska budućnost očekuje?

  1. Kreiranje jedne svjetske vlade kojom dominira oligarhijska elita.
  2. Uspostava globalne elektroničke valute.
  3. Implantacija čipa u svaku osobu s njenim biometrijskim i osobnim podacima i evidencijom elektroničkog novca kako bi se postigla apsolutna kontrola populacije.
  4. Reduciranje stanovništva kako bi se lakše kontroliralo i bolje upravljalo prirodnim resursima.

Elita će se ujediniti kako bi zadobila apsolutnu moć i kontrolu u svijetu. To bi mogli učiniti putem tri simultana strateška poteza.

1. STRATEŠKI MANEVAR – EKONOMSKI KOLAPS

Elita će stvoriti veliku međunarodnu financijsku krizu koja će izazvati gospodarski krah. Mnogi će ostati bez posla, imovine i ušteđevine. Brojni prosvjedi će dovesti do stvaranja strogog režima i autoriteta od strane vlasti. Doći će do uspostave centralizirane vlasti pošto pojedinačne vlade neće moći savladati namjerno izazvanu gospodarsku krizu. To već vidimo da se događa s nastankom i djelovanjem Europske Unije. Javna i državna imovina, dobra i usluge postaju nečije privatno vlasništvo. Porobljavanje stanovništva putem bankarskih kredita i dugova. Kršćani, disidenti i svi koji se ne slažu s vladinim odlukama optužuju se i zatvaraju kao državni neprijatelji. FEMA kampovi u Americi su već spremni za primanje na milijune ljudi. Glad i siromaštvo dovode ljude do toga da rade za državu u zamjenu za smještaj i hranu. Poslušni građani koji će izdavati druge za neposluh bit će nagrađivani, a izdajnici strogo kažnjavani.

2. STRATEŠKI MANEVAR – PANDEMIJA I DIGITALNA CERTIFIKACIJA

Putem cjepiva do kontrole nad populacijom. Masmediji preuveličavaju situaciju i stvaraju atmosferu straha i panike. Implementacija čipa bi trebala služiti tome da se suzbiju nove epidemije. Čip se koristi ujedno za pohranu svih podataka o profilu osobe i transfer elektroničkog novca. Gotovinski novac se ukida jer se smatra nehigijenskim, nesigurnim i nepraktičnim. Ideje koje se trebaju usaditi u um građana su sljedeće:

Čip = Novac

Čip = Lijekovi

Čip = Hrana

Čip = Internet

Bez čipa = Smrt

3. STRATEŠKI MANEVAR – RAT

Usporedno dolazi do porasta ratova u svijetu, na lokalnoj i regionalnoj razini, a potom i svjetskoj. Nastupa Treći svjetski rat. Ratovi završavaju pojavom Antikrista koji će ujediniti sve nacije, religije, kulture i donijeti lažni mir cijelom svijetu.

„Ta i sami dobro znate da dan Gospodnji tako dolazi kao tat u noći. Jer kad budu govorili: ‘Mir i sigurnost!’, tada će na njih iznenada navaliti propast, kao trudovi na trudnicu, i neće umaći.“ /1. Solunjanima 5,2-3

Sve su ovo proročanstva dana nam u knjizi Otkrivenja. Pogledajmo poglavlje 6.

RATOVI: „I kad otvori drugi pečat, čuh drugo biće gdje govori: ‘Dođi i vidi!’ I izađe drugi konj, riđan. I onomu koji sjedi na njemu bȋ dano uzeti mir sa zemlje, tako da jedni druge pokolju. I bȋ mu dan mač veliki.“ /Otkrivenje 6,3-4

GOSPODARSKA KRIZA: „I kad otvori treći pečat, čuh treće biće gdje govori: ‘Dođi i vidi!’ I pogledah, kad gle: konj vranac, a onaj koji sjedi na njemu držaše tezulju u ruci svojoj. I čuh glas isred četiriju bića gdje govori: ‘Mjera pšenice za denar i tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne naudi!’“ /Otkrivenje 6,5-6

SMRT: „I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrtoga bića gdje govori: ‘Dođi i vidi!’ I pogledah, kad gle: konj zelenko, a onomu koji sjedi na njemu ime je Smrt i prati ga Podzemlje. I bȋ im dana vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.“ /Otkrivenje 6,7-8

PROGON KRŠĆANA: „I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje imahu. I vikahu snažnim glasom govoreći: ‘Dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i svetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji?’ I svakomu bijahu dane bijele haljine, i bȋ im rečeno neka otpočinu još malo vremena dok se ne ispuni broj i suslugu njihovih i braće njihove, koji imaju biti ubijani kao i oni.“ /Otkrivenje 6,9-11

Nakon otvaranja šestog pečata dolazi Isus Krist na zemlju suditi žive i mrtve. Izlijeva se Božji gnjev.

„I vidjeh kad otvori šesti pečat, i gle: velik potres nasta, i sunce posta crno kao dlakava kostrijet, i mjesec posta kao krv; i zvijezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva stresa svoje nezrele plodove kad je potresa jak vjetar. I nebo se razdvoji kao svitak kad se smota; i svaka gora i svaki otok pomaknuše se sa svojih mjesta.“ /Otkrivenje 6,12-14

Sud nad elitom i moćnicima…

„I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i mogućnici, i svaki rob i svaki slobodnjak — svi se posakrivaše u špiljama i po stijenama gorskim; i govorili su gorama i stijenama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?“ /Otkrivenje 6,15-17

RJEŠENJE

Što je rješenje i kako se održati u teškim vremenima koja dolaze? Jedino rješenje je vaša odluka da prihvatite i slijedite Isusa Krista. Smrt je neizbježna. Ali ne morate umrijeti u svojim grijesima i izgubiti čitavu vječnost odvojeni od Boga.

Kada ste Božji, nije ni rat više vaš, nego Božji.

„Ovako vam veli Gospod: ‘Ne bojte se i ne strahujte zbog ovoga velikoga mnoštva, jer rat nije vaš nego Božji.“ /2. Ljetopisa 20,15

Izvjesna i bliska budućnost su ratovi, ekonomske krize, prirodne katastrofe, potresi, pošasti, siromaštvo, lažni učitelji, sablazni, izdaja bližnjih, mržnja, ohladnjela ljubav, progon kršćana. Sve su to testovi za kršćane.

„Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Matej 24,13

„Stoga bdijte i molite u svako doba da se nađete dostojnima umaći svemu tome što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“ /Luka 21,36

„I tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku sa silom i slavom velikom. A kad se to počne zbivati, uspravite se i podignite glave svoje — jer bliži se vaše otkupljenje.“ /Otkrivenje 21,27-28

„Smatram naime da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama. Jer stvorenje čeznutljivo iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je naime podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, nego zbog onoga koji ga podvrgnu — u nadi da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti za slavnu slobodu djece Božje.“ /Rimljanima 8,18-21

Patnjama ovoga svijeta dolazi kraj, ali što smo bliži kraju patnje će biti sve veće. Ustrajmo u vjeri do kraja jer Isus uskoro dolazi po svoje vjerne i vodi nas kući.

„I vidjeh NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, jer prvo nebo i prva zemlja prođe, i mora više nema.“ /Otkrivenje 21,1

„I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer PRIJAŠNJE PROĐE.’ I reče Onaj koji sjedi na prijestolju: ‘Evo, sve činim novo!’ I reče mi: ‘Napiši: Ove su riječi istinite i vjerne.’“ /Otkrivenje 21,4-5

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.