Tko je svetac? Biblija vs. pravoslavlje i katolicizam

847
pregleda

Tko je svetac prema Bibliji, a tko prema pravoslavlju i katolicizmu?

Kad govori ili se obraća svetima, Biblija uvijek govori o živućim ljudima. Vjernima u Kristu. Nikad posebno tituliranim i počašćenim od drugih ljudi, starješina ili religioznih vođa.

Svetac nije onaj koga je kanonizirala ili odredila crkva, niti titula koja se daje posthumno; svetac je isključivo onaj koji se nanovo rodio od Božjeg Duha. Svatko tko se pokajao za grijehe, povjerovao evanđelje i sada živi za Isusa. Svetac je svaki kršćanin koji živi posvećeni život u Kristu.

Pogledajmo neke stihove…

„Tada Ananija odgovori: ‘Gospodine, čuo sam od mnogih o tome čovjeku [Pavlu dok je progonio kršćane] koliko je zla učinio tvojim SVETIMA u Jeruzalemu.“ /Djela 9,13

„I dogodi se da Petar, dok je obilazio posvuda, siđe i do SVETIH koji življahu u Lidi.“ /Djela 9,32

„To sam [ja Pavao] i činio u Jeruzalemu te sam MNOGE OD SVETIH zatvorio u tamnicu, dobivši za to punomoć od velikih svećenika; a kada su ih ubijali, dao sam svoj glas protiv njih.“ /Djela 26,10

Sveti nisu posebna kasta ljudi s uzvišenim statusom. Kad Biblija govori o svetima, misli na crkvu/kršćane lokalizirane po gradovima… sveti u Jeruzalemu, sveti u Lidi, sveti u Rimu, sveti u Korintu, sveti u Efezu, sveti u Kolosima itd.

„Svima onima koji su u Rimu, ljubljenima Božjim, pozvanima da budu sveti…“ /Rimljanima 1,7

„…crkvi Božjoj koja je u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti, sa svima onima koji na svakome mjestu prizivaju ime našega Gospodina Isusa Krista, i njihova i našega.“ /1. Korinćanima 1,2

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i naš brat Timotej, svetima i vjernoj braći u Kristu koja su u Kolossi: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.“ /Kološanima 1,1-2

Dakle, sveti su svi istinski vjernici, Kristovo tijelo, kršćani, crkva Božja, Kristova nevjesta. Postali su sveti u Isusu Kristu i pozvani da žive svetim životom.

Nitko ne može naknadno poslije smrti postati svecem, svetac se postaje isključivo za ovoga života. Vašom slobodnom voljom da povjerujete u Krista i slijedite Njegove stope. A ne zato što ga je crkvena institucija proglasila, odredila ili kanonizirala.

Isto tako, molitva upućena proglašenim svecima je pogrešna i protivna Božjoj Riječi. Sveci, ukoliko to stvarno jesu bili za svoga života, ne mogu čuti niti odgovoriti na vaše molitve. Biblija takvo zazivanje naziva obraćanje demonima i zlim duhovima. Samo je Bog sveprisutan, svemoćan i sveznajući, a svako pripisivanje Božjih atributa čovjeku oduzima slavu Bogu koji ju jedini zaslužuje. Isus Krist je jedini posrednik po kojemu dolazimo Bogu. Obraćanje Mariji ili svecima su neki drugi zaobilazni putevi koji vode u vječnu propast. Drugi put, dugo evanđelje, drugi nauk, a nije Kristov!

Neposlušnost Božjoj Riječi i namjerni prkos, iako imamo znanje na raspolaganju, je bunt, zločin i idolopoklonstvo.

„Jer nepokornost je kao grijeh čaranja, a samovolja je kao zločin i idolopoklonstvo.“ /1. Samuelova 15,23

Svetost kao odvojenost/razlikovanje od svijeta značajka je svih Kristovih sljedbenika – za njihova života, a ne nakon smrti kao što uči pravoslavlje i katolicizam.

„Nastojte imati mir sa svima, i svetost, bez koje nitko neće vidjeti Gospodina.“ /Hebrejima 12,14

Dakle, svetac je svatko tko je po vjeri primio Isusa. Svatko tko ima osoban odnos s Bogom po Isusu Kristu. Toliko jednostavno. Jedino su crkvene filozofije, teologije i dogme zamršene.

 „Posveti ih svojom istinom; tvoja riječ je istina. Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet; i za njih posvećujem samoga sebe da i oni budu posvećeni po istini.“ /Ivan 17,17-19

Istina je ta koja nas posvećuje, a ne ljudi, ili oni koji se prezentiraju kao Kristovi namjesnici i zamjenici.

Ne dozvolite da vas varaju, obmanjuju i manipuliraju vama zbog vašeg neznanja. Istražite što Biblija kaže na svaku temu koja vam se plasira u crkvama. U pitanju je vaša vječnost i vaših bližnjih!

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se prijašnjim požudama u vašemu neznanju, nego, kao što je svet onaj koji vas je pozvao, tako i vi BUDITE SVETI u svemu ponašanju; jer pisano je: ‘Sveti budite, zato što sam ja svet.“ /1. Petrova 1,14-16

Više na vezane teme na tagu: SVECI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.