Uzeće prije Velikih nevolja – Sotonino tajno oružje

2803
pregleda
Uzeće nevolje

Kada će se dogoditi Uzeće vjernika? Prije ili poslije Velikih nevolja? Postoje li dokazi koji podupiru nauk o Uzeću pravednika prije Velikih nevolja?

Obećanje Isusovog drugog dolaska najavljuje se već 2.000 godina. Osnažuje progonjene i tješi usamljene i one slomljenih srca. Isus želi da Njegov narod bude spreman kada dođe. Upozorava nas da bdijemo i budemo pripravni, stoga nam je dao znakove po kojima ćemo prepoznati Njegov dolazak.

Kada se Isus vrati, konačna bitka će biti zadobivena. Svačiji slučaj će biti zauvijek zaključen. Stoga, Sotona nastoji uspavati ljude da ne budu spremni. Jedna od Sotoninih najuspješnijih laži je da će za ljude postojati druga šansa nakon Kristovog drugog dolaska. Ovo popularno vjerovanje naziva se Uzeće, a uči da će Krist potajice doći i uzeti sa zemlje one koji su Njegovi. Uči da nakon uzeća pravednika slijedi sedam godina Velikih nevolja na zemlji tijekom kojih će vladati Antikrist. To je vrlo opasno vjerovanje. Ne samo da se ne nalazi u Pismu, nego vodi ljude ka tome da pretpostave kako imaju dovoljno vremena da prihvate spasenje.

Umjesto da iskreno preispitaju svoja srca i pokaju se za sve grijehe, ljudi koji vjeruju u Uzeće imaju lažni osjećaj sigurnosti, vjerujući da ako ne budu uzeti sa zemlje kad Krist dođe, imat će drugu šansu za pokajanje kasnije za vrijeme Velikih nevolja.

Biblija nedvosmisleno tvrdi:

„Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje.“ /Rimljanima 3,23

Bog je već svima milostivo dao drugu priliku da izaberu kome će služiti. Ta prilika završava kad se Krist pojavi u oblacima nebeskim.

„Tko je nepravedan, neka i dalje čini nepravdu; i tko je okaljan, neka se i dalje kalja; i tko je pravedan, neka i dalje čini pravdu; i tko je svet, neka se i dalje posvećuje. I evo, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom, da svakomu platim kakvo mu je djelo.“ /Otkrivenje 22,11-12

Nema treće šanse nakon Kristovog dolaska ni za koga. Ideja o tajnom uzeću temelji se na nekoliko biblijskih stihova izvađenih iz konteksta.

„Tada će dvojica biti u polju: jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji čas Gospodin vaš dolazi.“ /Matej 24,40-42

Ovi stihovi se ne mogu tumačiti kao dokaz za Uzeće prije velikih nevolja. To je ilustracija o dvije klase ljudi na kraju vremena: oni koji su spašeni i oni koji su izgubljeni. Isus je usporedio to s vremenom prije Noinog potopa kada je svatko mogao odlučiti želi li biti spašen ili ne želi.

„A kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Jer kao što su u danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kad Noa uđe u korablju, a da nisu ništa ni znali dok nije došao potop i odnio sve, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.“ /Matej 24,37-39

Isus je povukao paralelu između Noinog doba i kraja svijeta. U Noino doba, oni koji su izabrali biti poslušni Bogu bili su spašeni u arci. Oni koji su odbili poslušnost, ostavljeni su vani. Ljudi izvan arke nisu dobili drugu šansu za pokajanje. Milost za njih je završila i bili su uništeni.

Ne postoji druga i treća šansa ni za koga nakon Kristova dolaska, niti postoji čistilište. Jedina šansa za pokajanje vam je ovaj život. Isus je jasno učio da neće biti odvajanja pravednih od opakih prije kraja svijeta.

„Pustite nek oboje raste do žetve. A u vrijeme žetve reći ću žeteocima: Saberite najprije kukolj i svežite ga u snopove, da ga spalim, a pšenicu skupite u žitnicu moju.“ /Matej 13,30

„A njiva je svijet; a dobro sjeme, to su sinovi kraljevstva; a kukolj su sinovi Zloga. Neprijatelj pak koji ga posija jest đavao; a žetva je svršetak svijeta; a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabire i ognjem spaljuje, tako će biti na svršetku ovog svijeta. Sin Čovječji poslat će svoje anđele, i oni će sabrati iz njegova kraljevstva sve sablazni i sve koji čine bezakonje i baciti ih u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati kao sunce u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši da čuje, neka čuje!“ /Matej 13,38-43

Sam Isus je dao redoslijed događaja da će pravednici i nevjernici ostati zajedno do kraja svijeta.

Uzeće prije Velikih nevolja pogrešno uči da će prije kraja svijeta pravednici biti izuzeti. Isus je znao da će Njegovi vjerni sljedbenici biti na svijetu do samoga kraja. Zato Njegove posljednje riječi prije uznesenja glase:

„I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.“ /Matej 28,20

Nauk o tajnom uzeću uči da će se tek nakon što se pravednici izuzmu sa svijeta pojaviti Antikrist. To potpuno proturječi Bibliji. Biblija jasno uči da će se Isus vratiti po svoje tek nakon što se otkrije Antikrist.

„Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpad i otkrije se Čovjek grijeha, Sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako te i u hram Božji kao Bog sjedne praveći se da je Bog…

I tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin zatrti dahom usta svojih i uništiti pojavkom dolaska svojega; njega, čiji je dolazak po djelovanju Sotone sa svom silom i znacima i lažnim čudesima.“ /2. Solunjanima 2,3-4.8-9

Otkrivenje sadrži dragocjeno obećanje za vjerne i pravedne koji ostaju na zemlji do samoga kraja.

„Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa iskušenja koji ima doći na sav svijet da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Evo, dolazim ubrzo. Drži što imaš, da ti nitko ne uzme vijenca.“ /Otkrivenje 3,10-11

Ovaj se tekst koristi za podršku ideje o tajnom uzeću, ali je ustvari snažna potvrda o Njegovoj prisutnosti sa svojim narodom do kraja.

Večer prije nego što je Isus bio razapet, molio je za svakoga tko će vjerovati u Njega do kraja vremena.

„A sada idem k tebi; i ovo govorim u svijetu da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja sam njima dao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš oda zla.“ /Ivan 17,13-15

Ova snažna obećanja su upravo dana zato što vjernici neće biti uzeti prije kraja svijeta.

Nitko ne smije odgađati pokajanje i poslušnost Bogu za neko buduće vrijeme, jer to vrijeme nikad neće doći. Sada je vrijeme. Sada je dan spasenja. Nema druge ni treće šanse nakon Kristovog dolaska.

Drugi dolazak je kraj života kakvog poznajemo na Zemlji. Slijedi vječna propast za one koji su odbacili Spasitelja, te vječni život za sve koji su ga prihvatili.

„Jer on govori: U vrijeme prihvatljivo uslišah te i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme pogodno! Evo, sad je dan spasenja!“ /2. Korinćanima 6,2

Danas izaberite kome ćete služiti: lažnim bogovima ili istinskom Bogu, jedinom Spasitelju, Isusu Kristu.

Zapamtite, svaka pogrešna teologija vas drži uspavane, a ne pripremljene na ono što dolazi.

Više na temu ovog pogrešnog nauka detaljno je objašnjeno u dokumentarcu na linku: https://biblijaiznanost.net/kritika-uzeca-prije-velikih-nevolja/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.