Što znači istinski slaviti Boga?

4212
pregleda
slaviti Boga

Što znači slaviti Boga? Što zapravo Bog traži?

Slavljenje Boga često se poistovjećuje s pjevanjem i dignutim rukama u zrak. Vaša pobožnost se mjeri time koliko visoko dižete ruke. No, ispravno slavljenje Boga podrazumijeva nešto drugo – slavljenje u Duhu i istini.

„Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.“ /Ivan 4,23-24

Činjenica da slavimo Boga u istini često se izuzima. Istina je Božja Riječ. Tako su mnogi slavljenici svog ‘worship’ boga bolji poznavaoci pjesama od Božje Riječi.

Slaviti Boga znači biti svjestan Njegove svetosti.

„Dajte GOSPODU, pučki rodovi, dajte GOSPODU slavu i moć! Dajte GOSPODU slavu dostojnu imena njegova, donesite prinosnicu i dođite preda nj! Poklonite se GOSPODU u krasoti svetosti!“ /1. Ljetopisa 16,29

„Uzvisujte GOSPODA, Boga našega, i poklonite se podnošku nogu njegovih — on je svet!“ /Psalam 99,5

„Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi sami budite sveti u svemu življenju. Jer pisano je: Sveti budite, jer sam ja svet.“ /1. Petrova 1,15-16

„I bez počinka, dan i noć, govore: ‘Svet, svet, svet Gospodin, Bog Svemogući, koji bijaše i koji jest i koji dolazi!’“ /Otkrivenje 4,8

Slaviti Boga znači u potpunosti se podrediti Njegovoj volji; ne svojoj, ne ljudskoj, nego Božjoj.

„Nemoj imati drugih bogova uz mene.“ /Izlazak 20,3

„Samo dobro pazite da vršite zapovijed i Zakon što vam ga zapovijedi Mojsije, sluga GOSPODNJI, da ljubite GOSPODA, Boga svojega, i svim njegovim hodite putima i držite zapovijedi njegove te uza nj prionete i njemu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom.“ /Jošua 22,5

„Pokazao ti je, čovječe, što je dobro. Ta što GOSPOD traži od tebe osim da vršiš pravdu i ljubiš milosrđe i smjerno sa svojim Bogom hodiš?“ /Mihej 6,8

Slaviti Boga znači dijeliti evanđelje i svjedočiti o Njegovim djelima.

„Pjevaj GOSPODU, sva zemljo, navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. Kazujte među narodima slavu njegovu, među svim pucima čudesa njegova. Jer velik je GOSPOD i hvale predostojan, i strašniji je on od sviju bogova.“ /1. Ljetopisa 16,23-25

„I stavi mi u usta pjesmu novu, hvalu Bogu našemu: vidjet će mnogi i uplašit će se, i pouzdati se u GOSPODA.“ /Psalam 40,3

„Hvalite GOSPODA, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova!“ /Psalam 105,1

„Po njemu dakle svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo. A dobročinstva i zajedništva ne zaboravljajte, jer takve su žrtve ugodne Bogu.“ /Hebrejima 13,15-16

Slaviti Boga znači svijetliti svojim dobrim djelima kako bi ga i nevjerni proslavili.

„Držite [zapovijedi], stoga, i vršite, jer to će biti vaša mudrost i vaša razboritost u očima pukova koji će, kad čuju sve te propise, reći: ‘Samo je ovaj veliki narod mudar i razborit puk.’“ /Ponovljeni zakon 4,6

„Neka vaše svjetlo tako zasja pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.“ /Matej 5,16

„Življenje vaše među poganima neka bude dobro, da u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohođenja.“ /1. Petrova 2,12

Slaviti Boga znači biti poslušan Njegovim riječima više nego ljudskim tradicijama.

„Ovaj mi se puk približuje ustima svojim i usnama me svojim časti, a srce im je daleko od mene i strah njihov prema meni naučena ljudska zapovijed.“ /Izaija 29,13

„Puk mi se ovaj približuje ustima svojim i usnama me časti, a srce im je daleko od mene. No uzalud me štuju naučavajući kao nauke uredbe ljudske.“ /Matej 15,8-9

Slaviti Boga znači razotkrivati grijehe.

„Viči iz sveg grla, ne štedi ga! Glas svoj kao trubu podigni i objavi mom puku prijestupe njihove i domu Jakovljevu grijehe njihove. Ta oni mene dan za danom traže i žele znati moje putove, kao narod koji tvori pravdu i ne ostavlja pravo Boga svojega. Išću od mene pravedne sudove, omilje im blizina Božja.“ /Izaija 58,1-2

Slaviti Boga trebamo svojim tijelima, što znači ne ugađati požudama tijela.

„Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu — kao svoje duhovno bogoslužje. I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno.“ /Rimljanima 12,1-2

„Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji.“ /1. Korinćanima 6,19-20

„A velim: hodite u Duhu, pa nećete ugađati požudi tijela.“ /Galaćanima 5,16

Slaviti Boga znači biti pun strahopoštovanja znajući da Bog nije samo ljubav, već i oganj koji proždire.

„I nemojte zaboraviti saveza što sam ga sklopio s vama; i ne bojte se drugih bogova, nego se bojte GOSPODA, Boga svojega, i on će vas izbaviti iz ruke svih vaših neprijatelja.“ /2. Kraljevima 17,38-39

„Zato, budući da smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, imajmo milost po kojoj služimo kako je Bogu ugodno, sa strahopoštovanjem i bogobojaznošću. Jer naš je Bog oganj koji proždire.“ /Hebrejima 12,28-29

„Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!“ /Otkrivenje 14,7

Slaviti Boga znači biti svjestan Njegove veličine i sile.

„Ustanite! Blagoslivljajte GOSPODA, Boga svojega, odvijeka i dovijeka! I blagoslovljeno bilo tvoje slavno ime i iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno! Ti si GOSPOD, samo ti! Ti si stvorio nebesa, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima; i ti svemu tome daješ život, i tebi se klanja sva vojska nebeska.“ /Nehemija 9,5-6

„Dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i silu! Jer ti stvori sve i zbog tvoje volje jest i bȋ stvoreno!“ /Otkrivenje 4,11

Slaviti Boga znači spoznaja da je Božja riječ zadnja i da će ga na kraju svaki jezik i svaki narod priznati.

„Svi narodi koje si stvorio doći će i poklonit’ se pred tobom, Gospodine, i slavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa, ti si jedini Bog.“ /Psalam 86,9-10

„Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospod, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga.“ /Rimljanima 14,11

Slaviti Boga znači služiti mu svim srcem.

„Samo se bojte GOSPODA i služite mu u istini svim srcem svojim. Ta pogledajte kakve je velike stvari učinio za vas!“ /1. Samuelova 12,24

„Poznaj Boga, oca svojega, i služi mu predana srca i dragovoljne duše; jer GOSPOD ispituje sva srca i razabire sve nakane misli.“ /1. Ljetopisa 28,9

Služite GOSPODU s radošću! Dođite s poklikom pred lice njegovo!“ /Psalam 100,2

Ako mi tko služi, neka me slijedi; i gdje sam ja, ondje će biti i moj služnik. I ako mi tko služi, častit će ga Otac.“ /Ivan 12,26

Slaviti Boga znači poniziti se i služiti jedni drugima.

„Nego tko god hoće biti velik među vama, neka vam bude služnik. I tko god od vas hoće biti prvi, neka svima bude sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i dade život svoj kao otkupninu za mnoge.“ /Marko 10,43-45

„Kad im dakle opra noge, uze haljine svoje, opet sjede i reče im: Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete: ‘Učitelj’ i ‘Gospodin’. I dobro kažete, jer to i jesam. Ako dakle ja, Gospodin i Učitelj, vama oprah noge, i vi ste dužni jedni drugima prati noge.“ /Ivan 13,12-15

„Bratoljubljem srdačno ljubite jedni druge! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti ne budite lijeni, u duhu budite gorljivi — Gospodinu služite!“ /Rimljanima 12,10-11

„Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima.“ /Galaćanima 5,13

„Kako je svatko primio dar, služite njime jedni drugima kao dobri upravitelji raznolike milosti Božje.“ /1. Petrova 4,10

Vrlo često sagledavamo samo stihove koji nam odgovaraju umjesto cijeli kontekst. Pogledajmo sljedeće stihove i proslavimo Boga u svom srcu.

„Ispunjavajte se Duhom, govoreći među sobom u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i skladajući Gospodinu U SRCU SVOJEMU, svagda i za sve zahvaljujući Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista, pokoravajući se jedni drugima u strahu Božjemu.“ /Efežanima 5,19-21

Dakle, slaviti Boga također znači pokoravati se jedni drugima. Ili ćemo dizati ruke u štovanju dok ne pričamo s bratom ili sestrom pored sebe?

„Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama u svoj mudrosti: poučavajte se i opominjite psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, s milošću U SRCU SVOJEMU pjevajte Gospodinu! I sve što god činite, riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.“ /Kološanima 3,16-17

„Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj, SVIM SRCEM SVOJIM; i slavit ću ime tvoje dovijeka.“ /Psalam 86,12

Najvažniji su stav i motivi našeg srca. Ljubiti Boga SVIM svojim srcem, umom, dušom i snagom jest istinsko slavljenje koje Bog traži. Kad SVE što činimo, činimo iz čistih motiva na Božju slavu, možemo reći da uistinu slavimo Boga.

ZAKLJUČAK

Čak i glazba u crkvi može postati idolopoklonstvo. Postoji velika opasnost da slavimo sami sebe i svoje glazbene sposobnosti umjesto Boga. Postoji opasnost da fokus bude na slavljeničkom timu umjesto na Bogu. Postoji velika opasnost da mnogi dolaze na crkvena bogoslužja kako bi se dobro osjećali i zabavili umjesto služili.

Je li nam fokus kršćanska glazba ili Bog? Volimo li glazbu u crkvama više od poruke Božje Riječi? Dotiče li nas više glazba i pjesma od Božje Riječi? Kakvi su nam motivi? Želimo li ugoditi Bogu ili nekoga impresionirati?

Crkveno slavljenje svodi se sve više na pjevanje i dobru atmosferu, a sve manje na poslušnost Božjoj Riječi. Tako mnogi danas dolaze u crkvu radi dobre zabave i dobrog osjećaja prilikom slavljenja, umjesto da smo gladni za Bogom i Njegovom Riječju. Sve se svodi na slavljeničke timove, glasovne sposobnosti, glazbene talente, glazbene instrumente i performanse.

Ako slavljenje u vašoj crkvi traje duže nego propovijed Božje Riječi, onda je crkva opasno skrenula u zabludu. Ako jedva čekate da propovijed završi i da „slavite“ Boga svojim usnama i rukama, umjesto da čujete i primite riječ koja vas može dotaknuti i promijeniti, onda dobro preispitajte vaš osobni odnos s Bogom. Ako je fokus vaše službe slavljenje, a ne čitanje i proučavanje Božje Riječi, koja vas može ojačati da se održite i ustrajete u nemirnim vremenima koja dolaze, onda preispitajte vlastite motive i vašu okolinu. Dajete li i primate li ono što uistinu trebate?

Istinski vjernik treba čistu Božju Riječ. Ne treba polovično ili razvodnjeno evanđelje, nego cjelovito evanđelje. Želi samo Boga i vršiti Božju volju. Ne trebaju mu nikakvi glazbeni performansi.

Glazba je dobra i trebamo pjevati i svirati Bogu, ali ona ne smije postati fokus našeg slavljenja Boga. Glazba nas ne može nahraniti i utažiti našu glad i žeđ. To može samo Božja Riječ kad smo joj poslušni.

Dođimo, poklonimo se Bogu, proplačimo nad svojim grijesima, pokajmo se i služimo mu. Slavimo Boga čistog srca i čistih motiva u strahopoštovanju i poslušnosti Njegovoj Riječi.

„I glas s prijestolja izađe govoreći: ‘Hvalite Boga našega sve sluge njegove i svi koji se njega bojite, i mali i veliki!’“ /Otkrivenje 19,5

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.