Znak pravog Kristovog sljedbenika

1471
pregleda

Koji je znak istinskog Kristovog sljedbenika? Kako raspoznati istinske vjernike?

Isus… sve što je propovijedao bilo je u vezi ljubavi. Njegov cijeli život bilo je postupanje u ljubavi. Svatko tko proučava Isusov život uviđa da je ljubio apsolutno svakoga. Pomagao svima koji su mu se našli na putu, dijelio siromašnima, zalagao se za potlačene i sprijateljio s nepopularnima. Ustvari, jedan od glavnih razloga zašto su ga religiozni ljudi ubili bio je jer je osvajao ljude ljubavlju. Religiozni vođe su mrzili Isusa jer je bio revolucionaran, bunio se protiv njih i pokazivao ljubav onima koje su oni mrzili. Bio je dovoljno hrabar da digne glas protiv svake neistine i nepravde koju je vidio.

A danas je jedna od najtragičnijih stvari da oni koji su puni mržnje, nacionalizma i/ili rasizma tvrde da je Isus na njihovoj strani. Isus je bio jasan koju stranu zauzima.

„A on, odgovorivši, reče: ‘Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje i iz svega uma svojega, a svojega BLIŽNJEGA KAO SAMOGA SEBE.’“ /Luka 10,27

Jedina strana koju Isus zauzima jest ljubav. Ljubav prema Bogu i bližnjima.

Dakle, svatko tko gaji predrasude prema drugom čovjeku zato što je druge nacije, rase, boje kože, kulture, statusa i sl. nije na strani Isusa, niti je Isus na njihovoj strani. Ono što sami sebe moramo zapitati jest stojimo li mi na strani ljubavi, Isusovoj strani. Sve što činimo, moramo se zapitati – je li to ljubav? Ako je tome tako, onda je Isus na našoj strani.

„Što god činili, činite u ljubavi!“ /1. Korinćanima 16,14

Za sve one koji su povrijeđeni od strane ljudi koji tvrde da su na strani Krista, zapamtite da će Bog suditi svakome tko vas povrijedi. Bogu će položiti račun. Ali vi nemojte dozvoliti da onima koji su vam nanijeli povredu ili štetu uzvraćate istom mjerom i da ne budete na strani ljubavi. Jer ako izaberete ljubav umjesto osvete i mržnje, na strani ste Isusa.

Isus je znao da će biti mnogo onih koji će se pozivati na Njega, ali neće postupati u ljubavi. Mnogi su ga zazivali „Gospodine, Gospodine“, ali će im reći: „Odstupite od mene!“ /Matej 7,21-23

Tu se ne radi ateistima; već kršćanima, onima koji priznaju Isusa Krista za Gospodina. Zašto će ih Isus odbiti u posljednji dan? Zato što nisu vršili Božju volju. Iskazivali milosrđe i ljubav.

Isus ne traži samo slušatelje Njegove riječi, već vršitelje.

„A kad Sin Čovječji dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim SVI NARODI, i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca. I postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!’ Jer ogladnjeh, i dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; tuđinac bijah, i primiste me; gol, i zaogrnuste me; oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.“ /Matej 25,31-36

Pravednici se neće sjećati kad su sve to činili.

„Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? A kada te vidjesmo kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo? A kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’“ /Matej 25,37-39

„I odgovorivši, kralj će im reći: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, MENI UČINISTE.’“ /Matej 25-40

Ono što činimo drugim kršćanima, činimo Kristu. Ako smo postupali u ljubavi prema drugima, znači da smo tako postupali prema Kristu. Duboka poruka.

Dragi kršćani, što god činili u svom životu, pobrinite se da vas prepoznaju po ljubavi. Pomognite onima koji trebaju pomoć, odjenite one koji su goli, nahranite one koji su gladni, a iznad svega ljubite SVAKOGA. Isus je ljubio svakoga – bez iznimke.

„Po ovome će SVI ZNATI da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ /Ivan 13,35

„Sve dakle što hoćete da ljudi čine vama, to činite i vi njima. Jer to je Zakon i Proroci.“ /Matej 7,12

To je sva ljubav.

Više na temu istinskog kršćanina na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/krscanin/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.