„Jednom spašen-zauvijek spašen“ – biblijski nauk?

3126
pregleda
Jednom spašen-zauvijek spašen

Je li kalvinističko učenje „jednom spašen-zauvijek spašen“ – biblijski ili đavolji nauk?

U kršćanstvu postoji jedna pogubna doktrina koja razdvaja, dijeli i razara Kristovo Tijelo. Doktrina koja nije protiv grijeha, već ZA grijeh. A svaka doktrina koja vas uspavljuje, golica vam uši, ne ulijeva strah Božji je lažna doktrina. Svaka doktrina koja vas ne potiče na borbu protiv grijeha i ustrajnost u vjeri je lažna doktrina. Ovi pastiri koji vas tome uče ne stoje u zdravom nauku, jer im temelj nije Božja Riječ, nego ljudske filozofije i predaje.

„Jer ja znam ovo: poslije mojega odlaska ući će među vas vuci okrutni koji ne štede stada. I između vas samih ustat će ljudi koji će govoriti ISKRIVLJENI NAUK da bi odvukli učenike za sobom.“ /Djela 20,29-30

„A bilo je u puku i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će prokrijumčariti POGUBNA KRIVOVJERJA, nijekati Gospodara koji ih otkupi i navući na se brzu propast. I mnogi će poći njihovim pogubnim putovima. Zbog njih će se pogrđivati put istine.“ /2. Petrova 2,1-2

„Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi ZDRAV NAUK, nego će po vlastitim požudama sebi gomilati učitelje da im škakljaju uši; i uho će od istine odvraćati, a priklanjati se bajkama.“ /2. Timoteju 4,3

„Nadglednik treba biti privržen vjerodostojnoj riječi nauka, da može i hrabriti u ZDRAVOME NAUKU i pobijati protivnike.“ /Titu 1,9

„A ti govori što dolikuje ZDRAVU NAUKU.“ /Titu 2,1

„JEDNOM SPAŠEN-ZAUVIJEK SPAŠEN“ – BEZUVJETNO?

Doktrina „jednom spašen-zauvijek spašen“ (eng. OSAS; točka kalvinističkog T.U.L.I.P.-a), poznata još kao „očuvanje svetih“, to jest nauk o vječnoj sigurnosti – vjerovanje je da kad je osoba uistinu spašena ne može nikad izgubiti spasenje ili otpasti od vjere. U nastavku ćemo razmotriti samo neke stihove koji to demantiraju.

Izvorno razumijevanje ovog nauka kaže da će oni koji su uistinu spašeni živjeti u pravednosti i posvećenju i nikad neće otpasti od vjere. A oni koji otpadnu zapravo nikad nisu ni bili spašeni. Moderno razumijevanje kaže da jednom kad ste spašeni, ne možete se „od spasiti“ ili „od nanovoroditi“ ili „otpečatiti“ – čak i ako živite kao nevjernik ili prestanete uopće vjerovati.

Ovaj lažni nauk nema nikakvo pokriće unutar Biblije, naprotiv, izvrće evanđelje i odvodi vjernika u bezakonje. Šalje pogrešnu poruku da, iako ste jednom povjerovali i pokajali se za grijehe, možete i dalje prebivati u grijesima ili se vratiti grijesima, jer ste ionako spašeni.

Sam Petar nas upozorava protiv ove lažne sigurnosti koja vodi čovjeka u bezakonje. Naziva ju zabludom bezakonika. Zapazite kome se obraća, „ljubljenima“, to jest braći i sestrama u Kristu.

„Vi dakle, ljubljeni, budući da sad unaprijed znate, čuvajte se da ne biste, zabludom bezakonika zavedeni, OTPALI od svoje postojanosti.“ /2. Petrova 3,17

Zapazite da se Petar ovdje obraća vjernicima nazivajući ih „ljubljenima“, a ne bezbožnicima ili nevjernicima. Uostalom, sve poslanice su pisane vjernicima i sve se odnose na vjernike. Inače ih slobodno možemo izuzeti iz Biblije kao da ne postoje, ali time zalazimo u opasno sakaćenje i oduzimanje od Božje Riječi.

Petar također piše o onima koji su primili spasenje, ali se vratili životu u grijehu. Tri puta ponavlja da su spoznali Isusa Krista, pa se okrenuli natrag grešnom i bezbožničkom stilu života. Jasno govori da je itekako moguće nekome tko se jednom odvratio od grijeha ponovno vratiti se u grijeh. Netko tko je zadobio spasenje sada je izgubio spasenje.

„Ako su naime PO SPOZNAJI Gospodina i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta i ako se OPET u njih upletu i BUDU NADVLADANI, posljednje stanje bude im gore od prvotnoga. Ta bolje bi im bilo da nisu SPOZNALI PUTA PRAVEDNOSTI negoli, POŠTO GA SPOZNAŠE, okrenuti se od svete zapovijedi koja im je predana. A dogodilo im se što veli istinita izreka: ‘Pas se vrati svojoj bljuvotini i okupana svinja valjanju u blatu.’“ /2. Petrova 2,20-22

Poslanica Hebrejima kaže da se oni koji otpadnu više ne mogu pokajati.

„Nemoguće je naime one koji su JEDNOM PROSVIJETLJENI i okusili dar nebeski, i POSTALI DIONICI DUHA SVETOGA, i okusili dobru Božju riječ i sile budućega svijeta, pa OTPALI, opet obnavljati na pokajanje kad sami sebi ponovno razapinju Sina Božjega i izvrgavaju ga javnom ruglu.“ /Hebrejima 6,4-6

Prema definiciji, postati dionik nečega vrlo jasno znači biti dio toga, posjedovati nešto; dionik = onaj koji ima udjela u čemu; sudionik.

Ako im se nemoguće OPET obnavljati na pokajanje, znači da su se već jednom pokajali za grijehe, a onda opet čine prvotne grijehe. Okusili su dar nebeski, postali dionici Duha Svetoga i okusili silu budućeg svijeta, to jest vječnoga života. Pa tko to može okusiti silu vječnoga života ako ta sila ne dolazi po djelovanju Duha Svetoga?

Onaj koji otpadne od vjere je otpao zato što je bio u vjeri. Ne možeš otpasti od nečega ako prvo nisi bio dio nečega. OSAS kaže da oni koji otpadnu nikad nisu bili u vjeri, to jest spašeni. No stihovi iz poslanice Hebrejima jasno govore da su okusili vječni život i imali Duha Svetoga, pa otpali. Ne izvrćimo Božju Riječ, nego čitajmo onako kako piše.

„Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često dolazi i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga; koja pak donosi trnje i draču, ODBAČENA JE I BLIZU PROKLETSTVA: njezin je svršetak da se spali. A što se tiče vas, ljubljeni, uvjereni smo, ako tako i govorimo, u ono što je bolje i ŠTO SE DRŽI SPASENJA.“ /Hebrejima 6,7-9

Oni koji su spoznali istinu i bili posvećeni (sveti), pa se vraćaju u stare grešne navike će gore proći od bezbožnika.

„Jer ako svojevoljno griješimo POŠTO SMO PRIMILI SPOZNAJU istine, više nam ne preostaje žrtva za grijehe, nego neko strašno iščekivanje suda i bijesni oganj koji će proždrijeti protivnike… Zamislite koliko će goru kaznu zavrijediti onaj koji Sina Božjega pogazi i nečistom smatra krv Saveza KOJOM JE BIO POSVEĆEN i ogriješi se o Duha milosti. Ta znamo Onoga koji je rekao: Moja je osveta, ja ću uzvratiti — govori Gospodin, i opet: GOSPOD ĆE SUDITI PUKU SVOJEMU. Strašno je upasti u ruke Boga živoga.“ /Hebrejima 10,26-31

„Pripazite da tko ne OTPADNE OD MILOSTI Božje, da kakav korijen gorčine ne proklija te vam bude na smutnju pa se time okaljaju mnogi; da tko ne postane bludnik ili svjetovnjak kao Ezav, koji za jedan obrok proda svoje prvorodstvo. Ta znate da je i poslije, kad je htio baštiniti blagoslov, BIO ODBAČEN jer nije našao mjesta pokajanju, premda ga je sa suzama zatražio.“ /Hebrejima 12,15-17

„Pazite da ne odbijete onoga koji govori! Jer ako ne umakoše oni što su odbili onoga koji je opominjao na zemlji, mnogo ćemo manje mi AKO SE OKRENEMO od Onoga koji opominje s nebesa.“ /Hebrejima 12,25

Kako netko tko je spašen može otpasti od milosti Božje? Isus je rekao da moramo ostati u Njemu ili ćemo biti izbačeni.

„OSTANITE U MENI, i ja u vama. Kao što mladica ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne OSTANETE U MENI. Ja sam trs, vi mladice. Tko OSTAJE U MENI i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Ako tko ne OSTANE U MENI, baca se van kao mladica te usahne. I skupljaju ih i u oganj bacaju pa gore.“ /Ivan 15,4-6

Jasno, ne možeš biti izbačen ako prvo nisi bio u Kristu. Jednom su povjerovali, ali nisu ostali u Kristu; započeli su u vjeri, ali nisu zadržali vjeru. To znači da su izgubili spasenje.

„Od toga vremena mnogi OD NJEGOVIH UČENIKA ODSTUPIŠE te više nisu išli s njim.“ /Ivan 6,66

Pogledajmo upozorenje koje je Duh Sveti dao Pavlu o vjernicima koji otpadaju od vjere. Otpadaju jer se priklanjaju lažnim naucima.

„A Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki OTPASTI OD VJERE priklanjajući se prijevarnim duhovima i naucima zloduhā.“ /1. Timoteju 4,1

„No bojim se da se — kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom — tako ne pokvare misli vaše i ODVRATE OD PROSTODUŠNOSTI koja je u Kristu.“ /2. Korinćanima 11,3

„Čudim se da se od Onoga koji vas pozva milošću Kristovom tako brzo ODMEĆETE u drugo evanđelje. Nekog drugog i nema, ima samo nekih koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti evanđelje Kristovo.“ /Galaćanima 1,6-7

„ODMAKOSTE SE OD KRISTA, svi vi koji se Zakonom opravdavate; OTPALI STE OD MILOSTI.“ /Galaćanima 5,4

„Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe OTPAD i otkrije se Čovjek grijeha, Sin propasti.“ /2. Solunjanima 2,3

Da bi netko zastranio od istine, prvotno mora biti u istini. Logika.

„…imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki ODBACILI i doživjeli BRODOLOM VJERE.“ /1. Timoteju 1,19

„Mlađe pak udovice odbijaj, jer kad ih požuda udalji od Krista, hoće se udavati, primajući tako osudu što su ODBACILE PRVU VJERU… Jer neke su već ZASTRANILE za Sotonom.“ /1. Timoteju 5,11-12.15

„Naime, korijen svih zala jest srebroljublje; za njim se sežući, neki ODLUTAŠE OD VJERE te sami sebe isprobadaše mukama mnogim.“ /1. Timoteju 6,10

„O Timoteju, očuvaj što ti je povjereno, kloneći se svjetovnih ispraznih brbljarija i protuslovlja lažno nazvane spoznaje, koju su neki ispovijedali pa ZASTRANILI OD VJERE.“ /1. Timoteju 6,20-21

„Ono dobro što ti je povjereno sačuvaj po Duhu Svetome koji prebiva u nama. To znaš da su se od mene ODVRATILI svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen.“ /2. Timoteju 1,14-15

„A svjetovnih se ispraznih brbljarija kloni, jer takvi će sve više napredovati prema bezbožnosti i riječ će njihova kao rak-rana izjedati. Među njima su Himenej i Filet, koji ZASTRANIŠE OD ISTINE govoreći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.“ /2. Timoteju 2,16-18

„Braćo, ako tko među vama ODLUTA OD ISTINE pa ga tko odvrati, neka zna da će onaj koji odvrati grješnika od zabludjela puta njegova spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.“ /Jakovljeva 5,19-20

„…NAPUSTIVŠI RAVAN PUT zabludješe i pođoše putem Bileama, sina Bosorova, koji je volio plaću nepravednosti.“ /2. Petrova 2,15

Dobar primjer otpada od vjere je Dema koji je napustio Pavla poradi svjetovnosti/tjelesnosti. Zamijenio je službu Bogu za zemaljski svijet.

„Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun, Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.“ /2. Timoteju 4,10

Da je Dema bio brat u Kristu i suradnik u službi evanđelja govore stihovi:

„Pozdravlja te Epafra, suuznik moj u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema, Luka, moji suradnici.“ /Filemon 1,23-24

„Pozdravljaju vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.“ /Kološanima 4,10

Upravo Pavao ostavlja mogućnost da se može uzalud povjerovati.

„Nadalje vam, braćo, obznanjujem evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i primili i u kojemu stojite; po kojemu ste i spašeni, ako pamtite što sam vam propovijedao, OSIM AKO STE UZALUD POVJEROVALI.“ /1. Korinćanima 15,1-2

Spasenje je uvjetovano vjerom. I poput Pavla, do kraja trke moramo sačuvati vjeru.

„Ali ne marim ni za što niti mi je stalo do mog života; samo da s radošću DOVRŠIM SVOJU TRKU i službu koju primih od Gospodina Isusa — posvjedočiti za evanđelje milosti Božje.“ /Djela 20,24

„Bij dobar boj vjere, DRŽI SE VJEČNOGA ŽIVOTA na koji si i pozvan i za koji si dao lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.“ /1. Timoteju 6,12

„Boj sam dobar bio, TRKU ZAVRŠIO, VJERU SAČUVAO. Nadalje, pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan predati Gospodin, pravedan sudac. I ne samo meni nego i svima koji ljube njegov pojavak.“ /2. Timoteju 4,7-8

„Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sputava te POSTOJANO TRČIMO U BOJ koji je pred nama.“ /Hebrejima 12,1

„Kad se pojavi Nadpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.“ /1. Petrova 5,4

Kad ste prihvatili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara, tek ste započeli duhovnu trku u borbi za vijenac pravednosti. Spašeni ste, ali u procesu posvećenja itekako možete otpasti ako ne dovršite u vjeri. Nagrada vas čeka na kraju trke, na cilju; a ne na startu. Ne kad ste počeli trčati s Kristom, već kad dođete do cilja.

„Ne znate li da u trkalištu svi trkači, doduše, trče, ali jedan prima nagradu? Tako TRČITE DA DOBIJETE.“ /1. Korinćanima 9,24

„Ja dakle tako trčim — ne kao neizvjesno; tako udaram šakom — ne kao da mlatim zrak. Naprotiv, MORIM SVOJE TIJELO I PODJARMLJUJEM da, pošto sam drugima propovijedao, sȃm NE BUDEM ODBAČEN.“ /1. Korinćanima 9,26-27

„Ne kao da sam već polučio ili čak postigao savršenstvo, nego TEŽIM NE BIH LI GA DOHVATIO, jer je i mene dohvatio Krist Isus… PREMA CILJU TEŽIM, k nagradi višnjega poziva Božjeg u Kristu Isusu.“ /Filipljanima 3,12-14

Ako je apostol Pavao dobro razumio da mora sačuvati vjeru i postojano istrčati trku do kraja, tko ste onda vi da mislite za sebe da ne morate?

„A u ovome se I SAM TRUDIM: imati svagda besprijekornu savjest pred Bogom i ljudima.“ /Djela 24,16

Cijela Biblija nas upozorava kakvi sve ljudi neće završiti u Božjem kraljevstvu. Pavao piše poslanice samim kršćanima: Ne varajte se! Ne možete vršiti nepravdu i ići u Božje kraljevstvo, primjer lažljivci, kradljivci, preljubnici, bludnici, homoseksualci, idolopoklonici, pohlepni, psovači, krivovjernici, alkoholičari ili ovisnici o bilo kojim opijatima, ubojice, spletkari itd. (prema 1. Korinćanima 6,9-10; i Galaćanima 5,19-21). Pavao to ne bi pisao crkvi da tamo nisu postojali ljudi koji su jednom povjerovali i priznali Isusa Krista.

PRIMJER IZRAELA NAMA ZA UPOZORENJE!

Pročitajte, molimo vas, 1. Korinćanima, poglavlje 10: Izraelci su nakon izbavljenja od Egipta (ropstva grijehu), hranili se istom hranom i pili iz istog izvora kao i mi danas – Stijene koja je Krist.

„Ali s VEĆINOM OD NJIH BOG NIJE BIO ZADOVOLJAN: ta poubijani su u pustinji. A ovo bijahu PRIMJERI NAMA, da ne žudimo za zlim stvarima kao što su i oni zažudjeli.“ /1. Korinćanima 10,5-6

Izrael je zbog nevjere odsječen iako je baštinik obećanja, prvorođenac. Pa ako Bog nije poštedio onoga koji je imao pravo prvenstva, tko ste onda vi da mislite o sebi da ne možete otpasti? Time ovaj nauk pokazuje koliko je duhovno ohol i ponosan, kao i svatko tko iza njega stoji.

„Oni su ZBOG NEVJERE ODLOMLJENI, a ti po vjeri stojiš. NE UZNOSI SE, NEGO STRAHUJ! Jer ako Bog ne poštedje prirodnih grana, pazi da i tebe ne bi ostavio nepošteđena. Promotri dakle dobrostivost i strogost Božju: NA PALIMA strogost, a na sebi dobrostivost — AKO USTRAJEŠ u toj dobrostivosti, INAČE ĆEŠ I TI BITI ODSJEČEN. A i oni, ako ne ustraju u nevjeri, bit će pricijepljeni; ta Bog je uzmožan ponovno ih pricijepiti.“ /Rimljanima 11,20-23

Pavao kaže da moramo ustrajati u Božjoj dobroti što nam se smilovao, nastaviti u vjeri. Vjera je kontinuitet, a ne trenutno stanje, a još manje prošlo svršeno stanje. Pavao jasno piše ljudima koji su spoznali istinu i život vječni, a ne nevjernicima. Ako nije potrebno ustrajati, nego je sve riješeno jednim prihvaćanjem i ispovijedanjem Krista, ovo nam nikad ne bi pisalo.

Ironično, oni koji misle da se ne može otpasti prvi otpadaju. Zbog duhovne oholosti koju su trampili za strah Božji.

„A sve se to kao primjer događalo njima, a napisano je za UPOZORENJE NAMA do kojih dopriješe krajevi vremenā. Zato tko misli da stoji, neka pazi da ne padne.“ /1. Korinćanima 10,11-12

Bog nam daje snažno obećanje da svaki grijeh možemo nadvladati u Njemu, da nijedna kušnja nije jača od sile Duha Svetoga koja je u nama.

„Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. No vjeran je Bog, on neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete, nego će s kušnjom dati i ishod da je možete podnijeti.“ /1. Korinćanima 10,13

„Blažen čovjek koji podnosi kušnju; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

Ono što se dogodilo Izraelcima nakon što su bili izbavljeni iz egipatskog ropstva, to jest bili spašeni, jest činjenica da nisu dovršili trku u posvećenju, već su u tom procesu popadali u pustinji i nisu stigli do Obećane zemlje; a razlozi su bili: požuda, idolopoklonstvo, blud, iskušavanje Boga, nezadovoljstvo (prema 1. Korinćanima 10). Nisu nadvladali kušnje, nego su se odali tjelesnim požudama.

„No želim vas podsjetiti, premda vi to znate jednom zauvijek, kako je Gospodin spasio puk iz zemlje egipatske, a zatim uništio one koji nisu uzvjerovali.“ /Judina 1,5

Zato si ne umišljajte da ste posebniji od Izraelaca koji su zbog nevjere uništeni, nego ostatak života proživite u Božjem strahu.

„Pokazao ti je, čovječe, što je dobro. I što Gospodin zahtijeva od tebe? Negoli to da postupaš pravedno, ljubiš milosrđe i PONIZNO HODAŠ sa svojim Bogom.“ /Mihej 6,8

„Imajući, stoga, ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake prljavštine tijela i duha USAVRŠUJUĆI SVETOST u strahu Božjemu.“ /2. Korinćanima 7,1

„Sami sebe ISKUŠAVAJTE jeste li u vjeri! Sami sebe ISPITUJTE! Ili ne spoznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste u čemu nepouzdani.“ /2. Korinćanima 13,5

„Dakle, kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, TAKO U NJEMU ŽIVITE.“ /Kološanima 2,6

„Zbog toga trebamo OSOBITO PAZITI na ono što smo čuli, KAKO NE BISMO PROMAŠILI.“ /Hebrejima 2,1

„ČVRSTO I NEPOKOLEBLJIVO DRŽIMO ispovijedanje svoje vjere (jer je vjeran onaj koji je obećao).“ /Hebrejima 10,23

„Zato, budući da smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, IMAJMO MILOST po kojoj služimo kako je Bogu ugodno, SA STRAHOPOŠTOVANJEM I BOGOBOJAZNOŠĆU.“ /Hebrejima 12,28

„Pa ako Ocem nazivate onoga koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svojega proputovanja U STRAHU PROŽIVITE.“ /1. Petrova 1,17

„Ako li U SVJETLOSTI HODIMO, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.“ /1. Ivanova 1,7

„ČUVAJTE SE DA NE IZGUBIMO što smo stekli, nego da primimo potpunu plaću.“ /2. Ivanova 1,8

Ovaj nauk o vječnoj sigurnosti bez da ste dovršili svoj život u vjeri stoji na pogrešnoj premisi. Ta premisa kaže da ne možemo izgubiti nešto što smo zadobili.

Ipak, Biblija kaže da još uvijek nismo u potpunosti zadobili spasenje.

„Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Matej 24,13

„I kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo.“ /Matej 24,22

„Svojom ćete postojanošću steći duše svoje.“ /Luka 21,19

„Sada pak, pošto ste oslobođeni od grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak — život vječni.“ /Rimljanima 6,22

„Tako, ljubljeni moji, kao što uvijek poslušaste, ne samo kao za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svojega spasenja.“ /Filipljanima 2,12

„Pazi na samoga sebe i na nauk! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.“ /1. Timoteju 4,16

„…sabirući tako sebi dobar temelj za budućnost, da bi se domogli vječnoga života.“ /1. Timoteju 6,19

Da bi se domogli vječnoga života, da bi se spasili, da bismo primili obećanje… to jasno znači da, iako smo spašeni u prošlosti, konačno spasenje je tek na kraju ako se održimo.

„A ti ostani u onome što si naučio i u što si uvjeren, znajući od koga si naučio i da od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu.“ /2. Timoteju 3,14-15

„[Krist] posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.“ /Hebrejima 5,9

„Krist se jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.“ /Hebrejima 9,27-28

„Ne odbacujte, stoga, svoje pouzdanje, kojemu pripada velika naknada. Jer postojanosti vam treba da biste, izvršivši volju Božju, primili obećanje.“ /Hebrejima 10,35-36

„Primite usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. I budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe.“ /Jakovljeva 1,21-22

„…vas koji ste silom Božjom po vjeri čuvani za spasenje spremno da se objavi u posljednjemu vremenu.“ /1. Petrova 1,5

„Ako u vama ostane to što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. A ovo je obećanje koje nam je on obećao: život vječni. To vam napisah o onima koji vas zavode.“ /1. Ivanova 2,24-26

„Sami sebe očuvajte u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za život vječni.“ /Judina 1,21

SIGURNOST SPASENJA = STVAR SADAŠNJOSTI

Uzmimo za primjer sljedeće stihove prema KJV (I. Vrtarić) prijevodu u kojima je korišten pasivni particip prezenta = pasivna radnja u sadašnjosti.

„Jer propovijedanje o križu ludost je onima koji propadaju, ali je nama koji smo spašeni sila Božja.“ /1. Korinćanima 1,18

„Jer Kristov smo miomiris Bogu u onima koji su spašeni i u onima koji propadaju.“ /2. Korinćanima 2,15

„I ako se pravednik jedva spašava, bezbožnik i grešnik gdje da se pojavi?“ /1. Petrova 1,18

*koji se spašava = indikativ prezenta pasivnog

„A Gospodin je svakodnevno pridruživao crkvi one koji su bili spašeni.“ /Djela 2,47

Glagolski oblik „spašeni smo“ predstavlja sadašnju, trenutnu radnju. Kao što i „bili su spašeni“ u Djelima 2,47 predstavlja sadašnju radnju koja se desila u prošlosti.

Biblija govori o spasenju u sadašnjem i budućem glagolskom obliku – spašeni smo/spašavamo se i bit ćemo spašeni. Zapravo, nigdje ne govori da smo se spasili jednom zauvijek u prošlosti, to jest o spašavanju kao prošloj svršenoj radnji, nego kao radnji koja se desila u prošlosti i traje do danas. Ukoliko nađete stih koji govori da smo spašeni u prošlosti u smislu prošle svršene radnje, obavezo nam javite.

Pavao objašnjava da smo opravdani Kristovom krvlju, ali konačno zadobivanje vječnoga života nas tek čeka u budućnosti kad se Krist vrati po one koji ga željno iščekuju. Inače, nikada svojim učenicima ne bi rekao da bdiju i budu spremni jer ne znamo točno vrijeme kada će doći.

„Bdijte dakle jer ne znate u koji čas Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi kućegospodar znao o kojoj straži dolazi tat, bdio bi i ne bi dopustio da mu kuću potkopa. Zbog toga i vi budite pripravni, jer u čas u koji i ne mislite Sin Čovječji dolazi.“ /Matej 24,42-44

„Mnogo ćemo se više dakle sada, kad smo opravdani krvlju njegovom, po njemu spasiti od gnjeva. Jer ako se, dok još bijasmo neprijatelji, pomirismo s Bogom smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim.“ /Rimljanima 5,9-10

„Jer ako svojim ustima priznaješ Gospodina Isusa, i u svome srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“ /Rimljanima 10,9

Naša poanta nije u tome da ne možete biti sigurni u svoje spasenje. Itekako trebate biti sigurni u spasenje. Sigurnost da imate vječni život je stvar sadašnjosti.

Ako ste povjerovali u poruku spasenja po Isusu Kristu koji je na križu umjesto vas podnio Božji gnjev, pokajali se za grijehe i sada hodate u Božjoj volji, naravno da imate tu sigurnost. Duh Sveti je taj koji vam daje tu sigurnost. Ne treba vas ljudska doktrina ili neki učitelj uvjeriti da ste spašeni.

„Ta ne primiste duha robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinjenja u kojem vičemo: ‘Abba! Oče!’ Sam Duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja.“ /Rimljanima 8,15-16

Ako ste u ispravnom odnosu s Bogom, nemate se čega bojati. Ako niste u ispravnom odnosu s Bogom, kontinuirano prebivate u nekom grijehu – bez ikakvog straha, čežnje i molitve da vas Bog očisti i promijeni, itekako se trebate bojati.

Znači, treba razlučiti dvije situacije: kad kršćanin padne u grijeh i kad otpadne od Krista.

Kad kršćanin padne u grijeh, Duh ga osvjedoči da je pogriješio, te se pokaje za grijeh i nastavlja živjeti u svetosti i poslušnosti po milosti Božjoj. No postoji opcija da se takav kršćanin ogluši na osvjedočenje Duha i da se ležerno prepusti grijehu koji na kraju postane utvrda u njegovom srcu i umu koju je teško slomiti. Srce takvog kršćanina sve više otvrdnjuje i udaljava se od Boga. Potom dolaze drugi grijesi i krivovjerja na koja nasjeda i vjeruje. Polako mu otupljuje savjest i oslabljuje duhovni vid te na kraju ne vidi više ništa pogrešno u svom grijehu ili lažima koje vjeruje. Ali misli da je i dalje spašen. Nije. Izgubio je spasenje.

Ako se zalutali vjernik ne obrati, zabluda u koju je upao odvest će ga u mnoštvo grijeha. /Jakovljeva 5,19-20

Dakako, spasenje se ne gubi preko noći zato što ste jednom pogriješili. Koliko je samo Bog bio milostiv prema Izraelu. Bez obzira na pobunu, nevjeru, idolopoklonstvo, Bog je svaki puta opraštao Izraelu kad god se pokajao i nastavio hodati u poslušnosti. Kralj David je počinio preljub i ubio čovjeka, ali se po ukoru i osvjedočenju ponizio pred Bogom i pokajao, iako je morao snositi strašne posljedice grijeha za svoga života. Da se David nije pokajao, izgubio bi spasenje. Za razliku od njegova nasljednika kralja Salomona koji se odao drugim bogovima (1. Kraljevima 11,4) ili kralja Šaula koji je dobro krenuo s Bogom, ali loše završio bez Boga (1. Samuelova 15,11.23) – koji se nisu pokajali. Ne možemo dokazati Biblijom da su se pokajali.

Pokajanje čini veliku razliku. Ako se oglušimo na Božji poziv pokajanja, te ustrajemo u nevjeri i/ili grijesima, na širokom smo putu otpada. Bez obzira u kojoj fazi bili, prije obraćenja ili poslije obraćenja, i koliko god mislili da smo na ispravnom putu.

„Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo zlo, nevjerno, UDALJILO SE OD BOGA živoga. Nego se hrabrite međusobno svaki dan, dok se još zove ono ‘danas’, da ne OTVRDNE TKO OD VAS ZAVODLJIVOŠĆU GRIJEHA. Postali smo naime dionici Kristovi ako onu PRVOTNU POSTOJANOST DO KRAJA čvrsto zadržimo.“ /Hebrejima 3,12-14

Dakle, ne negiramo sigurnost spasenja, već tvrdimo da trku do kraja života treba dovršiti u posvećenju i strahu Božjem, inače je sjekira već položena i spremna da vas se odstrani, kao što nam kaže sam Isus.

„A već je i sjekira na korijen stablima položena; svako se dakle stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe i u oganj baca.“ /Luka 3,9

Mnoga krivovjerja u kršćanstvu (po pitanju predodređenja, nauka „jednom spašen-zauvijek spašen“, štovanja subote, negiranja pakla itd.) počivaju na nerazumijevanju koncepta vječnosti. Vječnost je neprestana sadašnjost. Koncept u kojem vrijeme ne postoji – kontinuitet bez početka i kraja. Hebrejima 4 nam definira vječnost kao SADA.

„On ponovno određuje jedan dan govoreći u Davidu Danas, nakon toliko vremena; kao što je rečeno: Danas, ako glas mu čujete, ne otvrdnjujte srca svoja.“ /Hebrejima 4,7

Sigurnost spasenja imate sada, jer se vječnost definira kao sadašnjost, ali nitko vam ne garantira sigurnost spasenja sutra jer to ovisi o vašoj volji koju konstantno trebate nastaviti podlagati Božjoj volji, to jest podjarmljivati svoje tijelo, obuzdavati tijelo, dovoditi ga u podložnost, zarobljavati svaku misao na pokornost Kristu, svakodnevno negirati sebe; hodati po Duhu, a ne po tijelu. To je namjerna radnja. Niste zarobljeni i programirani po Duhu ako ste primili Duha. I dalje imate slobodnu volju živjeti po tijelu. Vaša volja nije zarobljena unutar Božje volje. Bilo bi jednostavno da jest, život kršćanina bi tada bio lagan put, a ne konstantna borba Duha protiv tijela.

Ali ono što imate jest sila po Duhu da se oduprete grijehu i podlažete svoju volju Božjoj volji.

„Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je; ako pak Duhom USMRĆUJETE DJELA TIJELA, živjet ćete.“ /Rimljanima 8,12-13

„A velim: HODITE U DUHU, pa nećete ugađati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela; i to se jedno drugom protivi, tako da ne činite ono što hoćete.“ /Galaćanima 5,16-17

„Jer ovo je volja Božja — vaše POSVEĆENJE: DA SE UZDRŽAVATE od bludnosti, da svatko od vas zna svoju posudu posjedovati u posvećenju i poštovanju, a ne u strasti požude kao i pogani koji ne znaju Boga.“ /1. Solunjanima 4,3-5

„Ta promislite o onomu koji od grješnikā podnese takvo protivljenje protiv sebe da ne klonete malaksajući dušama svojim. Još se DO KRVI NE ODUPRIJESTE BOREĆI SE PROTIV GRIJEHA.“ /Hebrejima 12,3-4

„TEŽITE za mirom sa svima, i ZA POSVEĆENJEM, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!“ /Hebrejima 12,14

Pozvani na težnju, borbu, uzdržljivost. Zašto ako smo jednom u prošlosti spašeni zauvijek?

„Budite trijezni, bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. ODUPRITE MU SE ČVRSTI U VJERI, znajući da iste patnje podnose vaša braća po svijetu.“ /1. Petrova 5,8-9

„I zbog toga SVOM GORLJIVOŠĆU PRIONITE: vjerom svojom namaknite krjepost, a krjepošću znanje, a znanjem uzdržljivost, a uzdržljivošću postojanost, a postojanošću pobožnost, a pobožnošću bratoljublje, a bratoljubljem ljubav. Ako je naime to u vama i množi se, ne ostavlja vas ni besposlenima ni besplodnima za spoznaju Gospodina našega Isusa Krista. Jer komu to nedostaje, slijep je, kratkovid; ZABORAVIO JE DA JE OČIŠĆEN od svojih prijašnjih grijeha.“ /2. Petrova 1,5-9

Kako netko može zaboraviti da je očišćen od grijeha ako nikad nije bio očišćen? Znači da je morao biti spašen prije nego što je zaboravio i oslijepio na spoznaju.

Spašeni smo milošću po vjeri. Spasenje je u Isusu Kristu. Jednom spašen, zauvijek spašen ako ostaneš u Njemu. Jednom spašen, nikad spašen ako ne ustraješ do kraja.

„Kada su propovijedali evanđelje tome gradu i mnoge poučili, vratiše se…, utvrđujući duše učenika i hrabreći ih da USTRAJU U VJERI i da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.“ /Djela 14,21-22

„A vas koji nekoć bijaste zlim djelima otuđeni i u umu neprijatelji, sada izmiri u tijelu puti njegove, kroza smrt, da vas preda se izvede svete i bez mane i besprigovorne. Samo AKO OSTANETE U VJERI, UTEMELJENI I ČVRSTI I NEPOLJULJANI od nade evanđelja koje čuste.“ /Kološanima 1,21-23

„Ako trpimo, s njime ćemo vladati; AKO GA SE ODREKNEMO, i on će se nas odreći.“ /2. Timoteju 2,12

Njega, premda ne vidjeste, ljubite; u njega, premda ga sada ne gledate, vjerujete i kličete od radosti neizrecive i proslavljene, POSTIŽUĆI svrhu svoje vjere: spasenje duša.“ /1. Petrova 1,8-9

Svrha – svršetak, dovršenje, cilj – vaše vjere je spasenje vaših duša. Stoga dovršite svoju vjeru u posvećenju i poslušnosti Bogu kako bi vam se obilato osigurao ulazak u Božje kraljevstvo.

„Zato, braćo, još više UZNASTOJTE UČVRSTITI svoj poziv i izabranje, jer to čineći nećete posrnuti nikada. Tako će vam se naime bogato pribaviti ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.“ /2. Petrova 1,10-11

Osvrnimo se još na Isusova stroga upozorenja svojim učenicima. Zašto bi Isus rekao da paze da ih netko ne zavede ako ne mogu biti zavedeni?

„I pristupiše mu učenici nasamo dok je sjedio na Maslinskoj gori, rekavši: ‘Reci nam kada će to biti i što će biti znak tvog dolaska i svršetka svijeta?’ Isus odgovori i reče im: ‘Pazite da vas tko ne zavede. Jer mnogi će doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist’; i mnoge će zavesti.“ /Matej 24,3-5

Zašto bi Isus rekao učenicima da paze, bdiju (s velikim naglaskom) i mole da se ne uspavaju i ne iznenade o Kristovom dolasku?

„PAZITE, BDIJTE I MOLITE: jer ne znate kada je vrijeme.“ /Marko 13,33

„BDIJTE, stoga, jer ne znate kada gospodar kuće dolazi, uvečer ili u ponoć, u doba kada se glasaju pijetli ili ujutro: da se ne bi iznenada vratio i našao vas gdje spavate. I to što kažem vama, kažem svima: BDIJTE!“ /Marko 13,35

„BDIJTE, stoga, I MOLITE se u svako doba da se nađete dostojnima umaknuti svemu tome što se ima dogoditi i stati pred Sina čovječjega.“ /Luka 21,36

DUH GOVORI CRKVAMA!

Za kraj, ne zaboravimo na najvažniju knjigu koja nam govori kako sve skupa završava slavnim dolaskom Isusa Krista i konačnim sudom i uništenjem Sotone – knjigu Otkrivenja u kojoj se sam Isus obraća otpalim kršćanima pozivajući ih na pokajanje. Zašto bi Isus pozivao crkve na pokajanje ako su jednom spašene-zauvijek spašene?

CRKVI KOJA IMA REVNOST I POSTOJANOST, ALI NEMA LJUBAV:

„Spomeni se dakle odakle si pao, i POKAJ SE I ČINI PRVA DJELA. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne pokaješ.“ /Otkrivenje 2,5

CRKVI KOJA JE PROGONJENA I SIROMAŠNA:

„BUDI VJERAN DO SMRTI, i dat ću ti vijenac života.“ /Otkrivenje 2,10

CRKVI KOJA DRŽI NAUK LAŽNOG PROROKA KOJI IH POTIČE NA BLUD I IDOLOPOKLONSTVO:

„POKAJ SE! Inače dolazim ubrzo k tebi i ratovat ću s njima mačem usta svojih.“ /Otkrivenje 2,16

CRKVI KOJA JE ODANA LAŽNOJ PROROČICI KOJA IH NAVODI NA BLUD I IDOLOPOKLONSTVO:

„I dadoh joj vremena da se pokaje od bludnosti svoje, i ne pokaja se. Evo, nju ja bacam u postelju, a one koji s njom preljub čine u nevolju veliku, AKO SE NE POKAJU od djela svojih.“ /Otkrivenje 2,21-22

„A vama i ostalima u Tijatiri koji ne drže ovoga nauka i koji ne upoznaše dubina Sotoninih, kako govore, kažem: Neću na vas stavljati drugoga bremena; nego ŠTO IMATE, ZADRŽITE dok ne dođem. A onomu koji pobjeđuje i koji bude DO KRAJA DRŽAO DJELA MOJA, dat ću vlast nad narodima; i vladat će nad njima štapom željeznim, razbit će se kao posude glinene — kao što i ja primih od Oca svojega.“ /Otkrivenje 2,24-27

CRKVI KOJA SPAVA I GLASI DA JE ŽIVA, ALI JE MRTVA:

„BUDAN BUDI i utvrdi ostatak koji samo što ne umre; jer ne nađoh tvoja djela savršenima pred Bogom. Spomeni se dakle KAKO SI PRIMIO I ČUO — I DRŽI, I POKAJ SE. Ne budeš li dakle budan, doći ću na te kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.“ /Otkrivenje 3,2-3

Ako smo sigurni za vječnost i ne moramo dovršiti trku do kraja ovoga života, ustrajati u vjeri i poslušnosti Bogu, zašto Isus ovdje kaže da neće izbrisati iz Knjige života one koji pobjeđuju? To znači da ipak postoje oni koji se mogu izbrisati iz Knjige života.

„Onaj koji pobjeđuje, taj će biti odjeven u bijele haljine. I njegovo ime neću izbrisati iz Knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima njegovim. /Otkrivenje 3,5

Zapazite, „onaj koji pobjeđuje“, a ne „onaj koji je pobijedio“.

CRKVI MALENE SNAGE KOJA NIJE ZANIJEKALA KRISTA:

„Evo, dolazim ubrzo. DRŽI ŠTO IMAŠ, da ti nitko ne uzme vijenca.“ /Otkrivenje 3,11

CRKVI KOJA JE MLAKA I BOGATA:

„Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — izbljuvat ću te iz usta svojih. Jer govoriš: Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba! A ne znaš da si baš ti jadan i bijedan i siromašan i slijep i gol… Sve koje volim, ja korim i kažnjavam. BUDI DAKLE REVAN I POKAJ SE!“ /Otkrivenje 3,16-19

NE GASI ISUSOV GLAS, CRKVO ISUSA KRISTA!

„Evo, stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Onomu koji pobjeđuje dat ću da sjedi sa mnom na prijestolju mojemu, kao što i ja pobijedih te sjedoh s Ocem svojim na prijestolju njegovu.“ /Otkrivenje 3,20-21

„Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama.“ /Otkrivenje 3,22

NAPOMENA: Za one koje zanima više, na linku OVDJE je priloženo 100 biblijskih stihova (na engleskom) koji govore o mogućnosti otpada od vjere. Dogme se grade na nekolicini stihova, ali ako imamo 100 stihova koji potvrđuju nauk, onda to ipak nešto govori.

Više na sličnu temu nađite na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/kalvinizam/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.