Ta kratka, prolazna kušnja…

918
pregleda
kratka kušnja

Kušnja je kraća nego što mislite. Usred kušnje ne mislimo na činjenicu da ona prolazi, nego nam se čini kao da traje čitavu vječnost, kao da nikad nećemo biti dobro i sve što želimo je samo otići Bogu. No kušnja je prolazna, ali nužna da nas pročisti i usavrši. Učini nas postojanima u vjeri.

„I ne samo to, nego se dičimo i nevoljama, znajući da nevolja rađa POSTOJANOST, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu.“ /Rimljanima 5,3-4

Kušnje nisu ništa u usporedbi sa slavom u vječnosti s Bogom.

„Smatram naime da patnje sadašnjega vremena NISU VRIJEDNE usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama.“ /Rimljanima 8,18

Kušnja uvijek ima konačni ishod, rješenje i dobar svršetak.

„Znamo pak da onima koji ljube Boga SVE PROIZLAZI NA DOBRO, onima koji su po njegovoj odluci pozvani.“ /Rimljanima 8,28

„U nadi budite radosni, u nevolji STRPLJIVI, u molitvi postojani!“ /Rimljanima 12,12

Kušnja nije neizdržljiva.

„Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. No vjeran je Bog, on neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete, nego će S KUŠNJOM DATI I ISHOD da je možete podnijeti.“ /1. Korinćanima 10,13

Kušnja je neznatna, časovita, kratkoročna.

„Jer NEZNATNOST naše ČASOVITE NEVOLJE donosi nam još obilnije vječno breme slave; nama koji ne gledamo na vidljivo, nego na nevidljivo; jer vidljivo je prolazno, a nevidljivo je vječno.“ /2. Korinćanima 4,17-18

Kad sam slab u tijelu, jak sam u Kristu.

„I reče mi: ‘Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje.’ Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer KAD SAM SLAB, ONDA SAM JAK.“ /2. Korinćanima 12,9-10

„Ta ja sam naučio biti zadovoljan U KOJEM GOD STANJU BIO… Sve mogu u onomu koji mi snagu daje — Kristu.“ /Filipljanima 4,11.13

Budući da smo primili sve ono dobro s Kristom, moramo primiti i sudioništvo Kristovih patnji. Najveći je blagoslov trpjeti za Krista. Jer znamo koji je tome ishod – vječna slava.

„Jer vama je darovano za Krista ne samo u njega vjerovati nego ZA NJEGA I TRPJETI.“ /Filipljanima 1,29

„Ali ako, čineći dobro, TRPITE PA STRPLJIVO PODNOSITE, to je milost od Boga. Ta na to ste pozvani, jer je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da pođete za njegovim stopama.“ /1. Petrova 2,20-21

„Ljubljeni, ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se što neobično događa. Naprotiv, radujte se kao DIONICI KRISTOVIH PATNJI, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati.“ /1. Petrova 4,12-13

„Znade Gospodin pobožne iz kušnji IZBAVLJATI.“ /2. Petrova 2,9

„Ali vjeran je Gospodin koji će vas UČVRSTITI i očuvati oda zla.“ /2. Solunjanima 3,3

„On [nas odgaja] NAMA NA KORIST, da postanemo sudionici njegove svetosti. A nijedno se, doduše, sadašnje odgajanje ne čini da je radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.“ /Hebrejima 12,10-11

„Svom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u različite kušnje, znajući da prokušanost vaše vjere stvara POSTOJANOST. Ali neka ta postojanost bude na djelu savršena, DA BUDETE SAVRŠENI I POTPUNI, bez ikakva nedostatka.“ /Jakovljeva 1,2-4

Blaženi su koji podnose kušnju i koji ustraju. Sjetite se kako je Bog bio milostiv prema Jobu i vratio mu duplo od svega što je izgubio. Da Job nije ustrajao u vjeri, ne bi ništa primio.

„BLAŽEN ČOVJEK KOJI PODNOSI KUŠNJU; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

„Za uzor podnošenja nedaća i strpljivosti uzmite, braćo moja, proroke koji su progovorili u ime Gospodnje. Evo, BLAŽENIMA ZOVEMO ONE KOJI USTRAJAŠE. Za POSTOJANOST Jobovu čuste i okončanje koje dade Gospodin vidjeste, jer samilostan je Gospodin i milosrdan!“ /Jakovljeva 5,10-11

Održimo se u postojanosti i vidjet ćemo dobar ishod. Kušnja je mnogo kraća nego što nam trenutno izgleda.

„Tome se radujte, premda se sada ZAKRATKO, ako je trebalo, ražalostiste u različitim kušnjama…“ /1. Petrova 1,6

„A Bog svake milosti, koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sȃm neka vas, pošto MALO POTRPITE, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji.“ /1. Petrova 5,10

Naša vjera mora biti testirana, a nakon toga izlazimo bolji, čišći, postojaniji, savršeniji, ojačani, sličniji Kristu. A to je upravo ono najvažnije u našem hodu s Kristom.

 

Više na slične teme na tagu: PATNJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.