VIDEO: Pronađena Noina arka

7460
pregleda
Znanstvenici su ustvrdili da formacija na planini Ararat u sjeveroistočnoj Turskoj ukazuje na nekadašnju Noinu arku.

Noina arka je otkrivena već desetljećima, pa ipak većina ljudi s tome nije upoznata. Ovaj kratki film prikazuje noviju povijest otkrića Arke. Ovo biblijsko otkriće, kao i niz sličnih posljednjih decenija, očiti su pokazatelj Božje želje da nam pomogne u našoj svjesnoj (ili možda nesvjesnoj) potrazi za smislom, ili bolje rečeno, za Bogom.

Prije općeg Potopa svijet je bio ispunjen pokvarenim ljudima, toliko pokvarenima da je Bog odlučio uništiti zemlju.

„I vidje GOSPOD da je velika zloća čovjekova na zemlji, i svaki naum mislī srca njegova vazda je samo zloća.“ /Postanak 6,5

„Pa reče Bog Noi: Dođe kraj svakomu tijelu preda mnom, jer se zemlja po njima napunila nasiljem; i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.“ /Postanak 6,13

Bog je izabrao Nou, pobožnog čovjeka, da sagradi Arku u kojoj će biti spašeni pravednici i životinje. Noa je pozivao ljude na pokajanje i obraćenje tijekom 120 godina, ali samo je osam ljudi prihvatilo Boga i ušlo u Arku.

Kada je kiša počela padati i stigao Božji sud na zemlju, postalo je prekasno za mnoge. Smrt i pustoš su poharali zemlju.

„Šeststote godine Noina života, drugoga mjeseca, sedamnaestoga dana u mjesecu — u taj dan rastvoriše se svi izvori velikoga bezdana i otvoriše se okna nebeska. I padaše dažd na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći.“ /Postanak 7,11-12

„Tako zbrisa svako živo biće koje bijaše na površju zemaljskome, od čovjeka do stoke te gmazova i ptica nebeskih. I bijahu zbrisani sa zemlje te osta samo Noa i oni koji s njim bijahu u korablji.“ /Postanak 7,23

Nakon Potopa, Bog je dao obećanje da više nikada neće uništiti zemlju potopom. Duga je Božji znak i spomen saveza da više neće poslati takvu osudu na zemlju.

„I bit će ovako: kad oblak na zemlju navučem i lȗk se u oblaku pokaže, spomenut ću se tad saveza svojega što je između mene i vas i svakoga živog stvora u svakome tijelu; i neće više biti potopnih voda da unište ijedno tijelo.“ /Postanak 9,14-15

Biblija nam kaže gdje se Arka usidrila…

„Tada korablja — sedmoga mjeseca, sedamnaestoga dana u mjesecu — počinu na gorju Ararata.“ /Postanak 8,4

Planina Ararat nalazi se na području jugozapadne Azije, točnije području današnje istočne Turske, Armenije i Irana. Upravo na toj planini nalaze se obrisi broda koji jasno ukazuju da je to Noina arka. Današnji arheolozi i geografi otkrili su mnoštvo dokaza koji potvrđuju ovu priču.

„Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, pobojavši se, sagradi korablju na spasenje doma svojega. Time osudi svijet i postade baštinikom pravednosti po vjeri.“ /Hebrejima 11,7

„A kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Jer kao što su u danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kad Noa uđe u korablju, a da nisu ništa ni znali dok nije došao potop i odnio sve, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.“ /Matej 24,37-39

„Ako Bog i staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva osmoga — Nou, propovjednika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožnika… znade Gospodin pobožne iz kušnji izbavljati, a nepravedne čuvati za dan suda da budu kažnjeni.“ /2. Petrova 2,5.9

„Znajte ponajprije ovo: u posljednje će dane doći podrugljivci koji će hoditi po svojim vlastitim požudama i govoriti: ‘Gdje je obećanje njegova dolaska? Jer otkad Oci usnuše, sve ostaje tako kako je bilo od početka stvorenja.’ Ta oni hotimice zaboravljaju ovo: nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, riječju Božjom. Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi.“ /2. Petrova 3,7

Na isti način kao u Noino doba, Bog nas danas poziva na pokajanje i spasenje po Isusu Kristu, što je istovjetno ulasku u Arku. Isus Krist je naša „arka“ spasenja – On je „vrata“ kroz koja moramo ući da bismo se spasili od vječnoga suda. /Ivan 10,9

 

Više na vezane teme na tagu: NOA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.