Apostoli: Postoje li danas? Koja je bila njihova uloga?

1042
pregleda
apostoli lažni učitelji

PITANJE: Postoje li danas apostoli? Koja je bila uloga apostola?

ODGOVOR: Ne, danas ne postoje apostoli. Danas postoje šarlatani, a ne apostoli. Tko god vam kaže da je apostol, svjetski je lažac, i prema Bibliji lažni apostol. Bježite od takvih!

„Jer takvi su LAŽNI APOSTOLI, prijevarni radnici, pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti, kojih će svršetak biti prema njihovim djelima.“ /2. Korinćanima 11,13-15

Kad pitate ove lažne apostole i njihove sljedbenike koliko su demona izgnali svojom sjenom prolazeći pored demoniziranih, kao što je radio Petar; ili koliko su puta bez njihove prisutnosti iscijelili bolesne ili demonizirane poslavši maramu kao što je činio Pavao, nemaju odgovor. Kad ih pitate koliko su podigli mrtvih, nemaju odgovor. Kad ih pitate koliko su puta posjetili psihijatrijske bolnice u čijem širem krugu mogu naići na brojne jadne demonizirane ljude, nemaju odgovor. Ili koliko su puta posjetili odjele dječje onkologije, nemaju odgovor.

Barem danas kad se snima i muha u letu, mogli su milijun puta snimiti i dokazati svoje tvrdnje. Ali konkretna iscjeljenja od karcinoma i teških bolesti, podizanja 100%-tnih invalida na noge ili oživljavanja mrtvih, od ovakvih ljudi nećete vidjeti, izuzev uvjeravanja prolaznika putem autosugestije da ih zglob ili istegnuti mišić više ne boli jer oni „iscjeljuju“ u Isusovo ime.

Znači, njihova prazna priča ostaje tek na teoriji, ali ne i praksi. Po običaju, kršćani su izvrsni teoretičari, loši praktičari.

Obično će se pozvati na to kako je Isus rekao da će oni koji vjeruju činiti i veća čuda nego što je On sam činio, a kad ih pitate koja su to veća čuda učinili, neka navedu barem JEDNO, nemaju odgovor.

Naravno, to nema veze s time da je Bog i danas silan kao što je bio oduvijek; isti jučer, danas i sutra, te iscjeljuje po svojoj voli i sili koga god hoće, kada hoće i koliko hoće. Također nema veze sa činjenicom da smo pozvani moliti za iscjeljenje. Mnogo može molitva pravednikova. Poanta je na ovim prevarantima koji tvrde da danas čine isto što i apostoli, tako se suobličujući s ulogom apostola. Iako nam Biblija jasno govori da su apostoli bili samo za ono vrijeme, odabrani izravno od Isusa i poslani kako bi se Božja Riječ potvrdila i evanđelje proširilo.

Apostole su pratila SILNA DJELA, ČUDESA I ZNACI kako bi ljudi povjerovali u Isusa. To nema veze s vjerom današnjih kršćana, nego s apostolstvom – posebnom ulogom koju su imali isključivo apostoli.

„Oni pak odoše i posvuda propovijedahu; a Gospodin je surađivao s njima i potvrđivao Riječ popratnim ZNAMENJIMA.“ /Marko 16,20

„Tada sazva DVANAESTORICU svojih učenika te im dade moć i vlast nad svim zlodusima i da ozdravljaju od bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i iscjeljivati bolesne.“ /Luka 9,1-2

„Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama POTVRDI SILNIM DJELIMA I ČUDESIMA I ZNACIMA koje, kao što i sami znate, Bog po njemu učini među vama.“ /Djela 2,22

„A strah dođe na svaku dušu, i MNOGA SU SE ČUDESA I ZNACI događali PO APOSTOLIMA.“ /Djela 2,43

„A PO RUKAMA APOSTOLSKIM događali su se u puku MNOGI ZNACI I ČUDESA… tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. A u Jeruzalem se slijegalo i mnoštvo iz okolnih gradova noseći bolesne i one koje su mučili nečisti dusi — i svi ozdravljahu.“ /Djela 5,12-16

„Stoga oni dulje vrijeme ostadoše smjelo govoreći u Gospodinu, koji je svjedočio za riječ svoje milosti i davao da se PO NJIHOVIM [APOSTOLSKIM] RUKAMA događaju ZNAMENJA I ČUDESA.“ /Djela 14,3

Bog se očitovao čudima i po rukama Pavla.

„A Bog je činio NESVAKIDAŠNJA SILNA DJELA po rukama Pavlovim, tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih.“ /Djela 19,11-12

„Imam se, dakle, čime dičiti u Kristu Isusu u onome što je Božje. Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist nije po meni učinio za poslušnost pogana riječju i djelom, SNAGOM ZNAMENJÂ I ČUDESA, u snazi Duha Božjega, tako da sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika potpuno navijestio Kristovo evanđelje. /Rimljanima 15,17-19

„Doista, znamenja apostola ostvarena su među vama sa svom postojanošću: SA ZNACIMA I ČUDESIMA I SILNIM DJELIMA.“ /2. Korinćanima 12,12

„Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti Gospodin, potvrdili nam ga oni koji su čuli, a susvjedočio Bog i ZNACIMA I ČUDESIMA I RAZLIČITIM SILNIM DJELIMA i dijeljenjima Duha Svetoga po svojoj volji.“ /Hebrejima 2,3-4

Isus se izravno ukazao nakon uskrsnuća Dvanaestorici i Pavlu, pri čemu Pavao jasno razlučuje službu apostola, a sebe naziva posljednjim i najmanjim.

„Prvo izvješće sam, Teofile, sačinio o svemu što je Isus počeo i činiti i naučavati do dana kojega je bio uznesen, nakon što je po Duhu Svetome dao zapovijedi APOSTOLIMA KOJE BIJAŠE IZABRAO, kojima se nakon svoje muke i POKAZAO ŽIV mnogim neporecivim dokazima: četrdeset dana im se ukazivao i govorio o onome što se tiče kraljevstva Božjega.“ /Djela 1,1-3

„Apostoli pak su s velikom silom DAVALI SVJEDOČANSTVO O USKRSNUĆU Gospodina Isusa; i bijaše velika milost nad svima njima.“ /Djela 4,33

„[Krista] je Bog treći dan uskrisio i dao mu da se javno očituje, ali ne svemu narodu, nego svjedocima koje Bog bijaše prije izabrao, to jest nama [APOSTOLIMA] KOJI SMO JELI I PILI S NJIM NAKON ŠTO JE USKRSNUO OD MRTVIH.“ /Djela 10,40-41

Isus se izravno ukazao Pavlu kako bi bio punopravni apostol.

„Isus, koji ti [PAVLU] SE UKAZAO na putu dok si dolazio, da progledaš i ispuniš se Duhom Svetim.“ /Djela 9,17

„…na putu VIDIO GOSPODINA i da mu je On govorio…“ /Djela 9,27

„Nego, ustani i stani na noge, JER SAM TI SE UKAZAO da te učinim poslužiteljem i svjedokom onoga što si vidio i onoga u čemu ću ti se očitovati.“ /Djela 26,16

„Pavao, sluga Isusa Krista, POZVAN DA BUDE APOSTOL, odijeljen za evanđelje Božje.“ /Rimljanima 1,1

„Nisam li ja apostol? Nisam li ja slobodan? Nisam li JA VIDIO ISUSA KRISTA, Gospodina našega? Niste li vi moje djelo u Gospodinu? Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam: jer vi ste pečat moga apostolstva u Gospodinu.“ /1. Korinćanima 9,1-2

„Naposljetku sam ga, kao nedonošče, VIDIO I JA. Jer ja sam NAJMANJI OD APOSTOLA, tako da nisam ni dostojan nazivati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju.“ /1. Korinćanima 15,8-9

„Jer pretpostavljam da ja nimalo ne zaostajem za glavnim apostolima.“ /2. Korinćanima 11,5

„Postao sam bezumnik hvaleći se; vi ste me prisilili. A trebalo je da me vi preporučite: jer ni u čemu ne zaostajem za glavnim apostolima, premda sam ništa.“ /2. Korinćanima 12,11

„Pavao, apostol (ne od ljudi, ni po čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu, koji ga je uskrisio od mrtvih)…“ /Galaćanima 1,1

„Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom…“ /Efežanima 1,1

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj,…“ /Kološanima 1,1

„Za to sam ja postavljen propovjednikom i APOSTOLOM (istinu govorim u Kristu, ne lažem), učiteljem pogana u vjeri i istini.“ /1. Timoteju 2,7

Petar potvrđuje apostola Pavla:

„A strpljivost našega Gospodina smatrajte spasenjem; kao što vam je i naš ljubljeni brat Pavao napisao po mudrosti koja mu je dana, kao i u svim svojim poslanicama gdje o tome govori; u kojima ima ponešto teže razumljivo, što neuki i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma, na vlastitu propast.“ /2. Petrova 3,15-16

Apostoli su bili njih Dvanaestorica s Pavlom kao posljednjim, i nikad više. Na apostolima, kao i na starozavjetnim prorocima prije njih, izgrađuju se današnji vjernici, a TEMELJ NAM JE SVIMA KRIST.

„Stoga, dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji; i NAZIDANI STE NA TEMELJU APOSTOLÂ I PROROKÂ, a zaglavni kamen je sâm Isus Krist, u kome sva građevina prikladno povezana zajedno raste u sveti hram u Gospodinu, u kojemu ste i vi zajedno ugrađeni za Božje prebivalište po Duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Pazite kako zidate ono što je već sazidano; odnosno, pazite da ne rušite zid koji je već postavljen i ugrađen u Božji hram. Danas apostola nema!

A oni koji tvrde da ima i da mogu raditi identično što i Dvanaestorica obično se pozivaju na „učitelje“ koji održavaju čitave serijale predavanja, seminare, tečajeve, obuke. Kada je to Krist držao seminare apostolima kako da iscjeljuju ili izgone demone? Jednostavno ih je poslao i to su činili.

Još će vas optužiti da ste malovjerni ili nevjerni, dok su oni puni vjere, a uopće ne mogu dokazati svoja čuda. Apostoli su čuda radili s lakoćom, nisu se mučili dok su činili čuda i ponavljali tristo puta nad osobom: „Demon van, van, van, van… Bolest, izlazi van, van, van, van! Napusti osobu! Van, van, van…! Iš van!“ Kao da tjeraju kokoši, a ne demone.

Tako da kad vidite nešto slično, to su čiste vradžbine i mantre nad osobom, naročito ako se osobu natjerava da progovori u jezicima. To nisu djela Božja, nego manipulativne taktike, moć sugestije, hipnoza, emotivna manipulacija, senzacionalizam… ovi prevaranti ne biraju sredstva. Prevareni varaju druge. Zidaju na krivim temeljima. A sve uvijek po istom obrascu, zato što slušaju druge učitelje, propovjednike, teologe, a nikad nisu u stanju za sebe provjeriti i pomiriti sve stihove u Božjoj Riječi na određenu temu. Lijenost nikoga ne opravdava pred Bogom. Sve što trebamo znati nalazi se u Božjoj Riječi. Ali nažalost, lakše je biti prevaren i varati, nego tražiti istinu, iskreno i ponizno od Boga.

Treba još zapaziti da broj 12 inače ima posebno značenje u Bibliji, simbolički predstavlja kompletnost, potpunost, dovršenost. Ima 12 izraelskih plemena, 12 apostola, 12 prijestolja, 12 tisuća opečaćenih iz svakog plemena, 12 vrata na novom Jeruzalemu, 12 temelja gradskih zidina, 12 dragih kamenja, 12 vrsta plodova na stablu života itd.

„Gradske zidine imahu dvanaest temelja, a na njima imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola.“ /Otkrivenje 21,14

Još jednom, danas ne postoje apostoli; postoje samo šarlatani. Naš jedini Apostol i Svećenik danas jest nitko doli Isus Krist!

„Zbog toga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikog Svećenika našeg vjeroispovijedanja, Krista Isusa…“ /Hebrejima 3,1

Više na vezane teme na tagu: KARIZMATSKI POKRET.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.