Zašto katolici nisu Kristovi sljedbenici?

2003
pregleda

Zašto katolici nisu Kristovi sljedbenici? Zato što ne slijede Kristova učenja, nego crkvena. Pogledajmo pobliže samo neka od brojnih.

NEMAJU SIGURNOST SPASENJA

Dragi katolici, ako niste sigurni jeste li spašeni, vjerojatno ni niste spašeni. To je svjedočanstvo koje morate imati u sebi. Zašto niste sigurni u vlastito spasenje? Zato što vam nitko nije rekao ili zato što ne želite čuti.

„Onaj tko vjeruje u Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi; onaj tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, zato što nije vjerovao svjedočanstvu kojim je Bog posvjedočio za svoga Sina. A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj život je u njegovu Sinu.“ /1. Ivanova 5,10-11

Poanta leži u sljedećem: Slijedite li Isusa ili svećenike? Slijedite li Duha Svetoga ili vašu crkvu? Slušate li Boga ili ljude? Krista ili papu? Božju Riječ ili ljudske doktrine? Božja Riječ se uvelike razlikuje od rimokatoličkih doktrina. I zato katolici nisu sljedbenici Krista, nego sljedbenici crkve. Poistovjetili su crkvu s Kristom i načinili Krista na sliku vlastite crkve.

Deklarirate li se kao katolik ili kršćanin? Razlika je enormna. A sve što trebate učiniti da to otkrijete: otvoriti tu Bibliju na vašim policama i tražiti Božje vodstvo iskrenog i otvorenog srca, potpuno mu predati sve čemu su vas do sada učili i dopustiti mu da preuzme kormilo i da vam se objavi. Dok god to ne učinite i držite se strogo onoga što vaša crkva naučava, bilo Rimokatolička, Pravoslavna, protestantska, ili bilo koja denominacija, ostat ćete slijepac u tami kojeg vode slijepci.

CRKVENA HIJERARHIJA PROTIVNA BIBLIJI

U crkvi postoje različite uloge u smislu predvodnika/nadglednika/učitelja/poslužitelja, a ne autoritativnog i nepogrešivog vladanja. Riječ „papa“ uopće ne postoji u Bibliji, osim u slučaju kada Isus upravo govori protiv takve riječi i titule. Protiv hijerarhije uopće.

„Ali vi se ne dajte nazivati ‘Rabbi’: jer jedan je vaš Učitelj, i to Krist, a svi ste vi braća. I nemojte nikoga na zemlji nazivati svojim ‘ocem’: jer jedan je Otac vaš, onaj koji je u nebu. I ne dajte da vas se naziva učiteljima: jer jedan je vaš Učitelj, Krist.“ /Matej 23,8-10

Svećenstvo je također starozavjetna, a ne novozavjetna praksa. Više ne postoji uloga svećenika koji su posredovali i okajavali grijehe naroda u Starom zavjetu, budući da je ta uloga ispunjena prinosom žrtvenog Jaganjca Božjega jednom zauvijek. Sada smo svi svećenici u Isusu Kristu.

„Njemu koji nas je uzljubio i u svojoj nas krvi oprao od naših grijeha i učinio nas kraljevima i svećenicima Bogu i svome Ocu: njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen.“ /Otkrivenje 1,5-6

Isus nam je poslao Duha Svetoga da nas uvede u istinu, vodi i poučava o svemu. Nije stvar tko je sastavio Bibliju, nego tko ju je napisao. Katolici nisu bili ni na mapi kada su Božji ljudi pisali Bibliju pod vodstvom Božjeg Duha. Kanon kojeg su sastavili na službenom koncilu nije bilo nikakvo novo učenje ili saznanje, samo su službeno sebi pripisali zaslugu i autoritet nad Božjom Riječju. Ali Božja Riječ nije okovana, ljudi se spašavaju po vjeri u Kristovo evanđelje, a ne po crkvenim ritualima. Uostalom, kanon kojeg je sastavila Katolička crkva uvrštava knjige koje nisu priznali ni Židovi ni rani kršćani, oduzimajući ukupno 4.500 riječi, odnosno 45 stihova.

„Ali vi imate pomazanje od Svetoga i sve znate… A pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje; i ne treba da vas itko poučava, nego, kako vas to isto pomazanje poučava o svemu, a istinito je i nije laž, i kako vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.“ /1. Ivanova 2,20.27

DVANAESTORICA NEMAJU NASLJEDSTVO

Isto tako, Biblija nigdje ne uči apostolsko naslijeđe, a još manje da na to pravo ima neka rimska organizacija koja je samu sebe uspostavila u 4. stoljeću i postavila za autoritet jednog čovjeka, papu, i proglasila ga Kristovim namjesnikom. Isusovo učenje kaže suprotno – da ne vladamo jedni nad drugima kao predsjednici i vladari ovoga svijeta. U pravoj Kristovoj crkvi nema autoritativne uloge, naprotiv, vođe su pod još većom odgovornošću vjernika da ih provjeravaju, preispituju, pa i razotkrivaju ukoliko su lažni. Vođe nisu tu da vladaju, nego da ih se kontrolira naučavaju li ispravno sve u skladu s pobožnošću.

„Ako tko naučava drukčije i ne pristaje uza zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista i nauk koji je u skladu s pobožnošću, uobražen je, ništa ne zna, nego boluje od zapitkivanja i prepiranja, od čega nastaje zavist, svađa, klevete, zla sumnjičenja, rječkanja ljudi iskvarena uma i lišenih istine, koji smatraju da je dobitak pobožnost: takvih se kloni!“ /1. Timoteju 6,3-5

U sljedećem je stihu više nego jasno da je pozicija apostola i starozavjetnih proroka završila, te da su svi koji vjeruju danas nazidani na temelju apostola i proroka, a svima nam kamen temeljac – osnova Isus Krist.

„Stoga, dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji; i nazidani ste na temelju apostolâ i prorokâ, a zaglavni kamen je sâm Isus Krist, u kome sva građevina prikladno povezana zajedno raste u sveti hram u Gospodinu, u kojemu ste i vi zajedno ugrađeni za Božje prebivalište po Duhu.“ /Efežanima 2,19-22

MARIOLATRIJA I ZAZIVANJE SVETACA

Marija ili sveci nemaju moć da čuju ili odgovore na vaše molitve. Oni ne prebivaju u našoj vremenskoj i prostornoj dimenziji. Kad im se obraćate, to je istovjetno zazivanju mrtvaca što Bog strogo osuđuje. Zašto? Zato što zapravo zazivate demone. Bog zazivanje mrtvih stavlja u istu kategoriju osude kao i vračarstvo, magiju, čarobnjaštvo, gatanje, vještičarstvo, ili jednom riječju, sotonizam.

Marija nije sveprisutna, svemoćna i sveznajuća. Marija nije Bog. Obraćajući se Mariji ili nekom svecu, pripisujete im Božje atribute, te ste ih automatski izjednačili s Bogom, učinili idolom i zanijekali svoju vjeru u Boga koji je jedini sveprisutan, svemoćan i sveznajući, i može odgovoriti na vaše molitve. Tom logikom bismo se mogli obraćati i Mojsiju, Iliji, Noi ili bilo kojem starozavjetnom proroku, ali to ne činimo.

Zašto se pored živoga Boga obraćati prorocima, svecima ili Mariji? To je dokaz vaše nevjere. Ako nam Biblija kaže da je jedini posrednik između ljudi i Boga – Isus Krist, a mi tražimo druge posrednike kojima ćemo se utjecati i zazivati ih, vi ste svjedočanstvo vlastite nevjere.

To je isto kao da trebate uslugu od prijatelja. Hoćete li ići prijatelju od prijatelja od prijatelja da izmoli vašu uslugu? Hoćete li ići trećoj, ili četvrtoj, ili stotoj osobi, ili izravno prijatelju? Na isti način idemo izravno Kristu. Ako to ne činite, Isus nije vaš prijatelj. Niste iskreni i ne poznajete Onoga koji je položio život za vas i sada sjedi s desne strane Boga Oca i jedini posreduje za vas.

„Vi ste moji prijatelji ako činite što vam god zapovijedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar, nego sam vas nazvao prijateljima zato što sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga Oca.“ /Ivan 15,14-15

Ako ne idete izravno Bogu u Isusovo ime, onda ste kukavice pred Bogom, a kukavice ne idu u Božje kraljevstvo, kao što kaže Otkrivenje 21,8.

„Pristupajmo, stoga, SMJELO prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć.“ /Hebrejima 4,16

Bez smjelog pristupanja tronu Božje milosti ne možete zadobiti milost.

Protestantizam nije daleko od ove priče, možda se ne mole Mariji i kipovima, ali imaju svoje idole od Luthera, Calvina, Spurgeona, reformatore koje štuju na razini idolopoklonstva. Većina protestanata su kalvinisti, a kalvinizam je negacija vjere po svim točkama.

KRŠTENJE BEBA

Krštenje beba također nije biblijsko. Krštenje je vanjski odraz unutarnje promjene srca. Vaša osobna odluka i svjedočanstvo drugima da sklapate savez s Kristom. Jednako kao kad sklapate bračni savez.

„Idući svojim putem stigoše do neke vode; i reče eunuh: ‘Gle, evo vode; što me priječi da se krstim?’ I reče Filip: ‘AKO VJERUJEŠ SVIM SVOJIM SRCEM, možeš.’ I odgovori on, rekavši: ‘Vjerujem da je Isus Krist Sin Božji.’ I zapovjedi on da se zaustave kola te siđoše obojica u vodu, i Filip i eunuh; i on ga krsti.“ /Djela 8,36-38

ŽIVOT U GRIJEHU

Ako ćete biti dovoljno iskreni, većina katolika, ako ne i svi koje poznajete, nemaju ništa s Kristom na osobnoj razini i u svakodnevnom životu. Preko tjedna žive u raznim grijesima, a nedjeljom i/ili blagdanima u idolopoklonstvu. Misle da, ako sjede snuždeni na misi, ispovjede se svećeniku, uzmu pločicu brašna i vode, sigurni su i idu u nebo. Lažna izvanjska pobožnost koja ne spašava. Vjera u Krista je život s Kristom. Hod s Kristom. Praktično vršenje Božje Riječi.

Idolopoklonstvo je grijeh. Sve što naučava crkva, a nije u skladu s Božjom Riječju je grijeh i lažni nauk. Neposlušnost. Ono što će vas osuditi u posljednji dan ako se ne pokajete.

Ako niste spremni izgubiti sve poradi istine, vašu crkvu, vašu tradiciju, pa čak i vašu obitelj, biti omraženi i odbačeni, niste dostojni Istine. Niste dostojni Krista. Ugađate li Bogu ili ugađate svom tijelu, požudi, idolima? To je pravo pitanje koje si trebate postaviti.

Toliko je lažnih učenja u Rimokatoličkoj crkvi da je dovoljno da se upoznate s Božjom Riječju i to prepoznate. Ne treba vas nitko uvjeravati ako ste dovoljno zainteresirani da istinu istražite sami. Kad vam se Bog osobno otkrije, bit ćete osvjedočeni o svim lažima i Duh Sveti će vas izvesti i osloboditi religioznih okova. Nitko vas neće trebati uvjeravati što je istina jer će Istina biti u vama.

Više krivih učenja unutar Rimokatoličke crkve možete naći na tagu: RIMOKATOLICIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.