Tuča – Božji sud i znak posljednjih vremena

3680
pregleda

Iz sljedećih stihova možemo jasno vidjeti da tuča nikad nije bila slučajna vremenska nepogoda. Svaki puta je Bog taj koji pušta tuču i ima potpunu kontrolu nad njom. Bog pušta tuču s namjerom uništenja, od usjeva, životinja do ljudi. Tuča može biti upozorenje ili konačna osuda.

„Evo, sutra u ovo doba podaždit ću tučom veoma teškom, kakve nije bilo u Egiptu od dana osnutka njegova sve dosad.“ /Izlazak 9,18

„I Mojsije ispruži svoj štap prema nebu, a GOSPOD pusti grom i tuču, i oganj se sruči na zemlju; i GOSPOD podaždi tučom po svoj zemlji egipatskoj. Tako je padala tuča veoma teška, a usred tuče oganj sijevao, takva tuča kakve nije bilo u svoj zemlji egipatskoj otkako je naroda.“ /Izlazak 9,23-24

Faraon je bio svjestan da je tuča Božja osuda nad nepokajanim i opakim narodom.

„I tuča uništi po svoj zemlji egipatskoj sve što bijaše na polju, i ljude i životinje; tuča uništi i sve bilje poljsko, a sva stabla poljska polomi. Samo u zemlji gošenskoj, gdje bijahu sinovi Izraelovi, nije bilo tuče. Tada faraon pošalje pa dozove Mojsija i Arona i reče im: ‘Ovaj sam put zgriješio; GOSPOD je pravedan, a ja i moj puk opaki smo.“ /Izlazak 9,25-27

„I dogodi se, dok su bježali [neprijatelji] pred Izraelom, a bijahu oni na bethoronskoj padini, da je GOSPOD na njih s neba bacao veliko kamenje sve do Azeke te su ginuli; više je bilo onih koji su poginuli od kamene tuče nego onih koje su mačem pobili sinovi Izraelovi.“ /Jošua 10,11

„Jesi li ulazio u spremišta snijega ili si spremišta tuče vidio, što ih pričuvah za vrijeme nevolje, za dane boja i rata?“ /Job 38,22-23

„I zagrmje GOSPOD s nebesa, i Svevišnji glas svoj pusti, tuču i ugljevlje ognjeno.“ /Psalam 18,13

„Predade tuči i stoku njihovu, i stada njihova munjama. Obori na njih svu žestinu gnjeva svojega, bijes i srdžbu i nevolju, šaljući na njih anđele zle.“ /Psalam 78,48,49

„On reče i dođoše rojevi svakojakih kukaca i uši po svim njihovim krajevima. Dade im tuču umjesto kiše i razbuktjeli oganj u zemlji njihovoj. On udari trsje njihovo i njihove smokve, i polomi stabla po njihovim krajevima.“ /Psalam 105,31-33

„Baca led svoj kao komadiće, tko će opstati pred njegovom studeni? Riječ svoju posla, i otopi ih; zapuhnu vjetrom svojim, i vode otekoše.“ /Psalam 147,17-18

Vrijeme je u apsolutnoj Božjoj kontroli. Oganj, tuča, snijeg, magla, olujni vjetar dolaze na Božju riječ!

„Hvalite GOSPODA sa zemlje, nemani morske i svi bezdani! Ognju i tučo, sniježe i maglo, olujni vjetre što izvršavaš riječ njegovu!“ /Psalam 148,7-8

„Gle, Gospodin ima jednog koji je jak i silan; kao pljusak s tučom, kao razorna oluja, kao potop silnih preplavljujućih voda rukom će ih na zemlju baciti.“ /Izaija 28,2

„I uzet ću pravdu za mjeru, a pravednost za visak; i tuča će pomesti utočište laži, a vode će preplaviti skrovište.“ /Izaija 28,17

„Jer, budući da obmanjuju moj puk govoreći: ‘Mir’ — a mira nema, i jedan gradi zid, a drugi ga, eno, premazuju krečom, reci onima koji premazuju krečom da će pasti. Doći će dažd potopni i ti ćeš, tučo, pasti, i olujni će se vihor stuštiti.“ /Ezekiel 13,10-11

„Zato ovako veli Gospodin GOSPOD: ‘U svojoj jarosti stuštit ću i olujni vihor, a u gnjevu mojemu doći će dažd potopni i u jarosti tuča razorna — na uništenje.“ /Ezekiel 13,13

„Sudit ću mu kugom i krvlju; i podaždit ću na nj i na čete njegove i na mnoge puke koji su s njim kišom potopnom i tučom, ognjem i sumporom. Tako ću se uzveličati i posvetiti i objaviti se očima mnogih naroda. Tada će spoznati da sam ja GOSPOD.“ /Ezekiel 38,22-23

„Udario sam vas s paleži, snijeću i tučom u svemu trudu vaših ruku, no niste se meni vratili, govori GOSPODIN.“ /Hagaj 2,17

„I prvi anđeo zatrubi; i nastadoše tuča i oganj pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina stabala izgorje i sva zelena trava izgorje.“ /Otkrivenje 8,7

„I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu; i nastadoše munje i zvukovi i gromovi i potres i tuča golema.“ /Otkrivenje 11,19

tuča

Tuča će biti sve gora i teža. Zamislite tuču koja će padati s neba teška oko 30-60 kg. To je hebrejska mjerna jedinica za talent. Proročanstvo koje se tek treba ispuniti.

„I tuča golema, teška poput talenta, spusti se s neba na ljude. I ljudi su pohulili na Boga zbog pošasti tuče, jer pošast njezina bijaše veoma velika.“ /Otkrivenje 16,21

tuča

Bog nas još uvijek upozorava i poziva na pokajanje u svojoj velikoj ljubavi, milosti i strpljivosti. Ne otvrdnjujmo svoja srca na Božji poziv. Povjerujmo evanđelje. Jer dolazi dan Božjeg gnjeva, velik i strašan, kada će Bog suditi svako tijelo.

Više o zemljinim poremećajima u članku: Ispunjenje proročanstva: Poremećaji na Zemlji.

Općenito o vremenskim nepogodama možete naći pod kategorijom Meteorologija.

Za svakodnevne ekstremne vremenske uvjete u Europi možete se uvjeriti na stranici Severe Weather Europe, ili u svijetu Severe World Weather.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.