VIDEO: Rat za izgubljene duše!

1400
pregleda

Isus nas šalje da propovijedamo evanđelje i učinimo druge Njegovim učenicima. Vodimo pravi rat za izgubljene duše.

Biblija kaže: „Ili ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni mužoljubi, ni tati, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To bijahu i neki od vas; ali se OPRASTE, ali se POSVETISTE, ali se OPRAVDASTE u imenu Gospodina Isusa i u Duhu Boga našega“ (1. Korinćanima 6,9-11).

Sve što truje vaš organizam i od čega ne razmišljate trezveno jest grijeh. Cigareta, marihuana, alkohol, pornografija – sve što stvara ovisnost jest grijeh. Sve što vas veže na ropstvo jest grijeh. Sve bez čega ne možete jest idol. Isus je došao osloboditi zarobljene – ne samo za život vječni, već i od robovanja grijehu. Ne možete imati radost spasenja ako nastavljate u grešnoj navici.

„No hvala Bogu: bijaste robovi grijeha, ali ste od srca poslušali uzorak nauka koji vam je predan. I OSLOBOĐENI OD GRIJEHA, postadoste sluge pravednosti. Po ljudsku govorim zbog slabosti tijela vašega; jer kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju — na bezakonje, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti — na posvećenje“ (Rimljanima 6,17-19).

„Sada pak, pošto ste oslobođeni od grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak — život vječni. Jer PLAĆA JE GRIJEHA SMRT, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu“ (Rimljanima 6,22-23).

Kad pozivate ljude na pokajanje i obraćenje, napast će vas da sudite, da ste licemjer, da ste samopravedni. Izrugivat će vas i optuživati da nemate ljubavi.

„Zato ću se i ja nesreći vašoj smijati, podsmjehivat ću se kada strah vam dođe; kada strah vam dođe kao pustošnik, i pogibao vaša prispije poput vihora; kada dođu na vas nevolja i tjeskoba. Tada će me zvati, al’ se neću odazvati; tražit će me, al’ me neće naći. Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali straha GOSPODNJEGA“ (Izreke 1,26-29).

„Zato sad ne budite podrugljivci, da okovi vaši ne postanu jači; jer od Gospodina, GOSPODA Nad Vojskama, čuh i za uništenje određeno svoj zemlji. Priklonite uho i počujte mi glas, posluhnite i počujte mi besjedu“ (Izaija 28,22-23).

„Jer nasilnika više neće biti, i nestat će podrugljivca, i istrijebit će se svi koji snuju bezakonje; koji čovjeka riječju navode na grijeh, i onomu koji sudi na dverima zamku postavljaju, i pravednika u ništavilo prevraćaju“ (Izaija 29,20-21).

„Nevaljao svjedok podruguje se pravdi, i usta opakih gutaju bezakonje. Pripravljene su kazne podrugljivcima i udarci za leđa bezumnička“ (Izreke 19,28-29).

Progonit će vas i mrziti zbog Krista i dijeljenja evanđelja. No, kao što Pavao kaže, potreba nam je propovijedati evanđelje. Jao nama ako ga ne navješćujemo (1. Korinćanima 9,16).

„Jer prȁvo je pred Bogom da nevoljom uzvrati onima koji vas nevoljom pritišću, a vama — nevoljom pritisnutima — spokojem, zajedno s nama, kad se Gospodin Isus objavi s neba sa svojim moćnim anđelima u ognju plamenom i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave snage njegove“ (2. Solunjanima 1,6-9).

„Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! POKAJTE SE I VJERUJTE EVANĐELJU!“ (Marko 1,15).

Mnogi kršćani danas misle da su spašeni jer vjeruju u Krista, idu redovno u crkvu i nastavljaju u grijehu. Pravo biblijsko kršćanstvo podrazumijeva podlaganje svog života pod autoritet Božje Riječi. Morate se pokajati i odvratiti od grijeha. Pogledati na Isusa koji je visio na križu radi vaših grijeha, platio cijenu da bi vama bilo oprošteno. Hodati u vjeri i poslušnosti, po Duhu, a ne u požudama tijela. To je svakodnevna odluka i praksa, život u prisnom odnosu s Kristom, stalno traženje Njega; a ne ritualno štovanje jednom tjedno.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.