Svetkovina pod motom: „Gospe, budi nam spas!“?

1505
pregleda
Gospe spas Velika Gospa Sinj

Ovogodišnja tradicionalna proslava Velike Gospe u Sinju obilježava se pod motom „Gospe, budi nam spas!“

Zapazite još neka najznačajnija marijanska svetišta i nazive koji su dani ovim entitetima za koje uporno tvrde da nisu božanstvo, dok svi njihovi atributi i nazivi, otvoreno i izravno, odaju da su itekako kopija pravoga božanstva. Čudotvorna Gospa Sinjska, Gospa od Utočišta u Aljmašu, Međugorska Gospa, znana i kao Kraljica Mira i Majka Otkupiteljica.

Slijepi narod propada jer nema znanja. Ne zna što Bog kaže, ali zna sve što kažu lažni vođe. Jao vama koji se pouzdate u riječi drugih više nego riječi samoga Boga. Na vama samima leži odgovornost jer ste se pouzdali u čovjeka više nego u Boga. Jao narodu kojemu Krist nije dovoljan! Narod koji traži razne supstitute i zamjene, njemu ne treba Krist. A neće ni Krist trebati vas kad jednoga dana stanete kucati na vrata. Isus sada kuca vama cijelo vrijeme, zašto bi vam otvorio vrata kad vi stanete kucati Njemu?

Naš jedini Kralj mira i Otkupitelj od grijeha za život vječni je Isus Krist. Drugoga nema.

„Jer dijete nam se rodilo, sin nam je podaren; i na njegovu će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mira.“ /Izaija 9,6

„Onaj čije je ime u prijevodu ponajprije ‘kralj pravednosti’, a potom i kralj Šalema, to jest ‘kralj mira’: bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, onaj koji nema ni početka danima ni svršetka životu, nego je sličan Sinu Božjemu — on ostaje svećenik zasvagda.“ /Hebrejima 7,2-3

Čudotvorna Gospa Sinjska? Samo je Bog čudotvoran – Onaj koji tvori čuda!

„Stoga nas izvede Gospod iz Egipta [grijeha] rukom jakom i mišicom ispruženom, te uz strahotu veliku i znake i čudesa.“ /Ponovljeni zakon 26,8

„Hvalimo te, Bože, hvalimo; jer čudesa tvoja objavljuju da je blizu ime tvoje!“ /Psalam 75,1

„Bože, svet je put tvoj! Koji je bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji činiš čudesa, među pucima si očitovao snagu svoju.“ /Psalam 77,13-14

„Učini mi se dobrim objaviti vam znake i čudesa što ih za me učini Bog Svevišnji. Kako su veliki njegovi znaci i kako su silna čudesa njegova! Njegovo je kraljevstvo kraljevstvo vječno, i vladavina njegova od koljena do koljena.“ /Daniel 4,2-3

„On izbavlja i spašava, i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji.“ /Daniel 6,27

Pogledajmo što kaže Božja Riječ tko je naš JEDINI SPAS.

„Moja je snaga i pjesma Gospod, jer je mojim spasenjem postao. On je Bog moj, i njega ću slaviti; Bog oca mojega, i njega ću veličati.“ /Izlazak 15,2

„Obznani mi, Gospode, putove svoje, pouči me svojim stazama! Vodi me u istini svojoj i pouči me, jer ti si Bog spasenja mojega; na te čekam povazdan.“ /Psalam 25,4-5

„Gospod je moje svjetlo i spasenje moje, koga da se bojim? Gospod je bedem života mojega, pred kime da strepim?“ /Psalam 27,1

„Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svojega; ti si bio pomoć moja, ne napuštaj me i ne ostavljaj me, Bože spasenja mojega!“ /Psalam 27,9

„Ne ostavljaj me, Gospode! Bože moj, ne udaljuj se od mene! Pohitaj mi u pomoć, Gospodine, spase moj!“ /Psalam 38,21-22

„Shvatite dakle ovo, vi koji Boga zaboravljate, da vas ne rastrgam te vas nitko spasiti neće. Tko prinosi zahvalnicu, meni slavu daje; i onomu koji upravlja put svoj — njemu ću pokazati spasenje Božje.“ /Psalam 50,22-23

„Samo je u Bogu spokoj duši mojoj, samo mi od njega spasenje. Samo on je moja stijena i spasenje moje, moja utvrda; neću se odveć kolebati.“ /Psalam 62,1-2

Tko je ono vaše utočište, hrvatski narode, dragi Slavonci? Gospa od Utočišta u Aljmašu?

„Samo u Bogu se smiri, dušo moja, jer od njega mi nada stiže. Samo on je moja stijena i spasenje moje, moja utvrda; neću se pokolebati. U Bogu je spasenje moje i slava moja; stijena moje snage, utočište moje — u Bogu je. U nj se, puče, uzdaj u svako doba; pred njim izlijevajte srce svoje; Bog je naše utočište.“ /Psalam 62,5-8

„Čudesima ćeš nas u pravednosti uslišiti, Bože našega spasenja, uzdanico svih krajeva zemlje i mora dalekih; ti što učvršćuješ gore snagom svojom, silom opasan; koji utišavaš huku morā, huku valova i buku narodā.“ /Psalam 65,5-7

„Blagoslovljen Gospodin koji nas dan za danom nosi, Bog spasenja našega. Naš Bog jest Bog spasenja, i od Gospoda su, Gospodina, izlazi od smrti.“ /Psalam 68,19-20

„Pomozi nam, Bože našega spasenja, zbog slave imena svojega; i izbavi nas, i očisti grijehe naše radi imena svojega.“ /Psalam 79,9

„Obnovi nas, Bože našega spasenja, i obustavi srdžbu svoju prema nama.“ /Psalam 85,4

„Gospode, Bože spasenja mojega, danju i noću vapim pred tobom! Nek dospije preda te molitva moja, prikloni uho svoje k mojemu vapaju!“ /Psalam 88,1-2

„On će me zvati: ‘Ti si moj Otac, Bog moj i stijena mojega spasenja.’“ /Psalam 89,26

„Dođite, kličimo Gospodu; kliknimo stijeni našega spasenja!… Jer Gospod je Bog velik, i velik kralj nad svim bogovima.“ /Psalam 95,1-3

Bog našega spasenja, Bog nad svim bogovima – Isus Krist. Zašto biste zazivali bogove pored Boga živoga?

„Gospod je moja snaga i pjesma, i spasenje on mi posta. Glas klicanja i spasenja čuje se u šatorima pravednih.“ /Psalam 118,14-15

„Hvalit ću te jer si me uslišao i postao mi spasenje. Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaoni zaglavnjak.“ /Psalam 118,21-22

„Jer uzvišen je Gospod, al’ gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Makar hodio posred nevolje, ti ćeš me oživiti: ispružit ćeš ruku svoju proti gnjevu mojih neprijatelja, i tvoja će me desnica spasiti.“ /Psalam 138,6-7

„Blizu je Gospod svima koji ga zazivlju, svima koji ga zazivlju u istini. Ispunit će želju onih koji ga se boje; i čut će vapaj njihov, i spasit će ih. Gospod čuva sve koji ga ljube, a opake sve će uništiti.“ /Psalam 145,18-20

„Gle, Bog je moje spasenje, pouzdat ću se i plašit’ se neću; jer Gospod Bog mi je snaga i pjesma, ta on je moje spasenje. Zato ćete s radošću crpsti vodu iz izvorā spasenja.“ /Izaija 12,2-3

„I mudrost i znanje bit će stamenost tvojih vremena, snaga spasenja; strah Gospodnji, to je blago njegovo.“ /Izaija 33,6

„Gospod će me spasiti; zato ćemo svirati moje pjesme u Domu Gospodnjemu u sve dane života svojega.“ /Izaija 38,20

„Doista, prijevara je spasenje s brjegova [Međugorja?], s mnogih planina. Doista, u Gospodu, Bogu našemu, jest spasenje Izraelu.“ /Jeremija 3,23

„A ja ću gledati u Gospoda, čekat ću na Boga svojega spasenja. Moj Bog mene će uslišati.“ /Mihej 7,7

„Ja ću se ipak radovati u Gospodu, veselit ću se u Bogu spasenja mojega.“ /Habakuk 3,18

Dragi naši, nemate nijedan jedini stih u Bibliji da je Marija naš spas ili nas može spasiti. Ako vam Isus Krist nije jedino spasenje, nikad vam ništa neće biti!

 

Više na temu ovog entiteta možete naći na tagu: GOSPA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.