Je li pravoslavlje sekta?

2903
pregleda

Je li pravoslavlje sekta? Antagonizam između Rima i Carigrada doveo je do konačnog razilaženja na Pravoslavnu i Rimokatoličku crkvu, to jest Velikog raskola 1054. godine.

Zanimljivo, katolici se vole služiti argumentom protiv protestantizma u smislu jedinstva i cjelovitosti, dok je prva razjedinjenost krenula upravo od same Katoličke crkve. Protestanti samo slijede njezin duh raskola.

Za razliku od brojnih razdijeljenih denominacija, Kristova crkva je oduvijek bila JEDNO u Duhu. Kristova crkva su svi nanovorođeni vjernici; oni koji slijede Isusa Krista, a ne denominacija ili institucija.

Ne postoji ta institucija kojoj su dane ovlasti nad Duhom Svetim.

„Što je rođeno od tijela, tijelo je; i što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: ‘Valja vam se roditi nanovo!’ Vjetar puše gdje hoće i čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.“ /Ivan 3,6-8

Duh Sveti je uvijek jedan i jedinstven. Laž se uvijek dijeli; istina nikada. Istina je nedjeljiva.

Pravoslavlje, kao i rimokatolicizam, ima uporište u ljudskim predajama i tradicijama, a ne Božjoj Riječi. Institucija i ljudska riječ im je jednak, ili čak veći autoritet od Božje Riječi. Također imaju mnoštvo posrednika do Boga – svece, bogorodicu, popove, liturgije, ikone i dr.

Kao i rimokatolici nastoje se spasiti obredima; klanjaju se kipovima, ikonama, idolima; časte mrtve i mole se mrtvima; i ono najtragičnije po njih, slijepo se pouzdaju u popove koji su sami sebe postavili za glavni autoritet nad crkvom, ništa ne provjeravajući je li to ono što Bog kaže.

SVE SA CRKVOM – NIŠTA S KRISTOM!

Pravoslavni vjernici, kao i rimokatolici, imaju SVE SA CRKVOM i tradicijom, ali NIŠTA S KRISTOM na osobnoj razini i u svakodnevnom životu. Predaja im je iznad Božje Riječi.

„Puk mi se ovaj približuje ustima svojim i usnama me časti, a srce im je daleko od mene. No UZALUD ME ŠTUJU naučavajući kao nauke uredbe ljudske.“ /Matej 15,8-9

Religiozni ljudi izgovaraju Kristovo ime, ali nemaju osoban odnos s Kristom. Štovanje im je uzaludno. Prakticiraju obrede, tradicije, sakramente, ali sve mrtvo i nepriznato pred Bogom. Bez spoznaje vječnoga života.

Pravoslavlje nije PRAVO slavlje, nego KRIVO slavlje lažnih bogova i božica, a to nije Isus Krist.

Dragi sljedbenici religije, čovjek se opravdava samo po vjeri u Isusa Krista, a ne institucijom. Nikakva količina obreda i pravila vas ne može odvesti u nebo, morate se nanovoroditi od Božjega Duha. Pitate se kako? Nikodem je bio znatiželjan, ali je došao izravno Isusu po odgovore. Budite kao Nikodem.

Sa gledišta lažnih puteva do Boga, pravoslavlje je sekta, jednako kao i svaka druga religija s izmišljenim pravilima nasuprot istine koju nalazimo u Božjoj Riječi.

Više na temu pravoslavlja možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/pravoslavlje/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.