Sodoma i Gomora – slika uništenja svijeta

8808
pregleda
Sodoma i Gomora

Način na koji je Bog uništio Sodomu i Gomoru je slika kako će završiti ovaj sadašnji svijet koji raste u svakoj vrsti seksualnog nemorala i bezbožništva. Sodoma i Gomora stoje kao upozorenje.

„Onda Gospod reče: ‘Zato što je povik na Sodomu i Gomoru velik i zato što je GRIJEH NJIHOV PRETEŽAK, sići ću sada da vidim rade li sasma kao što vika o njima doprije do mene. Ako li ne, razaznat ću“ (Postanak 18,20-21).

Gradovi Sodoma i Gomora bili su puni opačine, razuzdanosti, orgijanja, ubojstava, požude i nastranosti. Kad su napunili mjeru zla protiv Boga, bili su spremni za uništenje. No prije uništenja, Bog je izbavio pravednika Lota. Zanimljivo je da Bog ne bi uništio te gradove da je u njemu bilo još pravednika, ali nije ih bilo. Koliko su bili izopačeni u svom umu, pokazuje sljedeći događaj:

„Još ne bijahu legli, kad ljudi iz grada, ljudi Sodomljani — i mlado i staro, sav puk sa svih krajeva — opkoliše kuću. I dozvaše Lota pa mu rekoše: ‘Gdje su ljudi koji noćas dođoše k tebi? Izvedi nam ih da ih poznamo!“ (Postanak 19,4-5).

Nakon što su anđeli pomogli izbaviti Lota i njegovu obitelj iz grada, Bog je pustio sumpor i oganj s neba.

„Tada Gospod s neba podaždi na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem od Gospoda, te zatre one gradove i svu ravnicu i sve žitelje gradske i raslinje zemaljsko“ (Postanak 19,24-25).

„Ali žena njegova pogleda za njim i pretvori se u stup od soli“ (Postanak 19,26).

Lotova žena se okrenula za svijetom. Zapravo, svojim držanjem za svijet nije bila prikladna za Božje kraljevstvo, kao što Isus kaže:

„Nijedan koji svoju ruku stavi na plug pa se OBAZIRE NATRAG NIJE PRIKLADAN za kraljevstvo Božje“ (Luka 9,62).

„Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer sve što je u svijetu — požuda tijela i požuda očiju i oholost života — nije od Oca, nego je od svijeta. I svijet prolazi i požuda njegova; a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka“ (1. Ivanova 2,15-17).

Propast tih gradova je proročka slika onoga što će se dogoditi cijelom svijetu i tada nema okretanja za svijetom.

„A kad vidite gnusobu opustošenja — prorečenu po proroku Danielu — kako stoji gdje ne treba (tko čita, neka razumije): koji tada budu u Judeji, neka bježe u gore; tko pak bude na krovu, NEKA NE SILAZI U KUĆU niti ulazi da uzme što iz kuće svoje; a tko bude u polju, NEKA SE NE VRAĆA NATRAG uzeti haljinu svoju“ (Marko 13,14-16).

„Slično kao što bijaše i u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. No u dan kad Lot izađe iz Sodome, ZAPLJUŠTI S NEBA OGANJ I SUMPOR, i uništi sve. Tako će biti i u dan kad se Sin Čovječji objavi“ (Luka 17,28-30).

Perverzni naraštaj zna za Boga, ali ga odbacuje. Bog im se objavio kroz kreaciju i savjest, ali su se odlučili za nepravednost i pobunu protiv Boga do krajnjih granica. Zato ih Bog predaje sramotnim strastima – pohotama, bestidnosti i nastranosti.

„Izgled lica njihova protiv njih svjedoči i grijeh svoj razglašuju kao Sodoma, ne kriju ga. Jao duši njihovoj, jer sami sebi zlo nanose“ (Izaija 3,9)!

Proročanstvo kaže da će oni koji danas odbacuju Isusa Krista proći još gore.

„A ako vas tko ne primi i ne posluša riječi vaših, izlazeći iz doma ili grada onoga otresite prašinu sa svojih nogu. Zaista, kažem vam, podnošljivije će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u dan suda negoli gradu onomu“ (Matej 10,14-15).

„Tada poče prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih silnih djela, a NE POKAJAŠE SE… I ti, Kapernaume, što si se do neba uzvisio, do Podzemlja ćeš se strovaliti! Jer da se u Sodomi dogodiše silna djela koja su se dogodila u tebi, ostala bi do danas. Ali kažem vam: zemlji sodomskoj bit će podnošljivije u dan suda negoli tebi“ (Matej 11,20.23-24).

Slično kao Lot, mi danas moramo gledati perverziju, razvratno življenje, bezakonje i ismijavanje Boga koje se događa u svijetu.

„Ako Bog… i gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, propašću osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi; i pravednoga Lota, zlostavljana od onih bezakonika razvratnim življenjem, izbavi (taj je naime pravednik iz dana u dan mučio dušu pravednu gledanjem i slušanjem bezakoničkih djela onih među kojima je boravio) — znade Gospodin pobožne iz kušnji izbavljati, a nepravedne čuvati za dan suda da budu kažnjeni, a poglavito one koji idu za tijelom u prljavoj požudi i preziru gospodstvo“ (2. Petrova 2,4-10).

Ti uništeni gradovi do danas stoje prekriveni sumpornim česticama za uzor i dokaz da se uistinu dogodilo ono što nam Biblija opisuje. Kad usporedite današnje stanje u društvu i porast svake vrste nemorala, bezbožnosti i hule, vidimo da se bližimo punoj mjeri zla za izlijevanje Božjeg gnjeva. No pravednici se nemaju čega bojati. Podignite glave, Krist dolazi ubrzo!

Dokumentarac o znanstvenim analizama i arheološkim nalazištima na mjestu nekadašnjih gradova Sodome i Gomore pogledajte na linku: VIDEO: Potraga za Sodomom i Gomorom.

„Dobri“ homoseksualci spašavaju djecu

Jeste li primijetili koliko je jak homoseksualni lobi u svijetu? Ako se javno usprotivite, odmah vam se prijeti, blokira, briše, cenzurira, kažnjava, oduzima licenca ili obrt. Što mislite zašto svom silom nastoje uništiti brak?

U medijima nam plasiraju laži o „dobrim“ homoseksualcima koji bi usvajali ili udomljavali djecu, jer bolje je djeci kod gej parova, nego u domu za nezbrinutu djecu. Senzibilizira se javnost i spuštaju moralni kriteriji, pomiču granice između onog što je ispravno i pogrešno. Ako se prikažete kao žrtva i zadobijete nečije suosjećanje, već ste napola ostvarili svoja „prava“.

Istina je da uopće nema toliko zainteresiranih gej parova koji su puni ljubavi za udomljavanje djece koliko je stvar nasilne politike, nametanja prava i izobličavanja prirodnog poretka društva.

Kao što nam je i prorečeno, svjedočimo zlu koje u svijetu raste. Današnji svijet je toliko izgubljen da se iznova moramo vraćati na osnovne definicije i prava. Za zdravi razvoj djeteta u svakom pogledu potrebna je podjednaka uloga majke i oca. Zagovarajući gej prava lišavamo dijete njegovih prava. Da bi se gej paru omogućila prava na usvajanje djece, djetetu se moraju oduzeti prava na majčinsku i očinsku figuru u odrastanju i životu, koje su nezamjenjive, nenadoknadive i međusobno komplementarne.

Dijete u domu ili kod gej para? Od dva zla izabiremo zlo. Ili manje zlo? A tko je procjenitelj zla? Tko je ovlašten za procjenu zla u svijetu koji je u službi Zloga?

Ne postoje dobri homoseksualci koji spašavaju jadnu djecu. Nitko nije dobar pred svetim Bogom. Homoseksualci su podjednako izgubljeni kao i svaki drugi čovjek bez Krista. Njihovo stanje nema veze s genetikom, već tipično grešnim ponašanjem. Svaki homoseksualac može biti iscijeljen, očišćen i promijenjen ako se podloži i pomiri s Bogom po Isusu Kristu, koji jedini ima vlast opraštati grijehe.

Zašto toliko silan napad na instituciju braka i obitelj?

Uopće se ne radi o nečijim pravima, pravu na bračnu zajednicu ili posvajanje djece. U pitanju je snažna duhovna pozadina, pozadina koju nalazimo u knjizi Postanka. Bračna institucija uspostavljena je od Boga pri samom stvaranju, od početka. Ako unište brak, to je direktni udar na Božju kreaciju i sliku saveza kojeg je Bog uspostavio. Stoga ne čudi da ima toliko rastava u svijetu, osobito među kršćanima. Tko se najviše protivi braku i obezvređivanju braka? Upravo ljudi koji su jasno odbacili Boga, zamijenili Božju istinu s lažima.

„Zbog toga ih Bog predade sramotnim strastima; jer i žene njihove zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako se i muškarci, napustivši naravno općenje sa ženom, raspališe u pohotama svojim jedni za drugima te muškarci s muškarcima čine bestidnost i sami na sebi primaju zasluženu plaću za svoju nastranost. I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu da čine što ne dolikuje“ (Rimljanima 1,26-28).

Biblija nam govori da su to ljudi isprazne pameti, pomračenog uma, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja, otvrdnulog srca, otupjele savjesti, sami sebe predali razvratnosti i nečistoći (Efežanima 4,17-19).

Ne više toliko dobri?

Sotona se najviše i najbolje služi ljudima koji su mu se svojim životima otvoreno podredili. Cilj mu je narušiti sliku braka – Božjeg saveza između muža i žene koji postaju jedno. Jer to je upravo slika sjedinjenja vjernih s Kristom. Slika Krista i Njegove Crkve koji postaju JEDNO.

„Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i bit će DVOJE JEDNO TIJELO. Velika je to tajna, a ja kažem da se odnosi na Krista i na crkvu“ (Efežanima 5,31-32).

Sotona se služi ljudima da naruši i uništi tu vječnu sliku saveza. Ali neće uspjeti, Božja svadba je bliska stvarnost, sve ostalo je razjedinjeno i određeno za propast.

„Jer dođe svadba Jaganjčeva i žena se njegova pripravi! A njoj bȋ dano da se zaogrne u lan čist i sjajan, jer lan su pravedna djela svetih. I reče mi: ‘Zapiši! Blaženi oni koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!’ I reče mi: ‘Ove su riječi istinite, Božje’“ (Otkrivenje 19,7-9).

Komentari

komentari