Spavate li, kršćani? Ili ste spremni za Isusov dolazak?

391
pregleda
Isusov dolazak kršćani

Jeste li spremni za Isusov dolazak? Ili vas treba probuditi? Hoćete li se stići pripremiti?

Danas ne čujete puno propovijedi o Isusovom dolasku. Propovjednici odgađaju Njegov dolazak, navezani na zemaljsko. Njihove se propovijedi vrte oko zemaljskih problema, financija, zdravlja, posla, odnosa… sve skupa pomiješano s malo psihologije. Ali Isus je toliko propovijedao o svom dolasku, a ne zemaljskim potrebama. Iznova nas upozoravao da budemo spremni na susret s Njime. Da ostanemo u Njemu, budemo trezveni, budni, spremni, ustrajni, postojani. Iako po naznakama vremena i svemu što se događa znamo da smo sve bliže Njegovom dolasku, nitko ne zna ni dan ni čas, ali uvijek moramo biti spremni kako se ne bismo postidjeli kad nas zatekne opuštene, ležerne, pozaspale.

„A o onome danu i satu ne zna nitko, čak ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac… Bdijte, dakle, jer ne znate u koji trenutak vaš Gospodin dolazi.“ /Matej 24,36-42

„Zato i vi budite pripravni: jer Sin čovječji dolazi u trenutak kada ni ne mislite.“ /Matej 24,44

Isus govori svojim učenicima, a ne nevjernicima. Da budu spremni u svako doba jer ne znaju kada dolazi. Isus je upozorio što će se dogoditi kršćanima koji su uvjereni u svom srcu da Krist odgađa svoj dolazak, pa su stali živjeti poput pogana i „mlatiti“ druge kršćane, blatiti, mrziti, lagati, izdavati. Takvima će se dodijeliti udio s licemjerima.

„Ali ako taj zli sluga u svome srcu reče: ‘Odgodio je moj gospodar svoj dolazak’pa stane tući svoje susluge te jesti i piti s pijanima, doći će gospodar toga sluge u dan u koji ga on ne očekuje i u sat koji on ne poznaje, i rasjeći će ga i dodijeliti mu udio s licemjerima: ondje će biti plač i škrgut zubī.“ /Matej 24,48-51

Da bi ilustrirao ovu spremnost, Isus nam je dao prispodobu o deset djevica – koje predstavljaju čitavo Kristovo tijelo. Ako ste kršćanin, vi ste djevica koja čeka svog Ženika. Sve su imale svjetiljke (Krista), ali su izgorjele, ostale bez ulja (Duha Svetoga).

„Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret mladoženji. Pet od njih bijahu mudre, a pet lude. One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje; a mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama. Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale.“ /Matej 25,1-5

Grčka riječ za „lude“ djevice znači još: bezumne, bezbrižne, bezobzirne, ušutkane. Korijen riječi znači misterija, tajna. To su tajni vjernici. Oni koji se predstavljaju jedno, a u stvarnosti su drugo. Maskirani vjernici. Kršćani po deklaraciji, ali ne u praksi. Možda su jednom povjerovali poruku spasenja, priznali Krista, izrekli molitvu spasenja. Nekad su možda bili revni, proučavali Bibliju, molili. Možda još uvijek idu u crkvu. Ljubazni su, dražesni; ako ih pitate jesu li spašeni, reći će naravno. Ali to je sve. Nemaju žar za Krista. Nemaju osobni odnos s Kristom. Ne traže Krista. Ne čeznu biti poput Krista.

Mislite da vam se to ne može dogoditi? Ne zavaravajte se, svi smo slabi i tako lako odlutamo u krivi smjer ako nismo čvrsti u svakodnevnoj odluci da ćemo se držati Krista. Najjači su u povijesti padali. Najrevniji su postajali bezbožnici. Naročito u današnje vrijeme velikog otpada i izdaje kada je Crkva pritiješnjena sotonističkim agendama. Danas kada su kršćani podijeljeni i raspršeni na sve strane. Zbunjeni, ravnodušni, nezainteresirani.

U doba kada će Bog potresti zemlju, kad će mlađa generacija postati arogantna i kad će opaki ustati protiv pravednih, bit će mnogih kršćana koji će tvrditi da vjeruju i služiti se Kristovim imenom, ali iznutra su dvosmisleni, dvolični, prevrtljivi. Koji govore jedno, prakticiraju drugo. Krist ih ne poznaje.

Mudre djevice vape: „Kriste, čekamo te! Naša duša čezne da te vidi! Budimo se svaki dan i predajemo ti svoje srce i kormilo. Žudimo za tobom!“ To je pravi kršćanin. Onaj koji nema prijevare u svom srcu, nego je savršeno iskren i otvoren u svom srcu pred Bogom.

Zašto bi Bog sa sobom u slavu poveo kršćane koji većinu svog vremena provode u zabavi i razuzdanosti? Zašto bi poveo one koji ga se srame? Zašto bi poveo one koji ne znaju što će sa sobom, kojima je dosadno? Samo zato što su dugogodišnji vjernici, spašeni, oprošteno im? Pa čak i Đavao vjeruje i strahuje. A ovi kršćani vjeruju, a ne strahuju. Što je najgore od svega, uvjereni su da je s njima sve dobro. Jednom su povjerovali, a Bog je milostiv.

Ali Bog je i pravičan i svet i pravedan. Ako nije poštedio svoj narod Izrael, zašto mislite da bi poštedio vas? Stradali su u pustinji – na putu posvećenja. Jer su se opustili, počeli žudjeti za zemaljskim stvarima. Bili su Božji narod po deklaraciji, ali im srca nisu bila ispravna pred Bogom.

Vjera nije točka A. Vjera je proces; putanja od točke A do točke B.

Možda ćete reći kako ste ispravni, vjerujete u Isusa, čitate Bibliju, ali evo što kaže Biblija:

„Nemarnost obara u dubok san.“ /Izreke 19,15

Nemarnost znači da ste dozvolili u svoj život ono što niste prije. Pomalo se udaljavate od vjere, nestaje žar kojeg ste nekada imali, počinjete skretati. Malo pomalo. Nemarnost još znači lijenost, tromost, nedjelovanje, opuštenost. I to je ono što vas vodi u dubok san. Kad se kralj David opustio i prestao ići u borbu, počinio je preljub i ubio čovjeka. Kao i djevice koje su se umorile od čekanja, na kraju su zadrijemale i zaspale. Zapazite, čak su i mudre pozaspale.

„Budući da je mladoženja okasnio, SVE su one zadrijemale i zaspale.“ /Matej 25,5

Zašto bi se apostol Pavao obratio braći: „Probudite se, kršćani!“?

„To više što shvaćate ovo vrijeme, da je već krajnje vrijeme da se od sna prenemo: jer sada je naše spasenje bliže negoli kada smo povjerovali. Noć je poodmakla, dan se približio: stoga odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla. Kao po danu pristojno hodimo: ne u raspojasanosti i pijančevanjima, ne u bludnosti i razvratnostima, ne u svađi i zavisti. Nego, zaodjenite se u Gospodina Isusa Krista; i ne pripravljajte za tijelo da ugađate njegovim požudama.“ /Rimljanima 13,11-14

Drijemanje, razuzdanost, zabava, blud, razvrat, svađa, zavist, požuda. Sve se ovo može uvući među kršćane. Pavao nas poziva da se zaodjenemo u Krista. Da se prenemo iz sna.

„Stoga nemojmo spavati kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. Jer oni koji spavaju, noću spavaju, i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi koji smo od dana, trijezni budimo, stavimo na sebe oklop vjere i ljubavi, i kacigu, nadu spasenja.“ /1. Solunjanima 5,6-8

Pred Kristov dolazak bit će velika zaspalost kršćana. Nemarnost, drijemež, inertnost. No, unatoč mrtvim crkvama, pozaspalim pastirima, velikom otpadu, lažnim naucima, lažnim prorocima koji zazivaju mir i propovijedaju dobar život, Bog će imati svoje vjerne sluge koji upozoravaju da Isus dolazi!

Biblija nam govori o još nečemu – strahu koji dolazi na sav svijet. Tjeskobi, anksioznosti, zabrinutosti. Strahu od onoga što dolazi na svijet. Kada će se nebeske sile uzdrmati. Ljudi se više boje katastrofi (potresa, poplava, požara, tornada…) i pošasti, nego da će jednoga dana stati pred Boga i položiti račun za sve što su radili, govorili, mislili.

Pomirena duša s Bogom ne boji se ničega. Ne strahuje za svoj život jer ima duboki mir i spoznaju da Bog drži njegov život u kontroli. Njegov život ne ovisi o maski, virusu, cjepivu, vlastima, medijima. Kršćani koji će strahovati za svoj život i egzistenciju, udobnost i komfor zonu, poziciju i titulu, bit će oni kojima će nedostajati ulja za svjetiljke. Tražit će odgovore od svojih pastora i svećenika. Iz straha će vas izdavati i zamrziti jer razotkrivate sotonistička posla. Dok odu nabaviti svoja ulja, više neće biti vremena. Bit će prazni i suhi. Nespremni.

„U ponoć nastade vika [metež, kaos, svjetske obmane]: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’“ /Matej 25,6

Cijela Isusova poanta u ovoj prispodobi o djevicama je da neće biti vremena. Da će Krist doći iznenada i ako se ne pripremate sada, nećete imati vremena pripremiti se tada.

„A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. One koje bijahu pripravne uđoše s njim na svadbu: i zatvoriše se vrata. Poslije dođoše i ostale djevice, rekavši: ‘Gospodine, Gospodine, otvori nam.’ Ali im on odgovori i reče: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas.’“ /Matej 25,10-12

Najgora moguća pozicija je biti toliko blizu, a ostati pred vratima i čuti Isusove riječi: Tko ste vi? Ne poznam vas.

Lude djevice su imale svjetiljke, ali ne i pomazanje Duha Svetoga. Za Krista morate gorjeti stalno. Hod s Bogom nije statičan, nego kontinuiran. Ako izgorite ili pregorite, nećete biti spremni.

„Bdijte, dakle, jer ne znate ni dan ni sat u koji Sin čovječji dolazi.“ /Matej 25,13

Obrada prema propovijedi na linku:

Više od ovog propovjednika na tagu: DAVID WILKERSON.

Komentari

komentari