Zakon privlačenja – univerzalna prijevara

7258
pregleda
Zakon privlačenja New Age

U 21. stoljeću popularno je učenje da u svemiru postoji „Zakon privlačenja“ koji ljudima omogućava da preko kreativne vizualizacije i kreativne afirmacije riječi mogu kreirati svoj život na svoju vlastitu sliku i priliku. Učenje o Zakonu privlačenja nije zahvatilo samo sekularni svijet, već i jednu veliku većinu kršćanskog svijeta. Sve više su se počeli pojavljivati razni fizičari, gurui, poganski učitelji i kršćanski pastori koji tvrde kako je Zakon privlačenja dokazana činjenica – znanstvena i religijska. No, je li uistinu tako ili se radi o jednoj velikoj prijevari posljednjih dana? Kroz ovaj članak proći ćemo kroz određene istine koje trebate znati o Zakonu privlačenja.

OSNOVNA UČENJA ZAKONA PRIVLAČENJA

Osnovno učenje Zakona privlačenja je da sve u svemiru, pa tako i na Zemlji, neodoljivo i neopozivo privlači ono što vibrira na sličan način – misli, slike, emocije, ljude, postupke, okolnosti. Kako funkcionira Zakon privlačenja? Zagovaratelji tog učenja tvrde sljedeće:

„Proces kreiranja odvija se prvo na mentalnoj, a tek onda na emocionalnoj razini. Emocionalna razina potom proizvodi vibraciju koja kreira u materijalnom svijetu, tj. privlači situacije koje su u skladu s rješenjem. Formula je jednostavna – kreiramo mislima, misao uvjetuje emociju, emocija vibraciju, a vibracija privlači isto ili slično. Dakle, da bismo promijenili realnost, prvo moramo promijeniti misao.“ tvrdi Melitamcoaching.com.

Ukratko, najvažnije su vaše misli. Vaše misli stvaraju emociju, vaše emocije zatim stvaraju vibraciju, a nakon toga svemir odgovara određenom reakcijom na vibraciju koju ste poslali preko emocije koja je rezultat vaših misli. Zagovaratelji Zakona privlačenja tvrde kako čovjek treba biti zahvalan svemiru na svakoj stvari koja mu je poslana u život kao odgovor na poslanu vibraciju, te će tako čovjek biti još više „blagoslovljen“ od strane svemira. Prema ovome vidimo da je Zakon privlačenja usko vezan uz poganski koncept štovanja prirode, a ne Stvoritelja.

U Zakonu privlačenja prevladavaju dvije osnovne prakse na čijim principima Zakon djeluje. Te dvije prakse su:

– kreativna vizualizacija,

– kreativna afirmacija riječi.

OKULTNA POVIJEST

Mnogi koji naučavaju Zakon privlačenja vole tvrditi kako je to nauk koji je bio poznat od davnina. Kako poganima, tako i kršćanima i muslimanima. Kako bi dokazali svoju tezu pozivaju se na određene biblijske stihove za koje tvrde da dokazuju Zakon privlačenja, ali više o tome ćemo pisati u narednom podnaslovu.

Odakle zaista potječe Zakon privlačenja? Pojam „Zakon privlačenja“ prvi se put pojavljuje u tisku 1877. godine u knjizi koju je napisala ruska okultistica Helena Blavatsky. Naziv knjige u kojoj se prvi put pojavljuje pojam „Zakon privlačenja“ je Isis Unveiled. Helena Blavatsky u toj knjizi govori o ezoteričkim tajnama drevne teozofije. Teozofija je okultna poganska religija i filozofija koja je otvoreno naklonjena spiritizmu i štovanju Lucifera. Helena Blavatsky je bila okultistica, bavila se je spiritizmom i bila je otvoreni štovatelj Lucifera. U svojoj knjizi „Tajne doktrine“ (eng. The Secret Doctrine) Helena otvoreno pokazuje svoje obožavanje Lucifera, tvrdeći kako je najveći neprijatelj čovječanstva biblijski Bog „Elohim“, dok je Lucifer stvorenje svjetla koje služi čovjeku u napretku ljudskog znanja i civilizacije. Helena Blavatsky je također osnovala organizaciju pod nazivom „Lucifer strasti“ koju je kasnije preimenovala u „Luci strasti“.

Učenje o Zakonu privlačenja potječe od teozofskih okultista i spiritista koji su komunicirali s raznim duhovima (demonima) koji su im prenijeli učenje zvano „Zakon privlačenja“.

Jedan od najviše štovanih i obožavanih duhova u svijetu teozofije i New Age-a, a koji propagira učenje o Zakonu privlačenja jest entitet pod nazivom Abraham. Spiritisti tvrde kako Abraham nije doslovno jedna osoba, već je to klasa entiteta u kojoj ima više duhova. Nešto poput demonskih legija koje se spominju u Svetom Pismu (Marko 5,9).

Kasnije kroz povijest učenje o Zakonu privlačenja popularizirali su Jerry i Esther Hicks. Jerry i Esther Hicks su dva vidovnjaka, okultista i spiritista koji su kanalizirali skupinu duhova zvanih Abraham. Službeni autori Zakona privlačenja su Jerry i Esther Hicks, ali ako sagledamo izvor njihove nauke tada možemo reći da su pravi autori Zakona privlačenja zapravo legija duhova koji se nalaze u klasti entiteta Abraham. Inspirirana Jerry i Estherom, Rhonda Byrne je napisala knjigu o Zakonu privlačenja pod nazivom „Tajna“ (The Secret). Rhonda Byrne je također bila okultistica koja se je bavila magijom i okultizmom, te je na spomenute teme napisala nekoliko knjiga.

Mogli bismo još pisati o povijesti Zakona privlačenja, ali vjerujemo da je ovo dovoljno da uvidite okultni i spiritistički izvor tog učenja.

ZAKON PRIVLAČENJA U KRŠĆANSTVU

Zakon privlačenja nije samo zahvatio sekularni svijet, već i jednu veliku većinu kršćanskog svijeta. Premda postoje mnogi pojedinci iz svih denominacija koji su upali u zamku Zakona privlačenja, mi ovdje nećemo govoriti o pojedincima, već o ogromnom pokretu koji je uvukao razne hereze u kršćanstvo, a među kojima je i učenje o Zakonu privlačenja. Taj veliki pokret u kojem se propovijeda Zakon privlačenja jest karizmatski pokret (NAR – New Apostolic Reformation). NAR pokret je jedan od najpopularnijih i najbrže rastućih pokreta kršćanske današnjice. U NAR pokretu osnovno učenje je evanđelje prosperiteta. Već smo pisali na temu evanđelja prosperiteta i općenito karizmatskog pokreta, stoga, u ovom članku nećemo ponovno prolaziti kroz sva krivovjerja evanđelja prosperiteta već ćemo samo spomenuti učenja u kojima je uključen Zakon privlačenja. Evanđelje prosperiteta u sebi ima niz učenja, a dva učenja u kojima se spominje Zakon privlačenja su sljedeća:

1. Na svijet se gleda kao na misao, a ne materiju. Duhovni svijet predstavlja apsolutnu realnost, dok ju ovaj svijet predstavlja kao projekciju ljudskog uma.

U prvom učenju evanđelja prosperiteta propagira se teologija koja kaže da je materijalni svijet samo misao tj. iluzija – projekcija našeg uma. Dok se za duhovni svijet tvrdi da je apsolutna realnost.

U Zakonu privlačenja pronalazimo identično učenje. Okultisti i spiritisti koji zagovaraju Zakon privlačenja također tvrde kako je cijeli svijet samo projekcija našeg uma, a ne materija koja se nalazi izvan našeg uma.

Što nam Biblija ima za reći o takvoj teoriji? Već prvi stih u Bibliji pobija takvo učenje.

„U početku stvori Bog nebo i zemlju“ (Postanak 1,1).

Biblija nam kaže da je Bog prvo stvorio nebo i zemlju, a tek onda sve ostalo. Što znači da je materija stvorena prije čovjekova uma. Kada bi teorija o svijetu kao iluziji bila točna, tada bi Bog prvo trebao stvoriti čovjeka i njegov um, a tek onda sve ostalo kao rezultat projekcije njegova uma. Ali u Bibliji vidimo obrnutu situaciju. Bog prvo stvara materijalni svijet, a tek onda sve ostalo.

2. Poput Boga, ljudi posjeduju moć stvaranja snagom svojih misli. Ljudi oblikuju svoj svijet svojim razmišljanjem baš kao što je Bog oblikovao svijet koristeći svoju misao. Pozitivne misli stvaraju pozitivne okolnosti, a negativne, negativne okolnosti.

Drugo učenje u evanđelju prosperiteta je također poteklo iz Zakona privlačenja. U ovom se učenju propagiraju prakse koje pronalazimo u Zakonu privlačenja, a to su:

– kreativna vizualizacija,

– kreativna afirmacija riječi.

Karizmatici iz NAR pokreta naučavaju da čovjek kreativnom afirmacijom riječi i svojim mislima može stvarati realnost oko sebe. Takvo učenje je u potpunoj suprotnosti sa Svetim Pismom i nije nimalo bezopasno. S druge strane „kreativna afirmacija riječi“ je ništa drugo nego jedna vrsta poganske molitve u kojoj kontinuirano mantrate određene pozitivne riječi koje će rezultirati da se u vašem životu ostvare stvari koje ste izgovarali. Isus je takvu praksu jasno zabranio (Matej 6,7). Karizmatici doslovno vjeruju da čovjek „kreativnom afirmacijom riječi“ može naređivati Bogu kakav će imati život i koje će mu Bog dati blagoslove u životu. Što reći na takvu tvrdnju? Takva teologija omalovažava Boga čineći Ga manjim od čovjeka. U takvoj teologiji se Bog podređuje čovjeku, a ne čovjek Bogu.

Više o karizmatskom pokretu nađite na sljedećem tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/karizmatski-pokret/.

MANIPULACIJA BIBLIJSKIM STIHOVIMA

Pastori i općenito kršćani koji zagovaraju Zakon privlačenja te ga žele potkrijepiti biblijskim stihovima, vole se pozivati na nekoliko biblijskih stihova koje su izvadili van konteksta. Najčešći stihovi na koje se pozivaju su:

„Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: `Digni se i baci u more!` i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!“ (Marko 11,23-24).

„I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali“ (1. Ivanova 5,14-15).

Na temelju ovih stihova zagovornici Zakona privlačenja žele dokazati da i Biblija govori o tome. Tvrde da ovi stihovi dokazuju da ako unaprijed vjerujemo da će nam se nešto dogoditi u životu da će nam tako i biti. Baš kao što tvrdi i Zakon privlačenja. No govore li ovi stihovi doista o Zakonu privlačenja? Nikako! Ovi stihovi su potpuno izvađeni van konteksta.

Ispred svega treba reći da Zakon privlačenja naučava da stvari u život privlačimo mislima i kreativnom afirmacijom riječi, a ne molitvom.

Zakon privlačenja također naučava da je mogućnost kreiranja života mislima i riječima dostupna svakom čovjeku. Bez obzira bio on kršćanin, ateist ili poganin. A što nam govore ovi stihovi? Ovi stihovi govore o Božjem ispunjenju naših molitava, a ne o kreiranju života našim mislima. Uz to treba naglasiti da se ovi stihovi odnose samo na nanovo rođene kršćane, a ne na sve ljude u svijetu kao što tvrdi Zakon privlačenja.

Drugi „problem“ kod ovih stihova kad je u pitanju Zakon privlačenja jest što ovi stihovi uopće nisu protumačeni onako kako doista glase od strane kršćanskih zagovaratelja Zakona privlačenja. Oni tvrde da ovi stihovi dokazuju da je dovoljno da čovjek samo unaprijed vjeruje da će mu nešto biti i to će mu se dogoditi. Ali ovi stihovi kao i cijelo Sveto Pismo uopće ne govore o tome. Kako bi čovjekove molitve bile ispunjene, Biblija nam daje nekoliko uvjeta.

Uvjeti da molitva bude ispunjena su:

– trebamo ostati u Isusu Kristu i Njegovoj riječi (Ivan 15,7),

– naša molitva treba biti u skladu s Božjom voljom (1. Ivanova 5,14),

– trebamo moliti s vjerom da će nam molitva biti ispunjena (1. Ivanova 5,15),

– naša molitva ne smije biti inspirirana pohlepom našeg srca (Jakovljeva 4,3).

A što kažu zagovaratelji Zakona privlačenja? Kažu da je dovoljno samo unaprijed vjerovati da smo nešto primili i bit će nam. Ali Biblija apsolutno nigdje ne govori samo o tome. To je samo jedan od uvjeta. Ako ostali uvjeti nisu ispunjeni, tada nam molitva neće biti ispunjena. A kao što smo već iznad rekli, Biblija nigdje ne govori da čovjek svoj život kreira mislima ili afirmacijom riječi. Biblija govori o molitvi i uz to nam postavlja nekoliko duhovnih uvjeta koji trebaju biti zadovoljeni kako bi molitva bila uslišana. U Bibliji ne postoji Zakon privlačenja čak niti u tragovima.

OPASNOSTI ZAKONA PRIVLAČENJA

Zakon privlačenja nije nimalo bezopasan. Zakon privlačenja čovjeka potiče na štovanje i obožavanje svemira, a ne Stvoritelja. Prema Zakonu privlačenja čovjek je taj koji vrši svoju vlastitu volju, kreira svoj život prema vlastitim željama ovisno o Njegovim mislima. A što kaže Biblija? Biblija kaže da je to idolopoklonstvo!

„Nepokornost je kao grijeh čaranja, SAMOVOLJA je kao zločin s idolima (1. Samuelova 15,23).

Druga opasnost Zakona privlačenja jest što čovjeka navodi da razmišlja samo o materijalnom. U Zakonu privlačenja ne postoji apsolutno ništa duhovno, već se sve svodi samo na materijalizam i razmišljanje o lagodnom luksuznom životu. A to je u velikoj suprotnosti s Pismom. Biblija nam govori da ne smijemo ljubiti materijalno i općenito bogatstvo.

„Ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac“ (1. Timoteju 3,3).

„U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti“ (Hebrejima 13,5).

„Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima“ (1. Timoteju 6,10).

„I dometnu im: `Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje`“ (Luka 12,15).

„Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gdje ga izgriza moljac i rđa; gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga“ (Matej 6,19).

„Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“ (Matej 6,24).

Biblija govori da čovjek uvijek treba tražiti u svemu Božju volju, a ne hodati po svojoj volji. Dok Zakon privlačenja tvrdi suprotno.

„Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo“ (Ivan 8,29).

„Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ (Luka 22,42).

Biblija apsolutno nigdje ne govori ni o kakvom Zakonu privlačenja po kojem čovjek svojim mislima može kreirati svoju realnost i određivati svoju budućnost. Naprotiv, Biblija pobija takvo učenje u Jakovljevoj poslanici.

„Slušajte sad vi, koji govorite: `Danas ili sutra poći ćemo u ovaj i onaj grad, i provest ćemo ondje jednu godinu, i trgovat ćemo, i teći ćemo.` Vi, koji ne znate, što će biti sutra, jer što je vaš život? Jer ste dim, koji se zamalo pokaže, i onda, ga nestane. Mjesto da govorite: `Ako Gospodin htjedne, živjet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono`“ (Jakovljeva 4,13-15).

Biblija nam ovdje jasno pokazuje da ne možemo ništa planirati izvan Božje volje, a kamoli da mislima možemo kreirati našu sudbinu.

ZAKLJUČAK

U ovom članku dokazali smo da je Zakon privlačenja jedan poganski nauk koji svoje korijene vuče iz okultnih i spiritističkih religija u kojima se štuje Lucifer i komunicira s raznim duhovima za koje mi kršćani znamo da su prerušeni pali anđeli. Mnogi su ljudi, uključujući i puno kršćana, prihvatili taj nauk zato jer je jako ugodan za uši. Pošto je puno današnjih kršćana jako tjelesno, nije im bilo teško prihvatiti jedan takav škakljivi nauk. Svi žele čuti da je dovoljno samo da promjene svoje misli i automatski će im se promijeniti život.

„Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrave nauke nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati“ (2. Timoteju 4,3-4).

Ne dajte se zavesti! Zakon privlačenja je jedan od đavolskih nauka i mnogi su upali u njegovu zamku. Duhovi od kojih je potekao Zakon privlačenja su prijevarni duhovi posljednjih vremena o kojima nas upozorava Sveto Pismo. Mnogi su se priklonili njihovim demonskim naucima.

„Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima“ (1. Timoteju 4,1).

Koja je prava svrha Zakona privlačenja?

Uz sve navedene opasnosti iznad, vjerujemo kako je prava svrha Zakona privlačenja postepeno ispoljavanje New Age religije u kršćanstvo sve dok jednom kršćanstvo ne postane potpuno nalik New Age-u. Zakon privlačenja je samo jedno od New Age učenja koje je Sotona uspio plasirati u kršćanstvo i prikazati kao nešto biblijski.

Alice Bailey, učenica Helene Blavatsky i majka New Age religije, još je u prošlom stoljeću izjavila:

„Hijerarhija (New Age) će se ispoljavati kroz masonsko bratstvo, edukaciju (sistem obrazovanja) i crkvu (kršćanstvo).“

I upravo se to danas dešava, a Zakon privlačenja je samo dio plana ispoljavanja New Age religije u kršćanstvo i općenito u svijet.

Izvor: Budnikršćanin.com

Više o New Age religiji:

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.