Cijena odbačenosti za Krista

3438
pregleda

Ako ste Kristovi, svi će vas se odreći, vaši prijatelji, rodbina, suradnici. Ali ako je Isus vaš prijatelj, nebitno tko vam je neprijatelj. Isus nam je rekao da će nas cijeli svijet odbaciti i mrziti zbog istine i Duha koji je u nama. Ako želimo ustrajati do kraja i radikalno naviještati evanđelje, postoji cijena koju moramo platiti.

„Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi mrziti zbog imena mojega. I mnogi će se tada sablazniti, i jedni će druge izdavati, i mrziti jedni druge. I ustat će mnogi lažni proroci, i zavesti mnoge. I zato što će se bezakonje umnožiti, ohladnjet će ljubav mnogih. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Matej 24,9-13

Isus je donio mač koji najoštrije razdvaja istinu od laži, prave kršćane od lažnih, vjernike od nevjernika.

„Svakog dakle koji prizna mene pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A tko god zaniječe mene pred ljudima, zanijekat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne pomišljajte da sam došao donijeti mir na zemlju: nisam došao donijeti mir, nego mač.“ /Matej 10,32-34

Bolje imati Boga za prijatelja, nego tisuću lažnih prijatelja u ovom životu, a da je Bog protiv vas za čitavu vječnost. Ne podilazite nikome u lažima, krivovjerjima i grijehu. Budite hrabri i smjeli u borbi za vjeru koja nam je predana jednom zauvijek.

„Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, tako da… stojite u jednome duhu, jednodušno se ZAJEDNIČKI BORITE ZA VJERU EVANĐELJA i ni u čemu ne strahujete od protivnikā. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga.“ /Filipljanima 1,27-28

„Ljubljeni, dok sam sa svom brižljivošću nastojao pisati vam o zajedničkome spasenju, imao sam potrebu napisati vam kako bih vas potaknuo da se BORITE ZA VJERU KOJA JE JEDNOM ZAUVIJEK PREDANA SVETIMA. Jer ušuljali su se neki ljudi koji su već odavna predbilježeni za tu osudu, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razvratnost.“ /Judina 1,3-4

ŽESTOKA DUHOVNA BORBA ZA EVANĐELJE

Dok smo svjedočili na trgu u Zagrebu, mnogi mladi su bili pijani, jadni i izgubljeni u svojim ispraznostima. Imali smo nekoliko agresivnih ispada od pijanih i demoniziranih ljudi. Molite za njih i za našeg propovjednika, braću koji su na prvim crtama bojišnice, koji svakodnevno doživljavaju napade zbog dijeljenja istine u Isusu Kristu.

„GOSPOD je moje svjetlo i spasenje moje, koga da se bojim? GOSPOD je bedem života mojega, pred kime da strepim? Kad zlotvori navališe na me da mi tijelo žderu, moji protivnici i neprijatelji moji, posrnuše oni i padoše.“ /Psalam 27,1-2

„Zato sad opaši bokove svoje, pa ustani i govori im sve što ću ti ja zapovjediti. Ne strahuj od lica njihova da te ne bih ja prestrašio pred njima. Jer ja te, evo, postavljam danas kao grad utvrđeni i kao stup željezni i kao zidine mjedene protiv sve zemlje: protiv kraljeva Judinih, protiv knezova njegovih, protiv svećenika njegovih i protiv puka ove zemlje. I oni će se boriti protiv tebe, ali te neće nadvladati, jer ja sam s tobom’, izjavljuje GOSPOD, ‘da te izbavim.’“ /Jeremija 1,17-19

Alkohol je gadna stvar što čini od čovjeka. Mijenja narav i potiskuje savjest; doslovno mijenja način na koji mozak funkcionira. Alkoholizam je dobro potamanio našu naciju. U Hrvatskoj ima 250 tisuća registriranih alkoholičara. A i to je Božji sud nad ovom propalom, bezbožnom i idolopokloničkom zemljom. Kad ne želite na svjetlo, Bog vas preda u još veću tamu.

Alkoholizam je moderna pošast među mladima.

Statistika kaže da mladi počinju piti već s 11 godina, a 20 posto djece svaki tjedan pije alkohol. Mladi ljudi se uglavnom opijaju i drogiraju, uništavaju se i dangube bez ikakve perspektive i nade. Zato što ne poznaju istinu i vječni život.

„Vino je podrugljivac, žestoko piće bukač; i tko god se njemu odaje, neće biti mudar.“ /Izreke 20,1

„Komu ‘Jao’? Komu ‘Joj’? Komu svađe? Komu jadikovka? Komu rane nizašto? Komu crvenilo očiju? Onima koji dokasna sjede kod vina, koji su došli kušati vino smiješano. Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad se cakli u čaši, kad otječe glatko; na kraju ujeda kao zmija i ugriza kao ljutica.“ /Izreke 23,29-32

„Jao onima koji jutrom podrane idući za žestokim pićem, zadržavši se do noći vinom raspaljeni. Na njihovim su gozbama i harfe i citare, bubnjevi i frule i vino; a za djelo Gospodnje ne mare i ne obaziru se na djelo ruku njegovih. Stoga će puk moj otići u progonstvo — jer nema spoznaje; i njegovi će časni ljudi gladovati, a njegovo mnoštvo od žeđi izgarati.“ /Izaija 5,11-13

„Jao onima koji su jaki u ispijanju vina i junaci u miješanju žestokih pića.“ /Izaija 5,22

„Probudite se, pijanice, i plačite; i kukajte, sve vinopije, zbog mošta što vam je iz usta otet… Opustošeno je polje, zemlja tuguje, jer je žito opustošeno, vino presahnulo, ulje iščeznulo.“ /Joel 1,5.10

„A usto, budući da se vinom iznevjerio, taj je čovjek ohol i ne ostaje kod kuće. On dušu svoju širi kao Šeol i on je kao smrt. I ne može se nasititi, nego sabire k sebi sve narode i skuplja k sebi sve puke.“ /Habakuk 2,5

„Jao onomu koji bližnjemu daje piti, nutkajuć’ ga svojom mješinom i opijajući ga, da bi gledao njegovu golotinju! Nasitit ćeš se srama, a ne slave. Pij i ti, i pokaži da si neobrezan! Čaša u desnici Gospodnjoj okrenut će se k tebi, i sramota će prekriti slavu tvoju.“ /Habakuk 2,15-16

Ljudi su robovi demona. Bog vas želi spasiti iz vašeg demoniziranog stanja.

Demoni u ljudima ne mogu podnijeti istinu evanđelja. Žeste se, bune, gnjeve. Najradije bi nas rastrgali, ali ne mogu nam ništa jer stojimo u Isusovom autoritetu. Znaju da imaju malo vremena i žele što više ljudi povući sa sobom u brzu propast.

„Zbog toga se veselite, nebesa i vi koji u njima prebivate! Jao vama, stanovnici zemlje i mora, jer đavao siđe k vama s gnjevom velikim znajući da vremena malo ima!“ /Otkrivenje 12,12

P. S. Čovjek koji nam je prijetio ima ironično napisano na majici: I’m lost. /Izgubljen sam. Svjestan svoje izgubljenosti i predan izgubljenosti. Neka se Bog smiluje nad njegovom dušom.

MOŽEMO LI VJEROVATI BIBLIJI?

Ljudi su nam više puta konstatirali kako je Biblija samo knjiga pisana od ljudi, a ne nadahnuta Božja Riječ. I to oni koji se smatraju vjernicima, tradicionalni katolici. Ljudi jednostavno ne vjeruju da je Biblija riječ od samoga Boga. Smatraju da je iskrivljena, pogrešiva, mijenjana.

Dakle, možemo li vjerovati Bibliji? Možemo li vjerovati da je Božja Riječ danas kompletirana i očuvana?

„Riječi Gospodinove su riječi čiste; kao srebro u zemljanoj peći pretopljeno, sedam puta pročišćeno. Ti ćeš ih čuvati, Gospodine; ti ćeš ih OČUVATI od ovoga naraštaja zauvijek.“ /Psalam 12,6-7

Srebro kad se tali i pročišćava na vatri, otpadnu sve greške, mrlje, smeće, sve što nije srebro. Tako je čista Božja Riječ. Sedam puta pročišćena. Broj sedam znači savršenstvo, znači savršeno očuvana. Možemo imati potpuno pouzdanje da je Bog očuvao svoju Riječ od naraštaja do naraštaja, sve do danas. Kao što je Božjim Duhom pisana, tako je i očuvana. Nije kontaminirana ni korumpirana.

„Svaka riječ Božja je ČISTA; on je štit onima koji se uzdaju u njega.“ /Izreke 30,5

„Svako je Pismo od Boga NADAHNUTO i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo.“ /2. Timoteju 3,16-17

Čitava Božja Riječ, od Postanka do Otkrivenja, korisna je za nauk, ukor, opomenu, odgoj u pravednosti – sa ciljem da Božje dijete bude potpuno i spremno za dobra djela, kao plod istinskog vjernika.

„Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno, jer nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi.“ /2. Petrova 1,20-21

Biblija nije samo knjiga napisana od ljudi, kao Harry Potter ili Gospodar prstenova, ili fikcija Marvelovih junaka. Biblija je stvarna činjenica o stvarnom Bogu i stvarnim ljudima. Stvarna prošlost, sadašnjost, budućnost, i ono najvažnije stvarna vječnost.

Biblija je knjiga nad knjigama. Nije došla ljudskom voljom ili maštom, već od samoga Boga da bi mogao komunicirati s nama i prenijeti nam poruku.

„Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove.“ /Hebrejima 1,1-2

Bog nas nije ostavio u neznanju da ga ne možemo upoznati. Ostavio nam je svoju Riječ kroz koju nam govori po svome Duhu. Kako je pisana i kompletirana, tako se tumači. Biblija je puna proročanstava, od kojih su se mnoga ispunila, a neka se tek imaju ispuniti, što je čvrsti dokaz da nije pisana ljudskom voljom. Ako se ispune proročke riječi, onda to proroštvo mora biti istinito.

„Zaista, kažem vam, neće proći taj naraštaj dok se sve to ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći.“ /Matej 24,34-35

Ovaj narod je gladan Božje Riječi, ali ne vjeruje. Zašto? Zato što nema propovjednika koji će smjelo ustati za Boga. Ljudi ne mogu čuti zdravu Božju Riječ, a vjera dolazi od slušanja Božje Riječi. Molite za radnike.

„Doista, žetva je velika, a radnika je malo. Zamolite dakle Gospodara žetve da šalje radnike u žetvu svoju.“ /Luka 10,2

„Jer: Svaki koji zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Kako dakle da zazovu onoga u koga ne uzvjerovaše? A kako da vjeruju u onoga za koga nisu čuli? A kako da čuju bez propovjednika? A kako da propovijedaju ako nisu poslani? Kao što je pisano: Kako su krasne noge onih koji evanđeljem navješćuju mir, onih koji evanđeljem navješćuju dobro!“ /Rimljanima 10,13-15

„Jer Izaija kaže: Gospodine, tko povjerova našoj poruci? Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj.“ /Rimljanima 10,16-17

Više na slične teme na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.