Spremni za Uskrs, a za uskrsnuće?

1746
pregleda
Uskrs uskrsnuće

Na današnji dan slavi se najveći kršćanski, li bolje rečeno, rimokatolički blagdan Uskrs. Crkve su pune, šalju se čestitke s oltara, odašilju se poruke mira, zajedništva i sreće. Današnji dan je također uvelike komercijaliziran, tako da ga slave i vjernici i nevjernici. Sve se svodi na kič i pun stol, uskrsne grančice, dekoracije, obojana jaja, zečeve, šunku, slatkiše, kolače i sl. Još jedan dan u godini radi kojeg od potrošačke masovne groznice trgovci obrću ogromne profite.

Uskrs – poganski blagdan ili stvarni događaj?

Već je svima poznato da slavljenje ovog blagdana ima itekako veze s poganskom simbolikom i slavljenjem rimske božice Aštarte, a slavljenje Isusa je samo paravan. Detaljnije o tome pročitajte u članku Povijest pisanica i uskrslog zeca.

No, Božje kraljevstvo nisu blagdani, jelo ili piće, već naš osobni odnos s Bogom.

„Ta kraljevstvo Božje nije jelo i pilo, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. Jer tko time služi Kristu, ugodan je Bogu i cijenjen od ljudi.“ /Rimljanima 14,17-18

Običaji ovoga svijeta nisu isto što i poznavanje Krista i život s Kristom. Kad smo se pomirili s Bogom, ušli smo u vječnost s Bogom. U vječnosti ne postoji vrijeme ni dani. Ne služimo danima i trbusima, već živom, uskrslom Kristu koji sada sjedi zdesna Bogu Ocu i zagovara za nas.

Tko je povjerovao u Isusa kao svog osobnog Spasitelja i Gospodara, proslavio je Isusa za čitavu vječnost. Slavi Isusa svaki dan, a ne nekoliko dana godišnje.

Ne radi se o zeki, slatkišima, jajima, šunki; radi se o zaklanom Janjetu Božjem koje je svojom krvlju platilo naše pomirenje s Bogom.

Stvarnost uskrsnuća

„I dovršit će se sve što su proroci napisali o Sinu čovječjemu. Jer će on biti predan poganima i izrugan, zlostavljan i popljuvan; i izbičevat će ga i ubiti, ali će on treći dan uskrsnuti.“ /Luka 18,31-33

„Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji govoreći: ‘Sin Čovječji treba biti predan u ruke grješnikā i biti raspet i treći dan uskrsnuti.’“ /Luka 24,5-7

„Jer predadoh vam ponajprije ono što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima, i da bȋ pokopan i da bȋ uskrišen treći dan po Pismima.“ /1. Korinćanima 15,3-4

„Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je onda naše propovijedanje, a uzaludna i vaša vjera. A bili bismo smatrani i lažnim svjedocima Božjim jer posvjedočismo protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio ako doista mrtvi ne uskrsavaju.“ /1. Korinćanima 15,14-15

„Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, jalova je vaša vjera; još ste u grijesima svojim.“ /1. Korinćanima 15,16-17

„Ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše. Jer kako po čovjeku bȋ smrt, po Čovjeku i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko svojim redom: prvina Krist, potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku.“ /1. Korinćanima 15,19-23

„Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u sili; sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno.“ /1. Korinćanima 15,42-44

„A ovo vam kažem, braćo: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost.“ /1. Korinćanima 15,50

„A kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, tada će se ispuniti riječ koja je zapisana: Pobjeda proždrije smrt. Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, Podzemlje, pobjeda tvoja?“ /1. Korinćanima 15,54-55

Svake godine Uskrs, ali ne i stvarnost i spoznaja Kristovog uskrsnuća. Uskrsnuće treba biti svakodnevna realnost koja se živi, a ne jedan dan u godini.

„Jer ako smo zajedno sjedinjeni sličnošću na smrt njegovu, bit ćemo zacijelo sjedinjeni i sličnošću na njegovo uskrsnuće. Ovo znamo: naš je stari čovjek bio zajedno s njim razapet da se uništi ovo grješno tijelo te više ne robujemo grijehu. Jer tko umre, opravdan je od grijeha.“ /Rimljanima 6,5-7

„No ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime, znajući da Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire; smrt njime više ne gospodari. Jer što umrije, grijehu umrije jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.“ /Rimljanima 6,8-10

„S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene.“ /Galaćanima 2,20

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom svojem milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za nadu živu.“ /1. Petrova 1,3

„Jer ljubav nas Kristova obuzima kad ovo pomislimo: ako jedan za sve umrije, tada svi umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.“ /2. Korinćanima 5,14-15

„Ali ja znam: moj otkupitelj živi, i on će na svršetku stajati nad prahom.“ /Job 19,25

„A ovo je obećanje što nam ga on obeća: život vječni.“ /1. Ivanova 2,25

„Jer ja živim, i vi ćete živjeti.“ /Ivan 14,19

Neki slave Uskrs, a neki Isusa!

Današnji dan nije ništa posebno za istinske vjernike, jer prije i poslije današnjeg dana slavimo Isusa i njegovo uskrsnuće. Uskrsnuće nije jedan dan u godini, već spoznaja koju vjernik svakodnevno živi. Uskrs je možda najvažniji blagdan za tradicionalne kršćane. No, uskrsnuće (ne Uskrs) je najvažniji događaj u svakodnevnom životu pravog kršćanina. Istina. Stvarnost. Nada. Vječnost s Bogom.

„Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti dovijeka. Vjeruješ li ovo?“ /Ivan 11,25-26

„Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime.“ /1. Solunjanima 4,14

„Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po Duhu svojemu koji prebiva u vama.“ /Rimljanima 8,11

„Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi; i bijah mrtav, a evo, živ sam u vijeke vjekova, amen! I imam ključeve Podzemlja i Smrti.“ /Otkrivenje 1,17-18

Više na temu dokaza za uskrsnuće nađite OVDJE.

Komentari

komentari