Opasnost nauka „jednom spašen-zauvijek spašen“

1128
pregleda

U nastavku ćemo pokazati kako nauk „jednom spašen-zauvijek spašen“ (skraćenica: OSAS) nije samo pogrešan, nego itekako opasan. Zapravo, nijedan lažni nauk nije bezopasan, jer malo kvasca je dovoljno da sve tijesto ukvasa. Jedan lažni nauk je dovoljan da čitavu crkvu ukalja. Možda kroz ovo možemo objasniti što se zapravo dogodilo s popularnim apologetom Ravi Zachariasom i skandalom koji se uz njega vezuje.

Ova je doktrina ujedno opasna i zla. Stoga nije nimalo poželjno oglušiti se na biblijske tekstove koji jasno opovrgavaju ovaj nauk, jer se time sami stavljamo u poziciju skretanja na pogrešni put i na drugim poljima našeg kršćanskog života. Nema duhovnog rasta u lažnim naucima. Nije dovoljno biti spašen, nego ostati u ispravnom Kristovom nauku.

Postoje brojni stihovi kroz cijelu Bibliju, od Staroga do Novoga zavjeta, koji pobijaju ovu doktrinu, no za ovu priliku koristit ćemo svega nekoliko. Biblija kaže da svaku istinu moramo potvrditi na temelju dva ili tri svjedoka. Stoga ćemo se poslužiti svjedocima.

„Na iskazu dvojice ili trojice svjedoka neka bude utvrđena svaka izjava.“ /2. Korinćanima 13,1

Detaljnije razrađene stihove na ovu temu možete naći u članku: „Jednom spašen-zauvijek spašen“ – biblijski nauk?.

Itekako je moguće da osoba koja je prešla iz smrti u život, prijeđe granicu i vrati se natrag u smrt. Nemamo nikakvo zadovoljstvo u dokazivanju da se netko može udaljiti od Boga, otpasti od vjere ili izgubiti spasenje. I nama bi draže bilo da možemo tvrditi da je ovaj nauk istinit, ali to nije ono što Biblija govori. Iako Pavao ima mnogo dobrih argumenata na temu, za ovu prigodu ćemo uzeti po jedan stih od svakog pojedinog svjedoka.

1. PAVAO

„Dobro; zbog nevjere su odlomljene, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj: jer ako Bog nije poštedio prirodne grane, pazi, jer ni tebe neće poštedjeti. Promotri, stoga, dobrotu i strogost Božju: prema onima koji su pali strogost, a prema tebi dobrotu, ako ustraješ u njegovoj dobroti, inače ćeš i ti biti odsječen.“ /Rimljanima 11,20-22

Govoreći o Izraelu koji je zbog nevjere odsječen, ovdje vidimo važnost ustrajanja. Zapazite ovo: „Ne uznosi se, nego STRAHUJ!“ Nije li to posve suprotna poruka od one koju šalje „jednom spašen-zauvijek spašen“? Obično vam propovijedaju kako nema razloga da se bojite i budete zabrinuti da ćete izgubiti spasenje, dok nam Pavao upravo kaže suprotno – da strahujemo! Itekako trebamo paziti držimo li korak s Kristom. Ponos tj. uznositost stoji nasuprot strahu Božjemu.

Ovi se stihovi čine prilično jasni, osim ako mislimo da smo bolji od Izraela u Božjim očima. Jer ako Bog nije imao milosti prema Izraelu kao prvorođencu – zbog njihove nevjere, ne uznosimo se iznad toga da se nama to ne može dogoditi ili da smo iznimka Bogu na neki način. Naprotiv, još više bismo trebali strahovati jer ako je Bog uklonio prirodnu granu, koliko lakše može pricijepljenu.

Ovdje se ne radi samo o poruci upućenoj određenoj grupaciji, poganima u ovom slučaju. Grupa se sastoji od pojedinaca, stoga je poruka primjenjiva kako na grupu tako i na pojedinca.

2. IVAN

„Ako tko vidi svoga brata gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i On će mu dati život, za one koji ne griješe na smrt. Ima grijeh koji je na smrt; za to ne velim da moli. Svaka nepravednost je grijeh, a postoji grijeh koji nije na smrt.“ /1. Ivanova 5,16-17

Ovdje se specifično govori o bratu, a ne nevjerniku. Dovodi se u pitanje grijeh koji vodi u smrt i grijeh koji ne vodi u smrt. Zašto bi Ivan spominjao ovaj grijeh ako on nije moguć za spašenu osobu?

Ovdje se ne radi o fizičkoj smrti jer svi umiremo fizički, radi se o duhovnoj smrti. Kad Biblija kaže da je plaća za grijehe smrt govori o vječnoj propasti, vječnoj kazni.

Zagovornici OSAS-a obično pitaju: „Ako je tome tako, znači da svaki puta kad pogriješiš, gubiš spasenje i ponovno se moraš nanovorađati?“ Naravno da ne, ali moraš se pokajati.

Ako sagriješimo, moramo priznati grijeh Bogu, pokajati se i dalje težiti ka svetosti. Ako se oglušimo na osvjedočenje Duha Svetoga, zapravo negiramo svoj grijeh i to nas sve dublje vodi natrag u tamu. Isti Ivan to potvrđuje sljedećim stihovima:

„Ako u svjetlu hodimo [PROCES], kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha [PROCES]. Ako kažemo da nemamo grijeha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo svoje grijehe [PROCES], vjeran je on i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravednosti [PROCES]. Ako kažemo da nismo sagriješili, njega činimo lašcem i riječ njegova nije u nama.“ /1. Ivanova 1,7-10

Dakle, kao nanovorođeni kršćani moramo živjeti pokajnički stil života. Nije dovoljno pokajati se za grijehe jednom u prošlosti. Jednom kad ste spoznali istinu i prihvatili poruku spasenja, odvratili se od kontinuiranog grešnog stila života, ne znači da više nikada neće pasti u grijeh. Spašeni smo milošću po vjeri, ali ako ustrajemo u nekom grijehu, laži ili krivovjerju, a ne priznajemo, zapravo kažemo da nemamo grijeha i pravimo Boga lašcem.

3. PETAR

„Jer ako su po spoznaji Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista, ODBJEGLI od prljavština svijeta pa se ponovno u njih upleli i dali svladati, ovo posljednje postalo im je gore od prvoga. Jer bolje bi im bilo da nisu upoznali put pravednosti negoli što su se, spoznavši ga, odvratili od svete zapovijedi koja im je bila predana.“ /2. Petrova 2,20-21

Ovi stihovi jasno govore o vjerniku koji je obraćen/odvraćen od grijeha, ali se ponovno upleo i dao savladati. Moguće je odbjegnuti od prljavštine grijeha jedino ako ostajemo u Isusu Kristu. Jednostavno prihvatite onako kako piše.

4. JAKOV

„Braćo, ZALUTA LI TKO od vas od istine i netko ga obrati, neka zna da će onaj tko obrati grešnika od zablude njegova puta spasiti jednu dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.“ /Jakovljeva 5,19-20

I opet se ovdje govori braći u Kristu, kršćanima, a ne grešnicima. „Zaluta li tko od vas od istine [mogućnost] i netko ga obrati [mogućnost]…

Jakov ne bi govorio o tome kao mogućem kad ne bi bilo moguće zalutati od istine. I opet se ne radi o fizičkoj, nego duhovnoj smrti.

5. AUTOR HEBREJIMA

Ova je poslanica općenito jako dobra argumentacija za pobijanje nauka „jednom spašen-zauvijek spašen“.

„Pazite, braćo, da ne bi u kome od vas bilo srce opako, nevjerno, u odstupanju od živoga Boga. Nego, hrabrite jedni druge svakodnevno dok još traje to ‘danas’; da tko od vas ne otvrdne zavodljivošću grijeha. Jer sudiònici smo Kristovi postali ako PRVOTNO POUZDANJE DO SVRŠETKA ČVRSTO ODRŽIMO.“ /Hebrejima 3,12-14

I opet poruka upućena braći, kršćanima. Prvo, govori se o odstupanju od živoga Boga, a ne možete odstupiti od nečega ako niste bili blizu. Ne možete odstupiti od Boga ako niste bili s Bogom. Jednostavno se držite onoga što tekst kaže umjesto da izvodite bjesomučne vratolomije da opravdate neopravdano. Napominje se opet mogućnost otvrdnuća ukoliko nas grijeh zavede. Ako je mogućnost, onda nije nemoguće. Ustrajanje u prvotnom pouzdanju – ako do kraja čvrsto održimo ISTU VJERU/POUZDANJE, tek onda postajemo Kristovi sudionici u pravom smislu riječi.

Zagovornici OSAS-a kažu kako će ih Isus održati, ali ovdje se jasno vidi naša uloga i odgovornost.

6. JUDA

„Htio bih vas, stoga, podsjetiti, premda vi to otprije znate, kako je Gospodin spasio narod iz zemlje Egipta i POTOM UNIŠTIO one koji nisu vjerovali.“ /Judina 1,5

Jasno se naglašava da je Bog prvo spasio, pa uništio. Ista poveznica postoji u 1. Korinćanima 10 gdje nam se Izrael daje za primjer. Spasenje Izraela iz Egipta istoznačno je našem spasenju od grijeha u Kristu. Ali na njihovom putu nakon spasenja (procesu posvećenja) ka Obećanoj zemlji (vječnom životu), uništeni su zbog nevjere jer nisu ustrajali u prvotnoj vjeri koju su imali kad su spašeni.

7. DUH SVETI

Iako ovdje piše Pavao, i znamo da je cijela Božja Riječ nadahnuta Duhom Svetim, ovdje ćemo posebno izdvojiti Duha Svetoga jer nam upravo stih to naglašava. Ovaj se stih razlikuje od drugih jer je jedini koji kaže da DUH IZRIČITO KAŽE. Upravo zato je toliko važno ispravno razumijevanje ove doktrine. Jer ako vam nisu dovoljni svjedoci kroz cijelu Bibliju, Duh Sveti bi vam itekako trebao biti dovoljan.

„Duh izričito govori da će u posljednjim vremenima neki ODSTUPITI OD VJERE priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naucima.“ /1. Timoteju 4,1

Iz đavoljeg ugla, gdje biste nastojali uvesti zavodničke i demonske nauke? Naravno u crkvu. Đavolov posao je da zavede Božji narod. Zavođenje je njegov posao od početka, od Eve, Izraela do vjernika danas. Odstupiti od vjere znači upravo to što kaže – ne možete odstupiti od vjere ako niste vjernici.

Upravo zato je ovaj demonski nauk toliko opasan jer se već uvukao u većinu modernih denominacija. Jer ako netko kaže da nije moguće odstupiti od vjere, a ovdje Duh Sveti kaže da je moguće, dragi naši, vi ste već time odstupili od istinske vjere u zdravi nauk.

8. ISUS

Isus u kontekstu govori upravo o otpadanju u vrijeme teških posljednjih vremena nevjere i progona.

„Ali onaj tko ustraje do svršetka [PROCES], bit će spašen.“ /Matej 24,13

Neki kažu kako se cijelo poglavlje ne odnosi na kršćane, nego na Izrael u vrijeme velikih nevolja, budući da će kršćani prije toga biti uzneseni na nebo (još jedan demonski nauk). Dakle, opet uznositost iznad Izraela. Jer sve i da jest ovo upućeno samo Izraelu (a nije), znači da Izrael mora ustrajati do kraja, ali kršćani ne moraju!?

Kontekst nije da će nas Isus održati, nego da ćemo prolaziti kušnje, progone, zavodništva, mržnju, odbačenost ne bismo li odustali od vjere. Zato je ustrajnost ključna.

ZAŠTO JE NAUK „JEDNOM SPAŠEN-ZAUVIJEK SPAŠEN“ OPASAN?

Zašto je ovaj nauk toliko opasan, osobito u današnje vrijeme? Postoje dva tipa ljudi koji se drže ovog nauka. Prvi tip kaže, ako ste uistinu spašeni, ustrajat ćete u svetosti, nećete ostati u kontinuiranim grijesima, Bog će dovršiti ono što je započeo u vama. Znači da oni koji pokazuju znakove otpadanja nikad nisu ni bili spašeni. Ti ljudi su manje opasni od drugog tipa, jer barem priznaju da ne možete biti spašeni u grijesima. Jer ako živite u grijesima, niste spašeni. Ovaj tip ljudi potpuno odbacuje našu odgovornost da se ustrajno držimo Krista, zdravog nauka, vjere i svetosti. Sve je na Bogu da nas održi. S tom se tvrdnjom ne slažemo zbog jasnih biblijskih stihova o onima koji su nekoć poznavali istinu, pa se odvratili. Biblija je jasna o našoj odgovornosti kako onda kad smo povjerovali, tako i u našem hodanju po vjeri.

„Stoga, kao što ste primili Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu hodite [PROCES]: ukorijenjeni i nazidani u njemu, i učvršćeni u vjeri, kao što bijaste poučeni, obilujući u njoj sa zahvaljivanjem.“ /Kološanima 2,7

Drugi tip ljudi koji ovo naučavaju je puno opasniji, jer kažu da ako ste spašeni, nije važno kako živite i koliko griješite. Povjerovali ste jednom u prošlosti i nijedan vas grijeh više ne može odvojiti od Boga. Oni će vam obično reći sljedeće: „Isus Krist je platio za svaki počinjeni grijeh – prošli, sadašnji i budući. Živimo u doba Božje milosti. Evanđelje koje spašava, koje vrijedi samo za naše vrijeme, Pavlovo je evanđelje milosti, kao što kaže u 1. Korinćanima 15,1-4. Ako ne razdvajate pravilno Božju Riječ, nikad nećete razumjeti! Ako vjerujete da možete izgubiti spasenje, onda niste ni spašeni! To je ljudska religija spašavanja djelima!“

Ovakav tip „propovjednika“ je prilično agresivan i možete ih prepoznati po poganom i nekontroliranom jeziku. Samo zato što ste povjerovali poruku spasenja, a nastavljate živjeti u grijesima, ne čini vas spašenima. To je demonski!

U Bibliji nema različitih evanđelja za različito vrijeme. Nema posebnog evanđelja za Židove, posebnog za Crkvu. Postoji samo jedno evanđelje – na spasenje onima koji vjeruju!

I Pavao, i Jakov, i Ivan, i svi apostoli propovijedaju jedno te isto evanđelje. Zapravo, apostoli se savršeno nadopunjuju. Spašeni smo milošću po vjeri, ali našu će vjeru dokazati naša djela. Ako imate istinsku vjeru, imat ćete i djela počinjena u Kristu. U suprotnom je to mrtva vjera koja ne spašava. Postoje samo različita tjelesna tumačenja Božje Riječi, cjepkanje Biblije na dijelove, izostavljanje stihova koji vam se ne sviđaju, nerazumijevanje konteksta unutar cjeline Božje Riječi. Postoje samo lažni učitelji i njihovi đavolski nauci.

Dragi kršćani, ne budite lijeni i nesposobni, barem nam danas tehnologija olakšava sve istraživanje. Uzmite temu i istražite što cijela Biblija govori na određenu temu, a ne pojedini stihovi izvađeni iz konteksta. Bog nam je osigurao sva sredstva da ne upadamo u zablude – u današnje vrijeme kada zabluda ima više nego ikad. Ne budite poput onih koji ne mogu sami istražiti i razumjeti što Biblija govori u dosluhu s Duhom Svetim, nego lutaju okolo po stranicama i crkvama tražeći odgovore od raznih učitelja da im se rastumači.

Što kažu apostoli? Što kaže Duh Sveti? Što kaže Isus? To je ono što nas treba interesirati. Čuvajte se, Crkvo Isusa Krista!

Više na istu temu na tagu: JEDNOM SPAŠEN – ZAUVIJEK SPAŠEN.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.