Što je Dan Svih svetih? Tko su svi sveti prema Bibliji?

4245
pregleda
svi sveti

Prema rimokatoličkoj tradiciji, Dan Svih svetih je prisjećanje na svece, a Dušni dan prisjećanje na sve umrle. No, što se zapravo slavi na Dan Svih svetih? Tko su svi sveti prema Bibliji?

Prema Bibliji, sveci su na zemlji, među živima, oni koji su vjerom prihvatili Isusa Krista; Kristovo tijelo, crkva. Kršćane se naziva svetima i poziva ih se da budu sveti. S druge strane, Rimokatolička crkva posthumno određuje tko su sveci na nebu, te uči narod da ih štuju, utječu im se i upućuju im molitve. Dan Svih svetih je prisjećanje na te svece koji navodno posreduju za nas, a dan iza (2. studenog), Dušni dan, prisjećanje je na sve umrle.

U pozadini svega toga je okultna praksa, zazivanje demona; jer ljudi, bilo da su umrli u Kristu ili bez Krista, ne mogu čuti naše molitve.

Pogledajmo tko su svi sveti u Bibliji:

„A SVETIMA KOJI SU NA ZEMLJI: ‘Predivni su, u njima mi sva milina!’“ /Psalam 16,3

„Pjevajte Gospodinu, SVETI NJEGOVI, i hvalu dajte na spomen njegove svetosti.“ /Psalam 30,4

„Bojte se Gospoda, vi SVETI NJEGOVI, jer nema oskudice onima koji se njega boje.“ /Psalam 34,9

„Jer Gospodin ljubi pravdu i NE NAPUŠTA SVOJE SVETE; oni su očuvani zauvijek: ali sjeme opakih bit će istrijebljeno.“ /Psalam 37,28

„Slušat ću što govori Gospodin Bog, jer će on izreći mir svomu narodu i SVOJIM SVETIMA: ali neka se oni ka gluposti više ne vraćaju.“ /Psalam 85,8

„Dragocjena je u očima Gospodinovim smrt NJEGOVIH SVETACA.“ /Psalam 116,15

„A kraljevstvo i vlast i veličanstvo kraljevstava pod svim nebesima dat će se PUKU SVETACA Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti njemu će služiti i slušat će njega.“ /Daniel 7,27

Kad god Biblija govori o svetim ljudima, govori o živim ljudima na zemlji, a ne na nebu.

„A Ananija odgovori: ‘Gospodine, čuo sam od mnogih o tome čovjeku, kolika je zla učinio SVETIMA TVOJIM u Jeruzalemu.“ /Djela 9,13

„A dogodi se, kako je Petar prolazio posvuda, da siđe i K SVETIMA koji su živjeli u Lidi.“ /Djela 9,32

„To sam i učinio u Jeruzalemu: ja sam i MNOGE OD SVETIH zatvorio u tamnice, pošto od velesvećenikā primih ovlaštenje, i dao glas kad su ih ubijali.“ /Djela 26,10

„Svima koji su u Rimu, ljubimcima Božjim, POZVANIMA DA BUDU SVETI…“ /Rimljanima 1,7

„A Onaj koji proniče srca zna koja je težnja Duha — da se po Božjoj volji ZAUZIMA ZA SVETE.“ /Rimljanima 8,27

„Preporučujem vam Febu, sestru našu… da je primite u Gospodinu KAKO DOLIKUJE SVETIMA i priteknete joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona mnogima bila zaštitnica, a i meni samomu.“ /Rimljanima 16,1-2

„Crkvi Božjoj koja je u Korintu: POSVEĆENIMA u Kristu Isusu, POZVANIMA DA BUDU SVETI, sa svima koji na svakom mjestu zazivlju ime Gospodina našega Isusa Krista.“ /1. Korinćanima 1,2

„To bijahu i neki od vas; ali se opraste, ali se POSVETISTE, ali se opravdaste u imenu Gospodina Isusa i u Duhu Boga našega.“ /1. Korinćanima 6,11

„Jer Bog nije Bog nereda, nego mira, kao što je u svim CRKVAMA SVETIH.“ /1. Korinćanima 14,33

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i brat Timotej: crkvi Božjoj koja je u Korintu, sa SVIMA SVETIMA koji su u svoj Ahaji.“ /2. Korinćanima 1,1

Pozvani na svetost u Isusu Kristu!

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, SVETIMA koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu… Jer u njemu nas izabra prije postanka svijeta DA BUDEMO SVETI i bez mane pred njim u ljubavi.“ /Efežanima 1,1.4

„On i dade jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangeliste, jedne za pastire i učitelje, da usavrši SVETE za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova.“ /Efežanima 4,11-12

„A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje SVETIMA.“ /Efežanima 5,3

„Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom ZA SVE SVETE, i za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja.“ /Efežanima 6,18-19

„Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, SVIMA SVETIMA u Kristu Isusu…“ /Filipljanima 1,1

„Pozdravite SVAKOGA SVETOG u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. Pozdravljaju vas SVI SVETI, a poglavito oni iz careve kuće.“ /Filipljanima 4,21-22

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i brat Timotej: SVETIMA u Kolosima i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.“ /Kološanima 1,1-2

„Vama pak dao Gospodin da uzrastete i izobilujete ljubavlju jedni prema drugima i prema svima, kao i mi prema vama, da bi se učvrstila srca vaša i bila besprijekorna u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa Krista SA SVIMA SVETIMA NJEGOVIMA.“ /1. Solunjanima 3,12-13

„Jer i Onaj koji posvećuje i oni koji su POSVEĆENI — od jednog su svi. S tog se razloga i ne stidi zvati ih braćom.“ /Hebrejima 2,11

„U toj smo volji POSVEĆENI prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.“ /Hebrejima 10,10

„Jer pisano je: SVETI BUDITE, jer sam ja svet.“ /1. Petrova 1,16

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, NAROD SVETI, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost.“ /1. Petrova 2,9

„…kako bih vas potaknuo da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek PREDANA SVETIMA.“ /Judina 1,3

U sljedećim stihovima misli se na sve molitve koje su prinijeli sveti na zemlji, a ne sveti na nebu.

„I kad uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne čaše pune kȃda, a to su MOLITVE SVETIH.“ /Otkrivenje 5,8

„I jedan drugi anđeo, sa zlatnom kadionicom, dođe i stade na žrtvenik. I bȋ mu dano mnogo kȃda da ga s MOLITVAMA SVIH SVETIH prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim od kȃda s molitvama svetih iz ruke anđelove pred Boga.“ /Otkrivenje 8,3-4

„I bȋ joj [Zvijeri] dano zaratiti SA SVETIMA i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom.“ /Otkrivenje 13,7

„Ovdje je POSTOJANOST SVETIH, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.“ /Otkrivenje 14,12

Dakle, kad god se u Bibliji govori o svecima, radi se o živim ljudima na zemlji, a ne na nebu. Nemamo apsolutno nikakav biblijski dokaz da umrli u Gospodinu mogu čuti naše molitve, zagovore i zazive. Nemojte se moliti svecima, već postanite sveti u Isusu Kristu.

Slavite Boga za Njegovu svetost, a ne svete u Isusu Kristu. Kad slavimo svete, žive ili umrle, zapravo dajemo slavu ljudima. A Bog svoju slavu ne daje nikome!

 

Vezani članak: Trebaju li kršćani slaviti Dan mrtvih?

Više na vezane teme na tagu: SVECI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.