Spremni za Uskrs, a za uskrsnuće?

5539
pregleda
Uskrs uskrsnuće

Na današnji dan slavi se najveći kršćanski, ili preciznije rečeno, rimokatolički blagdan Uskrs. Crkve su pune, šalju se čestitke s oltara, odašilju se poruke mira, zajedništva i sreće. Današnji dan je također uvelike komercijaliziran, slave ga ujedno vjernici i nevjernici. Sve skupa svodi se na kič i pun stol, uskrsne grančice, dekoracije, obojana jaja, zečeve, šunku, slatkiše, kolače i sl. Još jedan dan u godini radi kojeg od potrošačke masovne groznice trgovci obrću ogromne profite.

USKRS – POGANSKI BLAGDAN ILI STVARNI DOGAĐAJ?

Već je svima poznato da slavljenje ovog blagdana ima itekako veze s poganskom simbolikom i slavljenjem rimske božice Aštarte, a slavljenje Isusa je samo paravan. Detaljnije o tome pročitajte u članku Povijest pisanica i uskrslog zeca, te Povijest Uskrsa: Je li poganski blagdan?.

No, Božje kraljevstvo nisu blagdani, jelo ili piće, već naš osobni odnos s Bogom.

„Ta kraljevstvo Božje nije jelo i pilo, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. Jer tko time služi Kristu, ugodan je Bogu i cijenjen od ljudi.“ /Rimljanima 14,17-18

Običaji ovoga svijeta nisu isto što i poznavanje Krista i život s Kristom. Kad smo se pomirili s Bogom, ušli smo u vječnost s Bogom. U vječnosti ne postoji vrijeme ni dani. Ne služimo danima i trbusima, već živom, uskrslom Kristu koji sada sjedi zdesna Bogu Ocu i zagovara za nas.

Tko je povjerovao u Isusa kao svog osobnog Spasitelja i Gospodara, proslavio je Isusa za čitavu vječnost. Slavi Isusa svaki dan, a ne nekoliko dana godišnje.

Ne radi se o zeki, slatkišima, jajima, šunki; radi se o zaklanom Janjetu Božjem koje je svojom krvlju platilo naše pomirenje s Bogom.

STVARNOST USKRSNUĆA

„I dovršit će se sve što su proroci napisali o Sinu čovječjemu. Jer će on biti predan poganima i izrugan, zlostavljan i popljuvan; i izbičevat će ga i ubiti, ali će on treći dan uskrsnuti.“ /Luka 18,31-33

„Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji govoreći: ‘Sin Čovječji treba biti predan u ruke grješnikā i biti raspet i treći dan uskrsnuti.’“ /Luka 24,5-7

„Jer predadoh vam ponajprije ono što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima, i da bȋ pokopan i da bȋ uskrišen treći dan po Pismima.“ /1. Korinćanima 15,3-4

„Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je onda naše propovijedanje, a uzaludna i vaša vjera. A bili bismo smatrani i lažnim svjedocima Božjim jer posvjedočismo protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio ako doista mrtvi ne uskrsavaju.“ /1. Korinćanima 15,14-15

„Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, jalova je vaša vjera; još ste u grijesima svojim.“ /1. Korinćanima 15,16-17

„Ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše. Jer kako po čovjeku bȋ smrt, po Čovjeku i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko svojim redom: prvina Krist, potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku.“ /1. Korinćanima 15,19-23

„Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u sili; sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno.“ /1. Korinćanima 15,42-44

„A ovo vam kažem, braćo: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost.“ /1. Korinćanima 15,50

„A kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, tada će se ispuniti riječ koja je zapisana: Pobjeda proždrije smrt. Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, Podzemlje, pobjeda tvoja?“ /1. Korinćanima 15,54-55

Svake godine Uskrs, ali ne i stvarnost i spoznaja Kristovog uskrsnuća. Uskrsnuće treba biti svakodnevna realnost koja se živi, a ne jedan dan u godini.

„Jer ako smo zajedno sjedinjeni sličnošću na smrt njegovu, bit ćemo zacijelo sjedinjeni i sličnošću na njegovo uskrsnuće. Ovo znamo: naš je stari čovjek bio zajedno s njim razapet da se uništi ovo grješno tijelo te više ne robujemo grijehu. Jer tko umre, opravdan je od grijeha.“ /Rimljanima 6,5-7

„No ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime, znajući da Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire; smrt njime više ne gospodari. Jer što umrije, grijehu umrije jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.“ /Rimljanima 6,8-10

„S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene.“ /Galaćanima 2,20

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom svojem milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za nadu živu.“ /1. Petrova 1,3

„Jer ljubav nas Kristova obuzima kad ovo pomislimo: ako jedan za sve umrije, tada svi umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.“ /2. Korinćanima 5,14-15

„Ali ja znam: moj otkupitelj živi, i on će na svršetku stajati nad prahom.“ /Job 19,25

„A ovo je obećanje što nam ga on obeća: život vječni.“ /1. Ivanova 2,25

„Jer ja živim, i vi ćete živjeti.“ /Ivan 14,19

NEKI SLAVE USKRS, A NEKI ISUSA!

Današnji dan nije ništa posebno za istinske vjernike, jer prije i poslije današnjeg dana slavimo Isusa i njegovo uskrsnuće. Uskrsnuće nije jedan dan u godini, već spoznaja koju vjernik svakodnevno živi. Ne treba nam podsjetnik na Kristovu žrtvu ako je Krist naš život. Uskrs je možda najvažniji blagdan za tradicionalne kršćane. No, uskrsnuće (ne Uskrs) je najvažniji događaj u svakodnevnom životu pravog kršćanina. Istina. Stvarnost. Nada. Vječnost s Bogom.

„Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti dovijeka. Vjeruješ li ovo?“ /Ivan 11,25-26

„Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime.“ /1. Solunjanima 4,14

„Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po Duhu svojemu koji prebiva u vama.“ /Rimljanima 8,11

„Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi; i bijah mrtav, a evo, živ sam u vijeke vjekova, amen! I imam ključeve Podzemlja i Smrti.“ /Otkrivenje 1,17-18

Više na temu dokaza za uskrsnuće nađite OVDJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.