Apostoli: Postoje li danas? Koja je bila njihova uloga?

204
pregleda
apostoli lažni učitelji

PITANJE: Postoje li danas apostoli? Koja je bila uloga apostola?

ODGOVOR: Ne, danas ne postoje apostoli. Danas postoje šarlatani, a ne apostoli. Tko god vam kaže da je apostol, svjetski je lažac, i prema Bibliji lažni apostol. Bježite od takvih!

„Jer takvi su LAŽNI APOSTOLI, prijevarni radnici, pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti, kojih će svršetak biti prema njihovim djelima.“ /2. Korinćanima 11,13-15

Kad pitate ove lažne apostole i njihove sljedbenike koliko su demona izgnali svojom sjenom prolazeći pored demoniziranih, kao što je radio Petar; ili koliko su puta bez njihove prisutnosti iscijelili bolesne ili demonizirane poslavši maramu kao što je činio Pavao, nemaju odgovor. Kad ih pitate koliko su podigli mrtvih, nemaju odgovor. Kad ih pitate koliko su puta posjetili psihijatrijske bolnice u čijem širem krugu mogu naići na brojne jadne demonizirane ljude, nemaju odgovor. Ili koliko su puta posjetili odjele dječje onkologije, nemaju odgovor.

Barem danas kad se snima i muha u letu, mogli su milijun puta snimiti i dokazati svoje tvrdnje. Ali konkretna iscjeljenja od karcinoma i teških bolesti, podizanja 100%-tnih invalida na noge ili oživljavanja mrtvih, od ovakvih ljudi nećete vidjeti, izuzev uvjeravanja prolaznika putem autosugestije da ih zglob ili istegnuti mišić više ne boli jer oni „iscjeljuju“ u Isusovo ime.

Znači, njihova prazna priča ostaje tek na teoriji, ali ne i praksi. Po običaju, kršćani su izvrsni teoretičari, loši praktičari.

Obično će se pozvati na to kako je Isus rekao da će oni koji vjeruju činiti i veća čuda nego što je On sam činio, a kad ih pitate koja su to veća čuda učinili, neka navedu barem JEDNO, nemaju odgovor.

Naravno, to nema veze s time da je Bog i danas silan kao što je bio oduvijek; isti jučer, danas i sutra, te iscjeljuje po svojoj voli i sili koga god hoće, kada hoće i koliko hoće. Također nema veze sa činjenicom da smo pozvani moliti za iscjeljenje. Mnogo može molitva pravednikova. Poanta je na ovim prevarantima koji tvrde da danas čine isto što i apostoli, tako se suobličujući s ulogom apostola. Iako nam Biblija jasno govori da su apostoli bili samo za ono vrijeme, odabrani izravno od Isusa i poslani kako bi se Božja Riječ potvrdila i evanđelje proširilo.

Apostole su pratila SILNA DJELA, ČUDESA I ZNACI kako bi ljudi povjerovali u Isusa. To nema veze s vjerom današnjih kršćana, nego s apostolstvom – posebnom ulogom koju su imali isključivo apostoli.

„Oni pak odoše i posvuda propovijedahu; a Gospodin je surađivao s njima i potvrđivao Riječ popratnim ZNAMENJIMA.“ /Marko 16,20

„Tada sazva DVANAESTORICU svojih učenika te im dade moć i vlast nad svim zlodusima i da ozdravljaju od bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i iscjeljivati bolesne.“ /Luka 9,1-2

„A strah dođe na svaku dušu, i MNOGA SU SE ČUDESA I ZNACI događali PO APOSTOLIMA.“ /Djela 2,43

„A PO RUKAMA APOSTOLSKIM događali su se u puku mnogi znaci i čudesa… tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. A u Jeruzalem se slijegalo i mnoštvo iz okolnih gradova noseći bolesne i one koje su mučili nečisti dusi — i svi ozdravljahu.“ /Djela 5,12-16

„A Bog je činio NESVAKIDAŠNJA SILNA DJELA po rukama Pavlovim, tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih.“ /Djela 19,11-12

„Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama POTVRDI SILNIM DJELIMA I ČUDESIMA I ZNACIMA koje, kao što i sami znate, Bog po njemu učini među vama.“ /Djela 2,22

„Hvaleći se, postao sam bezuman. Vi me natjeraste! Ta trebalo je da vi mene preporučujete, jer ni u čemu nisam manji od ‘nadapostolā’, ako i nisam ništa. Doista, znamenja apostola ostvarena su među vama sa svom postojanošću: SA ZNACIMA I ČUDESIMA I SILNIM DJELIMA.“ /2. Korinćanima 12,12

„Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti Gospodin, potvrdili nam ga oni koji su čuli, a susvjedočio Bog i ZNACIMA I ČUDESIMA I RAZLIČITIM SILNIM DJELIMA i dijeljenjima Duha Svetoga po svojoj volji.“ /Hebrejima 2,3-4

Isus se izravno ukazao nakon uskrsnuća Dvanaestorici i Pavlu, pri čemu Pavao jasno razlučuje službu apostola, a sebe naziva posljednjim i najmanjim.

„Prvo izvješće sam, Teofile, sačinio o svemu što je Isus počeo i činiti i naučavati do dana kojega je bio uznesen, nakon što je po Duhu Svetome dao zapovijedi APOSTOLIMA KOJE BIJAŠE IZABRAO, kojima se nakon svoje muke i POKAZAO ŽIV mnogim neporecivim dokazima: četrdeset dana im se ukazivao i govorio o onome što se tiče kraljevstva Božjega.“ /Djela 1,1-3

„Pavao, sluga Isusa Krista, POZVAN DA BUDE APOSTOL, odijeljen za evanđelje Božje.“ /Rimljanima 1,1

„Naposljetku sam ga, kao nedonošče, VIDIO I JA. Jer ja sam NAJMANJI OD APOSTOLA, tako da nisam ni dostojan nazivati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju.“ /1. Korinćanima 15,8-9

Apostoli su bili njih Dvanaestorica s Pavlom kao posljednjim, i nikad više. Na apostolima, kao i na starozavjetnim prorocima prije njih, izgrađuju se današnji vjernici, a TEMELJ NAM JE SVIMA KRIST.

„Stoga, dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji; i NAZIDANI STE NA TEMELJU APOSTOLÂ I PROROKÂ, a zaglavni kamen je sâm Isus Krist, u kome sva građevina prikladno povezana zajedno raste u sveti hram u Gospodinu, u kojemu ste i vi zajedno ugrađeni za Božje prebivalište po Duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Pazite kako zidate ono što je već sazidano; odnosno, pazite da ne rušite zid koji je već postavljen i ugrađen u Božji hram. Danas apostola nema. A oni koji tvrde da ima i da mogu raditi identično što i Dvanaestorica obično se pozivaju na „učitelje“ koji održavaju čitave serijale predavanja, seminare, tečajeve, obuke. Kada je to Krist držao seminare apostolima kako da iscjeljuju ili izgone demone? Jednostavno ih je poslao i to su činili.

Još će vas optužiti da ste malovjerni ili nevjerni, dok su oni puni vjere, a uopće ne mogu dokazati svoja čuda. Apostoli su čuda radili s lakoćom, nisu se mučili dok su činili čuda i ponavljali tristo puta nad osobom: „Demon van, van, van, van… Bolest, izlazi van, van, van, van! Napusti osobu! Van, van, van…! Iš van!“ Kao da tjeraju kokoši, a ne demone.

Tako da kad vidite nešto slično, to su čiste vradžbine i mantre nad osobom, naročito ako se osobu natjerava da progovori u jezicima. To nisu djela Božja, nego manipulativne taktike, moć sugestije, hipnoza, emotivna manipulacija, senzacionalizam… ovi prevaranti ne biraju sredstva. Prevareni varaju druge. Zidaju na krivim temeljima. A sve uvijek po istom obrascu, zato što slušaju druge učitelje, propovjednike, teologe, a nikad nisu u stanju za sebe provjeriti i pomiriti sve stihove u Božjoj Riječi na određenu temu. Lijenost nikoga ne opravdava pred Bogom. Sve što trebamo znati nalazi se u Božjoj Riječi. Ali nažalost, lakše je biti prevaren i varati, nego tražiti istinu, iskreno i ponizno od Boga.

Još jednom, danas ne postoje apostoli; postoje samo šarlatani.

 

Više na vezane teme na tagu: KARIZMATSKI POKRET.

Komentari

komentari