Upad katolika i ometanje evangelizacije

2316
pregleda

Religija, euharistija, crkva sagrađena na Stijeni, bezgrešna i uznesena Marija samo su neka su od pitanja s kojima se često susrećemo. U nastavku pogledajte upad uznemirenog katolika prilikom evangelizacije i odgovore na sva njegova pitanja.

MOLITE ZA RADNIKE!

Potreba za Božjom Riječju je ogromna. Molite za radnike na evangelizacijskom polju.

„Tada reče svojim učenicima: ‘Doista, žetva je velika, a radnika je malo. Zamolite dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ /Matej 9,37-38

Bog koristi neznatne i slabe, one koji ga ljube svim svojim srcem. Bog traži ponizne, skromne, jednostavne, a ne školovane i naučene „copy-paste“ teologe. Evanđelje je jednostavno.

„Otvaranje riječi tvojih prosvjetljuje, daje razbor priprostima.“ /Psalam 119,130

„A kad vidješe Petrovu i Ivanovu smionost i saznaše da su neobrazovani i priprosti ljudi, čuđahu se. I prepoznaše ih da su bili s Isusom.“ /Djela 4,13

OBRATITE SE OD LAŽNE RELIGIJE I IDOLA!

Koji je naš najveći problem zemlje? To nije koronavirus ili gospodarska kriza; naše srce je problem. Ljudsko srce je pokvareno, iz njega izvire samo zlo. Naše srce je puno lažne religioznosti i idola koje slijedimo, a nije Isus Krist. Idoliziramo sami sebe i druge, a Bog je tako daleko u našim životima. Toliko smo okupirani sobom, zato nam se sve zlo događa: pošasti, potresi, neracionalni strahovi, stroge kontrole, represije. Zaboravili smo na Boga, svoga iskupitelja i izbavitelja od grijeha da bismo zadobili život vječni. Provodimo stroge mjere zaštite od koronavirusa, a nemamo Božju zaštitu. Nikakva maska, ni rukavice, ni dezinfekcija vas ne mogu spasiti od sigurne smrti. Smrt vas možda čeka iza ugla, sa ili bez virusa. Samo Isus Krist spašava!

„Danas dakle spoznaj i pohrani u srce svoje da je on, Gospod, Bog, gore na nebu i dolje na zemlji; drugoga nema.“ /Ponovljeni zakon 4,39

UPAD KATOLIKA I OMETANJE EVANGELIZACIJE

Prolaznik katoličke vjeroispovijesti: „Koga ti predstavljaš? Koga ti propagiraš?“

Predstavljamo Isusa Krista, Njegovi smo poslanici i ambasadori. Bog je taj koji nas šalje da vas pozivamo u vječno kraljevstvo. Vremena je malo. Za neke od vas je ovo možda zadnji poziv.

Ne predstavljamo nikakvu denominaciju, organizaciju, čovjeka; već živoga Boga. Bog se ne da okovati u crkvene zidine i instituciju. Bog ne prebiva u ljudskim građevinama, već u svima onima koji su prihvatili Njegovog Sina. Mi vjernici smo živi hram Njegovoga Duha.

„Kristovi smo dakle poslanici; kako vas Bog po nama zaklinje, mi vas umjesto Krista molimo: pomirite se s Bogom!“ /2. Korinćanima 5,20

Drugo pitanje: „Kad si zadnji puta jeo Kristovo tijelo?“

Na ovo pitanje bismo mogli odgovoriti protupitanjem: „Kad si ti zadnji put pio Kristovu krv?“ Budući da svi znamo da su misna žrtvovanja beskrvna, i da obični katolici, laici, jedu samo tijelo (hostiju), ali ne piju krv (vino). Baštine li oni vječni život? Ne, ali ne zato što ne piju Kristovu krv, nego zato što uopće ne razumiju značenje Kristovih riječi.

„Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Jer tijelo je moje uistinu jelo i krv je moja uistinu piće. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu.“ /Ivan 6,53-56

Isus Krist nije euharistija. Svaki dan morate „jesti“ Krista i „piti“ Njegovu krv. Što to znači?

Odgovor je jednostavan: „DUH JE ONAJ KOJI OŽIVLJAVA, TIJELO NE KORISTI NIŠTA. RIJEČI KOJE VAM JA GOVORIM DUH SU I ŽIVOT SU.“ /Ivan 6,63

Doslovna pretvorba Krista na misama je velika duhovna zabluda. Krist nije u hostiji. Kruh se ne pretvara u Kristovo tijelo, niti se vino pretvara u Kristovu krv. Ne jedemo doslovno Kristovo tijelo i ne pijemo doslovno Kristovu krv. Kristovo Tijelo su nanovorođeni vjernici.

„Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.“ /1. Ivanova 1,7

Krist nije u komadiću smjese brašna i vode. Krist prebiva u svima nama koji smo istinski povjerovali. Krist prebiva u našim srcima po svome Duhu. Isus je lomio doslovan kruh i dijelio ga s učenicima. Taj kruh je mana s neba, On sâm koji je podijeljen za nas, i svi se istinski vjernici od Njega hranimo i pijemo.

Misna žrtvovanja su beskrvne žrtve, a bez prolijevanja krvi nema oproštenja grijeha. Krista se ne treba iznova žrtvovati jer se već prinio kao žrtva za naše grijehe prije 2.000 godina jednom zauvijek. Kristova žrtva se ne treba ponovno prinositi; Kristova žrtva se treba primiti po vjeri.

Euharistija vam ne pomaže ništa ako nemate živoga Krista u sebi.

Više na ovu temu možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/idolopoklonstvo-euharistije-i-blagdan-tijelovo/.

Sljedeće pitanje glasi: „Nije li Isus Krist ustanovio crkvu?“

Da, Isus Krist je ustanovio svoju crkvu, a to nije Rimokatolička crkva s papom na čelu. To nije crkva sagrađena na Petru, čovjeku, već na Njemu kao kamenu temeljcu. Krist je naša Stijena, ugaoni kamen. Kristova Crkva su svi nanovorođeni vjernici, oni koji su prihvatili Njegovu žrtvu, predali mu svoje živote i sada slijede Njega. Ne instituciju, denominaciju, papu, svećenike, pastore, teologiju, religiju; već živoga Isusa Krista. Upute kako ga slijediti dao nam je u svojoj Riječi koja je dostatna i autoritativna za svakoga tko ga iskreno traži i želi slijediti.

„Tako dakle više niste tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji, NADOGRAĐENI na temelju apostolā i prorokā, a ugaonik je sam Isus Krist. U NJEMU JE SVA GRAĐEVINA sastavljena i raste u HRAM SVET u Gospodinu, u njemu ste i vi sazidani za prebivalište Božje u duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Nije Krist u građevini, već je građevina u Kristu. Vjernici su ta građevina. Hram Duha Svetoga.

Još jedna pogrešna konstatacija: „Marija je suspasiteljica, uznesena dušom i tijelom na nebo. Što ti misliš da bi Bog došao i utjelovio se u nekome tko nije dostojan nositi Njega samog? Ja jako dobro poznajem Božju Riječ.“

Ne! Marija nije uznesena dušom i tijelom na nebo. Nije Marija ta koja sjedi s desna Bogu Ocu na nebu s malom bebom Isusom u naručju; već proslavljeni Isus Krist. Marija čeka uskrsnuće i proslavljeno tijelo tek kada se Krist vrati po sve nas koji ga ljubimo.

Da, Bog bi se utjelovio u nekome tko nije dostojan. Marija je bila izabrana jer je bila ponizna i skromna Božja službenica, našla je milost kod Boga. Bog nije trebao bezgrešnu Mariju da bi ona začela po Duhu Svetome. Tom logikom je i njezina majka trebala biti bezgrešna, i majka njezine majke, i tako unedogled. Marija nije morala biti bezgrešna da bi se Isus utjelovio, jer nasljeđujemo grešnu narav po Adamu, muškarcu, a ne po ženi. Krist je jedini bezgrešan, a ne Marija. Marija je jednako trebala Spasitelja za njene grijehe kao što ga treba svatko od nas.

Znanje i razumijevanje Božje Riječi nije isto. Možemo znati cijelu Bibliju napamet, ali koliko toga nam je zaista otkriveno po Duhu da razumijemo ono što znamo? I Đavao jako dobro poznaje Božju Riječ i služi se Božjom Riječju za opravdanje svojih laži. I samoga Isusa je kušao služeći se Božjom Riječju. Jedno je upotrebljavati Božju Riječ, a drugo je zloupotrebljavati Božju Riječ.

Kako je žalosno gledati ljude koji su toliko sigurni da su na strani Isusa, kad zapravo rade protiv Njega i uopće ne razumiju Njegove riječi.

OD BOGA NE MOŽEMO NIŠTA SAKRITI!

Naša generacija je bezbožna i zla. Naši grijesi nas osuđuju na propast. Možda svoju nepravednost i grešnost možemo sakriti od drugih, ali od Boga ne možemo. Bog sve vidi i poznaje naume, namisli i motive naših srdaca. Sve što smo mislili i činili kroz život zapisano je u Božjoj arhivi i jednoga dana ćemo položiti račun. Dug kojeg moramo podmiriti. To će biti vječna optužnica i presuda protiv nas. Pred Bogom smo posve ogoljeni, grešni i osuđeni. Čovjek nema što dati u zamjenu za svoju dušu. Zato nam i treba Izbavitelj, Isus Krist.

TRAŽITE GA DOK SE JOŠ MOŽE NAĆI!

Smrtonosna bolest nije koronavirus, nego grijeh. Naša zemlja treba evanđelje Isusa Krista, a ne bajke da će sve biti dobro nakon ove pandemije. Ništa neće biti dobro. Najgore tek slijedi.

Božja Riječ nam je dana da možemo vjerovati i shvatiti da smo u velikoj potrebi za spasenjem.

BEZBRIŽNI NAROD I POLICIJSKO UPOZORENJE

Narod izgleda nekako bezbrižan i opušten nakon što su popustile mjere zaštite od koronavirusa i život se vratio u normalu. Svijet ni ne sluti što nas čeka. Ovo je bilo tek upozorenje. Bog nas upozorava i poziva da je krajnje vrijeme da mu se vratimo. Sada i ovdje je čistilište, a ne nakon naše smrti. Sada je dan spasenja, a ne sutra. Sutra za vas možda ne postoji.

P. S. Policija baš ne da mira. 😀 Molite za njih da budu tolerantni prema naviještanju Božje Riječi. Neka shvate da smo u njihovoj službi i da im pomažemo kako bi imali manje posla. Jer kad osoba dođe Kristu, sve i da je bila najveći kriminalac, u Kristu je nova osoba i čini dobra djela.

Više evangelizacije nađite na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.