Ekumena – lažno duhovno jedinstvo 2019.

3901
pregleda
ekumena jedinstvo

Svake godine se održava Molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Ekumenski hod se ove godine održao od 18. do 25. siječnja, po svim gradovima i crkvama koje su članovi Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj (EKOCUH). U Pravoslavnoj crkvi u Zagrebu okupili su se predstavnici Baptističke crkve, Evangeličke crkve te Hrvatske starokatoličke crkve. Više na videu ispod.

Prepoznajte svoje pastore i propovjednike koji vas potajice uvode u molitve za demonskim stolom.

Članice ekumenskog odbora u Hrvatskoj su: Katolička crkva, Srpska Pravoslavna crkva, Evangelička crkva, Reformirana kršćanska crkva, Savez Baptističkih crkava u Hrvatskoj i Evanđeoska pentekostna crkva.

Je li vaša crkva u ekumeni? Vode li vašu crkvu infiltrirani rimokatolički jezuiti koji imaju plan protestantske zajednice vratiti u okrilje Majke – Rimokatoličke crkve iz koje su se izrodile? Razumijete li da svojim davanjem novaca ovim crkvama, sudjelujete i potičete ove lažne ekumenske skupove?

Ako da, što još radite u takvoj crkvi? Zašto dozvoljavate da vas pogrešno vode širokim putem propasti? Zašto dozvoljavate da vas duhovno truju lažnim naucima?

Istinski kršćani u tome ne sudjeluju. Nema jedinstva istinskih kršćana na lažnim temeljima. Isus nas poziva da štujemo Boga u duhu i ISTINI. Ekumenske molitve i sastanci uvelike zanemaruju istinu Božje Riječi.

„Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini“ (Ivan 4,23-24).

Svi nanovorođeni vjernici već jesu JEDNO po Duhu Svetom.

Bježite od idolopoklonstva, ne bludničite s udovima Kristovog tijela, ne izazivajte Boga. U suprotnom, morate spustiti Biblijske kriterije i granicu tolerancije na grijeh, svjetovnost i lažne nauke.

„Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete ZAJEDNIČARI SA ZLODUSIMA. Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. Ili da izazivamo na ljubomor Gospodina? Zar smo jači od njega?“ (1. Korinćanima 10,20-22).

Biblija nas jasno upozorava protiv ekumenizma – miješanja istinskih kršćana s lažnima; istinske Kristove Crkve s otpalim crkvama. Ekumenisti upadaju u opasan grijeh bluda, nastoje spojiti nespojivo i povlače mnoge vjernike u tu demonsku zabludu. Mnogi će predvodnici i vođe odgovarati za ovaj strašni grijeh bludničenja.

„Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato IZAĐITE ispred njih i ODVOJITE SE, govori Gospodin, i nečistoga se NE DOTIČITE — i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući“ (2. Korinćanima 6,14-18).

Bog nas poziva da izađemo iz lažnih crkvi koje uče demonske nauke, a ne da ostajemo.

Izađimo ako ne želimo da nam se uračunaju svi lažni nauci i zlodjela koja čini. Sada morate izabrati u kakvoj crkvi ćete služiti i čime ćete se hraniti. Jer u trenutku vidljivog spajanja, kršćanstvo će se toliko razvodniti i kršćani toliko uspavati i olabaviti da ćete jednostavno skliznuti natrag u Rimokatoličku crkvu. Više vam neće smetati molitve Mariji, svecima, mise, euharistije, čistilište, papinstvo, sakramenti, molitva krunice i ostale lažne prakse. Spajat će vas samo lažna ljubav, ljubav bez istine Božje Riječi.

Molitvena osmina se ove godine održala pod geslom „Teži za samom pravdom“ prema Ponovljenom zakonu 16,20a. No pogledajmo stihove unutar konteksta i o kakvoj se pravdi točno radi:

„Teži za samom pravdom, da bi živio i baštinio zemlju koju ti daje GOSPOD, Bog tvoj. Ne sadi sebi ašere od bilo kakva drveta kod žrtvenika GOSPODA, Boga svojega, što ćeš ga sebi načiniti. I ne podiži sebi stupove [kipove], što Gospod, Bog tvoj, mrzi“ (Ponovljeni zakon 16,20-22).

Radi se o Božjoj pravdi koja se temelji na vršenju Božje volje koja nam je dana u Božjoj Riječi. Nadalje, Bog govori protiv svih rimokatoličkih i pravoslavnih ikona i kipova. Ašere ili Aštarte su bile babilonska poganska ženska božanstva u blizini oltara, zamjena za današnju Mariju.

Ironično, kad se stihovi koje su izvukli sagledaju u cjelini, govore upravo protiv onoga čega su ove ekumenističke crkve pune.

Crkvo Isusa Krista, čuvajte vjeru koja vam je predana jednom zauvijek, ne miješajte se s poganima koji ne poznaju Boga. Ne miješajte se s onima koji slave Boga demonskim naucima i lažnim evanđeljima. Prozivajte ove lažne vođe, umjesto da ih potičete i još im plaćate da vas lažu.

Razumijete li da vas uvode u jednu svjetsku religiju? Prvo spajanje kršćanskih denominacija, a potom i svih religija.

„Napisah vam u poslanici da se NE DRUŽITE S BLUDNICIMA, i to ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s razbojnicima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda morali izaći iz svijeta. No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili IDOLOPOKLONIK, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga UKLONITE OPAKOGA IZMEĐU SEBE SAMIH“ (1. Korinćanima 5,9-13).

Svi vi koji svim srcem ljubite Isusa Krista i slijedite Njegovu riječ, izađite iz lažne ekumenističke crkve i lažnog duhovnog jedinstva. Tražite Boga da vas poveže s iskrenim vjernicima koji ga zazivaju u istini. Za prave vjernike vrhovni autoritet je isključivo Božja Riječ. To se nikad neće promijeniti!

Više na temu ekumene na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.